Friday, November 28, 2008

గతం ఒడ్డు

గతం ఒడ్డున
ఏకాంతం తో నా నడక

ఏకాంతం ఎంత భారమో
అడుగుల గుర్తులు
లోతుగా కనిపిస్తున్నాయి

గతం నుండి కలలు
అలలై కాళ్ళు తడుపుతున్నాయి
ఆ గుర్తుల్ని తనలో
ఆబగా కలుపుకుంటున్నాయి

ప్రస్తుతం కాళ్ళ క్రిందినించి
కరిగి జారిపోతుంది
ఒక్క క్షణం ఆగుతాను
కాలం వేడికి కాళ్ళు ఆరిపోతాయి
కల కనుమరుగవుతుంది
కాళ్ళక్రింద మరో ప్రస్తుతం

నా అస్థిత్వపు గురుతులు
వెనక ఒదులుకుంటూ
ఆరే కాళ్ళను చూసుకుంటూ
ఏకాంతం తో నా నడక
తిరిగి మొదలవుతుంది

కలలు ఆగవు
కాలం ఆగదు
కాళ్ళూఅగవు
ఏది ఆగినా
రుణం తీరినట్లే


gatam oDDuna
Ekaantam tO naa naDaka

Ekaantam enta bhaaramO
aDugula gurtulu
lOtugaa kanipistunnaayi

gatam nunDi kalalu
alalai kaaLLu taDuputunnaayi
aa gurtulni tanalO
aabagaa kalupukunTunnaayi

prastutam kaaLLa krindininci
karigi jaaripOtundi
okka kshaNam aagutaanu
kaalam vEDiki kaaLLu aaripOtaayi
kala kanumarugavutundi
kaaLLakrinda marO prastutam

naa asthitvapu gurutulu
venaka odulukunTuu
aarE kaaLLanu cuusukunTuu
Ekaantam tO naa naDaka
tirigi modalavutundi

kalalu aagavu
kaalam aagadu
kaaLLuaagavu
Edi aaginaa
ruNam teerinaTlE

నివాళి

యోధుల అస్తుల పునాది మీద
కదలక నిలిచే భవంతి మనది
వీర గాధలను ఉగ్గు పాలతొ
తాగి పెరిగిన సంతతి మనది
అమరులు వదిలిన శ్వాసలు కలిసిన
గాలులు వీచే చందన వనమిది
ఎందరొ వీరులు ప్రాణములొగ్గి
బిక్షగ పెట్టిన స్వేచ్చా తలమిది

అందరమొకటై గద్గద స్వరముతొ
చేతులు మోడ్చి అవనత శిరముతొ
అమరులకిచ్చే అశృ నివాళిది


yOdhula astula punaadi meeda
kadalaka nilicE bhavanti manadi
veera gaadhalanu uggu paalato
taagi perigina santati manadi
amarulu vadilina Swaasalu kalisina
gaalulu veecE candana vanamidi
endaro veerulu praaNamuloggi
bikshaga peTTina svEcchaa talamidi

andaramokaTai gadgada swaramuto
cEtulu mODci avanata Siramuto
amarulakiccE aSR nivaaLidi

జో బోలే సొనెహాల్‌

అల్లా పేరుతో గులాము లవుతూ
కల్లా కపటం ఎరుగని వారిని
హలాలు చేసి కుషీగ తిరిగే
మతం ముసుగులో శవాలు వీళ్ళు

కాషాయాన్ని ఖద్దరు బ్రతుకుని
నమ్మిన జనులకు నరకాన్నిస్తూ
కసాయి పనుల్లో నిషాను వెదుకే
మనసు చచ్చిన బండలు వీళ్ళు

జహాను నుండి రిహాను కోరుతూ
ఐదు పొద్దులా ఖురాను చదువుతూ
జిహాదు పేరుతొ తమలో ఖుదాని చంపిన
మెదడు కుళ్ళిన క్రూరులు వీళ్ళు

భారతీయులు సహోదరులని
జన్మ భూమి ఇది కన్న తల్లని
బాసలు చేసి తెగించి తిరిగే
తల భ్రమించిన పురుగులు వీళ్ళు

తమ్ముణ్ణంటు ఇంట్లో చేరి
తల్లిని చెల్లిని తా*చే కుళ్ళును
చచ్చిన సిపాయి నెత్తురు సాక్షిగ
ప్రక్షాళించే సమయం ఇప్పుడు
చిందిన రక్తపు మరకల ఆన
అంతం చేసే తరుణం ఇప్పుడు

మరిగే రక్తపు తుపాకులివిగో
మండే గుండెల ఫిరంగులివిగో
కసితో కాగి నిప్పులు కురిశే
ఆసీర్వాదపు అణుబాంబిదిగో

భద్ర కాళివై వీరభద్రుడై
రక్కసి మూకల వేటను సలుపు
ఎగిరే తలలే అర్చన నీకు
చిందే రక్తమే గంధము నీకు
మండె గుండెలు హారతి నీకు
అందరి వేదన ధూపం నీకు
నిండిన కన్నులే తర్పణ నీకు

జో బోలే సొనెహాల్‌
హల్లా బోల్ !

allaa pErutO gulaamu lavutuu
kallaa kapaTam erugani vaarini
halaalu cEsi kusheega tirigE
matam musugulO Savaalu veeLLu

kaashaayaanni khaddaru bratukuni
nammina janulaku narakaannistuu
kasaayi panullO nishaanu vedukE
manasu caccina banDalu veeLLu

jahaanu nunDi rihaanu kOrutuu
aidu poddulaa khuraanu caduvutuu
jihaadu pEruto tamalO khudaani campina
medaDu kuLLina kruurulu veeLLu

bhaarateeyulu sahOdarulani
janma bhuumi idi kanna tallani
baasalu cEsi teginci tirigE
tala bhramincina purugulu veeLLu

tammuNNanTu inTlO cEri
tallini cellini taa*cE kuLLunu
caccina sipaayi netturu saakshiga
prakshaaLincE samayam ippuDu
cindina raktapu marakala aana
antam cEsE taruNam ippuDu

marigE raktapu tupaakulivigO
manDE gunDela phirangulivigO
kasitO kaagi nippulu kuriSE
aaseervaadapu aNubaambidigO

bhadra kaaLivai veerabhadruDai
rakkasi muukala vETanu salupu
egirE talalE arcana neeku
cindE raktamE gandhamu neeku
manDe gunDelu haarati neeku
andari vEdana dhuupam neeku
ninDina kannulE tarpaNa neeku !!

jObOlE sonehaal
hallaa bOl !!!

వాన

మనసులో మాట ధైర్యం చేసుకుని
మెల్ల మెల్లగా పెదవుల దాకా
విముక్తి కోసం చేరే సరికి

కాలం కాల్వలో బ్రతుకు బల్లకట్టుమీద
వయసు అవతలి తీరం చేరిపోతుంది

కనుల కొలనులోనుండి మరో బిందువు
ఎప్పటిలానే ఆవిరవుతుంది

ఆ మాట కలల మబ్బుల్లోకి చేరిపోతుంది
జ్ఞాపకాల చల్లని గాలి తగిలి
మళ్ళీ కురవటానికి సిద్ధమవుతుంది

తలతడవని వాన అది
ఏ గొడుగూ ఆశ్రయమివ్వదుmanasulO maaTa
dhairyam cEsukuni
mella mellagaa pedavula daakaa
vimukti kOsam
cErE sariki

kaalam kaalvalO
bratuku ballakaTTumeeda
vayasu
avatali teeram
cEripOtundi

kanula kolanulOnunDi
marO binduvu
eppaTilaanE aaviravutundi

aa maaTa kalala
mabbullOki cEripOtundi
jnaapakaala
callani gaali tagili
maLLee kuravaTaaniki
siddhamavutundi

talataDavani vaana adi
E goDuguu aaSrayamivvadu

Wednesday, November 26, 2008

కవితా సుందరి నాట్యం

అందని స్నేహం చెందని ప్రేమ
గుండెల మంట వేదన పాట

వగచిన సమయము అవిసిన నయనము
రగిలిన గాయము పగిలిన హృదయము

కరిగిన కలలు విరిగిన ఎదలు
చెరిగిన గీతలు చిరిగిన రాతలు

నలిగిన తనువులు సడలిన బంధము
చెదిరిన ఆశలు కూలిన బాసలు

పిండే ఘటనలు మండే తపనలు
చెండే తలపులు ఎండే కొలుకులు

ఆగని కాలము సాగని పయనము
తరగని శోకము విరగని బంధము

తట్టుకు తిరిగే మనిషే ఉంటే
మలిచే మనసే అతనికి ఉంటే
కవితా సుందరి ప్రాణం పోసుకు
నాట్యమాడదా ముంగిట్లోన ?
సాంత్వన నింపద గుండెల్లోన ?


andani snEham cendani prEma
gunDela manTa vEdana paaTa

vagacina samayamu avisina nayanamu
ragilina gaayamu pagilina hRdayamu

karigina kalalu virigina edalu
cerigina geetalu cirigina raatalu

naligina tanuvulu saDalina bandhamu
cedirina aaSalu kuulina baasalu

pinDE ghaTanalu manDE tapanalu
cenDE talapulu enDE kolukulu

aagani kaalamu saagani payanamu
taragani SOkamu viragani bandhamu

taTTuku tirigE manishE unTE
malicE manasE ataniki unTE
kavitaa sundari praaNam pOsuku
naaTyamaaDadaa mungiTlOna ?
saantvana nimpada gunDellOna ?

జననం

నీ అడుగుల దూరం పెరిగేకొద్దీ
ఎదలో అలజడి
గుండెల్లో ప్రసవ వేదన
కన్నుల్లో భారం
నీళ్ళు కట్టలు తెగుతాయి
ఓ కవిత జన్మిస్తుంది

నా చూపు తోడుగా
నీ పయనం
కనుమరుగవుతావు
చూపు కరువవుతుంది
బంధం బలపడుతుంది
మన రేపటి కోసం నిన్నట్లానే
నా ఎదురుచూపు మొదలవుతుంది
మరో కవిత జన్మిస్తుంది

రాత్రి నాకై ఎదురొస్తుంది
ఆసాంతం మింగేస్తుంది
మనసు కలల్లో ఊగేస్తుంది
ఆరాటం ఆపై శమిస్తుంది
నువ్వొస్తావు నేనుదయిస్తాను
మరో కవిత జన్మిస్తుందిnee aDugula duuram perigEkoddee
edilO alajaDi
gunDellO prasava vEdana
kannula bhaaram
neeLLu kaTTalu tegutaayi
O kavita janmistundi

naa cuupu tODugaa
nee payanam
kanumarugavutaavu
cuupu karuvavutundi
bandham balapaDutundi
mana rEpaTi kOsam ninnaTlaanE
naa edurucuupu modalavutundi
marO kavita janmistundi

raatri naakai edurostundi
aasaantam mingEstundi
manasu kalallO uugEstundi
aaraaTam aapai Samistundi
nuvvostaavu nEnudayistaanu
marO kavita janmistundi

పదహారేళ్ళ ముసలోడు

రంగుల భవిత రాత్రి నిద్దర్లో కరిగిపోగా
సంధ్య రంగులను కనుల్లో నింపుతూ
మండే సూరీడి దెప్పిపొడుపులు
వాస్తవంలోకి బలవంతంగా తోస్తాయి

ప్రతి రోజూ నిన్నటి బ్రతుకుకు
ఓ కొత్త కార్బన్‌ కాపీనే
బ్రతుకు కేలెండర్లో చిరిగే మరో పేజీ
అదే పగలు అదే రాత్రి

ఒకటే రోజును పదే పదే
పాతికేళ్ళగా బ్రతికినందుకు
ప్రాణికి ఎప్పటికీ పదహారేళ్ళే
శరీరమే విసిగి ముసలిదౌతుంది


rangula bhavita raatri niddarlO karigipOgaa
sandhya rangulanu kanullO nimputuu
manDE suureeDi deppipoDupulu
vaastavamlOki balavantamgaa tOstaayi

prati rOjuu ninnaTi bratukuku
O kotta kaarban kaapeenE
bratuku kElenDarlO cirigE marO pEjee
adE pagalu adE raatri

okaTE rOjunu padE padE
paatikELLagaa bratikinanduku
praaNiki eppaTikee padahaarELLE
SareeramE visigi musalidoutundi

మనసు - కూడలి

ముళ్ళ కంపలా చింపిరి జుట్టు
చేపల వలలా చిరిగిన చొక్కా
స్వాతి ముతియమా చెరగని నవ్వు
ఎండవానలా అతనికి తెలియవు

తరతరాలుగా చెదరని శిలలా
పరిసరాలను వదలక విధిగా
నలుగురు రోజూ నడిచే దారిన
కనపడ తాడో పిచ్చి బికారి

దగ్గరికొస్తే దణ్ణంపెడుతూ
దూరం జరిగితే ముడుచుకు పోతూ
బువ్వను పెట్టే వారికి మనసా
దేవుని పేరుతొ దీవెనలిస్తూ

బాహ్యం అంతరం బేధం లేక
పగలూ రాత్రీ తేడా మరిచి
పరులకు ఎప్పుడు భారం కాక
బ్రతుకును తానే నెట్టే వాడు

అతనికి అందరు తెలిసిన వారే
అతనే ఎవరికి అక్కర లేదు
ఎవరికి ఎవరు ఏమవ కున్నా
చివరికి కాలం కౌగిలి తప్పదు

నేడా భాగ్యం అతనికి సొంతం
ఇపుడా కూడలి మోడుబోయెను
ఎవరికి వారు తేడా చూడక
ఏమయ్యాడని వాకబు చేయక

చేతులు దులుపుకు తిరిగేస్తుంటే
ప్రాణం విలువ తెలియక తిరిగే
వీరి మధ్యన బ్రతుకును నడుపుతు
సిగ్గుతో చచ్చి తల దించేశాను

అక్కడ తేడా చూశా నంటూ
నా కంటి చివరలు చెమరి నప్పుడు
పోయిన ఒంటరి మనిషి కోసమా ?
ఏమీ పట్టని మనుషులు చూశా ?

ఆ ప్రశ్నలు ఇంకా గుండె
లోతుల్లో గునపపు పోట్లై
వేధిస్తూ వున్నాయి నన్ను
వదలక సాధిస్తున్నాయి !!


muLLa kampalaa cimpiri juTTu
cEpala valalaa cirigina cokkaa
swaati mutiyamaa ceragani navvu
enDavaanalaa ataniki teliyavu

tarataraalaku cedarani Silalaa
parisaraalanu vadalaka vidhigaa
naluguru rOjuu naDicE daarina
kanapaDa taaDO picci bikaari

daggarikostE daNNampeDutuu
duuram jarigitE muDucuku pOtuu
buvvanu peTTE vaariki manasaa
dEvuni pEruto deevenalistuu

baahyam antaram bEdham lEka
pagaluu raatrii tEDaa marici
parulaku eppuDu bhaaram kaaka
bratukunu taanE neTTE vaaDu

ataniki andaru telisina vaarE
atanE evariki akkara lEdu
evariki evaru Emava kunnaa
civariki kaalam kougili tappadu

nEDaa bhaagyam ataniki sontam
ipuDaa kuuDali mODubOyenu
evariki vaaru tEDaa cuuDaka
EmayyaaDani vaakabu cEyaka

cEtulu dulupuku tirigEstunTE
praaNam viluva teliyaka tirigE
veeri madhyana bratukunu naDuputu
siggutO cacci tala dincESaanu

akkaDa tEDaa cuuSaa nanTuu
naa kanTi civaralu cemari nappuDu
adi pOyina aa manishi kOsamaa ?
adi paTTani ee manushulu cuuSaa ?

aa praSnalu inkaa gunDe
lOtullO gunapapu pOTlai
vEdhistuu vunnaayi nannu
vadalaka saadhistunnaayi !!

Tuesday, November 25, 2008

చెదిరిన - వంశవృక్షం

కొమ్మకు రెమ్మకు రెక్కలు వచ్చి
చెట్టును పొమ్మని రొమ్ములు దన్ని
అందలమెక్కే కర్కశ కొమరుల
అశ్లీలతను అనివార్యత అనను

ఆస్తిని తుంచే అనురాగంతోనో
కొరివిని పెట్టే అవసరమొచ్చో
పువ్వుల ముసుగుతొ ముళ్ళనుగప్పే
ప్రబుద్ధుల చూసి అబ్బుర పడను

హరిత పత్రపు దాసుడు వీడు
దానినందే మూలాల్ని మార్గాల్ని
తెలుసుకుంటూ తనవారిని మరిచిన
వాడిని చూసి సంబర పడను

వర్ణాలన్నీ ధవళ కాంతి నుంచి
విడివడినట్లు వంశం అద్దపు పగిలి
మిగిలిన పెంకులు తామూ అద్దాలంటూ
ప్రకటించటం ఏమి వినోదం ?

నాస్టాల్జిక్‌ పొత్తిళ్ళనొదిలి పరుగిడుతున్న
వంశవృక్షాల శకలాలను సమయం
చెర్నకోలై అదిలించక పోవటం - అవును
ఎంతటి చిద్ర దృశ్య విషాదం !


kommaku remmaku rekkalu vacci
ceTTunu pommani rommulu danni
andalamekkE karkaSa komarula
aSleelatanu anivaaryata ananu

aastini tuncE anuraagamtOnO
korivini peTTE avasaramoccO
puvvula musuguto muLLanugappE
prabuddhula cuusi abbura paDanu

harita patrapu daasuDu veeDu
daaninandE muulaalni maargaalni
telusukunTuu tanavaarini maricina
vaaDini cuusi sambara paDanu

varNaalannee dhavaLa kaanti
nunci viDivaDinaTlugaa
vamSam addampu pagilina penkulu
taamuu addalugaa prakaTincaTam Emi vinOdam ?

naasTaaljik pottiLLanodili parugiDutunna
vamSavRkshaala Sakalaalanu samayam
cernakOlai adilincaka pOvaTam - avunu
entaTi chidra dRSya vishaadam !

http://sahitheeyanam.blogspot.com/2008/11/blog-post_25.html స్పందించి రాసినది.

నాన్నా ఎలా వున్నావు ?

తమ గుండె ముక్కపై
ఎంబసీ ముద్రతో గూటిని విడిచి
అందలమెక్కిన తనయుల అడుగుల
క్రిందన నలిగిన తండ్రుల చేతులు అవిగో

ప్రగతి పధంలో ఈజీ పాసులో
ఝామ్మని ఎగిరే లెక్ససు వెనకన
బురదతొ నిండీ ప్రేమతొ తడిసిన
తండ్రుల ఆర్తి నిండిన గాధలు అవిగో

ఏడు జలధుల ఆవల నుండి వాట్సప్‌
అంటూ ఎప్పటికీ ఆర్తిగ మ్రోగని
ఆ ఫోనుల కోసం ఆత్రంగా పడిగాపులు కాసి
ఎండిన కన్నుల్లో నిండిన శుభాకాంక్షలవిగో

-- మా అబ్బాయిని అప్పుడప్పుడూ ఫొను చెయ్యమన్న
-- ఓ తండ్రి మాటలకు నా స్పందన

tama gunDe mukkapai
embasee mudratO guuTini viDici
andalamekkina tanayula aDugula
krindana naligina tanDrula cEtulu avigO

pragati padhamlO eejee paasulO
jhaammani egirE leksasu venakana
buradato ninDii prEmato taDisina
tanDrula aarti ninDina gaadhalu avigO

EDu jaladhula aavala nunDi vaaTsap
anTuu eppaTikee aartiga mrOgani
aa phOnula kOsam aatramgaa paDigaapulu kaasi
enDina kannullO ninDina SubhaakaankshalavigO

Monday, November 24, 2008

ఈ కలలు ఎవడు కనిపెట్టాడండీ బాబూ !!!!!!

కలలు కళ్ళ గూళ్ళను వదిలి,
చెదిరి చెంపలు చెమర్చే కంటే
విరిగి వేదన సమకూర్చే కంటే
విసిగి వేకువనే ఉడాయించే కంటే

చెప్పినట్టు వింటూ
మన చెంతనే వుంటూ

అందుబాటు ధరల్లో అంగట్లోనో
ఇంటి పెరటి చెట్టు కొమ్మల్లోనో
ఒదిగి ఓ మూల బోనుల్లోనో
జారి ముంజేతి గుప్పెట్లోనో

దొరికితే ఎంత బాగుండు

కావలిసిన కల కంటికద్దుకోవచ్చు
ఎప్పుడూ సంతోషంగా ఉండిపోవచ్చు
అందమైన దాన్ని ఆత్రంగా దాచుకోవచ్చు
మళ్ళీ మళ్ళీ తిరిగి వాడుకోవచ్చు

ఒద్దంటే విరిచి పారేయొచ్చు
ఎవరికైనా అరువిచూకోవచ్చు
బహుమతిగా ప్రకటించుకోవచ్చు
బూజు పడితే దులిపి వాడుకోవచ్చు

వెధవ కలలు
రాకుండా పోవు
కావలిసినవి
వచ్చి ఉండిపోవు

ఈ కలలు ఎవడు కనిపెట్టాడండీ బాబూ !!!!!!!!!!kalalu kaLLa guuLLanu vadili,
cediri cempalu cemarcE kanTE
virigi vEdana samakuurcE kanTE
visigi vEkuvanE uDaayincE kanTE

ceppinaTTu vinTuu
mana centanE vunTuu

andubaaTu dharallO angaTlOnO
inTi peraTi ceTTu kommallOnO
odigi O muula bOnullOnO
jaari munjEti guppeTlOnO

dorikitE enta baagunDu

kaavalisina kala kanTikaddukOvaccu
eppuDuu santOshamgaa unDipOvaccu
andamaina daanni aatramgaa daacukOvaccu
maLLee maLLee tirigi vaaDukOvaccu

oddanTE virici paarEyoccu
evarikainaa aruvicuukOvaccu
bahumatigaa prakaTincukOvaccu
buuju paDitE dulipi vaaDukOvaccu

vedhava kalalu
raakunDaa pOvu
kaavalisinavi
vacci unDipOvu

ee kalalu evaDu kanipeTTaaDanDii baabuu !!!!!!!!!!

కలయిక

వేచిన సమయము పరుగిడి నడవగ
ఆగిన తరుణము వడివడి కదలగ
చూపులు కలపగ తడబడు అడుగుల
తావుకు నడిచితి మనసును తెలుపగ

అల్లరి తల్లికి నివ్వగ స్నేహము
తెల్లని మల్లెల నవ్వులు పూయగ
చల్లని కన్నుల సవ్వడి నీడన
మెల్లగ కళ్ళతొ నవ్విన తరుణము

తకధిమి తరిఝణు పదములు కదిలెను
సరిగమ పదఝరి కవితకు అమరెను
గొలుసులు సడలిన హయముల గతిగొని
మనసున కవితలు అటునిటు తిరిగెను

గడపిన రాతృల వేదన భారము
కదలని కాలపు రోదన గీతము
కరిగెను మైనపు ముద్దల లాగున
విరిసెను ఇందృని విల్లుల వైనము

తొలకరి అందిన చకోర చందము
తడిసిన బీటల బంజరు గంధము
మనసులు అల్లిన సుందర బంధము
ముదమున పొందితి కోరిన అందము !!


vEcina samayamu parugiDi naDavaga
aagina taruNamu vaDivaDi kadalaga
cuupulu kalapaga taDabaDu aDugula
taavuku naDiciti manasunu telupaga

allari talliki nivvaga snEhamu
tellani mallela navvulu puuyaga
callani cuupula savvaDi neeDana
mellaga kaLLato navvina taruNamu

takadhimi tarijhaNu padamulu kadilenu
sarigama padajhari kavitaku amarenu
golusulu saDalina hayamula gatigoni
manasuna kavitalu aTuniTu tirigenu

gaDapina raatRla vEdana bhaaram
kadalani kaalapu rOdana geetam
karigenu mainapu muddala laagaa
virisenu indRni villula vainam

tolakari andina cakOra candam
taDisina beeTala banjaru gandham
manasuna alliti sundara bandham
mudamuna ponditi kOrina andam !!

Thursday, November 20, 2008

ఇంకెన్నాళ్ళు

నిర్జన నిశీధి వీధులు కూడా
సకల కళాతోరణాలు
ఆనంద జనారణ్యాలు
... నువ్వు నా తోడుంటే !
కఠిన కర్కశ కరాళ రాత్రులు కూడా
సుస్మిత దరహాసోదయ
నిరీక్షణ సోపానాలు
.. నువ్వు నా తోడుంటే !

నువ్వు లేని ఈ నిర్జన
అపరిచిత జనారణ్యంలో
కరాళ దరహాసోదయ
పరిచయాలూ కరచాలనాలు
ఇంకెన్నాళ్ళు?


nirjana niSeedhi veedhulu kuuDaa
sakala kaLaatOraNaalu
aananda janaaraNyaalu
... nuvvu naa tODunTE !
kaThina karkaSa karaaLa raatrulu kuuDaa
susmita darahaasOdaya
niriikshaNa sOpaanaalu
.. nuvvu naa tODunTE !

nuvvu lEni ee nirjana
aparicita janaaraNyamlO
karaaLa darahaasOdaya
paricayaaluu karacaanaaluu
inkennaaLLu?

Saturday, November 15, 2008

ఇంకా 9 రోజులు

ఎంటో రెండు రాత్రుల మధ్య
బోలెడు రోజులు ఇరికినాయో ఏమో
ఈ రోజు ఎంతకీ తరగ నంది
ఇంకా 9 dayసా నావల్ల కాదు

నువ్వు లేవని అదను చూసో ఏమో,
గడియారం ముల్లులు మొరాయించి
తిరగనని కూర్చున్నై, కాలం నడవదే ?
ఇంకా 9 dayసా నావల్ల కాదు

enTO renDu raatrula madhya
bOleDu rOjulu irikinaayO EmO
ee rOju entakee taraga nandi
inkaa 9 #day#saa naavalla kaadu

nuvvu lEvani adanu cUsO EmO,
gaDiyaaram mullulu moraayinci
tiraganani kuurcunnai, kaalam naDavadE ?
inkaa 9 rOjulaa? naavalla kaadu

Thursday, November 13, 2008

అన్నట్టు తిరిగి రాకెపుడో ?

దగ్గరున్నా గుండె తెరిచి
ప్రేమ చూపింది లేదు గానీ
కొన్నాళ్ళకైనా నిను చూడలేనంటే
తెగిన పటం గాలికూగినట్టుంది

చెంతనున్నా గొంతు విప్పి
ఊసు చెప్పింది లేదు గానీ
కొంతకాలమైనా మాటకుదరదంటే
వీణ నుండి రాగ మూడినట్టుంది

వేరు తీరాలమని చెప్పి
నన్ను ఒప్పించుకున్నా
కొన్నిరోజులైనా ఇక కలవలేమంటే
కాలమెందుకో అసలు కదల నట్టుంది

ప్రకృతి నామీద ఈరోజు అలిగినట్టుంది


daggarunnaa gunDe terici
prEma cuupindi lEdu gaanee
konnaaLLakainaa ninu cuuDalEnanTE
tegina paTam gaalikuuginaTTundi

centanunnaa gontu vippi
uusu ceppindi lEdu gaanee
kontakaalamainaa maaTakudaradanTE
veeNa nunDi raaga muuDinaTTundi

vEru teeraalamani ceppi
nannu oppincukunnaa
konnirOjulainaa ika kalavalEmanTE
kaalamendukO asalu kadala naTTundi

prakRti naameeda eerOju aliginaTTundi
annaTTu #when r u coming back ? #

తెలుగు palindrome ప్రయత్నం !!

భక్తి భావం లేక, డబ్బుకోసం ఆడంబరాలకోసం
భక్తిని నటించే స్థలానికి పోవద్దని ఒక నర్తకికి
సలహా ఇచ్చే సన్నివేశం.

(న) అజ భక్తి నొదిలి దినోక్తి భజన (అ)
ల ఏ కరవుకూ నటనకూ వురక లే ల ?
ఆ కనకరాశి నొగ్గి నో సీ రా! (ఆ ) కనక (ఆ)
కీర్తనకు పోకు నర్తకీ !!


ఇది నా మొదటి ప్రయత్నం. బ్లాగులోకంలోని పెద్దలు
చదువు తల్లి ముద్దు బిడ్డలు నా తప్పులను దిద్ద గలరు.

palindrome అంటే తెలియని వారికి:
ఈ కవితలోని ప్రతి పాదమూ, ఎటు నుంచి చదివినా ఒకటే గా ఉంటుందన్న మాట.
"కీర్తనకు పోకు నర్తకీ " -- మీరు కుడి నుండి ఎడమకు చదివినా, ఎడమ నుండి కుడి వైపుకు చదివినా
ఒకటే !! అదన్న మాట ఇక్కడ ప్రత్యేకత.


bhakti bhaavam lEka, DabbukOsam aaDambaraalakOsam
bhaktini naTincE sthalaaniki pOvaddani oka nartakiki
salahaa iccE sannivESam.

(na) aja bhakti nodili dinOkti bhajana (a)
la E karavukuu naTanakuu vuraka lE la ?
aa kanakaraaSi noggi nO sii raa! aa kanaka
keertanaku pOku nartakee !!


idi naa modaTi prayatnam. blaagulOkamlOni peddalu
caduvu talli muddu biDDalu naa tappulanu didda galaru.

Wednesday, November 12, 2008

84 శిష్యులకు దూరమైన ' ఏ ' కాకి గురువు

సరిగమలు సరి గమనమెరుగక
పదనిసలు పలు దిశలకుజనగ
పద పదమను పదములుడిగి నిశి
దిశలు దిగి పరి గరిమలు దిరగ
సరిగమన పద మెదక మనమున
పరి తరులు వెదక దగినది కవి .......... యే !!

sarigamalu sari gamanamerugaka
padanisalu palu diSalakujanaga
pada padamanu padamuluDigi niSi
diSalu digi pari garimalu diraga
sarigamana pada medaka manamuna
pari tarulu vedaka daginadi kavi .......... yE !!

( చిర ) కాలచక్రం

నా ప్రస్తుతం నా ప్రమేయంలేకుండ
కరిగి గత మవుతుంది

గతమంతా నిండి నా బ్రతుకవుతుంది

స్వగతమయిన ప్రస్తుతాన్ని పరికించేలోపే
నా రేపు నేడవుతుంది నా నీడవుతుంది

నా నీడను పట్టి కట్టలేను
ఏ రేపునూ చూడలేను
గతంలో బ్రతకలేను

ఈ చక్రానికి విరుగుడెప్పుడు ?


naa prastutam naa pramEyamlEkunDa
karigi gata mavutundi

gatamantaa ninDi naa bratukavutundi

svagatamayina prastutaanni parikincElOpE
naa rEpu nEDavutundi naa neeDavutundi

naa neeDanu paTTi kaTTalEnu
E rEpunuu cuuDalEnu
gatamlO bratakalEnu

ee cakraaniki viruguDeppuDu ?

Monday, November 10, 2008

( ని) వేదన

చేసే పూజల ధూపం ఏమౌతుంది
చెప్పే బాధల భారం ఎటుపోతుంది
అర్పించే గుండె చెక్కల భోగాలకు అంతాలెప్పుడు
మండే మనసుల హారతులకు అర్ధాలెప్పుడు
వేదన గీతాల మంత్రాల నేపధ్యంలో
పెక్కు ప్రసాదాలు కడుపార మెక్కుతూ
తొణకని నీ బూటకపు చిరునవ్వు
నా అసహాయతకు వెక్కిరింపా?
నా అమాయకత్వానికి కనువిప్పా?

తీరని ఆశల కోతలో
మండే గుండెల బాధలో
అడిగిన ఆశ్రిత జీవిని
అన్యధా అనుకోకు స్వామీ !!

(దివం ) గత ప్రస్తుతం


నవ్విస్తూ కవ్విస్తూ కేరింతలు కొట్టేస్తూ
గత ప్రస్తుతాన్ని బంధించ లేకపోయాను
కనీసం ఈ ప్రస్తుతానికి దాంట్లో కొంతైనా
కొన సాగించలేకపోయాను

ఓటమి తప్పని పోరాటాలు
గెలిచి ఓడిన సంఘటనలు
నిర్లిప్తంగా సర్దుకుపోయిన సన్నివేశాలు
నన్ను నానుండి కొంచెం కొంచెంగా దూరం చేస్తుంటే
నిస్సత్తువగా చూస్తూ ఉండిపోయాను ..

ఇపుడు..
గడిచిన కాలం జ్ఞాపకంగా వదిలిన
అద్దం ముక్కల్ని ప్రేమగా తుడుచుకుని
ఆ చెదిరిన బింబాల్లో ఆ పాత నన్ను
ఆతృతగా వెతుక్కుంటున్నాను..
ఆప్యాయంగా హత్తుకుంటున్నాను

Thursday, November 6, 2008

ఓ ప్రశ్న

కాల చక్రానికి కట్టబడి
విధి రాసిన వీధుల్లో
నా ప్రమేయం లేకుండానే
అశక్తుడిగా, విసుగు లేక
అలవాటైపోయి బ్రతికేస్తున్నా ...
ఎక్కడికి ఎందుకు ఎంతకాలం
వంటి ప్రశ్నలు వేసినా
గతుకుల గమనానికి
అర్ధాల్లేని అపశబ్దాలుగానే
మిగిలిపోతున్నాయి, రాలి పోతున్నాయి
ఐనా ఎవరిని అడగను
అటువంటి చక్రాలు ఎన్నో
దారి పొడవునా, విరిగినవి కొన్నైతే..
ఇరుసు వరకు అరిగినవి మరి కొన్ని
అదో విధిగా సాగిపోతున్నాయి
రాలిన ఆక్రందనల గుట్టల మధ్యగా,
చెదిరిన గుండెల చీకట్లను చీల్చుకుంటూ,
తన అస్థిత్వాన్ని ఆవిష్కరించుకుంటూ
ప్రస్ఫుటంగా ప్రతి చక్రం నుండి ఓ కాంతి పుంజం
అంత నిస్సహాయతలోనూ, నాలా ..
ప్రతి వాడి లోనూ మెరిసే ఆశా కిరణమది
ఆతరి ఓ ద్వందోదయం, పరిష్కరించగలిగితే
తిమిర సంహారము, ఆపై విముక్తి !!
అవధరించండి..
అది మనిషిని చక్రానికి కట్టేసిన బంధమా ?
బందీగా వాడు బ్రతికేందుకు ఓ మార్గమా ?


kaala cakraaniki kaTTabaDi
vidhi raasina veedhullO
naa pramEyam lEkunDaanE
aSaktuDigaa, visugu lEka
alavaaTaipOyi bratikEstunnaa ...
ekkaDiki enduku entakaalam
vanTi praSnalu vEsinaa
gatukula gamanaaniki
ardhaallEni apaSabdaalugaanE
migilipOtunnaayi, raali pOtunnaayi
ainaa evarini aDaganu
aTuvanTi cakraalu ennO
daari poDavunaa, viriginavi konnaitE..
irusu varaku ariginavi mari konni
adO vidhigaa saagipOtunnaayi
raalina aakrandanala guTTala madhyagaa,
cedirina gunDela ceekaTlanu ceelcukunTuu,
tana asthitvaanni aavishkarincukunTuu
prasphuTamgaa prati cakram nunDi O kaanti punjam
anta nissahaayatalOnuu, naalaa ..
prati vaaDi lOnuu merisE aaSaa kiraNamadi
aatari O dvandOdayam, parishkarincagaligitE
timira samhaaramu, aapai vimukti !!
avadharincanDi..
adi manishini cakraaniki kaTTEsina bandhamaa ?
bandiigaa vaaDu bratikEnduku O maargamaa ?

తరం మారుతుంది

'అమ్మా' మార్చి ఓమాం అంటూ
'నాన్న ' ను చంపి పాపా చేస్తూ
మమకారానికి అర్ధం వెదుకుతూ
యువతరం సాగుతుంది మనతరమాగుతుంది

అక్షర మాలకు మంగలులవుతూ
ఎంగిలి భాషకు బానిస లవుతూ
బా భా శా షా తేడా తెలియక
ఈ తరం సాగుతుంది మన తరమ్మరుగవుతుంది

రామా అంటే ఎ గై విత్‌ యారోస్‌
హనుమానెవరు? మంకీ గాడ్‌
ఇతిహాసాన్నీ కార్టూన్‌ గానే ఎంజోయ్‌ చేస్తూ
ఈ తరం జారుతుంది మనతరమోడుతుంది

పంచెలు నాడే గొట్టాలయ్యెను
ఓణీలెపుడో స్కర్టుగ మారెను
ఫేషన్‌ పేరుతో అవీ చించుకుని అదిగో
నవతరమూగుతుంది నా తరం మండుతుంది

నవ తరం సాగుతుంది మన తరం జారుతుంది
తరం మారుతుంది భవిత స్వరం మారుతుంది

'ammaa' maarci Omaam anTuu
'naanna ' nu campi paapaa cEstuu
mamakaaraaniki ardham vedukutuu
yuvataram saagutundi manataramaagutundi

akshara maalaku mangalulavutuu
engili bhaashaku baanisa lavutuu
baa bhaa Saa shaa tEDaa teliyaka
ee taram saagutundi mana tarammarugavutundi

raamaa anTE e gai vit yaarOs
hanumaanevaru? mamkee gaaD
itihaasaannee kaarTuun gaanE enjOy cEstuu
ee taram jaarutundi manataramODutundi

pancelu naaDE goTTaalayyenu
ONeelepuDO skarTuga maarenu
fEshan pErutO avee cincukuni adigO
navataramuugutundi naa taram manDutundi

nava taram saagutundi mana taram jaarutundi
taram maarutundi bhavita svaram maarutundi

అనుభూతి

వలయంలా చందన
కాష్టాలను పేర్చుకుంటూ
వాటి మన-సు-గంధాలను
మనసారా ఆఘ్రాణిస్తూ
నుదుటినంటిన ఆకాశ
సింధూరాలను చెరుపుకుంటూ
ప్రజ్వలిత హిరణ్యగర్భుని
తలక్రింద ప్రేమగ పొదువుకుంటూ
నిష్కల్మషమైన నిప్పుకు
ప్రక్షాళిత నివురునవుతూ
నా గాధకు జ్ఞాపకమవుతూ
హవ్యవాహనుడి ఆలింగనాలలో
ప్రతి కణమూ తనలో కలుపుకుంటూ
తనువు నీడుస్తూ, తపన చాలిస్తూ
చీకట్లు కాలుస్తూ భువిని గెలుస్తూ
చిటఫటార్భాట పరిష్వంగనల్లో
ధూప విలయ నృత్య సాక్షాత్కారంతో
ముగిసిన కల అదో అవ్యక్తానుభూతి !!valayamlaa candana
kaashTaalanu pErcukunTuu
vaaTi mana-su-gandhaalanu
manasaaraa aaghraaNistuu
nuduTinanTina aakaaSa
sindhuuraalanu cerupukunTuu
prajvalita hiraNyagarbhuni
talakrinda prEmaga poduvukunTuu
nishkalmashamaina nippuku
prakshaaLita nivurunavutuu
naa gaadhaku jnaapakamavutuu
havyavaahanuDi aalinganaalalO
prati kaNamuu tanalO kalupukunTuu
tanuvu neeDustuu, tapana caalistuu
ceekaTlu kaalustuu bhuvini gelustuu
cHiTapHaTaarbhaaTa parishwanganallO
dhuupa vilaya nRtya saakshaatkaaramtO
mugisina kala adO avyaktaanubhuuti


ఈ కవిత 'పొద్దు 'లో ప్రచురించ బడింది.
http://poddu.net/?p=1028

Wednesday, November 5, 2008

లేఖ

నిద్ర మరిచి కంటిమంటల కాంతిలో
నేను నా కవితా వీక్షణ చేశానీరాత్రి

ఆనంద మేసింది - కళ్ళు చెమరాయి - రాయ గలననిపించింది
ఆశ్చర్య మేసింది - భృకుటి ముడివడి - ఏమిటీరాతలనిపించింది
భయమేసింది - ఊపిరాగి పోయి - నేనేమి చేసేసానో!? అనిపించింది
బాధేసింది - పెద్ద నిట్టూర్పు - నువ్వెలా తట్టుకున్నావోననిపించింది

రూపంలో చందన శిల్పమవొచ్చు
చూపులో చంద్రుని వెన్నెలుండొచ్చు
మాటలు అమృతమొలికనట్టుండొచ్చు
నవ్వులు నవనీతమద్దినట్టుండొచ్చు
నా చిన్నా, మున్నా, కన్నా అనాలనిపించొచ్చు
అంతా నీ స్నేహం, ఆత్మీయత, మంచితనం

ఐతే !!?
ప్రేమించెయ్యడమే ? కవితలల్లేయడమే?
కన్నీరొలకించేయ్యడమే? అనిపించింది
బాధ్యత మరిచానేమో అనిపించింది
బుద్ధి బజారెళ్ళినట్టనిపించింది
నిను బాధించానేమో అనిపించింది

నిజం చెప్పొద్దూ..బహుశా,
నిన్ను ప్రేమించాననుకోవడం
ప్రేమించడం కూడా నిజమేనేమో
మళ్ళీ అదే మాట!
ఖాళీ బుర్రా శత మర్కటక:
అన్నట్టుంది. మళ్ళీ అదే తప్పు !
స్నేహమయుంటుంది అవును స్నేహమే !!!

ప్రేమ తెలియని మనిషిని కదా
అదే ప్రేమ అనుకున్నట్టున్నాను
క్షంతవ్యుడిని. ఎదేమైనా..
నిన్నిప్పుడు ఏమని సంబోధించను ?
తెలిసి ప్రియా అనలేను. అనను

సరే ఎదేమైనా నేస్తం
అదో అద్భుత భావన
అదో ఆనందానుభూతి
అదో అవిశ్రాంత స్పందన
అది లేక నా మాట కవిత
కాదేమో నే రాయలేనేమో?
చూస్తున్నావుగా ఈ తవిక తిప్పలు ?
వేరే చెప్పాలా ..?

గురువులేని ఏకలవ్యుడి శిష్యరికంలా
నా కవితా సుందరితోనే నా యుగళగీతం
సాగించగలనేమో ప్రయత్నిస్తాను
మరేదన్నా రాయగలనేమో,
ఆ నా సమయం కోసం
వేచిచూస్తాను. అంత దాకా సెలవు.

సదా నీ ..
( అబ్బ!! మరదే ! తొందరెందుకు ? పూర్తిచెయ్యనీ ..)
సదా నీ.. స్నేహం కోరే

--నేను

nidra marici kanTimanTala kaantilO
nEnu naa kavitaa veekshaNa cESaaneeraatri

aananda mEsindi - kaLLu cemaraayi - raaya galananipincindi
aaScharya mEsindi - bhRkuTi muDivaDi - EmiTeeraatalanipincindi
bhayamEsindi - uupiraagi pOyi - nEnEmi cEsEsAnO!? anipincindi
baadhEsindi - pedda niTTuurpu - nuvvelaa taTTukunnaavOnanipincindi

ruupamlO candana Silpamavoccu
cuupulO candruni vennelunDoccu
maaTalu amRtamolikanaTTunDoccu
navvulu navaneetamaddinaTTunDoccu
naa cinnaa, munnaa, kannaa anaalanipincoccu
antaa nee snEham, aatmeeyata, mancitanam

aitE !!?
prEminceyyaDamE ? kavitalallEyaDamE?
kanneerolakincEyyaDamE? anipincindi
baadhyata maricaanEmO anipincindi
buddhi bajaareLLinaTTanipincindi
ninu baadhincaanEmO anipincindi

nijam ceppodduu..bahuSaa,
ninnu prEmincaananukOvaDam
prEmincaDam kuuDaa nijamEnEmO
maLLee adE maaTa!
khaaLee burraa Sata markaTaka:
annaTTundi. maLLee adE tappu !
snEhamayunTundi avunu snEhamE !!!

prEma teliyani manishini kadaa
adE prEma anukunnaTTunnaanu
kshantavyuDini. edEmainaa..
ninnippuDu Emani sambOdhincanu ?
telisi priyaa analEnu. ananu

sarE edEmainaa nEstam
adO adbhuta bhaavana
adO aanandaanubhuuti
adO aviSraanta spandana
adi lEka naa maaTa kavita
kaadEmO nE raayalEnEmO?
cuustunnaavugaa ee tavika tippalu ?
vErE ceppaalaa ..?

guruvulEni EkalavyuDi Sishyarikamlaa
naa kavitaa sundaritOnE naa yugaLageetam
saagincagalanEmO prayatnistaanu
marEdannaa raayagalanEmO
aa naa samayam kOsam
vEcicuustaanu. anta daakaa selavu.

sadaa nee ..
( abba!! maradE ! tondarenduku ? puurticeyyanee ..)
sadaa nee.. snEham kOrE

--nEnu

Tuesday, November 4, 2008

ఇది ఆగని పయనం..

ఓ ప్రేమమయి మీటిన
మనసు తంత్రి ఇది -- రాగమై సాగుతున్నా
ఓ స్నేహమయి చూపిన
వినూత్న వీధి ఇది -- బాటసారినై ఏగుతున్నా
ఓ చందనమయి ఒసగిన
సుందర సౌరభమిది -- గాలినై పంచుతున్నా
ఓ దివ్యమూర్తి వెలిగించిన
మనోహర దీపమిది -- వెలుగునై మెరుస్తున్నా
ఓ అమృతనేత్రి తెచ్చిన
అవిశ్రాంత స్పూర్తి ఇది -- నిర్విరామంగా వెలుగుతున్నా
ఓ దరహాసిన ఇచ్చిన
నిష్కల్మష బంధమిది -- భావంగా మలుచుకున్నా

మనో రధాన్ని నడుపుతున్నా
కవితా ఫలకాన్ని దిద్దుతున్నా
కలల శిల్పాన్ని చెక్కుతున్నా
అస్థిర గమ్యాలకు సాగుతున్నా..
ఆనంద శిఖరాలను ఎక్కుతున్నా
గుండె మంటలూ చవిచూస్తున్నా
సుదూర తీరాలను చేరుతున్నా...
ఆత్మీయత అనురాగాలను వెదుకుతున్నా..

ఇది ఆగని పయనం..
ఎంతవరకో..ఎప్పటివరకో.. ?

O prEmamayi meeTina
manasu tantri idi -- raagamai saagutunnaa
O snEhamayi cuupina
vinuutna veedhi idi -- baaTasaarinai Egutunnaa
O candanamayi osagina
sundara sourabhamidi -- gaalinai pancutunnaa
O divyamuurti veligincina
manOhara deepamidi -- velugunai merustunnaa
O amRtanEtri teccina
aviSraanta spoorti idi -- nirviraamamgaa velugutunnaa
O darahaasina iccina
nishkalmasha bandhamidi -- bhaavamgaa malucukunnaa

manO radhaanni naDuputunnaa
kavitaa phalakaanni diddutunnaa
kalala Silpaanni cekkutunnaa
asthira gamyaalaku saagutunnaa..
aananda Sikharaalanu ekkutunnaa
gunDe manTaluu cavicuustunnaa
suduura teeraalanu cErutunnaa...
aatmeeyata anuraagaalanu vedukutunnaa..

idi aagani payanam..
entavarakO..eppaTivarakO.. ?

Monday, November 3, 2008

నేనే ఎందుకు ఇది నాకే ఎందుకు ?

అలిసిన ఊహలు విసిగిస్తున్నా
బలమున వాటిని బంధిస్తున్నా
రానని నవ్వులు పరుగిడుతున్నా
వాటిని మోముపై పులిమేస్తున్నా
నీ ఆటలకిక అంతం లేదా
నా ఓటమి నీక్కనపడలేదా

ఆగక కన్నులు చెమరేస్తున్నా
త్వరపడి వాటిని తుడిచేస్తున్నా
ఓటమి నాపై నడిచేస్తున్నా
రోషపు రంగులు పులిమేస్తున్నా
నీ ఆటలకిక అంతం లేదా
నా ఓటమి నీక్కనపడలేదా

ఇకసరి,
నేనోడితి,
మోకరిల్లితి,
ఓటమినొప్పితి
దోసిలి ఒగ్గితి
నీ గొప్ప పొగిడితి
నీ పాదము కడిగితి
ఇకనైనా.. నీ ఆటలకు అంతం లేదా
నా ఆక్రందనలు వినపడలేదా


alisina uuhalu visigistunnaa
balamuna vaaTini bandhistunnaa
raanani navvulu parugiDutunnaa
vaaTini mOmupai pulimEstunnaa
nee aaTalakika antam lEdaa
naa OTami neekkanapaDalEdaa

aagaka kannulu cemarEstunnaa
tvarapaDi vaaTini tuDicEstunnaa
OTami naapai naDicEstunnaa
rOshapu rangulu pulimEstunnaa
nee aaTalakika antam lEdaa
naa OTami neekkanapaDalEdaa

sarE, dEvuDuu..
nEnODiti,
mOkarilliti,
OTaminoppiti
dOsili oggiti
nee goppani pogiDiti
nee paadamu kaDigiti
ikanainaa.. nee aaTalaku antam lEdaa
naa aakrandanalu vinapaDalEdaa