Wednesday, December 31, 2008

శుభాకాంక్షలు

మిత్రులందరికి
నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు.

ఈ వత్సరం నూతన వెలుగులు తేవాలని
మనసారా ఆకాంక్షిస్తున్నాను.

Tuesday, December 30, 2008

అనుభవాలు

భావ పాతాలు గుండె శిలలను చేరుకుంటూ
తలలు పగిలేలా మూర్కొంటున్నాయి
బ్రతుకు ఒరవడి తాళలేక పల్లాలని వెదుక్కుంటూ
ఆత్మహత్యను చేసుకుంటున్నాయి

చావచచ్చిన శకలాలు ఉపరితలంపైన ఆడుకుంటాయి
ఏమీ పట్టనట్టు సాగిపోతాయి - నవ్వుకుంటాయి
చచ్చిబ్రతికిన ఆనవాళ్ళు తెట్టుతోడై ఒడ్డు చేరుకుంటాయి
అనుభవాలై గతంలో పొందికగా సద్దుకుంటాయి

జ్ఞాపకాలై మధనపెడుతు విందుచేసుకుంటాయిbhaava paataalu gunDe Silalanu cErukunTuu
talalu pagilElaa muurkonTunnaayi
bratuku oravaDi taaLalEka pallaalani vedukkunTuu
aatmahatyanu cEsukunTunnaayi
caavacaccina SakalaalE uparitalampaina aaDukunTaayi
Emii paTTanaTTu saagipOtaayi - navvukunTaayi
caccibratikina aanavaaLLE teTTutODai oDDu cErukunTaayi
anubhavaalai gatamlO pondikagaa saddukunTaayi
jnaapakaalai madhanapeDutu vinducEsukunTaayi

నీడ

గాలి కాపరి తోలుతున్నా
మబ్బు మేకలు కదలలేదు
జాలి తలపులు వేడుతున్నా
నిప్పు కీలలు అణగలేదు
మెరుపు ఝళుపులు తగులుతున్నా
మరుపు మెళుకువ దరికిరాదు
నిజం చూపులు నిండుతున్నా
నీడ నాతో వెంటరాదు

gaali kaapari tOlutunnaa
mabbu mEkalu kadalalEdu
jaali talapulu vEDutunnaa
nippu keelalu aNagalEdu
merupu jhaLupulu tagulutunnaa
marupu meLukuva darikiraadu
nijam cuupulu ninDutunnaa
neeDa naatO venTaraadu

Monday, December 29, 2008

అడవితల్లి ఒడిలో

చింత చెట్టు ఊడలల్లో
పసిబిడ్డడి ఊయల - వ్యత్యాసాల ఊపుకి ఊగుతుంది
ఆకలి పుడకల కొంపలో
వేదన చితుకుల పొయ్యి - ఆకలి మంట మండుతుంది
వ్యతిరేకత మూకుడులో
బ్రతుకు అంబలి కాగుతుంది - ఎవరి ఆకలో తీరనుంది

గుప్పెట్లో దాచిన గుక్కెడు దాహంలా
కడుపు నిండని నిన్న, ఈరోజు మళ్ళీ
వాడి గుడిసెలోకి జారుతుంది - యముని పాశంలా

ఊదుగొట్టం లోకెళ్ళిన ఊపిరి
పొగలా గూడెం నిండుతుంది
వేగులా ఉనికిని తూటాలకిస్తుంది - ఎన్కౌంటరు పావురం ఎగురుతుంది

వాడి రేపు ఎర్రక్షరాల్లో పేపరెక్కుతుంది,
రంగు పీలికలై కాకీ చొక్కాకి అంటుతుంది
ఖద్దరు చొక్కా చేతులు కడుక్కుంది - ఎండిన డొక్క బావురంటుంది

పేదరికపు గీత పైకెగిరి జాతి పురోగతి చాటుతుంది
ఈ గాయం మానకముందే

అడవిలో చింత చెట్టుకింద
మరో ఊయల వేళాడుతుంది
మరో గాడిపొయ్యి మొదలవుతుంది
వాడి గద్గద స్వరం రేగుతుంది
అడవితల్లి ఒడిలో వేగు పొగ ఎగురుతుంది
గద్దరు స్వరం సాగుతుంది
తూటాల తప్పెటా సాగుతుంది

వస్తావు కదూ ?

మంచు ముసుగులో వసంతం కోసం
నగ్నంగా తపస్సు చేసే మానులా
ఋతువు ముసుగులో తొలకరి కోసం
ఆబగా ఎదురు చూసే చకోరంలా (/ఆలుచిప్పలా)
నేల ముసుగులో పుఠం కోసం
మకిలిలా ఎదురు చూసే బంగారంలా
ఆశ ముసుగులో నీకోసం
ఉలి తగలని శిలలా ఎదురు చూస్తున్నాను
కాల చక్రం నావైపు మొగ్గదని తెలుసు
ఐనా నీకోసం ఎదురుచూస్తున్నాను
వాటిని చేరిన అచంచల నమ్మకం
నా రెప్పల వెనక నీళ్ళ పొరలా ఆవహించింది
వాటినార్పి ఆశను చెక్కిళ్ళపై జార్చలేను
ఆర్పక నీ రాక మసక చేసుకోలేను
కదలని నా కళ్ళలోగిళ్ళు
సంక్రాంతి ముంగిళ్ళై రంగులమర్చుకుంది
వస్తావన్న ఆశ ఇంకా నా కళ్ళనిండా ఉంది
వస్తావు కదూ ?mancu musugulO vasantam kOsam
nagnamgaa tapassu cEsE maanulaa
Rtuvu musugulO tolakari kOsam
aabagaa eduru cuusE cakOramlaa
nEla musugulO puTham kOsam
makililaa eduru cuusE bangaaramlaa
aaSa musugulO neekOsam
uli tagalani Silalaa eduru cuustunnaanu
kaala cakram naavaipu moggadani telusu
ainaa neekOsam edurucuustunnaanu
vaaTini cErina acancala nammakam
naa reppala venaka neeLLa poralaa aavahincindi
vaaTinaarpi aaSanu cekkiLLapai jaarcalEnu
aarpaka nee raaka masaka cEsukOlEnu
kadalani naa kaLLalOgiLLu
sankraanti mungiLLai rangulamarcukundi
vastaavanna aaSa inkaa naa kaLLaninDaa undi
vastaavu kaduu ?

Friday, December 26, 2008

శాంతం

తర్కం వేదం మోక్షం శాంతం
యాగం యజ్ఞం మరణం శాంతం
విరహం తమకం స్వేదం శాంతం
ఆరాటం ఆధారం నిర్వేదం శాంతం
కాంక్ష ఆంక్ష శిక్ష శాంతం
ఆరంభం నిర్మాణం నిర్మూలం శాంతం
జన్మం పోరాటం నిర్మోహం శాంతం

Tuesday, December 23, 2008

ఎంతని చెప్పను

చెమరిన కన్నుల చిత్తడినార్పగ
చెదిరిన గుండెల ఆర్తిని తీర్చగ
వేచిన మనసుకు విడుదల నేర్పగ
కరిగిన యెడదకు కఠినత చేర్చగ
విరిగిన తలపుల పొందిక కూర్చగ
ఆర్తిగ అరిచిన గొంతును తడపగ

కర్తను నెనై చెసిన తప్పుకు
క్రుంగిన మనిషిగ చెతులు చాపగ

తపనను తీర్చగ కవితలు రెపి
కరుణను చూపే కన్నుల చూసిన
నెచ్చెలి విలువను,

ఎంతని చెప్పను నేస్తం !?

Monday, December 22, 2008

ఎన్నని చెప్పను

చక్కని నల్లని కన్నుల లోపల
చిక్కిన చెల్లని ఆశలు ఎన్నో
కప్పిన తలపుల మబ్బుల లోపల
చెక్కిలి తడిపిన చిక్కులు ఎన్నో

తప్పిన గుండెల చప్పుడు లోపల
డస్సిన ఆతృత కేకలు ఎన్నో
చెప్పిన నిజముల లెక్కల లోపల
ఎగిరిన చెక్కిలి తుంపర లెన్నో

వేదన మంటల వేడికి లొంగి
వెళ్ళని భావన కవితలు ఎన్నో
చచ్చినా చెరగని పచ్చల చిత్రాలై
గుండె గోడలెక్కిన మన గాధలెన్నో

వీటన్నిటికి నేనే సాక్ష్యమంటూ
వెచ్చగా కారేటి ఆశల ధారలెన్నో

ఎన్నని చెప్పను నేస్తం ? !!

ఏమని చెప్పను

వద్దంటున్నా వినక జాజుల జడి వానలో
నన్ను విడిచి నువ్వు నడిచిన తరుణం
తడుపు నాకు తగిలిన వైనం

నడకాపి నాకై తిరిగి తావివై వస్తావని
కనీసం తిరిగి చూస్తావని వేచిన తరుణం
కదలని కాలమొచ్చిన వైనం

వెన్నెల పరిచిన వీధుల్లో
కదిలే చీకటి లీలల వెనక
కరిగిన గుండెలొ కదలిక కలిగి
వస్తావంటు వేచిన నాకు

మనసు ముడులు వీడి గుండె గోడలమీద
నువ్వురావన్న నిజం రుధిర ధారలై
కదిలి కవితలై కరిగి కాగితాలెక్కిన తరుణం
తపన తీరని వైనం

ఏమని చెప్పను నేస్తం ?

Wednesday, December 17, 2008

వెదుక్కుంటున్నా ..!!

మమతానురాగాలను వెనక వదిలి, ఇప్పుడు
ఇరుకు మనసుల జనారణ్యంలో
ఆత్మీయత కోసం వెదుక్కుంటున్నా ...

జ్ఞానమిచ్చిన నేల వదిలి వచ్చి, ఇక్కడ
నిర్జీవ కాంక్రీటు నగరాల్లో
ఆశలు తీరే దారులు వెదుక్కుంటున్నా ...

సాంప్రదాయ సంకెళ్ళను తెంచాననుకుని ఇప్పుడు
పాశ్చాత్య ప్రవాహాల్లో
అమాయకత్వానికర్ధం వెదుక్కుంటున్నా ...

కొత్త దేశం మోజులో వలస వచ్చి, ఇక్కడ
పచ్చనోట్ల మడతల్లో
పాత జ్ఞాపకాలను వెదుక్కుంటున్నా ...mamataanuraagaalanu venaka vadili, ippuDu
iruku manasula janaaraNyamlO
aatmeeyata kOsam vedukkunTunnaa ...

jnaanamiccina nEla vadili vacci, ikkaDa
nirjeeva kaankreeTu nagaraallO
aaSalu teerE daarulu vedukkunTunnaa ...

saampradaaya sankeLLanu tencaananukuni ippuDu
paaSchaatya pravaahaallO
amaayakatvaanikardham vedukkunTunnaa ...

kotta dESam mOjulO valasa vacci, ikkaDa
paccanOTla maDatallO
paata jnaapakaalanu vedukkunTunnaa ...

తెలియని ప్రశ్న

ఈరోజు రాత్రి నా నిస్సత్తువలా
నాకంటే ముందే నన్ను చేరింది
మామూలుగా ఈపాటికి నిద్రా దేవి
నా కళ్ళ తలుపులు తట్టాల్సింది

నా అస్తిత్వంలా తనుకూడా
నాపై అలిగినట్టుంది, ఇక రానంది

గోడమీద చిన్న ముల్లు
ఈ బరువైన కాలాన్ని నెట్టటానికి
అష్టకష్టాలు పడుతుంది

చీకట్లో నిశ్శబ్దం నా అంతర్మధనానికి
నేపధ్య గీతంలా సాగుతోంది
నిట్టూర్పుల వేడి విషాదం
ఈ సమయంలొ నిషాలను నింపుతుంది

బాధలొ భావుకత వెతుక్కుంటూ
నవ్వులు పులుముకుని ఆనందం నటిస్తూ
నా ప్రస్తుతాన్ని గడిపేస్తున్నా

ఇక అలిసిపోయాను, ఇంకేమైనా చెయ్యాలని
ఈ నిశిరాత్రిన నా జ్ఞాపకారణ్యంలో
నన్ను నేను వెతుక్కుంటున్నాను

నా గతం నుండి నన్ను నేను
పెరికి తెచ్చుకుంటున్నాను

చింత తెస్తున్నానో చితి తెస్తున్నానో తెలియదు గానీ,
పులిమిన నవ్వులు మాత్రం చెరిపేస్తున్నాను

చితి చచ్చినోళ్ళనేకాలుస్తుంది
చింత బ్రతికుండగానే కాలుస్తుంది

ఈ రాత్రి నాకు తెల్లారిందో నేనే తెల్లారానో
నాకదే తెలియని ప్రశ్న, ఇక వేచిచూడాలి.


eerOju raatri naa nissattuvalaa
naakanTE mundE nannu cErindi
maamuulugaa eepaaTiki nidraa dEvi
naa kaLLa talupulu taTTaalsindi
naa astitvamlaa tanukuuDaa
naapai aliginaTTundi, ika raanandi
gODameeda cinna mullu
ee baruvaina kaalaanni neTTaTaaniki
ashTakashTaalu paDutundi
ceekaTlO niSSabdam naa antarmadhanaaniki
nEpadhya geetamlaa saagutOndi
niTTuurpula vEDi vishaadam
ee samayamlo nishaalanu nimputundi
baadhalo bhaavukata vetukkunTuu
navvulu pulumukuni aanandam naTistuu
naa prastutaanni gaDipEstunnaa
ika alisipOyaanu, inkEmainaa ceyyaalani
ee niSiraatrina naa jnaapakaaraNyamlO
nannu nEnu vetukkunTunnaanu
naa gatam nunDi nannu nEnu
periki teccukunTunnaanu
cinta testunnaanO citi testunnaanO teliyadu gaanee,
pulimina navvulu maatram ceripEstunnaanu
citi caccinOLLanEkaalustundi
cinta bratikunDagaanE kaalustundi
ee raatri naaku tellaarindO nEnE tellaaraanO
naakadE teliyani praSna, ika vEcicuuDaali.

ఎండమావులు

పరిస్థితుల వేడికి
మనసు బీటలై
బంధాలు విడివడి
భావాలు బీడులై
ఆత్మీయత కోసం చేసిన
ఆక్రందనల పిదప
పిడచకట్టిన నా పదాల సాక్షిగ
చెమరటం మరిచిన
నా కళ్ళల్లో ఎండమావులు
ఆ నీరు చూసేవారికే
తుడిచే భాగ్యం నాకు లేదు !!


paristhitula vEDiki
manasu beeTalai
bandhaalu viDivaDi
bhaavaalu beeDulai
aatmeeyata kOsam cEsina
aakrandanala pidapa
piDacakaTTina naa padaala saakshiga
cemaraTam maricina
naa kaLLallO enDamaavulu
aa neeru cuusEvaarikE
tuDicE bhaagyam naaku lEdu !!

'అను'క్షణం

గమ్యమేమిటో ?
గమన మెక్కడికో?

నా కోసం వేచిన ప్రాణికి,
నేనిచ్చే అనుభవమేమిటో ?

దరహాసమై చిగురిస్తానో ?
అశృ ధారలై ప్రవహిస్తానో ?

నిర్లిప్తంగా మరిచేస్తారో ?
దయలేదంటూ ఖండిస్తారో?

వేచిన క్షణమే వచ్చిందంటూ
వెచ్చని కౌగిలినందిస్తారో ?
పోయ్యేకాలము వచ్చిందంటూ
ఈసడింపుగ చీ కొడతారో ?

ఏదేమైనా జ్ఞాపకమొకటై
మిగిలెద నేనని"
తలచుంటుందా ?
మనను చేరిన 'అను ' క్షణం ?

gamyamEmiTO ?
gamana mekkaDikO?
naa kOsam vEcina praaNiki
nEniccE anubhavamEmiTO ?
darahaasamai ciguristaanO ?
aSR dhaaralai pravahistaanO ?
nirliptamgaa maricEstaarO ?
dayalEdanTuu khanDistaarO?
vEcina kshaNamE vaccindanTuu
veccani kougilinandistaarO ?
pOyyEkaalamu vaccindanTuu
eesaDimpuga cee koDataarO ?
EdEmainaa jnaapakamokaTai
migileda nEnani" talacunTundaa
mananu cErina 'anu ' kshaNam?

Sunday, December 14, 2008

ఎన్నో

గుండె కొమ్మ
గతపు తేనె పట్టు
జ్ఞాపకాల గదులెన్నో
కుట్టే గాధ లెన్నో

కలత రాయి
మనసు కొలనులో
రేపే తరంగాలెన్నో
చెదిరే అంతరంగాలెన్నో

కంటి పుట్టలో
దిగులు కలుగులు
తిరిగే జీవులెన్నో
జారే ధారలెన్నో

మనసు నెగడు
మధనపు చితుకులు
ఎగిరే కీలలెన్నో
రగిలే గుండెలెన్నో

కవిత మనసు
భావ కుసుమాలు
చెప్పే మాటలెన్నో
తీరే తపనలెన్నో

gunDe komma
gatapu tEne paTTu
jnaapakaala gadulennO
kuTTE gaadha lennO

kalata raayi
manasu kolanulO
rEpE tarangaalennO
cedirE antarangaalennO

kanTi puTTalO
digulu kalugulu
tirigE jeevulennO
jaarE dhaaralennO

manasu negaDu
madhanapu citukulu
egirE keelalennO
ragilE gunDelennO

kavita manasu
bhaava kusumaalu
ceppE maaTalennO
teerE tapanalennO

అయ్యో దేవా !!

నా బ్రతుకు బావులు నిండే దాకా
ఆచి తూచి ఎంపిక చేసి
కరకు కష్టాలను నింపేశావా ? అయ్యో దేవా !!
కమలపు రేకుల బోలిన చేతులు
వాచాయేమో ! ఏవీ ముందుకు చాపు కాపడమెడతా !!

నా కన్నుల బావులు ఆరే దాకా
కాచి కాచి ఆవిరి చేసే
మంటలు గుండెలొ నింపేశవా? అయ్యో దేవా !!
దేవికి పాదాలొత్తిన చేతులు
కాలాయేమో ! ఏవీ ముందుకు చాపు వెన్నను రాస్తా !!

నా గొంతులొ నరాలు పగిలె దాకా
పిలిచి పిలిచి అలిసేలాగా
చాలా దూరం నడిచేశావా? అయ్యో దేవా !!
బ్రహ్మ కడిగిన పాదాలవ్వి
అలిశాయేమో ! ఏవీ ముందుకు చాపు ఊరటనిస్తా !!


naa bratuku baavulu ninDE daakaa
aaci tuuci empika cEsi
karaku kashTaalanu nimpESaavaa ? ayyO dEvaa !!
kamalapu rEkula bOlina cEtulu
vaacaayEmO ! Evii munduku caapu kaapaDameDataa !!

naa kannula baavulu aarE daakaa
kaaci kaaci aaviri cEsE
manTalu gunDelo nimpESavaa? ayyO dEvaa !!
dEviki paadaalottina cEtulu
kaalaayEmO ! Evii munduku caapu vennanu raastaa !!

naa gontulo naraalu pagile daakaa
pilici pilici alisElaagaa
caalaa duuram naDicESaavaa? ayyO dEvaa !!
brahma kaDigina paadaalavvi
aliSaayEmO ! Evii munduku caapu uuraTanistaa !!

రాత్రి

స్థంభించిన కాలపు సమక్షంలో
గుండె మంటల వేడికి కరుగుతున్న రాత్రికి
కన్నుల్లో ఆశ్రయమిస్తూ
జారే రాత్రిని మనసారా తాగుతున్నా

కరిగి మిగిలిన రేయి
నలుపు నా మనసుకద్ది, చీకటి కురులు వెనక్కేస్తూ,
తన నుదుటికి నా కళ్ళ ఎరుపడిగింది.
తన పేరిక మార్చ మంది.

తనూ నిద్రలా నన్నొదిలి జారుకుంది
నా నిన్నటికి నేటికి మధ్య వంతెన మాయమయ్యింది
లోకానికి తెల్లారింది
నాకు ఈ రాత్రీ కరిగి జరిగి పోయింది
మీ మధ్యహ్నంలా. నిర్దాక్షిణ్యంగాsthambhincina kaalapu samakshamlO
gunDe manTala vEDiki karugutunna raatriki
kannullO aaSrayamistuu
jaarE raatrini manasaaraa taagutunnaa

karigi migilina rEyi
nalupu naa manasukaddi, ceekaTi kurulu venakkEstuu,
tana nuduTiki naa kaLLa erupaDigindi.
tana pErika maarca mandi.

tanuu nidralaa nannodili jaarukundi
naa ninnaTiki nETiki madhya vantena maayamayyindi
lOkaaniki tellaarindi
naaku ee raatrii karigi jarigi pOyindi
mee madhyahnamlaa. nirdaakshiNyamgaa

ఫొటో

అటక మీద దొరికిన ఫొటో మీద
దుమ్ము దులిపేసరికి
పాతికేళ్ళ నాటి ఘటనొచ్చి
నట్టింట్లో పడింది

"ఇవి మార్కులా" హస్తం గుర్తును
నా చెంప మీద చూపిన
నూనూగు మీసాల
కాంగ్రెస్‌ వాది ముందు గదిలో

"మీ ఆఫీసరుగారబ్బైకి చక్రాలొచ్చాయండీ"
వంటింట్లోనుంచి ముందుగది దాకా సాగిన
అమ్మ సముదాయింపు స్వరం

"తప్పిన వాళ్ళల్ల్లో ఎక్కువ మార్కులొచ్చింది
అన్నాయికే " అంటూ తన లాజిక్కుతో
అడ్డకాలేసి సైకిలు తొక్కుతూ, కాపాడొచ్చిన తమ్ముడు

"వెధవ చదువులు పరీక్ష పెట్టటమెదుకు?
తప్పించడం ఎందుకు ? అందుకే నేబడికే వెళ్ళలేదు" అంటూ
అమ్మమ్మ సమర్ధింపు సణుగుడు, పూజ గదిలోనుంచి

బిక్క మొఖం, వంచిన తల, తడిసిన కళ్ళు,
ముక్కు బలపాలు, బొందుల నిక్కరు, దొంగ చూపులు
ఫొటోలో ఉన్నది ఇంతే ఐనా, దాని వెనక ఎంత కధ ఉందో !

Tuesday, December 9, 2008

చినుకులు

తెగనిండిన ఎర్ర బస్సులా
నల్ల మబ్బులు మెల్లగా నింగి కొచ్చాయి
మెరుపు దెబ్బకు మబ్బు చిరిగినట్టుంది, చినుకులు చిన్నగా కారుతున్నాయి

ఇంటిగంట విన్న స్కూలు పిల్లల్లా,
గోలగా పరుగులెడుతున్నాయి
ఉరుములా గొడవ ఆపమంటున్నాయి, చినుకులది లెక్క పెట్టకున్నాయి

కొన్ని మా చూరు ఎత్తుకు నిచ్చెనేసేసాయి
కప్పులో బొక్కంటూ గేలిచేసాయి
పడవచేసే పేపరెదక మన్నాయి, పకోడీలెయ్యమంటూ అమ్మనడుగుతున్నాయి

మేడమీద మిరపలు నప్పలేదేమో
రేకుమీదకి దూకి చిందులేస్తున్నాయి
నోరుతెరిచి నింగి చూస్తున్నాయి, కోపంగా పల్లాన్ని వెదుకుతున్నాయి

నేలతల్లినొదిలి ఎంతకాలమైందో
కన్నీళ్ళతో నేల తడిపేస్తున్నాయి
ప్రేమ గంధాలు ఒలుకుతున్నాయి, కౌగిట్లొకరిగి ఇంకుతున్నాయి

తండ్రి చెరువు కడకు పరుగులెడుతున్నాయి
తోడుగా నా పడవ తీసుకెళుతున్నాయి
ప్రేమల్ని మనకివి నేర్పుతున్నాయి, మనకున్న విలువల్ని చాటుతున్నాయి


teganinDina erra bassulaa
nalla mabbulu mellagaa ningi koccaayi
merupu debbaku mabbu ciriginaTTundi, cinukulu cinnagaa kaarutunnaayi

inTiganTa vinna skuulu pillallaa,
gOlagaa paruguleDutunnaayi
urumulaa goDava aapamanTunnaayi, cinukuladi lekka peTTakunnaayi

konni maa cuuru ettuku niccenEsEsaayi
kappulO bokkanTuu gElicEsaayi
paDavacEsE pEparedaka mannaayi, pakODiileyyamanTuu ammanaDugutunnaayi

mEDameeda mirapalu nappalEdEmO
rEkumeedaki duuki cindulEstunnaayi
nOruterici ningi cuustunnaayi, kOpamgaa pallaanni vedukutunnaayi

nElatallinodili entakaalamaindO
kanneeLLatO nEla taDipEstunnaayi
prEma gandhaalu olukutunnaayi, kougiTlokarigi inkutunnaayi

tanDri ceruvu kaDaku paruguleDutunnaayi
tODugaa naa paDava teesukeLutunnaayi
prEmalni manakivi nErputunnaayi, manakunna viluvalni caaTutunnaayi

Sunday, December 7, 2008

రైలు స్టేషను

పుట్టింటికొచ్చిన నిండు చూలాలు
అస్సు బుస్సంటు మెల్లగా
బంధువులంతా చూస్తుండగా
బాధ గా మూల్గుతూ గట్టు పైన చేరింది

నెలలు నిండినట్టున్నాయి
వందల కళ్ళకు వెలుగు నివ్వగల పాపలు
కొంప తడిసిన గండు చీమల్లా
బిలబిల మని పుట్టుకొచ్చాయి

వారి బ్రతుకు భారాన్ని తాము మోస్తామని
కట్నమడిగే ఎర్రచొక్కా మేన మామలతో
తన కడుపాకలి పొట్లాను కట్టి
బటణీలని అబద్ధమాడి పైసలడిగే తమ్ముళ్ళతో

తనపని ముగిసిందని తలుపు తాళమెట్టి
చేతులు దులుపుకుని బయటకెల్లే తాతలతో
ఇవేమి పట్టనట్టు నీళ్ళాడి
తలోదారి పట్టిన పచ్చి బాలింతలతో

నిజ జీవితానికో అద్ద మాకూడలిpuTTinTikoccina ninDu cuulaalu
assu bussanTu mellagaa
bandhuvulantaa cuustunDagaa
baadha gaa muulgutuu gaTTu paina cErindi

nelalu ninDinaTTunnaayi
vandala kaLLaku velugu nivvagala paapalu
kompa taDisina ganDu ceemallaa
bilabila mani puTTukoccaayi

vaari bratuku bhaaraanni taamu mOstaamani
kaTnamaDigE erracokkaa mEna maamalatO
tana kaDupaakali poTlaanu kaTTi
baTaNeelani abaddhamaaDi paisalaDigE tammuLLatO

tanapani mugisinDani talupu taaLameTTi
cEtulu dulupukuni bayaTakellE taatalatO
ivEmi paTTanaTTu neeLLaaDi
talOdaari paTTina pacci baalintalatO

nija jeevitaanikO adda maakuuDali

Saturday, December 6, 2008

ఉదయం

నల్ల బుడగ గుత్తుల్లా కలలు
అలరిస్తున్నాయి, మత్తునిస్తున్నాయి

భళ్ళని పగిలిన శబ్దానికి
ఉలిక్కిపడి సూర్యుడు ఉదయించాడు

నిద్ర కన్నుల ఎరుపు తూర్పంతా పరిచాడు
భయమేసిన కోడి కేక పెట్టింది

బుజ్జాయి మెడగంట, గోపురం మీద సుప్రభాతం
ఎదురింట్లో సంగీత పాఠాలు

అలిగిన రాతిరి, నిశ్శబ్దాన్ని చీకటి సంచీలో
దాచి దాంతో ఉడాయించింది . బద్ధకం ఇక్కడొదిలేసింది

నిద్ర నాకిక రానని మొరాయించింది.

అబ్బా !! ....... అప్పుడే రాత్రెళ్ళిందా ?

nalla buDaga guttullaa kalalu
alaristunnaayi, mattunistunnaayi

bhaLLani pagilina Sabdaaniki
ulikkipaDi suuryuDu udayincaaDu

nidra kannula erupu tuurpantaa paricaaDu
bhayamEsina kODi kEka peTTindi

bujjaayi meDaganTa, gOpuramekkina
em es subbalakshmi, edurinTlO sangeeta paaThaalu

aligina raatiri niSSabdaanni ciikaTi sanciilO
daaci uDaayincindi. baddhakam ikkaDodilEsindi

nidra naakika raanani moraayincindi.

abbaa appuDE raatreLLindaa ?

Thursday, December 4, 2008

కొత్త జగతికి పునాదులేద్దాం

కన్నీళ్ళను తుడిచేసినా
చిరునవ్వులు పూయించినా
రహదారిన నడిపించినా
నీ కోసం కాదది నేస్తం

నీ కష్టం చూసి చెమరే కళ్ళివి
ఆ బాధను తెలిసి పగిలే ఎదయిది
నాన్న అన్నల ప్రేమల కన్నా
సడలక అల్లిన స్నేహమిది

గతమని బేలగ సద్దుకుపోకు
రుణమని చేతులు దులుపుకు పోకు
చీలికలయ్యే నీ బ్రతుకును చూస్తూ
చింతను ఒదిలి ఏల మనగల?

ఆరేదీపానికి అడ్డుగు పెట్టిన
చేతులు నెట్టుక్కు పక్కకు పోకు
స్నేహం అర్ధం తెలిసిన మనుషులు
కోటికి ఒక్కడు లేని జగతిది

మంటలొ నిన్ను ఒదిలై అంటె
వింటానని నీ కెంతటి ఆశ ?
నీ నీడను గుండెలొ నింపినవాడిని
వదిలై అంటే ఏమైపోను ?

ముత్యము వంటి నిన్ను ఒంటరిగ
పందుల ముందు ఒదలను నేస్తం
చేయిని కలిపి నాతో నడువు
కొత్త జగతికి పునాదులేద్దాం !!

శృతి గారి "వెళ్ళిపో నేస్తం " కవితకు నా స్పందన
http://manaanubhoothulu.blogspot.com/2008/12/blog-post_7433.html


kanneeLLanu tuDicEsinaa
cirunavvulu puuyincinaa
rahadaarina naDipincinaa
nee kOsam kaadadi nEstam

nee kashTam cuusi cemarE kaLLivi
aa baadhanu telisi pagilE edayidi
naanna annala prEmala kannaa
saDalaka allina snEhamidi

gatamani bElaga saddukupOku
ruNamani cEtulu dulupuku pOku
ciilikalayyE nee bratukunu cuustuu
cintanu odili Ela managala?

aarEdeepaaniki aDDugu peTTina
cEtulu neTTukku pakkaku pOku
snEham ardham telisina manushulu
kOTiki okkaDu lEni jagatidi

manTalo ninnu odilai anTe
vinTaanani nee kentaTi aaSa ?
nee neeDanu gunDelo nimpinavaaDini
vadilai anTE EmaipOnu ?

mutyamu vanTi ninnu onTariga
pandula mundu odalanu nEstam
cEyini kalipi naatO naDuvu
kotta jagatiki punaadulEddaam !!

Wednesday, December 3, 2008

కాసే దమ్మీగుండెలకుంది

కార్గిల్‌ గుండెలొ చిందిన రక్తపు
మరకలు ఇంకా చెరగనెలేదు
ముంబాఇ వీదిలొ పేలిన బాంబుల
ప్రతిధ్వనులింకా అణగట్లేదు

గాయంపైనా కారమద్దుతు
నపుంసకత్వము ఎత్తిచూపుతు
అమాయక జనాల్ని అంతంచేసే
వికృతచేస్ఠులు ఎదురు నిలిస్తే

శాంతి పేరుతో చేతులు కట్టి
రెండో చెంపను వారికి చూపే
రాజకీయపు నిర్వీర్యతలో
ఎంతకాలమీ అణిగిన బ్రతుకులు ?

చంద్రుని పైన జెండా పెట్టాం
పైరేట్టు షిప్పును మట్టం చేశాం
అంటూ గంతులు వేసేస్తున్నాం
బాంబుల బెడ్డుపై నిదురిస్తున్నాం

తళతళలాడే తుపాకులుండీ
తలలు తీయగల సైన్యం ఉండీ
బరితేగించిన మత పిశాచులను
మసిగా మార్చే తరుణం రాదే ?

స్వతంత్రమొచ్చీ భయంగ బ్రతికే
బానిస బ్రతుకులు మనకిక వద్దు
శాంతి మంత్రము తాతకు వదిలి
భద్ర కాళివై బయటకు కదులు

సుబాసు బోసు భగత్‌ సింగుల
ఉడుకు రక్తము మనలో ఉంది
అందిన కత్తిని ఒడిసి పట్టుకుని
ముష్కర తలలను కసిగా తీద్దాం

తల్లిని తమ్ముని కాపాడెందుకు
నేతల సలహాలక్కరలేదు
పిచ్చిదొ మంచిదొ కత్తొకటియ్యి
కాసే దమ్మీగుండెలకుంది


kaargil gunDelo cindina raktapu
marakalu inkaa ceraganelEdu
mumbaai veedilo pElina baambula
pratidhvanulinkaa aNagaTlEdu

gaayampainaa kaaramaddutu
napumsakatvamu etticuuputu
amaayaka janaalni antamcEsE
vikRtacEsThulu eduru nilistE

Saanti pErutO cEtulu kaTTi
renDO cempanu vaariki cuupE
raajakeeyapu nirveeryatalO
entakaalamee aNigina bratukulu ?

candruni paina jenDaa peTTaam
pairETTu shippunu maTTam cESaam
anTuu gantulu vEsEstunnaam
baambula beDDupai niduristunnaam

taLataLalaaDE tupaakulunDii
talalu teeyagala sainyam unDii
baritEgincina mata piSaaculanu
masigaa maarcE taruNam raadE ?

swatantramoccii bhayamga bratikE
baanisa bratukulu manakika vaddu
Saanti mantramu taataku vadulu
kraanti padhamlO bayaTaku kadulu

subaasu bOsu bhagat singula
uDuku raktamu manalO undi
andina kattini oDisi paTTukuni
mushkara talalanu kasigaa teeddaam

tallini tammuni kaapaaDenduku
nEtala salahaalakkaralEdu
piccido mancido kattokaTiyyi
kaasE dammeegunDelakundi

Tuesday, December 2, 2008

చెంతకు రాకే చందన గంధీ !!

పట్టుపరికిణీ బొట్టూ కాటుక
బుగ్గన నొక్కు చక్కని నవ్వు
ఘల్లను గజ్జెలు సిగన మల్లెలు
సిగ్గును పంచుతు కళకళ లాడుతు
ముస్తాబయ్యిన తమరి ఊహలే

చిత్తరువయ్యి యెదలో చేరి
ఇంతటి అలజడి రేపగలిగితే
నాలో పైత్యము పెంచగలిగితే
నువ్వే కొంచెము కనికరమంది
చెంతన చేరి కుశలమడిగితే ?

తట్టుకునెను నిలబడగలనా ?
ఎండు కట్టెలా బిగుసుకుపోనూ
మాటలు రాక తడబడిపోనూ
అందుకె పెట్టక నన్నిబ్బంది
చెంతకు రాకే చందన గంధీ !!

paTTuparikiNee boTTuu kaaTuka
buggana nokku cakkani navvu
ghallanu gajjelu sigana mallelu
siggunu pancutu kaLakaLa laaDutu
mustaabayyina tamari uuhalE

cittaruvayyi yedalO cEri
intaTi alajaDi rEpagaligitE
naalO paityamu pencagaligitE
nuvvE koncemu kanikaramandi
centana cEri kuSalamaDigitE ?

taTTukunenu nilabaDagalanaa ?
enDu kaTTelaa bigusukupOnuu
maaTalu raaka taDabaDipOnuu
anduke peTTaka E ibbandii
centaku raakE candana gandhii !!

Monday, December 1, 2008

ప్రేమ - ప్రగతి

వేదన వేడిని సాధన చెయ్యి
ప్రగతి పధానికి పునాదినెయ్యి
విరిగిన గుండెను బలిచేసెయ్యి
బ్రతుకును గెలుపుగ మలిచేసెయ్యి

గడవని రాత్రులు గుండెను కోస్తే
భయపడి నడకను ఆపకు నేస్తం

మబ్బులు సూర్యుని కప్పినరోజు
ఉదయం నీకిక రాదని కాదు
చీకటి నిండిన గ్రహణము నాడు
పున్నమి చంద్రుడు రాడని కాదు

కాలం కాటుకు ఒగ్గిన తలతో
చీకటి మాటున అజ్ఞాతములో
మెల్లగ సాగే నడకల సవ్వడి
పరుగుగ మార్చే సమయం ఇప్పుడు

అబ్బురపెట్టే వెలుగు తోడుగా
మబ్బులు విడివడి ఉదయం అదిగో
గగనపు ఎత్తులు నీవే నంటూ
గ్రహణం వీడిన పున్నమి అదిగో

vEdana vEDini saadhana ceyyi
pragati padhaaniki punaadineyyi
virigina gunDenu balicEseyyi
bratukunu gelupuga malicEseyyi

gaDavani raatrulu gunDenu kOstE
bhayapaDi naDakanu aapaku nEstam

mabbulu suuryuni kappinarOju
udayam neekika raadani kaadu
ceekaTi ninDina grahaNamu naaDu
punnami candruDu raaDani kaadu

kaalam kaaTuku oggina talatO
ceekaTi maaTuna ajnaatamulO
mellaga saagE naDakala savvaDi
paruguga maarcE samayam ippuDu

abburapeTTE velugu tODugaa
mabbulu viDivaDi udayam adigO
gaganapu ettulu neevE nanTuu
grahaNam veeDina punnami adigO

మౌనం

మాటలు పెదవులు దాటకపోతే
తలపులు మదిలో లేవని కాదు
ఆశను ముఖతా తెలుపకపోతే
యెదలో అలజడి లేదని కాదు
భావము బయటకు పెగలకపోతే
భారము హృదిలో లేదని కాదు

రగిలిన గాయం మానేటందుకు
కాలం నదిలో అడ్డమీదుతూ
మౌనం మందును మనసుకు పులిమి
ముందుకు సాగే పయనం నాది

ఓపిక పట్టే సమయం లేదు
ఆవలి తీరం దరిలో లేదు
ఉక్కిరి బిక్కిరి చేసే అలలకు
భయపడి ఆగే తరుణం కాదు

మౌనం మందును మనసుకు పులిమి
ఆగక సాగే పయనం నాది


maaTalu pedavulu daaTakapOtE
talapulu madilO lEvani kaadu
aaSanu mukhataa telupakapOtE
yedalO alajaDi lEdani kaadu
bhaavamu bayaTaku pegalakapOtE
bhaaramu hRdilO lEdani kaadu

ragilina gaayam maanETanduku
kaalam nadilO aDDameedutuu
mounam mandunu manasuku pulimi
munduku saagE payanam naadi

Opika paTTE samayam lEdu
aavali teeram darilO lEdu
ukkiri bikkiri cEsE alalaku
bhayapaDi aagE taruNam kaadu

mounam mandunu manasuku pulimi
aagaka saagE payanam naadi

Friday, November 28, 2008

గతం ఒడ్డు

గతం ఒడ్డున
ఏకాంతం తో నా నడక

ఏకాంతం ఎంత భారమో
అడుగుల గుర్తులు
లోతుగా కనిపిస్తున్నాయి

గతం నుండి కలలు
అలలై కాళ్ళు తడుపుతున్నాయి
ఆ గుర్తుల్ని తనలో
ఆబగా కలుపుకుంటున్నాయి

ప్రస్తుతం కాళ్ళ క్రిందినించి
కరిగి జారిపోతుంది
ఒక్క క్షణం ఆగుతాను
కాలం వేడికి కాళ్ళు ఆరిపోతాయి
కల కనుమరుగవుతుంది
కాళ్ళక్రింద మరో ప్రస్తుతం

నా అస్థిత్వపు గురుతులు
వెనక ఒదులుకుంటూ
ఆరే కాళ్ళను చూసుకుంటూ
ఏకాంతం తో నా నడక
తిరిగి మొదలవుతుంది

కలలు ఆగవు
కాలం ఆగదు
కాళ్ళూఅగవు
ఏది ఆగినా
రుణం తీరినట్లే


gatam oDDuna
Ekaantam tO naa naDaka

Ekaantam enta bhaaramO
aDugula gurtulu
lOtugaa kanipistunnaayi

gatam nunDi kalalu
alalai kaaLLu taDuputunnaayi
aa gurtulni tanalO
aabagaa kalupukunTunnaayi

prastutam kaaLLa krindininci
karigi jaaripOtundi
okka kshaNam aagutaanu
kaalam vEDiki kaaLLu aaripOtaayi
kala kanumarugavutundi
kaaLLakrinda marO prastutam

naa asthitvapu gurutulu
venaka odulukunTuu
aarE kaaLLanu cuusukunTuu
Ekaantam tO naa naDaka
tirigi modalavutundi

kalalu aagavu
kaalam aagadu
kaaLLuaagavu
Edi aaginaa
ruNam teerinaTlE

నివాళి

యోధుల అస్తుల పునాది మీద
కదలక నిలిచే భవంతి మనది
వీర గాధలను ఉగ్గు పాలతొ
తాగి పెరిగిన సంతతి మనది
అమరులు వదిలిన శ్వాసలు కలిసిన
గాలులు వీచే చందన వనమిది
ఎందరొ వీరులు ప్రాణములొగ్గి
బిక్షగ పెట్టిన స్వేచ్చా తలమిది

అందరమొకటై గద్గద స్వరముతొ
చేతులు మోడ్చి అవనత శిరముతొ
అమరులకిచ్చే అశృ నివాళిది


yOdhula astula punaadi meeda
kadalaka nilicE bhavanti manadi
veera gaadhalanu uggu paalato
taagi perigina santati manadi
amarulu vadilina Swaasalu kalisina
gaalulu veecE candana vanamidi
endaro veerulu praaNamuloggi
bikshaga peTTina svEcchaa talamidi

andaramokaTai gadgada swaramuto
cEtulu mODci avanata Siramuto
amarulakiccE aSR nivaaLidi

జో బోలే సొనెహాల్‌

అల్లా పేరుతో గులాము లవుతూ
కల్లా కపటం ఎరుగని వారిని
హలాలు చేసి కుషీగ తిరిగే
మతం ముసుగులో శవాలు వీళ్ళు

కాషాయాన్ని ఖద్దరు బ్రతుకుని
నమ్మిన జనులకు నరకాన్నిస్తూ
కసాయి పనుల్లో నిషాను వెదుకే
మనసు చచ్చిన బండలు వీళ్ళు

జహాను నుండి రిహాను కోరుతూ
ఐదు పొద్దులా ఖురాను చదువుతూ
జిహాదు పేరుతొ తమలో ఖుదాని చంపిన
మెదడు కుళ్ళిన క్రూరులు వీళ్ళు

భారతీయులు సహోదరులని
జన్మ భూమి ఇది కన్న తల్లని
బాసలు చేసి తెగించి తిరిగే
తల భ్రమించిన పురుగులు వీళ్ళు

తమ్ముణ్ణంటు ఇంట్లో చేరి
తల్లిని చెల్లిని తా*చే కుళ్ళును
చచ్చిన సిపాయి నెత్తురు సాక్షిగ
ప్రక్షాళించే సమయం ఇప్పుడు
చిందిన రక్తపు మరకల ఆన
అంతం చేసే తరుణం ఇప్పుడు

మరిగే రక్తపు తుపాకులివిగో
మండే గుండెల ఫిరంగులివిగో
కసితో కాగి నిప్పులు కురిశే
ఆసీర్వాదపు అణుబాంబిదిగో

భద్ర కాళివై వీరభద్రుడై
రక్కసి మూకల వేటను సలుపు
ఎగిరే తలలే అర్చన నీకు
చిందే రక్తమే గంధము నీకు
మండె గుండెలు హారతి నీకు
అందరి వేదన ధూపం నీకు
నిండిన కన్నులే తర్పణ నీకు

జో బోలే సొనెహాల్‌
హల్లా బోల్ !

allaa pErutO gulaamu lavutuu
kallaa kapaTam erugani vaarini
halaalu cEsi kusheega tirigE
matam musugulO Savaalu veeLLu

kaashaayaanni khaddaru bratukuni
nammina janulaku narakaannistuu
kasaayi panullO nishaanu vedukE
manasu caccina banDalu veeLLu

jahaanu nunDi rihaanu kOrutuu
aidu poddulaa khuraanu caduvutuu
jihaadu pEruto tamalO khudaani campina
medaDu kuLLina kruurulu veeLLu

bhaarateeyulu sahOdarulani
janma bhuumi idi kanna tallani
baasalu cEsi teginci tirigE
tala bhramincina purugulu veeLLu

tammuNNanTu inTlO cEri
tallini cellini taa*cE kuLLunu
caccina sipaayi netturu saakshiga
prakshaaLincE samayam ippuDu
cindina raktapu marakala aana
antam cEsE taruNam ippuDu

marigE raktapu tupaakulivigO
manDE gunDela phirangulivigO
kasitO kaagi nippulu kuriSE
aaseervaadapu aNubaambidigO

bhadra kaaLivai veerabhadruDai
rakkasi muukala vETanu salupu
egirE talalE arcana neeku
cindE raktamE gandhamu neeku
manDe gunDelu haarati neeku
andari vEdana dhuupam neeku
ninDina kannulE tarpaNa neeku !!

jObOlE sonehaal
hallaa bOl !!!

వాన

మనసులో మాట ధైర్యం చేసుకుని
మెల్ల మెల్లగా పెదవుల దాకా
విముక్తి కోసం చేరే సరికి

కాలం కాల్వలో బ్రతుకు బల్లకట్టుమీద
వయసు అవతలి తీరం చేరిపోతుంది

కనుల కొలనులోనుండి మరో బిందువు
ఎప్పటిలానే ఆవిరవుతుంది

ఆ మాట కలల మబ్బుల్లోకి చేరిపోతుంది
జ్ఞాపకాల చల్లని గాలి తగిలి
మళ్ళీ కురవటానికి సిద్ధమవుతుంది

తలతడవని వాన అది
ఏ గొడుగూ ఆశ్రయమివ్వదుmanasulO maaTa
dhairyam cEsukuni
mella mellagaa pedavula daakaa
vimukti kOsam
cErE sariki

kaalam kaalvalO
bratuku ballakaTTumeeda
vayasu
avatali teeram
cEripOtundi

kanula kolanulOnunDi
marO binduvu
eppaTilaanE aaviravutundi

aa maaTa kalala
mabbullOki cEripOtundi
jnaapakaala
callani gaali tagili
maLLee kuravaTaaniki
siddhamavutundi

talataDavani vaana adi
E goDuguu aaSrayamivvadu

Wednesday, November 26, 2008

కవితా సుందరి నాట్యం

అందని స్నేహం చెందని ప్రేమ
గుండెల మంట వేదన పాట

వగచిన సమయము అవిసిన నయనము
రగిలిన గాయము పగిలిన హృదయము

కరిగిన కలలు విరిగిన ఎదలు
చెరిగిన గీతలు చిరిగిన రాతలు

నలిగిన తనువులు సడలిన బంధము
చెదిరిన ఆశలు కూలిన బాసలు

పిండే ఘటనలు మండే తపనలు
చెండే తలపులు ఎండే కొలుకులు

ఆగని కాలము సాగని పయనము
తరగని శోకము విరగని బంధము

తట్టుకు తిరిగే మనిషే ఉంటే
మలిచే మనసే అతనికి ఉంటే
కవితా సుందరి ప్రాణం పోసుకు
నాట్యమాడదా ముంగిట్లోన ?
సాంత్వన నింపద గుండెల్లోన ?


andani snEham cendani prEma
gunDela manTa vEdana paaTa

vagacina samayamu avisina nayanamu
ragilina gaayamu pagilina hRdayamu

karigina kalalu virigina edalu
cerigina geetalu cirigina raatalu

naligina tanuvulu saDalina bandhamu
cedirina aaSalu kuulina baasalu

pinDE ghaTanalu manDE tapanalu
cenDE talapulu enDE kolukulu

aagani kaalamu saagani payanamu
taragani SOkamu viragani bandhamu

taTTuku tirigE manishE unTE
malicE manasE ataniki unTE
kavitaa sundari praaNam pOsuku
naaTyamaaDadaa mungiTlOna ?
saantvana nimpada gunDellOna ?

జననం

నీ అడుగుల దూరం పెరిగేకొద్దీ
ఎదలో అలజడి
గుండెల్లో ప్రసవ వేదన
కన్నుల్లో భారం
నీళ్ళు కట్టలు తెగుతాయి
ఓ కవిత జన్మిస్తుంది

నా చూపు తోడుగా
నీ పయనం
కనుమరుగవుతావు
చూపు కరువవుతుంది
బంధం బలపడుతుంది
మన రేపటి కోసం నిన్నట్లానే
నా ఎదురుచూపు మొదలవుతుంది
మరో కవిత జన్మిస్తుంది

రాత్రి నాకై ఎదురొస్తుంది
ఆసాంతం మింగేస్తుంది
మనసు కలల్లో ఊగేస్తుంది
ఆరాటం ఆపై శమిస్తుంది
నువ్వొస్తావు నేనుదయిస్తాను
మరో కవిత జన్మిస్తుందిnee aDugula duuram perigEkoddee
edilO alajaDi
gunDellO prasava vEdana
kannula bhaaram
neeLLu kaTTalu tegutaayi
O kavita janmistundi

naa cuupu tODugaa
nee payanam
kanumarugavutaavu
cuupu karuvavutundi
bandham balapaDutundi
mana rEpaTi kOsam ninnaTlaanE
naa edurucuupu modalavutundi
marO kavita janmistundi

raatri naakai edurostundi
aasaantam mingEstundi
manasu kalallO uugEstundi
aaraaTam aapai Samistundi
nuvvostaavu nEnudayistaanu
marO kavita janmistundi

పదహారేళ్ళ ముసలోడు

రంగుల భవిత రాత్రి నిద్దర్లో కరిగిపోగా
సంధ్య రంగులను కనుల్లో నింపుతూ
మండే సూరీడి దెప్పిపొడుపులు
వాస్తవంలోకి బలవంతంగా తోస్తాయి

ప్రతి రోజూ నిన్నటి బ్రతుకుకు
ఓ కొత్త కార్బన్‌ కాపీనే
బ్రతుకు కేలెండర్లో చిరిగే మరో పేజీ
అదే పగలు అదే రాత్రి

ఒకటే రోజును పదే పదే
పాతికేళ్ళగా బ్రతికినందుకు
ప్రాణికి ఎప్పటికీ పదహారేళ్ళే
శరీరమే విసిగి ముసలిదౌతుంది


rangula bhavita raatri niddarlO karigipOgaa
sandhya rangulanu kanullO nimputuu
manDE suureeDi deppipoDupulu
vaastavamlOki balavantamgaa tOstaayi

prati rOjuu ninnaTi bratukuku
O kotta kaarban kaapeenE
bratuku kElenDarlO cirigE marO pEjee
adE pagalu adE raatri

okaTE rOjunu padE padE
paatikELLagaa bratikinanduku
praaNiki eppaTikee padahaarELLE
SareeramE visigi musalidoutundi

మనసు - కూడలి

ముళ్ళ కంపలా చింపిరి జుట్టు
చేపల వలలా చిరిగిన చొక్కా
స్వాతి ముతియమా చెరగని నవ్వు
ఎండవానలా అతనికి తెలియవు

తరతరాలుగా చెదరని శిలలా
పరిసరాలను వదలక విధిగా
నలుగురు రోజూ నడిచే దారిన
కనపడ తాడో పిచ్చి బికారి

దగ్గరికొస్తే దణ్ణంపెడుతూ
దూరం జరిగితే ముడుచుకు పోతూ
బువ్వను పెట్టే వారికి మనసా
దేవుని పేరుతొ దీవెనలిస్తూ

బాహ్యం అంతరం బేధం లేక
పగలూ రాత్రీ తేడా మరిచి
పరులకు ఎప్పుడు భారం కాక
బ్రతుకును తానే నెట్టే వాడు

అతనికి అందరు తెలిసిన వారే
అతనే ఎవరికి అక్కర లేదు
ఎవరికి ఎవరు ఏమవ కున్నా
చివరికి కాలం కౌగిలి తప్పదు

నేడా భాగ్యం అతనికి సొంతం
ఇపుడా కూడలి మోడుబోయెను
ఎవరికి వారు తేడా చూడక
ఏమయ్యాడని వాకబు చేయక

చేతులు దులుపుకు తిరిగేస్తుంటే
ప్రాణం విలువ తెలియక తిరిగే
వీరి మధ్యన బ్రతుకును నడుపుతు
సిగ్గుతో చచ్చి తల దించేశాను

అక్కడ తేడా చూశా నంటూ
నా కంటి చివరలు చెమరి నప్పుడు
పోయిన ఒంటరి మనిషి కోసమా ?
ఏమీ పట్టని మనుషులు చూశా ?

ఆ ప్రశ్నలు ఇంకా గుండె
లోతుల్లో గునపపు పోట్లై
వేధిస్తూ వున్నాయి నన్ను
వదలక సాధిస్తున్నాయి !!


muLLa kampalaa cimpiri juTTu
cEpala valalaa cirigina cokkaa
swaati mutiyamaa ceragani navvu
enDavaanalaa ataniki teliyavu

tarataraalaku cedarani Silalaa
parisaraalanu vadalaka vidhigaa
naluguru rOjuu naDicE daarina
kanapaDa taaDO picci bikaari

daggarikostE daNNampeDutuu
duuram jarigitE muDucuku pOtuu
buvvanu peTTE vaariki manasaa
dEvuni pEruto deevenalistuu

baahyam antaram bEdham lEka
pagaluu raatrii tEDaa marici
parulaku eppuDu bhaaram kaaka
bratukunu taanE neTTE vaaDu

ataniki andaru telisina vaarE
atanE evariki akkara lEdu
evariki evaru Emava kunnaa
civariki kaalam kougili tappadu

nEDaa bhaagyam ataniki sontam
ipuDaa kuuDali mODubOyenu
evariki vaaru tEDaa cuuDaka
EmayyaaDani vaakabu cEyaka

cEtulu dulupuku tirigEstunTE
praaNam viluva teliyaka tirigE
veeri madhyana bratukunu naDuputu
siggutO cacci tala dincESaanu

akkaDa tEDaa cuuSaa nanTuu
naa kanTi civaralu cemari nappuDu
adi pOyina aa manishi kOsamaa ?
adi paTTani ee manushulu cuuSaa ?

aa praSnalu inkaa gunDe
lOtullO gunapapu pOTlai
vEdhistuu vunnaayi nannu
vadalaka saadhistunnaayi !!

Tuesday, November 25, 2008

చెదిరిన - వంశవృక్షం

కొమ్మకు రెమ్మకు రెక్కలు వచ్చి
చెట్టును పొమ్మని రొమ్ములు దన్ని
అందలమెక్కే కర్కశ కొమరుల
అశ్లీలతను అనివార్యత అనను

ఆస్తిని తుంచే అనురాగంతోనో
కొరివిని పెట్టే అవసరమొచ్చో
పువ్వుల ముసుగుతొ ముళ్ళనుగప్పే
ప్రబుద్ధుల చూసి అబ్బుర పడను

హరిత పత్రపు దాసుడు వీడు
దానినందే మూలాల్ని మార్గాల్ని
తెలుసుకుంటూ తనవారిని మరిచిన
వాడిని చూసి సంబర పడను

వర్ణాలన్నీ ధవళ కాంతి నుంచి
విడివడినట్లు వంశం అద్దపు పగిలి
మిగిలిన పెంకులు తామూ అద్దాలంటూ
ప్రకటించటం ఏమి వినోదం ?

నాస్టాల్జిక్‌ పొత్తిళ్ళనొదిలి పరుగిడుతున్న
వంశవృక్షాల శకలాలను సమయం
చెర్నకోలై అదిలించక పోవటం - అవును
ఎంతటి చిద్ర దృశ్య విషాదం !


kommaku remmaku rekkalu vacci
ceTTunu pommani rommulu danni
andalamekkE karkaSa komarula
aSleelatanu anivaaryata ananu

aastini tuncE anuraagamtOnO
korivini peTTE avasaramoccO
puvvula musuguto muLLanugappE
prabuddhula cuusi abbura paDanu

harita patrapu daasuDu veeDu
daaninandE muulaalni maargaalni
telusukunTuu tanavaarini maricina
vaaDini cuusi sambara paDanu

varNaalannee dhavaLa kaanti
nunci viDivaDinaTlugaa
vamSam addampu pagilina penkulu
taamuu addalugaa prakaTincaTam Emi vinOdam ?

naasTaaljik pottiLLanodili parugiDutunna
vamSavRkshaala Sakalaalanu samayam
cernakOlai adilincaka pOvaTam - avunu
entaTi chidra dRSya vishaadam !

http://sahitheeyanam.blogspot.com/2008/11/blog-post_25.html స్పందించి రాసినది.

నాన్నా ఎలా వున్నావు ?

తమ గుండె ముక్కపై
ఎంబసీ ముద్రతో గూటిని విడిచి
అందలమెక్కిన తనయుల అడుగుల
క్రిందన నలిగిన తండ్రుల చేతులు అవిగో

ప్రగతి పధంలో ఈజీ పాసులో
ఝామ్మని ఎగిరే లెక్ససు వెనకన
బురదతొ నిండీ ప్రేమతొ తడిసిన
తండ్రుల ఆర్తి నిండిన గాధలు అవిగో

ఏడు జలధుల ఆవల నుండి వాట్సప్‌
అంటూ ఎప్పటికీ ఆర్తిగ మ్రోగని
ఆ ఫోనుల కోసం ఆత్రంగా పడిగాపులు కాసి
ఎండిన కన్నుల్లో నిండిన శుభాకాంక్షలవిగో

-- మా అబ్బాయిని అప్పుడప్పుడూ ఫొను చెయ్యమన్న
-- ఓ తండ్రి మాటలకు నా స్పందన

tama gunDe mukkapai
embasee mudratO guuTini viDici
andalamekkina tanayula aDugula
krindana naligina tanDrula cEtulu avigO

pragati padhamlO eejee paasulO
jhaammani egirE leksasu venakana
buradato ninDii prEmato taDisina
tanDrula aarti ninDina gaadhalu avigO

EDu jaladhula aavala nunDi vaaTsap
anTuu eppaTikee aartiga mrOgani
aa phOnula kOsam aatramgaa paDigaapulu kaasi
enDina kannullO ninDina SubhaakaankshalavigO

Monday, November 24, 2008

ఈ కలలు ఎవడు కనిపెట్టాడండీ బాబూ !!!!!!

కలలు కళ్ళ గూళ్ళను వదిలి,
చెదిరి చెంపలు చెమర్చే కంటే
విరిగి వేదన సమకూర్చే కంటే
విసిగి వేకువనే ఉడాయించే కంటే

చెప్పినట్టు వింటూ
మన చెంతనే వుంటూ

అందుబాటు ధరల్లో అంగట్లోనో
ఇంటి పెరటి చెట్టు కొమ్మల్లోనో
ఒదిగి ఓ మూల బోనుల్లోనో
జారి ముంజేతి గుప్పెట్లోనో

దొరికితే ఎంత బాగుండు

కావలిసిన కల కంటికద్దుకోవచ్చు
ఎప్పుడూ సంతోషంగా ఉండిపోవచ్చు
అందమైన దాన్ని ఆత్రంగా దాచుకోవచ్చు
మళ్ళీ మళ్ళీ తిరిగి వాడుకోవచ్చు

ఒద్దంటే విరిచి పారేయొచ్చు
ఎవరికైనా అరువిచూకోవచ్చు
బహుమతిగా ప్రకటించుకోవచ్చు
బూజు పడితే దులిపి వాడుకోవచ్చు

వెధవ కలలు
రాకుండా పోవు
కావలిసినవి
వచ్చి ఉండిపోవు

ఈ కలలు ఎవడు కనిపెట్టాడండీ బాబూ !!!!!!!!!!kalalu kaLLa guuLLanu vadili,
cediri cempalu cemarcE kanTE
virigi vEdana samakuurcE kanTE
visigi vEkuvanE uDaayincE kanTE

ceppinaTTu vinTuu
mana centanE vunTuu

andubaaTu dharallO angaTlOnO
inTi peraTi ceTTu kommallOnO
odigi O muula bOnullOnO
jaari munjEti guppeTlOnO

dorikitE enta baagunDu

kaavalisina kala kanTikaddukOvaccu
eppuDuu santOshamgaa unDipOvaccu
andamaina daanni aatramgaa daacukOvaccu
maLLee maLLee tirigi vaaDukOvaccu

oddanTE virici paarEyoccu
evarikainaa aruvicuukOvaccu
bahumatigaa prakaTincukOvaccu
buuju paDitE dulipi vaaDukOvaccu

vedhava kalalu
raakunDaa pOvu
kaavalisinavi
vacci unDipOvu

ee kalalu evaDu kanipeTTaaDanDii baabuu !!!!!!!!!!

కలయిక

వేచిన సమయము పరుగిడి నడవగ
ఆగిన తరుణము వడివడి కదలగ
చూపులు కలపగ తడబడు అడుగుల
తావుకు నడిచితి మనసును తెలుపగ

అల్లరి తల్లికి నివ్వగ స్నేహము
తెల్లని మల్లెల నవ్వులు పూయగ
చల్లని కన్నుల సవ్వడి నీడన
మెల్లగ కళ్ళతొ నవ్విన తరుణము

తకధిమి తరిఝణు పదములు కదిలెను
సరిగమ పదఝరి కవితకు అమరెను
గొలుసులు సడలిన హయముల గతిగొని
మనసున కవితలు అటునిటు తిరిగెను

గడపిన రాతృల వేదన భారము
కదలని కాలపు రోదన గీతము
కరిగెను మైనపు ముద్దల లాగున
విరిసెను ఇందృని విల్లుల వైనము

తొలకరి అందిన చకోర చందము
తడిసిన బీటల బంజరు గంధము
మనసులు అల్లిన సుందర బంధము
ముదమున పొందితి కోరిన అందము !!


vEcina samayamu parugiDi naDavaga
aagina taruNamu vaDivaDi kadalaga
cuupulu kalapaga taDabaDu aDugula
taavuku naDiciti manasunu telupaga

allari talliki nivvaga snEhamu
tellani mallela navvulu puuyaga
callani cuupula savvaDi neeDana
mellaga kaLLato navvina taruNamu

takadhimi tarijhaNu padamulu kadilenu
sarigama padajhari kavitaku amarenu
golusulu saDalina hayamula gatigoni
manasuna kavitalu aTuniTu tirigenu

gaDapina raatRla vEdana bhaaram
kadalani kaalapu rOdana geetam
karigenu mainapu muddala laagaa
virisenu indRni villula vainam

tolakari andina cakOra candam
taDisina beeTala banjaru gandham
manasuna alliti sundara bandham
mudamuna ponditi kOrina andam !!

Thursday, November 20, 2008

ఇంకెన్నాళ్ళు

నిర్జన నిశీధి వీధులు కూడా
సకల కళాతోరణాలు
ఆనంద జనారణ్యాలు
... నువ్వు నా తోడుంటే !
కఠిన కర్కశ కరాళ రాత్రులు కూడా
సుస్మిత దరహాసోదయ
నిరీక్షణ సోపానాలు
.. నువ్వు నా తోడుంటే !

నువ్వు లేని ఈ నిర్జన
అపరిచిత జనారణ్యంలో
కరాళ దరహాసోదయ
పరిచయాలూ కరచాలనాలు
ఇంకెన్నాళ్ళు?


nirjana niSeedhi veedhulu kuuDaa
sakala kaLaatOraNaalu
aananda janaaraNyaalu
... nuvvu naa tODunTE !
kaThina karkaSa karaaLa raatrulu kuuDaa
susmita darahaasOdaya
niriikshaNa sOpaanaalu
.. nuvvu naa tODunTE !

nuvvu lEni ee nirjana
aparicita janaaraNyamlO
karaaLa darahaasOdaya
paricayaaluu karacaanaaluu
inkennaaLLu?

Saturday, November 15, 2008

ఇంకా 9 రోజులు

ఎంటో రెండు రాత్రుల మధ్య
బోలెడు రోజులు ఇరికినాయో ఏమో
ఈ రోజు ఎంతకీ తరగ నంది
ఇంకా 9 dayసా నావల్ల కాదు

నువ్వు లేవని అదను చూసో ఏమో,
గడియారం ముల్లులు మొరాయించి
తిరగనని కూర్చున్నై, కాలం నడవదే ?
ఇంకా 9 dayసా నావల్ల కాదు

enTO renDu raatrula madhya
bOleDu rOjulu irikinaayO EmO
ee rOju entakee taraga nandi
inkaa 9 #day#saa naavalla kaadu

nuvvu lEvani adanu cUsO EmO,
gaDiyaaram mullulu moraayinci
tiraganani kuurcunnai, kaalam naDavadE ?
inkaa 9 rOjulaa? naavalla kaadu

Thursday, November 13, 2008

అన్నట్టు తిరిగి రాకెపుడో ?

దగ్గరున్నా గుండె తెరిచి
ప్రేమ చూపింది లేదు గానీ
కొన్నాళ్ళకైనా నిను చూడలేనంటే
తెగిన పటం గాలికూగినట్టుంది

చెంతనున్నా గొంతు విప్పి
ఊసు చెప్పింది లేదు గానీ
కొంతకాలమైనా మాటకుదరదంటే
వీణ నుండి రాగ మూడినట్టుంది

వేరు తీరాలమని చెప్పి
నన్ను ఒప్పించుకున్నా
కొన్నిరోజులైనా ఇక కలవలేమంటే
కాలమెందుకో అసలు కదల నట్టుంది

ప్రకృతి నామీద ఈరోజు అలిగినట్టుంది


daggarunnaa gunDe terici
prEma cuupindi lEdu gaanee
konnaaLLakainaa ninu cuuDalEnanTE
tegina paTam gaalikuuginaTTundi

centanunnaa gontu vippi
uusu ceppindi lEdu gaanee
kontakaalamainaa maaTakudaradanTE
veeNa nunDi raaga muuDinaTTundi

vEru teeraalamani ceppi
nannu oppincukunnaa
konnirOjulainaa ika kalavalEmanTE
kaalamendukO asalu kadala naTTundi

prakRti naameeda eerOju aliginaTTundi
annaTTu #when r u coming back ? #

తెలుగు palindrome ప్రయత్నం !!

భక్తి భావం లేక, డబ్బుకోసం ఆడంబరాలకోసం
భక్తిని నటించే స్థలానికి పోవద్దని ఒక నర్తకికి
సలహా ఇచ్చే సన్నివేశం.

(న) అజ భక్తి నొదిలి దినోక్తి భజన (అ)
ల ఏ కరవుకూ నటనకూ వురక లే ల ?
ఆ కనకరాశి నొగ్గి నో సీ రా! (ఆ ) కనక (ఆ)
కీర్తనకు పోకు నర్తకీ !!


ఇది నా మొదటి ప్రయత్నం. బ్లాగులోకంలోని పెద్దలు
చదువు తల్లి ముద్దు బిడ్డలు నా తప్పులను దిద్ద గలరు.

palindrome అంటే తెలియని వారికి:
ఈ కవితలోని ప్రతి పాదమూ, ఎటు నుంచి చదివినా ఒకటే గా ఉంటుందన్న మాట.
"కీర్తనకు పోకు నర్తకీ " -- మీరు కుడి నుండి ఎడమకు చదివినా, ఎడమ నుండి కుడి వైపుకు చదివినా
ఒకటే !! అదన్న మాట ఇక్కడ ప్రత్యేకత.


bhakti bhaavam lEka, DabbukOsam aaDambaraalakOsam
bhaktini naTincE sthalaaniki pOvaddani oka nartakiki
salahaa iccE sannivESam.

(na) aja bhakti nodili dinOkti bhajana (a)
la E karavukuu naTanakuu vuraka lE la ?
aa kanakaraaSi noggi nO sii raa! aa kanaka
keertanaku pOku nartakee !!


idi naa modaTi prayatnam. blaagulOkamlOni peddalu
caduvu talli muddu biDDalu naa tappulanu didda galaru.

Wednesday, November 12, 2008

84 శిష్యులకు దూరమైన ' ఏ ' కాకి గురువు

సరిగమలు సరి గమనమెరుగక
పదనిసలు పలు దిశలకుజనగ
పద పదమను పదములుడిగి నిశి
దిశలు దిగి పరి గరిమలు దిరగ
సరిగమన పద మెదక మనమున
పరి తరులు వెదక దగినది కవి .......... యే !!

sarigamalu sari gamanamerugaka
padanisalu palu diSalakujanaga
pada padamanu padamuluDigi niSi
diSalu digi pari garimalu diraga
sarigamana pada medaka manamuna
pari tarulu vedaka daginadi kavi .......... yE !!

( చిర ) కాలచక్రం

నా ప్రస్తుతం నా ప్రమేయంలేకుండ
కరిగి గత మవుతుంది

గతమంతా నిండి నా బ్రతుకవుతుంది

స్వగతమయిన ప్రస్తుతాన్ని పరికించేలోపే
నా రేపు నేడవుతుంది నా నీడవుతుంది

నా నీడను పట్టి కట్టలేను
ఏ రేపునూ చూడలేను
గతంలో బ్రతకలేను

ఈ చక్రానికి విరుగుడెప్పుడు ?


naa prastutam naa pramEyamlEkunDa
karigi gata mavutundi

gatamantaa ninDi naa bratukavutundi

svagatamayina prastutaanni parikincElOpE
naa rEpu nEDavutundi naa neeDavutundi

naa neeDanu paTTi kaTTalEnu
E rEpunuu cuuDalEnu
gatamlO bratakalEnu

ee cakraaniki viruguDeppuDu ?

Monday, November 10, 2008

( ని) వేదన

చేసే పూజల ధూపం ఏమౌతుంది
చెప్పే బాధల భారం ఎటుపోతుంది
అర్పించే గుండె చెక్కల భోగాలకు అంతాలెప్పుడు
మండే మనసుల హారతులకు అర్ధాలెప్పుడు
వేదన గీతాల మంత్రాల నేపధ్యంలో
పెక్కు ప్రసాదాలు కడుపార మెక్కుతూ
తొణకని నీ బూటకపు చిరునవ్వు
నా అసహాయతకు వెక్కిరింపా?
నా అమాయకత్వానికి కనువిప్పా?

తీరని ఆశల కోతలో
మండే గుండెల బాధలో
అడిగిన ఆశ్రిత జీవిని
అన్యధా అనుకోకు స్వామీ !!

(దివం ) గత ప్రస్తుతం


నవ్విస్తూ కవ్విస్తూ కేరింతలు కొట్టేస్తూ
గత ప్రస్తుతాన్ని బంధించ లేకపోయాను
కనీసం ఈ ప్రస్తుతానికి దాంట్లో కొంతైనా
కొన సాగించలేకపోయాను

ఓటమి తప్పని పోరాటాలు
గెలిచి ఓడిన సంఘటనలు
నిర్లిప్తంగా సర్దుకుపోయిన సన్నివేశాలు
నన్ను నానుండి కొంచెం కొంచెంగా దూరం చేస్తుంటే
నిస్సత్తువగా చూస్తూ ఉండిపోయాను ..

ఇపుడు..
గడిచిన కాలం జ్ఞాపకంగా వదిలిన
అద్దం ముక్కల్ని ప్రేమగా తుడుచుకుని
ఆ చెదిరిన బింబాల్లో ఆ పాత నన్ను
ఆతృతగా వెతుక్కుంటున్నాను..
ఆప్యాయంగా హత్తుకుంటున్నాను

Thursday, November 6, 2008

ఓ ప్రశ్న

కాల చక్రానికి కట్టబడి
విధి రాసిన వీధుల్లో
నా ప్రమేయం లేకుండానే
అశక్తుడిగా, విసుగు లేక
అలవాటైపోయి బ్రతికేస్తున్నా ...
ఎక్కడికి ఎందుకు ఎంతకాలం
వంటి ప్రశ్నలు వేసినా
గతుకుల గమనానికి
అర్ధాల్లేని అపశబ్దాలుగానే
మిగిలిపోతున్నాయి, రాలి పోతున్నాయి
ఐనా ఎవరిని అడగను
అటువంటి చక్రాలు ఎన్నో
దారి పొడవునా, విరిగినవి కొన్నైతే..
ఇరుసు వరకు అరిగినవి మరి కొన్ని
అదో విధిగా సాగిపోతున్నాయి
రాలిన ఆక్రందనల గుట్టల మధ్యగా,
చెదిరిన గుండెల చీకట్లను చీల్చుకుంటూ,
తన అస్థిత్వాన్ని ఆవిష్కరించుకుంటూ
ప్రస్ఫుటంగా ప్రతి చక్రం నుండి ఓ కాంతి పుంజం
అంత నిస్సహాయతలోనూ, నాలా ..
ప్రతి వాడి లోనూ మెరిసే ఆశా కిరణమది
ఆతరి ఓ ద్వందోదయం, పరిష్కరించగలిగితే
తిమిర సంహారము, ఆపై విముక్తి !!
అవధరించండి..
అది మనిషిని చక్రానికి కట్టేసిన బంధమా ?
బందీగా వాడు బ్రతికేందుకు ఓ మార్గమా ?


kaala cakraaniki kaTTabaDi
vidhi raasina veedhullO
naa pramEyam lEkunDaanE
aSaktuDigaa, visugu lEka
alavaaTaipOyi bratikEstunnaa ...
ekkaDiki enduku entakaalam
vanTi praSnalu vEsinaa
gatukula gamanaaniki
ardhaallEni apaSabdaalugaanE
migilipOtunnaayi, raali pOtunnaayi
ainaa evarini aDaganu
aTuvanTi cakraalu ennO
daari poDavunaa, viriginavi konnaitE..
irusu varaku ariginavi mari konni
adO vidhigaa saagipOtunnaayi
raalina aakrandanala guTTala madhyagaa,
cedirina gunDela ceekaTlanu ceelcukunTuu,
tana asthitvaanni aavishkarincukunTuu
prasphuTamgaa prati cakram nunDi O kaanti punjam
anta nissahaayatalOnuu, naalaa ..
prati vaaDi lOnuu merisE aaSaa kiraNamadi
aatari O dvandOdayam, parishkarincagaligitE
timira samhaaramu, aapai vimukti !!
avadharincanDi..
adi manishini cakraaniki kaTTEsina bandhamaa ?
bandiigaa vaaDu bratikEnduku O maargamaa ?

తరం మారుతుంది

'అమ్మా' మార్చి ఓమాం అంటూ
'నాన్న ' ను చంపి పాపా చేస్తూ
మమకారానికి అర్ధం వెదుకుతూ
యువతరం సాగుతుంది మనతరమాగుతుంది

అక్షర మాలకు మంగలులవుతూ
ఎంగిలి భాషకు బానిస లవుతూ
బా భా శా షా తేడా తెలియక
ఈ తరం సాగుతుంది మన తరమ్మరుగవుతుంది

రామా అంటే ఎ గై విత్‌ యారోస్‌
హనుమానెవరు? మంకీ గాడ్‌
ఇతిహాసాన్నీ కార్టూన్‌ గానే ఎంజోయ్‌ చేస్తూ
ఈ తరం జారుతుంది మనతరమోడుతుంది

పంచెలు నాడే గొట్టాలయ్యెను
ఓణీలెపుడో స్కర్టుగ మారెను
ఫేషన్‌ పేరుతో అవీ చించుకుని అదిగో
నవతరమూగుతుంది నా తరం మండుతుంది

నవ తరం సాగుతుంది మన తరం జారుతుంది
తరం మారుతుంది భవిత స్వరం మారుతుంది

'ammaa' maarci Omaam anTuu
'naanna ' nu campi paapaa cEstuu
mamakaaraaniki ardham vedukutuu
yuvataram saagutundi manataramaagutundi

akshara maalaku mangalulavutuu
engili bhaashaku baanisa lavutuu
baa bhaa Saa shaa tEDaa teliyaka
ee taram saagutundi mana tarammarugavutundi

raamaa anTE e gai vit yaarOs
hanumaanevaru? mamkee gaaD
itihaasaannee kaarTuun gaanE enjOy cEstuu
ee taram jaarutundi manataramODutundi

pancelu naaDE goTTaalayyenu
ONeelepuDO skarTuga maarenu
fEshan pErutO avee cincukuni adigO
navataramuugutundi naa taram manDutundi

nava taram saagutundi mana taram jaarutundi
taram maarutundi bhavita svaram maarutundi

అనుభూతి

వలయంలా చందన
కాష్టాలను పేర్చుకుంటూ
వాటి మన-సు-గంధాలను
మనసారా ఆఘ్రాణిస్తూ
నుదుటినంటిన ఆకాశ
సింధూరాలను చెరుపుకుంటూ
ప్రజ్వలిత హిరణ్యగర్భుని
తలక్రింద ప్రేమగ పొదువుకుంటూ
నిష్కల్మషమైన నిప్పుకు
ప్రక్షాళిత నివురునవుతూ
నా గాధకు జ్ఞాపకమవుతూ
హవ్యవాహనుడి ఆలింగనాలలో
ప్రతి కణమూ తనలో కలుపుకుంటూ
తనువు నీడుస్తూ, తపన చాలిస్తూ
చీకట్లు కాలుస్తూ భువిని గెలుస్తూ
చిటఫటార్భాట పరిష్వంగనల్లో
ధూప విలయ నృత్య సాక్షాత్కారంతో
ముగిసిన కల అదో అవ్యక్తానుభూతి !!valayamlaa candana
kaashTaalanu pErcukunTuu
vaaTi mana-su-gandhaalanu
manasaaraa aaghraaNistuu
nuduTinanTina aakaaSa
sindhuuraalanu cerupukunTuu
prajvalita hiraNyagarbhuni
talakrinda prEmaga poduvukunTuu
nishkalmashamaina nippuku
prakshaaLita nivurunavutuu
naa gaadhaku jnaapakamavutuu
havyavaahanuDi aalinganaalalO
prati kaNamuu tanalO kalupukunTuu
tanuvu neeDustuu, tapana caalistuu
ceekaTlu kaalustuu bhuvini gelustuu
cHiTapHaTaarbhaaTa parishwanganallO
dhuupa vilaya nRtya saakshaatkaaramtO
mugisina kala adO avyaktaanubhuuti


ఈ కవిత 'పొద్దు 'లో ప్రచురించ బడింది.
http://poddu.net/?p=1028

Wednesday, November 5, 2008

లేఖ

నిద్ర మరిచి కంటిమంటల కాంతిలో
నేను నా కవితా వీక్షణ చేశానీరాత్రి

ఆనంద మేసింది - కళ్ళు చెమరాయి - రాయ గలననిపించింది
ఆశ్చర్య మేసింది - భృకుటి ముడివడి - ఏమిటీరాతలనిపించింది
భయమేసింది - ఊపిరాగి పోయి - నేనేమి చేసేసానో!? అనిపించింది
బాధేసింది - పెద్ద నిట్టూర్పు - నువ్వెలా తట్టుకున్నావోననిపించింది

రూపంలో చందన శిల్పమవొచ్చు
చూపులో చంద్రుని వెన్నెలుండొచ్చు
మాటలు అమృతమొలికనట్టుండొచ్చు
నవ్వులు నవనీతమద్దినట్టుండొచ్చు
నా చిన్నా, మున్నా, కన్నా అనాలనిపించొచ్చు
అంతా నీ స్నేహం, ఆత్మీయత, మంచితనం

ఐతే !!?
ప్రేమించెయ్యడమే ? కవితలల్లేయడమే?
కన్నీరొలకించేయ్యడమే? అనిపించింది
బాధ్యత మరిచానేమో అనిపించింది
బుద్ధి బజారెళ్ళినట్టనిపించింది
నిను బాధించానేమో అనిపించింది

నిజం చెప్పొద్దూ..బహుశా,
నిన్ను ప్రేమించాననుకోవడం
ప్రేమించడం కూడా నిజమేనేమో
మళ్ళీ అదే మాట!
ఖాళీ బుర్రా శత మర్కటక:
అన్నట్టుంది. మళ్ళీ అదే తప్పు !
స్నేహమయుంటుంది అవును స్నేహమే !!!

ప్రేమ తెలియని మనిషిని కదా
అదే ప్రేమ అనుకున్నట్టున్నాను
క్షంతవ్యుడిని. ఎదేమైనా..
నిన్నిప్పుడు ఏమని సంబోధించను ?
తెలిసి ప్రియా అనలేను. అనను

సరే ఎదేమైనా నేస్తం
అదో అద్భుత భావన
అదో ఆనందానుభూతి
అదో అవిశ్రాంత స్పందన
అది లేక నా మాట కవిత
కాదేమో నే రాయలేనేమో?
చూస్తున్నావుగా ఈ తవిక తిప్పలు ?
వేరే చెప్పాలా ..?

గురువులేని ఏకలవ్యుడి శిష్యరికంలా
నా కవితా సుందరితోనే నా యుగళగీతం
సాగించగలనేమో ప్రయత్నిస్తాను
మరేదన్నా రాయగలనేమో,
ఆ నా సమయం కోసం
వేచిచూస్తాను. అంత దాకా సెలవు.

సదా నీ ..
( అబ్బ!! మరదే ! తొందరెందుకు ? పూర్తిచెయ్యనీ ..)
సదా నీ.. స్నేహం కోరే

--నేను

nidra marici kanTimanTala kaantilO
nEnu naa kavitaa veekshaNa cESaaneeraatri

aananda mEsindi - kaLLu cemaraayi - raaya galananipincindi
aaScharya mEsindi - bhRkuTi muDivaDi - EmiTeeraatalanipincindi
bhayamEsindi - uupiraagi pOyi - nEnEmi cEsEsAnO!? anipincindi
baadhEsindi - pedda niTTuurpu - nuvvelaa taTTukunnaavOnanipincindi

ruupamlO candana Silpamavoccu
cuupulO candruni vennelunDoccu
maaTalu amRtamolikanaTTunDoccu
navvulu navaneetamaddinaTTunDoccu
naa cinnaa, munnaa, kannaa anaalanipincoccu
antaa nee snEham, aatmeeyata, mancitanam

aitE !!?
prEminceyyaDamE ? kavitalallEyaDamE?
kanneerolakincEyyaDamE? anipincindi
baadhyata maricaanEmO anipincindi
buddhi bajaareLLinaTTanipincindi
ninu baadhincaanEmO anipincindi

nijam ceppodduu..bahuSaa,
ninnu prEmincaananukOvaDam
prEmincaDam kuuDaa nijamEnEmO
maLLee adE maaTa!
khaaLee burraa Sata markaTaka:
annaTTundi. maLLee adE tappu !
snEhamayunTundi avunu snEhamE !!!

prEma teliyani manishini kadaa
adE prEma anukunnaTTunnaanu
kshantavyuDini. edEmainaa..
ninnippuDu Emani sambOdhincanu ?
telisi priyaa analEnu. ananu

sarE edEmainaa nEstam
adO adbhuta bhaavana
adO aanandaanubhuuti
adO aviSraanta spandana
adi lEka naa maaTa kavita
kaadEmO nE raayalEnEmO?
cuustunnaavugaa ee tavika tippalu ?
vErE ceppaalaa ..?

guruvulEni EkalavyuDi Sishyarikamlaa
naa kavitaa sundaritOnE naa yugaLageetam
saagincagalanEmO prayatnistaanu
marEdannaa raayagalanEmO
aa naa samayam kOsam
vEcicuustaanu. anta daakaa selavu.

sadaa nee ..
( abba!! maradE ! tondarenduku ? puurticeyyanee ..)
sadaa nee.. snEham kOrE

--nEnu

Tuesday, November 4, 2008

ఇది ఆగని పయనం..

ఓ ప్రేమమయి మీటిన
మనసు తంత్రి ఇది -- రాగమై సాగుతున్నా
ఓ స్నేహమయి చూపిన
వినూత్న వీధి ఇది -- బాటసారినై ఏగుతున్నా
ఓ చందనమయి ఒసగిన
సుందర సౌరభమిది -- గాలినై పంచుతున్నా
ఓ దివ్యమూర్తి వెలిగించిన
మనోహర దీపమిది -- వెలుగునై మెరుస్తున్నా
ఓ అమృతనేత్రి తెచ్చిన
అవిశ్రాంత స్పూర్తి ఇది -- నిర్విరామంగా వెలుగుతున్నా
ఓ దరహాసిన ఇచ్చిన
నిష్కల్మష బంధమిది -- భావంగా మలుచుకున్నా

మనో రధాన్ని నడుపుతున్నా
కవితా ఫలకాన్ని దిద్దుతున్నా
కలల శిల్పాన్ని చెక్కుతున్నా
అస్థిర గమ్యాలకు సాగుతున్నా..
ఆనంద శిఖరాలను ఎక్కుతున్నా
గుండె మంటలూ చవిచూస్తున్నా
సుదూర తీరాలను చేరుతున్నా...
ఆత్మీయత అనురాగాలను వెదుకుతున్నా..

ఇది ఆగని పయనం..
ఎంతవరకో..ఎప్పటివరకో.. ?

O prEmamayi meeTina
manasu tantri idi -- raagamai saagutunnaa
O snEhamayi cuupina
vinuutna veedhi idi -- baaTasaarinai Egutunnaa
O candanamayi osagina
sundara sourabhamidi -- gaalinai pancutunnaa
O divyamuurti veligincina
manOhara deepamidi -- velugunai merustunnaa
O amRtanEtri teccina
aviSraanta spoorti idi -- nirviraamamgaa velugutunnaa
O darahaasina iccina
nishkalmasha bandhamidi -- bhaavamgaa malucukunnaa

manO radhaanni naDuputunnaa
kavitaa phalakaanni diddutunnaa
kalala Silpaanni cekkutunnaa
asthira gamyaalaku saagutunnaa..
aananda Sikharaalanu ekkutunnaa
gunDe manTaluu cavicuustunnaa
suduura teeraalanu cErutunnaa...
aatmeeyata anuraagaalanu vedukutunnaa..

idi aagani payanam..
entavarakO..eppaTivarakO.. ?

Monday, November 3, 2008

నేనే ఎందుకు ఇది నాకే ఎందుకు ?

అలిసిన ఊహలు విసిగిస్తున్నా
బలమున వాటిని బంధిస్తున్నా
రానని నవ్వులు పరుగిడుతున్నా
వాటిని మోముపై పులిమేస్తున్నా
నీ ఆటలకిక అంతం లేదా
నా ఓటమి నీక్కనపడలేదా

ఆగక కన్నులు చెమరేస్తున్నా
త్వరపడి వాటిని తుడిచేస్తున్నా
ఓటమి నాపై నడిచేస్తున్నా
రోషపు రంగులు పులిమేస్తున్నా
నీ ఆటలకిక అంతం లేదా
నా ఓటమి నీక్కనపడలేదా

ఇకసరి,
నేనోడితి,
మోకరిల్లితి,
ఓటమినొప్పితి
దోసిలి ఒగ్గితి
నీ గొప్ప పొగిడితి
నీ పాదము కడిగితి
ఇకనైనా.. నీ ఆటలకు అంతం లేదా
నా ఆక్రందనలు వినపడలేదా


alisina uuhalu visigistunnaa
balamuna vaaTini bandhistunnaa
raanani navvulu parugiDutunnaa
vaaTini mOmupai pulimEstunnaa
nee aaTalakika antam lEdaa
naa OTami neekkanapaDalEdaa

aagaka kannulu cemarEstunnaa
tvarapaDi vaaTini tuDicEstunnaa
OTami naapai naDicEstunnaa
rOshapu rangulu pulimEstunnaa
nee aaTalakika antam lEdaa
naa OTami neekkanapaDalEdaa

sarE, dEvuDuu..
nEnODiti,
mOkarilliti,
OTaminoppiti
dOsili oggiti
nee goppani pogiDiti
nee paadamu kaDigiti
ikanainaa.. nee aaTalaku antam lEdaa
naa aakrandanalu vinapaDalEdaa

Friday, October 31, 2008

నిజము

గుండె కోతకు రాలి చెదిరిన
నా ప్రేమ పెంకులు చాలవూ ?
మనసు మంటలు రగిలి చెరిగిన
నా రాత విరుపులు చాలవూ ?
ఇంకా...
ఏమి మిగిలి నాను నేనని..?

కాల చక్రపు ఇరుసు నడిమిన
నలిగి మిగిలిన తనువు చాలదూ ?
గతం కొలిమిలొ కరిగి కారి
సమ్మెటలకొగ్గిన గాధ చాలదూ ?
ఇంకా...
ఏమి తప్పులు చేసినానని.. ?

కరుకు నిజముల ఇరుకు బాటన
ఎదురు దెబ్బల పయన మాగదా ?
మూగ బాసల మెదులు భావము
ఎరుక చెప్పగ తపన మాగదా?

ఏమి తప్పులు చేసినానని.. ?
ఇంకేమి మిగిలి నాను నేనని..?


gunDe kOtaku raali cedirina
naa prEma penkulu caalavuu ?
manasu manTalu ragili cerigina
naa raata virupulu caalavuu ?
inkaa...
Emi migili naanu nEnani..?

kaala cakrapu irusu naDimina
naligi migilina tanuvu caaladuu ?
gatam kolimilo karigi kaari
sammeTalakoggina gaadha caaladuu ?
inkaa...
Emi tappulu cEsinaanani.. ?

karuku nijamula iruku baaTana
eduru debbala payana maagadaa ?
muuga baasala medulu bhaavamu
eruka ceppaga tapana maagadaa?

Emi tappulu cEsinaanani.. ?
inkEmi migili naanu nEnani..?

Thursday, October 30, 2008

దూరం

నీ గత గ్రంధాల్లో
నాదొక ఊసుందని చెప్పు
నీవైన జ్నాపకాల్లో
నాకొక చోటుందని చెప్పు
నీ కొచ్చే చిరు నవ్వుకు
నేనో కారణమని చెప్పు

కొన్ని చెప్పకుండా అర్ధం అవుతాయి
కానీ కొన్ని చెపితే అందాన్నిస్తాయి

నా ప్రశ్నకు బదులేదైనా
నీ అందలాలకు నే సోపానమనీ
సౌఖ్యానికి సమిధననీ
తిమిరాలకి ప్రమిదననీ
తెలుసేమో ఐనా నాకోసం
తిరిగి చెపుతున్నా.. అవును నాకోసం

నీకు నాకు మధ్య
శత కోటి సముద్రాల దూరమున్నా
నాకు నీకు మధ్య
ఓ పిలుపు దూరమే

నోరారా పిలువు
మనసారా వస్తాను

నన్నొదిలేయండి

ఎదురు చూపుల్లో కాయలు కాసే
కళ్ళను చూసి పాపం నా మనసు
చెట్టనుకున్నట్టుంది, ఊసుపోక
ఆరగారగా నీరు పెట్టేస్తోంది.. నా దిండు తడిపేస్తుంది.

ప్రణయ వేదనలో మంటలు రేపే
విరహం చూసి పాపం నా నుదురు
నిప్పనుకున్నట్టుంది, తాళలేక
ఆరగారగా నీరు జల్లేస్తోంది.. ఆ వేడి నార్పేస్తుంది.

చెలియ తలపుల్లో నిదుర మరచిన
నన్ను చూసి పాపం నా కళ్ళు
మైకం అనుకున్నట్టున్నయి, ఊరుకోలేక
ఆరగారగా నీరు కార్చేస్తున్నాయి.. నా చూపు మార్చేస్తున్నయి.

మీ అసలు పని మీరు మానేసి
నా ప్రతి భావంలో కాలాడిస్తూ
మార్కులు కొట్టే యత్నం చేసే
ఓ నా ప్రియ దోస్తుల్లారా...

మీ పని మీరు చూసుకోండి
నా మానాన్న నన్నొదిలేయండి

eduru cuupullO kaayalu kaasE
kaLLanu cuusi paapam naaa manasu
ceTTanukunnaTTundi, uusupOka
aaragaaragaa neeru peTTEstOndi.. naa dinDu taDipEstundi.

praNaya vEdanalO manTalu rEpE
viraham cuusi paapam naa nuduru
nippanukunnaTTundi, taaLalEka
aaragaaragaa neeru jallEstOndi.. aa vEDi naarpEstundi.

celiya talapullO nidura marachina
nannu cuusi paapam naa kaLLu
maikam anukunnaTTunnayi, uurukOlEka
aaragaaragaa neeru kaarcEstunnaayi.. naa cuupu maarcEstunnayi.

mee asalu pani meeru maanEsi
naa prati bhaavamlO kaalaaDistuu
maarkulu koTTE yatnam cEsE
O naa priya dOstullaaraaa...

mee pani meeru cuusukOnDi
naa maanaanna nannodilEyanDi

వినుర వేమా !!

నేచెప్పు దానికి అవుననలేవు
నాకున్న దానిని నిజమనలేను
మనసు మభ్య పెట్టలేకున్నాను
కలత నేమొ కక్కలేకున్నాను

కంటిలోని నలుసు కాలి ముల్లులు
అంటునువ్వు కవిత రాసు కున్నవు
గానీ ప్రేమలోని నలత గుండె బాధ
ఇంతింత కాదనేల మరిచావు వేమా ?

nEceppu daaniki avunanalEvu
naakunna daanini nijamanalEnu
manasu mabhya peTTalEkunnaanu
kalata nEmo kakkalEkunnaanu

kanTilOni nalusu kaali mullulu
anTunuvvu kavita raasu kunnavu
gaanee prEmalOni nalata gunDe baadha
intinta kaadanEla maricaavu vEmaa ?

నేను

నిజమిది అని ఒప్పుకోను
అబద్ధమని మరువలేను
తప్పు నాదని తలవంచలేను
ఒప్పు ఇది అని ఎదిరించలేను

అందుకే..

గుండె రగిలిన మంటల్లో
చలి కాచుకుంటూ..
మనసు ముసురుల్లో
తల దాచుకుంటూ..

ఏకాంత క్షణాల్లో
నిను వెదుక్కుంటూ..
గొంతులో గరళాన్ని
దాచేసుకుంటూ..

నీకోసం..

నేనున్నానని ఊతమిస్తున్నా
నేనుంటానని మాటనిస్తున్నా
నీ సుఖాన్నే కోరుకుంటున్నా..

నాకెవరున్నారు నువ్వు కాక ?
అందుకే.. కడదాకా నా కడదాకా..
నీ.. అవును ఎప్పటికీ నీ..

..నేను

nijamidi ani oppukOnu
abaddhamani maruvalEnu
tappu naadani talavancalEnu
oppu idi ani edirincalEnu

andukE..

gunDe ragilina manTallO
cali kaacukunTuu..
manasu musurullO
tala daacukunTuu..

Ekaanta kshaNaallO
ninu vedukkunTuu..
gontulO garaLaanni
daacEsukunTuu..

neekOsam..

nEnunnaanani uutamistunnaa
nEnunTaanani maaTanistunnaa
nee sukhaannE kOrukunTunnaa..

naakevarunnaaru nuvvu kaaka ?
andukE.. kaDadaakaa naa kaDadaakaa..
nee.. avunu eppaTikee nee..

..nEnu

Monday, October 27, 2008

హైకూలు ..

దేవుడు బ్రష్షు
దులిపినట్టు ఉంది
మా వూర్లో పార్కు


మాటలు నీపై
అలిగినట్టున్నాయి
అందుకే మౌనంఆకలేస్తోంది
కళ్ళే వంటలు అన్నీ
మింగుతున్నాయికధ ముందుకి
పేజీలు వెనకకి
నిద్ర గాల్లోకికోతకొచ్చింది
బాధ బాగా పండింది
కళ్ళు నిండాయి


పాపం కన్నీళ్ళు
కళ్ళకూ సొంతం కావు
జారుతున్నాయిసుప్రభాతపు
రంగులు కనులలో
లోని చీకటి

dEvuDu brashshu
dulipinaTTu undi
maa vuurlO paarku

maaTalu neepai
aliginaTTunnaayi
andukE mounam

aakalEstOndi
kaLLE vanTalu annee
mingutunnaayi

kadha munduki
pEjeelu venakaki
nidra gaallOki

kOtakoccindi
baadha baagaa panDindi
kaLLu ninDaayi

paapam kanneeLLu
kaLLakuu sontam kaavu
jaarutunnaayi

suprabhaatapu
rangulu kanulalO
lOni ceekaTi

హైకూలు

విరబూసిన
మల్లేలు బోసి నవ్వు
విజేతెవరు ?

బారులు తీరి
విజయం నాదన్నాయి
నింగి కొంగలు

ఆ సెలయేరు
సాగుతుంది ప్రేయసి
మాటల లాగా

కిటికీ తీశా
నిశ్శబ్దం జారుకుంది
చీకటి తోనే

తను నవ్వింది
వసంతం వచ్చిందని
పూలు పూశాయి

గుండె పగిల్తే
బాధలు తప్ప అన్నీ
జారిపోయాయిvirabUsina
mallElu bOsi navvu
vijEtevaru ?

baarulu teeri
vijayam naadannaayi
ningi kongalu

aa selayEru
saagutundi prEyasi
maaTala laagaa

kiTikee teeSaa
niSSabdam jaarukundi
ceekaTi tOnE

tanu navvindi
vasantam vaccindani
poolu puuSaayi

gunDe pagiltE
baadhalu tappa annee
jaaripOyaayi

బాల్యం

నా చిన్నతన్నాన్ని
ఆ నా చింతలేని తన్నాన్ని
మరల చవి చూద్దామని వెళ్ళాను
నాటి కధలతో
చేజారిన ఆ కాలాన్ని
గర్వంగా గెలుద్దామని వెళ్ళాను
తిరిగి తనువు అలిసేలా
కోరికలవిసేలా
కేరింతలు కొడదామని వెళ్ళాను

నవ్వుల పువ్వులేరుకోవాలని
ఆనందాలను పంచి పెంచుకోవాలని
గడిచిన ఘటనలను హత్తుకోవాలని
సడలిన బంధాలను సర్దుకోవాలని

అక్కడకెళ్ళాను ...

బాధ్యతల బరువుల్లో
కృంగిన బాల్యాన్నే కలిశాను
బంధాల కొంగుల్లో
దాగిన చిన్నతనాన్నే కలిశాను
బ్రతుకు పరుగులో
అలిసిన అమాయకత్వాన్నే కలిశాను

అసలు ఆశలు అలానే ఉన్నా
ఏదో వెలితి దాన్ని కబళిస్తోంది
ఏదేమైనా కలిశానన్న తృప్తిని
అయిష్టంగానే మనసు అంగీకరించింది

ప్రాపంచిక నిజాల్లోకి విధిలేక తిరుగు ప్రయాణం


naa cinnatannaanni
aa naa cintalEni tannaanni
marala cavi cuuddaamani veLLaanu
naaTi kadhalatO
cEjaarina aa kaalaanni
garvamgaa geluddaamani veLLaanu
tirigi tanuvu alisElaa
kOrikalavisElaa
kErintalu koDadaamani veLLaanu

navvula puvvulErukOvaalani
aanandaalanu panci pencukOvaalani
gaDicina ghaTanalanu hattukOvaalani
saDalina bandhaalanu sardukOvaalani

akkaDakeLLaanu ...

baadhyatala baruvullO
kRngina baalyaannE kaliSaanu
bandhaala kongullO
daagina cinnatanaannE kaliSaanu
bratuku parugulO
alisina amaayakatvaannE kaliSaanu

asalu aaSalu alaanE unnaa
EdO veliti daanni kabaListOndi
EdEmainaa kaliSaananna tRptini
ayishTamgaanE manasu angeekarincindi

praapancika nijaallOki vidhilEka tirugu prayaaNam

Thursday, October 23, 2008

understuడ్డా ?

నా గుండెల్లో దేవతవంటూ
నా శ్వాసల్లో జీవం అంటూ
నా మాటల్లో భావం అంటూ
నే చెప్పే కవితలో నీకు

నా భావాల్లో బరువుల కన్నా
నా రాతల్లో సత్యం కన్నా
ఆ కవితల్లో పైత్యం ముందుగ
పరుగిడుకుంటూ చేరిందేమో

అందుకే బాగా ఆలోచించి
వేరే మార్గం పరిశీలించి
తప్పనిసరి అయి వేరే భాషను
ఆపద్ధర్మం వాడేస్తున్నా..

నీకు నచ్చిన englishలో
నాకు వచ్చిన thoughts ని రాస్తే
ఒక్క lineలో సరిపోయేది
సోది రాసే painఊ తప్పుండేది

ఇంతకీ what i am saying is
i miss u
హమ్మయ్యా understuడ్డా ?


naa gunDellO dEvatavanTuu
naa SvaasallO jeevam anTuu
naa maaTallO bhaavam anTuu
nE ceppE kavitallO neeku

naa bhaavaallO baruvula kannaa
naa raatallO satyam kannaa
aa kavitallO paityam munduga
parugiDukunTuu cErindEmO

andukE baagaa aalOcinci
vErE maargam pariSeelinci
tappanisari ayi vErE bhaashanu
avasaraaniki vaaDEstunnaa..

neeku naccina #english#lO
naaku vaccina #thoughts# ni raastE
okka #line#lO saripOyEdi
sOdi raasE #pain#uu tappunDEdi

intakee #what i am saying is#
# i miss u #
hammayyaa #understu#DDaa ?

నువ్వెక్కడ ?

ఆలోచనల అడవుల్లో
తిరిగితిరిగి అలిసి ఆగిన
ప్రతి మజిలీ ఎందుకో
నీ జ్ఞాపకమే అవుతుంది

నీ చిత్రాలు బందీ చేసి
పెట్టిన పేజీలు ఎంత
తిరగేసినా ఏదో తెలియని
అసంతృప్తి కొంటెగా ఇకిలిస్తుంది

వందల ముఖాలు రోజూ
చూస్తూ నవ్వులు ఎన్ని
ఒలికించినా నువ్వు లేని ఆ
వెలితి ఒంటరితనమై నవ్వుతుంది

ఇంతకీ నువ్వీ రోజెక్కడ ?
ఏమై పోయావు ?


aalOcanala aDavullO
tirigitirigi alisi aagina
prati majilee endukO
nee jnaapakamE avutundi

nee citraalu bandee cEsi
peTTina pEjeelu enta
tiragEsinaa EdO teliyani
asamtRpti konTegaa ikilistundi

vandala mukhaalu rOjuu
cuustuu navvulu enni
olikincinaa nuvvu lEni aa
veliti onTaritanamai navvutundi

నువ్వు

కక్షల కదన రంగాల్లో
ఎగిరొచ్చిన శ్వేత పత్రం
నిర్జీవ జనుల శోకాల్లో
ఎదురొచ్చిన ఆశా శిల్పం
నిస్తేజ నిశీధి వీధుల్లో
వెలుగిచ్చిన కాంతి కిరణం
కలవరింతల అసంపూర్ణ నిద్రల్లో
ఒడినిచ్చిన మాత్రు రూపం
వేడెక్కిన విధాత రాతల్లో
తరలొచ్చిన చల్లని పవనం
కబళించే కష్టాల ఊబుల్లో
చెయ్యిచ్చిన అమృత కలశం
నువ్వు !!


kakshala kadana rangaallO
egiroccina SvEta patram
nirjeeva janula SOkaallO
eduroccina aaSaa Silpam
nistEja niSeedhi veedhullO
velugiccina kaanti kiraNam
kalavarintala asampuurNa nidrallO
oDiniccina maatru ruupam
vEDekkina vidhaata raatallO
taraloccina callani pavanam
kabaLincE kashTaala uubullO
ceyyiccina amRta kalaSam
nuvvu !!

అంతం కాదిది ఆరంభం చీకటి కావల తొలికిరణం

కటిక ఉప్పుల తీరాల్లోనే హృద్యంగా ఉదయం
కరుడుగట్టిన గుండెల్లోనే ప్రజ్వాలిత కధనం
కసిపెరిగిన క్రోధాల్లోనే పసిఛాయల గమనం
అంతం కాదిది ఆరంభం చీకటి కావల తొలికిరణం

వెనుదిరిగిన కెరటాల్లోనే తడియారిన తరళం
కునుకెరగని రాత్రుల్లోనే ఆలక్ష్యపు జననం
ఆక్రోశపు అరుపుల్లోనే గురుతుండె కవనం
అంతం కాదిది ఆరంభం చీకటి కావల తొలికిరణం

కారడవుల గుప్పెట్లోనే చైతన్యపు సమరం
నిరసించిన హృదయాల్లోనే తొలిప్రేమాగమనం
నిశిరాతిరి సమయాల్లోనే స్వాతంత్ర్యపు కదనం
అంతం కాదిది ఆరంభం చీకటి కావల తొలికిరణం

పడిపోయిన శిధిలాల్లోనే గతవైభవ శిఖరం
చేజారిన తరుణాల్లోనే మరుపెరుగని సకలం
చితిమంటల చిటపటలోనే మరుజన్మకు పయనం
అంతం కాదిది ఆరంభం చీకటి కావల తొలికిరణంkaTika uppula teeraallOnE hRdyamgaa udayam
karuDugaTTina gunDellOnE prajvaalita kadhanam
kasiperigina krOdhaallOnE pasiChaayala gamanam
antam kaadidi aarambham ceekaTi kaavala tolikiraNam

venudirigina keraTaallOnE taDiyaarina taraLam
kunukeragani raatrullOnE aalakshyapu jananam
aakrOSapu arupullOnE gurutunDe kavanam
antam kaadidi aarambham ceekaTi kaavala tolikiraNam

kaaraDavula guppeTlOnE caitanyapu samaram
nirasincina hRdayaallOnE toliprEmaagamanam
niSiraatiri samayaallOnE swaatantryapu kadanam
antam kaadidi aarambham ceekaTi kaavala tolikiraNam

paDipOyina SidhilaallOnE gatavaibhava Sikharam
cEjaarina taruNaallOnE maruperugani sakalam
citimanTala ciTapaTalOnE marujanmaku payanam
antam kaadidi aarambham ceekaTi kaavala tolikiraNam

Wednesday, October 22, 2008

తృప్తి

రెక్కలొచ్చి దిశలు తుడిచినట్టుంది
పించెమిప్పి నెమలి తిరిగినట్టుంది
తొలకరి చినుకుల్లో తడిసినట్టుంది
ఒకపరి నా కన్ను చెమరినట్టుంది

ఆకాశ గంగలో మునిగినట్టుంది
ఆనంద హద్దెదో తునిగినట్టుంది
కైలాస వీధిలో ఎగిరినట్టుంది
హాయిగ నారెప్ప తడిసినట్టుంది

అమ్మ చేతిబువ్వ మెక్కినట్టుంది
కొండ ఎత్తులన్ని ఎక్కినట్టుంది
అండ దండలన్ని అమరినట్టుంది
తృప్తినా కన్నుల్లో కరిగినట్టుంది


rekkalocci diSalu tuDicinaTTundi
pinchemippi nemali tiriginaTTundi
tolakari cinukullO taDisinaTTundi
okapari naa kannu cemarinaTTundi

aakaaSa gangalO muniginaTTundi
aananda haddedO tuniginaTTundi
kailaasa veedhilO egirinaTTundi
haayiga naareppa taDisinaTTundi

amma cEtibuvva mekkinaTTundi
konDa ettulanni ekkinaTTundi
anDa danDalanni amarinaTTundi
tRptinaa kannullO kariginaTTundi

Tuesday, October 21, 2008

మా ఇంట్లో చెట్లు

నునులేత ఆకులతొ తొలివాన చినుక్కుల్లో
తడిసి ఆరిన తనువులతో స్వచ్చమయ్యేవి
ఆకు పచ్చని రంగు ఆసాంతము తొడిగేసి
పడుచు ప్రేయసి లాగ పలకరించేవి

బోసి నవ్వులలాగ పూలెన్నొ విరబూసి
మనసుల్ని హాయిలో ఊపివేసేవి
సంధ్య రంగులు ఎన్నొ అరువడిగి తెచ్చేసి
పెద్ద ముత్తయిదువల్లె ఎదురు వచ్చేవి

రెక్కలొచ్చిన గుడ్డు తనదారిగొన్నాట్టు
పెళ్ళిచేసిన బిడ్డ అత్తిల్లు జనినట్లు
ఎండినాకులు నేడు రాలుతున్నాయి
వివశులై ఆ చెట్లు మానులౌతున్నాయి

నగ్నంగ నిలుచుండి తపియించె మునిలాగ
వసంతమెపుడని నేడు ఎదురుచూస్తున్నాయి
తమ బాధ నాతోటి చెప్పుకుంటున్నాయి
నా గుండె మెత్తగా కోత కోస్తున్నాయి !!

nunulEta aakulato tolivaana cinukkullO
taDisi aarina tanuvulatO swaccamayyEvi
aaku paccani rangu aasaantamu toDigEsi
paDucu prEyasi laaga palakarincEvi

bOsi navvulalaaga poolenno virabuusi
manasulni haayilO uupivEsEvi
sandhya rangulu enno aruvaDigi teccEsi
pedda muttayiduvalle eduru vaccEvi

rekkaloccina guDDu tanadaarigonnaaTTu
peLLicEsina biDDa attillu janinaTlu
enDinaakulu nEDu raalutunnaayi
vivaSulai aa ceTlu maanuloutunnaayi

nagnamga nilucunDi tapiyince munilaaga
vasantamepuDani nEDu edurucuustunnayi
tama baadha naatOTi ceppukunTunnaayi
naa gunDe mettagaa kOta kOstunnaayi

నాదైన సొత్తు

నా రాతలా నీకు అర్ధాలు కావు
నన్నడిగి నా భావమెరుగనూ రావు
నీకొచ్చిన అర్ధాలు తేసేసుకుంటూ
అలిగి నీ మనసు నొప్పించుకుంటూ
తప్పు తలపై నాకు రుద్దకమ్మా
నా భావమేదీ నీ తప్పు లెతకదు
నా మాటఏదీ నిన్నొప్పించ చూడదు
నా కవితఏదీ నిను నొప్పింప జాలదు
నువ్వలిగి మౌనాన్ని చేపట్టవచ్చు
కసిరేసి నా శాంతి విరచనూ వచ్చు
నీ ఇచ్చమొచ్చిన రీతి వర్తించవచ్చు
ఆ మౌనంతో నా ఊపిరాగిందని ఎరుగు
బాధ తంతృలనది మీటిందని ఎరుగు
నా భావ మూలాలు నీదగ్గరున్నా
అంత్య పరిణామాలు నాదైన సొత్తే !!


naa raatalaa neeku ardhaalu kaavu
nannaDigi naa bhaavameruganuu raavu
neekoccina ardhaalu tEsEsukunTuu
aligi nee manasu noppincukunTuu
tappu talapai naaku ruddakammaa
naa bhaavamEdee nee tappu letakadu
naa maaTaEdee ninnoppinca cuuDadu
naa kavitaEdee ninu noppimpa jaaladu
nuvvaligi mounaanni cEpaTTavaccu
kasirEsi naa Saanti viracanuu vaccu
nee iccamoccina reeti vartincavaccu
aa mounamtO naa uupiraagindani erugu
baadha tantRlanadi meeTindani erugu
naa bhaava muulaalu needaggarunnaa
antya pariNaamaalu naadaina sottE !!

మమకారం

నకారాల కవిత నప్పింది కాబోలు
మమకార మీరోజు గుప్పించుతుంది
న నో ల అర్జీలు నచ్చాయి కాబోలు
ఈరోజు మాటల్లో ముంచెత్తుతుంది
నా భావమిన్నాళ్ళకందింది కాబోలు
తనతోటి నా నడకనందించ మంది
అనిపించి ఆ మాటలన్నాను గానీ
నొప్పించి నీ తోడు పొందాలనిగాదు
కవితలో భావాలు ఏమైనా గానీ
నీకు నచ్చని పనులేవి నాకోసమైనా
చెయ్యకున్నా నాకు చెల్లునే చపలా !!


nakaaraala kavita nappindi kaabOlu
mamakaara meerOju guppincutundi
na nO la arjeelu naccaayi kaabOlu
eerOju maaTallO muncettutundi
naa bhaavaminnaaLLakandindi kaabOlu
tanatOTi naa naDakanandinca mandi
anipinci aa maaTalannaanu gaanee
noppinci nee tODu pondaalanigaadu
kavitalO bhaavaalu Emainaa gaanee
neeku naccani panulEvi naakOsamainaa
ceyyakunnaa naaku cellunE capalaa !!

Monday, October 20, 2008

పయనం

ఇదో అద్భుత పయనం
ఏ బంధం లేని గమనం
అనుభూతుల మజిలీలెన్నో
ఏ మజిలీ ఎంతోసేపు ఆగదని తెలుసు
ఎవరికీ ఈ బండి చెందదనీ తెలుసు
ఇది ఆగే ప్రయాణం కాదు
తిరిగి చేసే ఆశాలేదు
మళ్ళీ వచ్చే కాలం కాదు
సమయం వృధా అసలేకాదు

అందుకే
కవితా చిత్రాలుగా నా అనుభవాలను మలచుకుంటున్నా
జ్ఞాపకాల మడతల్లో ఆర్తిగా, మనస్పూర్తిగా దాచుకుంటున్నా

idO adbhuta payanam
E bandham lEni gamanam
anubhuutula majileelennO
E majilii entOsEpu aagadani telusu
evarikee ee banDi cendadanee telusu
idi aagE prayaNam kaadu
tirigi cEsE aaSaalEdu
maLLee vaccE kaalam kaadu
samayam vRdhaa asalEkaadu

andukE
kavitaa citraalugaa naa anubhavaalanu malacukunTunnaa
jnaapakaala maDatallO aartigaa, manaspuurtigaa daacukunTunnaa

ఏమని చెప్పను ?

అంతరంగాల్లోని జ్ఞాపకాలకు తోడుగా
ప్రశాంతంగా ప్రవహించే ఆ నది, నాతో
తనలో గంతులేసిన ఆ చిరు పాదాల
గురుతులడిగింది, ఏమని చెప్పను ?

ఒంటరిగా ప్రకృతి బాటలో సాగే నాతో
తుంటరితనాన్ని మరిచి నిలిచిన జింక
భయపడి ఒక్క క్షణమాగిన ఆ అడుగుల
సవ్వడడిగింది, ఏమని చెప్పను ?

మౌనంగా అడవితల్లి ఒడిని చేరిన నాతో
నిశ్శబ్దాన్ని చీలుస్తూ నన్నాపిన ఆ చెట్లు
అలుపెరుగక నాడు సాగిన ఆ ఊసుల
మాటేదనడిగాయి, ఏమని చెప్పను ?

గలగలపారే సెలయేరు ఒక నిముషమాగి
నాడు తన సోయగాలు చూపనందుకు
చిన్నబోయి, నాడు చూసిన ఆ కన్నులేవని
అసంతృప్తిగా అడిగింది, ఏమని చెప్పను ?

నీకై ఓ పూవిచ్చిన ఆ అడవి చెట్టు
నువ్వలిసి సేదతీరిన ఆ కొండ మెట్టు
అలజడికి ఒడ్డుచేరిన ఆ నురగ తెట్టు
ఆ ఊయల, ఆ మలుపు, ఆ నది గట్టు
ఒకటేమిటి ? ప్రతి కణము ప్రతి కిరణము
మరుపెరగక నిన్నడిగాయి, ఏమని చెప్పను ?

నువులేని లోటు నా ఒక్కడి సొంతమనుకుంటూ
ఎదురుచూపులు నా కళ్ళకే పరిమితమనుకుంటూ
నీతోడు కోరే ఆశ నాతోనే అంతమనుకున్నా, కానీ
నేడు, అదోవింత సంఘర్షణ, ఏమని చెప్పను ?

ఈ జగతంతా నీ వైపని కొత్తగా కనుక్కుంటున్నా
ఏవీ నావికావని అయిష్టంగానే తెలుసుకుంటున్నా
కలుక్కుమన్నట్లనిపించింది, అంతా కలలా అనిపించింది
ఆదారి నేనెందుకెళ్ళానా అనిపించింది, ఏమని చెప్పను?

లేకుంటే !
ఏదో ఒక అబద్ధపు తృప్తైనా నాకుండేది
నులివెచ్చని ఆ నవ్వైనా నాకు మిగిలుండేది !!

antarangaallOni jnaapakaalaku tODugaa
praSaantamgaa pravahincE aa nadi, naatO
tanalO gantulEsina aa ciru paadaala
gurutulaDigindi, Emani ceppanu ?

onTarigaa prakRti baaTalO saagE naatO
tunTaritanaanni marici nilicina jinka
bhayapaDi okka kshaNamaagina aa aDugula
savvaDaDigindi, Emani ceppanu ?

mounamgaa aDavitalli oDini cErina naatO
niSSabdaanni ceelustuu nannaapina aa ceTlu
aluperugaka naaDu saagina aa uusula
maaTEdanaDigaayi, Emani ceppanu ?

galagalapaarE selayEru oka nimushamaagi
naaDu tana sOyagaalu cuupananduku
cinnabOyi, naaDu cuusina aa kannulEvani
asamtRptigaa aDigindi, Emani ceppanu ?

neekai O puuviccina aa aDavi ceTTu
nuvvalisi sEdateerina aa konDa meTTu
alajaDiki oDDucErina aa nuraga teTTu
aa uuyala, aa malupu, aa nadi gaTTu
okaTEmiTi ? prati kaNamu prati kiraNamu
maruperagaka ninnaDigaayi, Emani ceppanu ?

nuvulEni lOTu naa okkaDi sontamanukunTuu
edurucuupulu naa kaLLakE parimitamanukunTuu
neetODu kOrE aaSa naatOnE antamanukunnaa, kaanee
nEDu, adOvinta sangharshaNa, Emani ceppanu ?

ee jagatantaa nee vaipani kottagaa kanukkunTunnaa
Evee naavikaavani ayishTamgaanE telusukunTunnaa
kalukkumannaTlanipincindi, antaa kalalaa anipincindi
aadaari nEnendukeLLaanaa anipincindi, Emani ceppanu?

lEkunTE !
EdO oka abaddhapu tRptainaa naakunDEdi
nuliveccani aa navvainaa naaku migilunDEdi !!

Friday, October 17, 2008

నానా నోనో

నేను నేనైనందుకు
నన్ను నేనేమారినందుకు
నీ నా ల విడి చూడనందుకు
నా కీ వరము దొరకాల్సిందే !!

నే నీ నేల వీడినడిచినందుకు
నా ఊహలరెక్కల నింగినెగిరినందుకు
నా నిన్నలోనికి నిన్నీడ్చినందుకు
నా కీ వరము దొరకాల్సిందే !!

నానీడన నిను కట్టినందుకు
నా ఆంక్షల్లోకి నిన్ను నెట్టినందుకు
నా ఆకాంక్షలలో నిన్ను దాచినందుకు
నా కీ వరము దొరకాల్సిందే !!

నా కీ నకార వరము దొరకాల్సిందే
కానీ నేనీ నరకాన్నిక వేగలేను !

నేనెరిగిన నువ్వరువిచ్చిన నానా నోనో లన్నీ ,
నాకొచ్చిన భావంతో నా కవితలో దాచేశానుగా
ఇక నైనా నేనన్న ప్రశ్నలకు,
నానా నోనో లనక మరేదైనా చెపుతావా ?

చూద్దాం చేద్దాం అంటావేమో కొంపతీసి ?
దేవుడా నా కెందుకీ అగ్ని పరీక్ష?
ఎందుకీ నకారాల శిక్ష ?


nEnu nEnainanduku
nannu nEnEmaarinanduku
nee naa la viDi cuuDananduku
naa kee varamu dorakaalsindE !!

nE nee nEla viiDinaDicinanduku
naa uuhalarekkala ninginegirinanduku
naa ninnalOniki ninneeDcinanduku
naa kee varamu dorakaalsindE !!

naaneeDana ninu kaTTinanduku
naa aankshallOki ninnu neTTinanduku
naa aakaankshalalO ninnu daacinanduku
naa kee varamu dorakaalsindE !!

naa kee nakaara varamu dorakaalsindE
kaanee nEnee narakaannika vEgalEnu !

nEnerigina nuvvaruviccina naanaa nOnO lannee ,
naakoccina bhaavamtO naa kavitalO daacESaanugaa
ika nainaa nEnanna praSnalaku neevaina
naanaa nOnO lanaka marEdainaa ceputaavaa ?

cuuddaam cEddaam anTaavEmO kompateesi ?
dEvuDaa naa kendukee agni pareeksha?
endukee nakaaraala Siksha ?

Wednesday, October 15, 2008

అలక


కోర చూపులో ఎంత కోపమో
ముక్కంటి మోము మరి చిన్నబోదూ ?
పెదవి విరుపులో ఎంత వయ్యారమో
శివుని విల్లు తెలిసి చిన్నబోదూ ?
బృకుటి బిగిసి చూపేనెన్ని ముడులో
బ్రహ్మ ముడులు నేడు తేలికవవూ ?
మౌన గీతాల పైనెంత ప్రేమో
మయూఖ తంత్రులిపుడు మూగబోవూ ?

నోరు విప్పక నువ్వు
నవ్వు లొలకక నువ్వు
కన్నులార్పక నువ్వు
విలయ మిప్పుడు నువ్వు తెచ్చిపెట్టావు !!

కరుణించి క్రీగంట చూడరాదూ?
దయచేసి ఓనవ్వు విసరరాదూ ?


kOra cuupulO enta kOpamO
mukkanTi mOmu mari cinnabOduu ?
pedavi virupulO enta vayyaaramO
Sivuni villu telisi cinnabOduu ?
bRkuTi bigisi cuupEnenni muDulO
brahma muDulu nEDu tElikavavuu ?
mouna geetaala painenta prEmO
mayuukha tantrulipuDu muugabOvuu ?

nOru vippaka nuvvu
navvu lolakaka nuvvu
kannulaarpaka nuvvu
vilaya mippuDu nuvvu teccipeTTaavu !!

karuNinci kreeganTa cuuDaraaduu?
dayacEsi Onavvu visararaaduu ?

అమ్మ


జీవిత ఆటు పోట్లకు అల్లల్లాడే
బ్రతుకు పడవ బలం, మనసు
లంగరు దాన్ని పట్టి ఉన్నంత వరకే..

పరిస్థితుల ప్రకంపనాలకు చెదిరే
కలల సూన్యం విలువ, తృప్తి
కుండ దాన్ని చుట్టి ఉన్నంత వరకే..

అనంత తిమిరాలకు ఆవల
ఆశా దీపం వెలుగు, దైవం
చేయి దాన్ని చుట్టు ఉన్నంత వరకే..

కానీ

కష్ట సమయాల్లో అక్కునచేర్చే
అమృతతత్వ అస్థిత్వ రూపం, అమ్మ
వీడిపోయినా, వెన్నంటే ఉంటుంది !!


jeevita aaTu pOTlaku allallaaDE
bratuku paDava balam, manasu
langaru daanni paTTi unnanta varakE

paristhitula prakampanaalaku cedirE
kalala suunyam viluva, tRpti
kunDa daanni cuTTi unnanta varakE

ananta timiraalaku aavala
aaSaa deepam velugu, daivam
cEyi daanni cuTTu unnanta varakE

kaanee

kashTa samayaallO akkunacErcE
amRtatatva asthitva ruupam, amma
viiDipOyinaa, vennanTE unTundi

Tuesday, October 14, 2008

ఈరోజు -- నీకోసం


కలిసి తిరిగిన దారి నీ కోసమడిగింది
విసిగి పోయిన పిలుపు నీ ఊసు కోరింది
నిదుర మరచిన రేయి నీ జాడ వెదికింది
దారి చూపే నీ నవ్వులేవిఈరోజు ?

అలిసి వేచిన గుండె నీ కొరకు ఆగింది
కెరటమై నీ ఊహ నురుగులా ఆరింది
నింగి కెగిసిన ఊహ నేలపై రాలింది
ఊతమిచ్చే నీ చూపులేవిఈరోజు ?

చేతికందని లోకాలు నువు చేరినా
నీవు చూపిన బాట సాగుతున్నాను
బంధాలు వద్దని నను వీడినా
నీవు చెప్పిన ప్రేమ పంచుతున్నాను

చెంత నువ్వు లేని నిజం చంపుతున్నా
చింతనలో ఉన్నావన్న తృప్తిలో బ్రతుకుతున్నా !!kalisi tirigina daari nee kOsamaDigindi
visigi pOyina pilupu nee uusu kOrindi
nidura maracina rEyi nee jaaDa vedikindi
daari cuupE nee navvulEvieerOju ?

alisi vEcina gunDe nee koraku aagindi
keraTamai nee uuha nurugulaa aarindi
ningi kegisina uuha nElapai raalindi
uutamiccE nee cuupulEvieerOju ?

cEtikandani lOkaalu nuvu cErinaa
neevu cuupina baaTa saagutunnaanu
bandhaalu vaddani nanu veeDinaa
neevu ceppina prEma pancutunnaanu

centa nuvvu lEni nijam camputunnaa
citanalO unnaavanna tRptilO bratukutunnaa !!

Friday, October 10, 2008

శాశ్వత స్నేహాలు


మన మౌనాన్ని ప్రతిధ్వనిస్తూ
ఈ భువనభోంతరాళాలూ
మన భావాలకి ప్రతిస్పందిస్తూ
ఈ మనో అంతరాళాలూ
మన ఊసులకు ఊతమందిస్తూ
ఈ ఏకాంత గరళాలూ ..

ఇవే..
మన: సాగర మధనంలో
బయల్వడిన ఆణిముత్యాలు
భావ కాల గమనంలో
బ్రతుకు నేర్పిన పాఠాలు

అవే..
ఎప్పటికీ..ఆచంద్రతారార్కం ..

ఈ అనంత జన సందోహాల్లో
మనకి మిగిలే శాశ్వత స్నేహాలు


mana mounaanni pratidhwanistuu
ee bhuvanabhOntaraaLaaluu
mana bhaavaalaki pratispandistuu
ee manO antaraaLaaluu
mana uusulaku uutamandistuu
ee Ekaanta garaLaaluu ..

ivE..
mana: saagara madhanamlO
bayalvaDina aaNimutyaalu
bhaava kaala gamanamlO
bratuku nErpina paaThaalu

avE..
eppaTikii..aacandrataaraarkam ..

ee anamta jana sandOhaallO
manaki migilE SaaSvata snEhaalu

ఏదేమైనా హాయిగా ?


దారం తెగిన ముత్యాల్లా..
..భావాలు దొర్లేవి
భారం పెరిగిన మబ్బుల్లా..
..కవితలు జారేవి
రాగం తెలిసిన తంత్రుల్లా..
..గీతాలు పాడేవి
గమ్యం ఎరిగిన దిశల్లా..
..దారులు సాగేవి

ఈ రోజెందుకో ఏ అలజడీ లేదు
అంతా ఖళీగా వుంది

ప్రేమను చూసిన భాషలా..
.. కవితలు రగిలేవి
అమ్మని చేరిన బిడ్డలా..
..ఆత్మలు పొంగేవి
అమ్మును వీడిన శరంలా..
..హృదయాలు తాకేవి
ఉదయం తెచ్చిన వరంలా..
..వెలుగులు కమ్మేవి

ఈ రోజెందుకో ఏ అలజడీ లేదు
అంతా ఖళీగా వుంది

అలలు తెలియని లోతు సంద్రంలా ..
మబ్బులెతికే పండు వెన్నెల్లా..
ఆకలెరుగని నిండు విస్తరిలా..
అలిసి ఆగిన బ్రతుకు పందెంలా..

ఈ రోజెందుకో ఏ అలజడీ లేదు
అంతా ఖళీగా వుంది
...
...
ఏదేమైనా హాయిగా !
అవునా?!! నిజంగా ?

daaram tegina mutyaallaa..
..bhaavaalu dorlEvi
bhaaram perigina mabbullaa..
..kavitalu jaarEvi
raagam telisina tantrullaa..
..geetaalu paaDEvi
gamyam erigina diSallaa..
..daarulu saagEvi

ee rOjendukO E alajaDee lEdu
antaa khaLeegaa vundi

prEmanu cuusina bhaashalaa..
.. kavitalu ragilEvi
ammani cErina biDDalaa..
..aatmalu pongEvi
ammunu veeDina Saramlaa..
..hRdayaalu taakEvi
udayam teccina varamlaa..
..velugulu kammEvi

ee rOjendukO E alajaDee lEdu
antaa khaLeegaa vundi

alalu teliyani lOtu sandramlaa ..
mabbuletikE panDu vennellaa..
aakalerugani ninDu vistarilaa..
alisi aagina bratuku pandemlaa..

ee rOjendukO E alajaDee lEdu
antaa khaLeegaa vundi
...
...
EdEmainaa haayigaa ?
avunaa? nijamgaa ?

దసరా సంబరాలు


చంటి అడుగుల పరుగుల సందడి
బోసి నవ్వుల పాపల చావిడి
పారాణి పాదాల గజ్జల రవళి
తోరణాల వెలిగిన మా లోగిలి

పసుపు పులిమిన గడపల పవిత్రత
సన్నాయి గీతాలు తెచ్చిన ప్రశాంతత
ధూప దీపాల వచ్చిన సుందరత
దశమి వెలిసెను మాఇంట దేవత

దేవి మంగళాల గళాల సోయగాలు
శేజా హారతి గణగణల నేపధ్యం
పండు తాంబూలాల పలకరింపులు
పట్టుచీరలు కొత్తనగల పరిచయాలు

వంటింట్లో యుద్ధ సరాగలతో
తృప్తినొందిన అతిధుల త్రేన్పులతో
కలలు పండుతాయన్న ఆకాంక్షలతో
అందరి కష్టాలు తీరుతాయన్న ఆశలతో

అందుకు సాక్షిగా పండిన మానోళ్ళతో
మా ఇంట ముగిశాయి దసరా సంబరాలు

canTi aDugula parugula sandaDi
bOsi navvula paapala caaviDi
paaraaNi paadaala gajjala ravaLi
tOraNaala veligina maa lOgili

pasupu pulimina gaDapala pavitrata
sannaayi geetaalu teccina praSaantata
dhuupa deepaala vaccina sundarata
daSami velisenu maainTa dEvata

dEvi mangaLaala gaLaala sOyagaalu
SEjaa haarati gaNagaNala nEpadhyam
panDu taambuulaala palakarimpulu
paTTuciiralu kottanagala paricayaalu

vanTinTlO yuddha saraagalatO
tRptinondina atidhula trEnpulatO
kalalu panDutaayanna aakaankshalatO
andari kashTaalu teerutaayanna aaSalatO

anduku saakshigaa panDina maanOLLatO
maa inTa mugiSaayi dasaraa sambaraalu

Wednesday, October 8, 2008

పునర్జన్మ
పునరావృత్తిరహిత సుందర సుదూర ఖండాల్లోనుంచి
స్వలీలాకల్పితబ్రహ్మాండ ఆడంబర మండలాల్లోనుంచి
మదగ్నిగుండసంభూత నవదేహునైతి
అంతర్మధనసంజాత నవ కుసుమమైతి
నితాంతసచ్చిదానంద చిత్స్వరూపినైతి
సర్వబంధ వినిర్ముక్త చైతన్యఝరినైతి
అభంగశుభంగ ఉత్తుగతరంగమైతి
ప్రక్షాళిత గంగనైతి కవితాలహరినైతి


punaraavRttirahita sundara suduura khanDaallOnunci
swaleelaakalpitabrahmaanDa aaDambara manDalaallOnunci
madagnigunDasambhuuta navadEhunaiti
antarmadhanasanjaata nava kusumamaiti
nitaantasaccidaananda citswaruupinaiti
sarvabandha vinirmukta caitanyajharinaiti
abhangaSubhanga uttugatarangamaiti
prakshaaLita ganganaiti kavitaalaharinaiti

తిరిగి నా జననం నేను నేనులా..


ధరణి గర్భాన్ని చీల్చుకొచ్చిన వజ్రంలా
పాషాణం కంటే కఠినంగా..
సాగర మధనంలో ఉద్భవించిన అమృతంలా
మృతజీవులకు మరో ప్రాణంలా..
శతకోటి పుష్పాలు కలిసిన అత్తరులా
పరిమళాలకే ఒక కొత్త రూపంలా..
కొలిమిలో కాగి కరిగిన బంగారంలా
స్వచ్చతకే సరికొత్త ప్రమాణంలా..
అనంత తిమిరాలకు ఆవల సంధ్య కిరణంలా
ఆర్తుల అక్కరకొచ్చిన ఒక వరంలా..
బాధల బొడ్డుప్రేగు తునిగిన బిడ్డలా
తిరిగి నా జననం నేను నేనులా..


dharaNi garbhaanni ceelcukoccina vajramlaa
paashaaNam kanTE kaThinamgaa..
saagara madhanamlO udbhavincina amRtamlaa
mRtajeevulaku marO praaNamlaa..
SatakOTi pushpaalu kalisina attarulaa
parimaLaalakE oka kotta ruupamlaa..
kolimilO kaagi karigina bangaaramlaa
swachchatakE sarikotta pramaaNamlaa..
ananta timiraalaku aavala sandhya kiraNamlaa
aartula akkarakoccina oka varamlaa..
baadhala boDDuprEgu tunigina biDDalaa
tirigi naa jananam nEnu nEnulaa..

మనసు ( లో ) మాట


నువ్వేం ప్రపంచ సుందరివి కావు
మొదటిసారిగా మనసు నా కళ్ళని నమ్మనంది
నీ మాటలేమీ మబ్బు తునకల్లా మృదువు కాదు
మొదటిసారిగా మనసు నా మాట నమ్మనంది
నీ నవ్వేమీ గలగల పారే సెలయేరులా వుండదు
మొదటిసారిగా మనసు నా ఊహ నమ్మనంది
నీ మందహాసమేమీ చంద్రునిలా చల్లగా వుండదు
మొదటిసారిగా మనసు నే చెప్పేది నమ్మనంది
నీ కళ్ళేమీ మమతల కొలువేమీ కాదు
మొదటిసారిగా మనసు నన్ను నమ్మనంది
నీ పై నాకేమీ ప్రేమలేదు
మొదటిసారిగా మనసు నా గోడు విననంది
నా మనసు నమ్మేమాట ఒక్కటి చెప్పనా చెలీ!!
మొదటిసారిగా నా మనసు మరో మాట పలకనంది

nuvvEm prapanca sundarivi kaavu
modaTisaarigaa manasu naa kaLLani nammanandi
nee maaTalEmee mabbu tunakallaa mRduvu kaadu
modaTisaarigaa manasu naa maaTa nammanandi
nee navvEmee galagala paarE selayErulaa vunDadu
modaTisaarigaa manasu naa uuha nammanandi
nee mandahaasamEmee candrunilaa callagaa vunDadu
modaTisaarigaa manasu nE ceppEdi nammanandi
nee kaLLEmee mamatala koluvEmee kaadu
modaTisaarigaa manasu nannu nammanandi
nee pai naakEmee prEmalEdu
modaTisaarigaa manasu naa gODu vinanandi
naa manasu nammEmaaTa okkaTi ceppanaa celii!!
modaTisaarigaa naa manasu marO maaTa palakanandi

నీతోనే నా మనసు వదిలి పోతున్నా


గుండె పగిలి పోతున్నా మనసు నలిగి పోతున్నా
కనులు ఒలికి పోతున్నా మనిషి రగిలి పోతున్నా
గొంతు ఆరి పోతున్నా కాళ్ళు వణికి పోతున్నా
నీ కోసం నా దారిని వెదుక్కుంటూ..ఆనందంగా
నిన్ను వదిలి పోతున్నా కానీ నేస్తం
నీతోనే నా మనసు వదిలి పోతున్నా
నడవలేని పాదాలు ఈడ్చుకుంటూ, నా బాటలోని పూలను నీకోసమేరుకుంటూ
కన్నీటిని కొన వేలితో తుడుచుకుంటూ, నీ ఎడబాటును తలుచుకుంటూ
మసకేసిన నా కళ్ళని చివరిసారి బ్రతిమాలుకుంటూ, బ్రతుకీడ్చుకుంటూ
నీ కోసం నా దారిని వెదుక్కుంటూ..ఆనందంగా
నిన్ను వదిలి పోతున్నా కానీ నేస్తం
నీతోనే నా మనసు వదిలి పోతున్నా
భారమైన హృదయంతో వివర్ణమైన వదనంతో
అంతరంగ మంధనంతో బరువైన జ్ఞాపకాల గ్రంధంతో
ఊసులన్నీ పదిలంగా దాచుకుంటూ మరలని నీ తోడు తెలిసీ చేజార్చుకుంటూ
నీ కోసం నా దారిని వెదుక్కుంటూ..ఆనందంగా
నిన్ను వదిలి పోతున్నా కానీ నేస్తం
నీతోనే నా మనసు వదిలి పోతున్నా


gunDe pagili pOtunnaa manasu naligi pOtunnaa
kanulu oliki pOtunnaa manishi ragili pOtunnaa
gontu aari pOtunnaa kaaLLu vaNiki pOtunnaa
nee kOsam naa daarini vedukkunTuu..aanamdamgaa
ninnu vadili pOtunna kaanee nEstam
neetOnE naa manasu vadili pOtunnaa
naDavalEni paadaalu eeDcukunTuu, naa baaTalOni puulanu neekOsamErukunTuu
kanneeTini kona vElitO tuDucukunTuu, nee eDabaaTunu talucukunTuu
masakEsina naa kaLLani civarisaari bratimaalukunTuu, bratukeeDcukunTuu
nee kOsam naa daarini vedukkunTuu..aanamdamgaa
ninnu vadili pOtunna kaanee nEstam
neetOnE naa manasu vadili pOtunnaa
bhaaramaina hRdayamtO vivarNamaina vadanamtO
antaranga mandhanamtO baruvaina jnaapakaala grandhamtO
uusulannee padilangaa daacukunTuu maralani nee tODu telisee cEjaarcukunTuu
nee kOsam naa daarini vedukkunTuu..aanamdamgaa
ninnu vadili pOtunna kaanee nEstam
neetOnE naa manasu vadili pOtunnaa

తప్పేముంది ?


ఒంటి చేత్తో చప్పట్లు మోగవు
మోగనప్పుడు చేతులు కట్టుకోవడంలో తప్పేముంది ?
కంటి నీళ్ళతో హృదయాలు కరగవు
కరగనప్పుడు కన్నీళ్ళను మింగడంలో తప్పేముంది?
మేళాలతో పెళ్ళిళ్ళు జరగవు
జరగనప్పుదు ఆశలు చంపటంలో తప్పేముంది?
నోటి మాటతో ప్రేమలు పండవు
పండనప్పుదు నోరు మూసుకోవడంలో తప్పేముంది?

తనదారిన తనని వదలడంలో తప్పేముంది?
నేను తప్పుకుంటంలో తప్పేముంది ?

onTi cEttO cappaTlu mOgavu
mOganappuDu cEtulu kaTTukOvaDamlO tappEmundi ?
kanTi neeLLatO hRdayaalu karagavu
karaganappuDu kanneeLLanu mingaDamlO tappEmundi?
mELaalatO peLLiLLu jaragavu
jaraganappudu aaSalu campaTamlO tappEmundi?
nOTi maaTatO prEmalu panDavu
panDanappudu nOru muusukOvaDamlO tappEmundi?


tanadaarina tanani vadalaDamlO tappEmundi?
nEnu tappukunTamlO tappEmundi ?