Monday, October 20, 2008

పయనం

ఇదో అద్భుత పయనం
ఏ బంధం లేని గమనం
అనుభూతుల మజిలీలెన్నో
ఏ మజిలీ ఎంతోసేపు ఆగదని తెలుసు
ఎవరికీ ఈ బండి చెందదనీ తెలుసు
ఇది ఆగే ప్రయాణం కాదు
తిరిగి చేసే ఆశాలేదు
మళ్ళీ వచ్చే కాలం కాదు
సమయం వృధా అసలేకాదు

అందుకే
కవితా చిత్రాలుగా నా అనుభవాలను మలచుకుంటున్నా
జ్ఞాపకాల మడతల్లో ఆర్తిగా, మనస్పూర్తిగా దాచుకుంటున్నా

idO adbhuta payanam
E bandham lEni gamanam
anubhuutula majileelennO
E majilii entOsEpu aagadani telusu
evarikee ee banDi cendadanee telusu
idi aagE prayaNam kaadu
tirigi cEsE aaSaalEdu
maLLee vaccE kaalam kaadu
samayam vRdhaa asalEkaadu

andukE
kavitaa citraalugaa naa anubhavaalanu malacukunTunnaa
jnaapakaala maDatallO aartigaa, manaspuurtigaa daacukunTunnaa

ఏమని చెప్పను ?

అంతరంగాల్లోని జ్ఞాపకాలకు తోడుగా
ప్రశాంతంగా ప్రవహించే ఆ నది, నాతో
తనలో గంతులేసిన ఆ చిరు పాదాల
గురుతులడిగింది, ఏమని చెప్పను ?

ఒంటరిగా ప్రకృతి బాటలో సాగే నాతో
తుంటరితనాన్ని మరిచి నిలిచిన జింక
భయపడి ఒక్క క్షణమాగిన ఆ అడుగుల
సవ్వడడిగింది, ఏమని చెప్పను ?

మౌనంగా అడవితల్లి ఒడిని చేరిన నాతో
నిశ్శబ్దాన్ని చీలుస్తూ నన్నాపిన ఆ చెట్లు
అలుపెరుగక నాడు సాగిన ఆ ఊసుల
మాటేదనడిగాయి, ఏమని చెప్పను ?

గలగలపారే సెలయేరు ఒక నిముషమాగి
నాడు తన సోయగాలు చూపనందుకు
చిన్నబోయి, నాడు చూసిన ఆ కన్నులేవని
అసంతృప్తిగా అడిగింది, ఏమని చెప్పను ?

నీకై ఓ పూవిచ్చిన ఆ అడవి చెట్టు
నువ్వలిసి సేదతీరిన ఆ కొండ మెట్టు
అలజడికి ఒడ్డుచేరిన ఆ నురగ తెట్టు
ఆ ఊయల, ఆ మలుపు, ఆ నది గట్టు
ఒకటేమిటి ? ప్రతి కణము ప్రతి కిరణము
మరుపెరగక నిన్నడిగాయి, ఏమని చెప్పను ?

నువులేని లోటు నా ఒక్కడి సొంతమనుకుంటూ
ఎదురుచూపులు నా కళ్ళకే పరిమితమనుకుంటూ
నీతోడు కోరే ఆశ నాతోనే అంతమనుకున్నా, కానీ
నేడు, అదోవింత సంఘర్షణ, ఏమని చెప్పను ?

ఈ జగతంతా నీ వైపని కొత్తగా కనుక్కుంటున్నా
ఏవీ నావికావని అయిష్టంగానే తెలుసుకుంటున్నా
కలుక్కుమన్నట్లనిపించింది, అంతా కలలా అనిపించింది
ఆదారి నేనెందుకెళ్ళానా అనిపించింది, ఏమని చెప్పను?

లేకుంటే !
ఏదో ఒక అబద్ధపు తృప్తైనా నాకుండేది
నులివెచ్చని ఆ నవ్వైనా నాకు మిగిలుండేది !!

antarangaallOni jnaapakaalaku tODugaa
praSaantamgaa pravahincE aa nadi, naatO
tanalO gantulEsina aa ciru paadaala
gurutulaDigindi, Emani ceppanu ?

onTarigaa prakRti baaTalO saagE naatO
tunTaritanaanni marici nilicina jinka
bhayapaDi okka kshaNamaagina aa aDugula
savvaDaDigindi, Emani ceppanu ?

mounamgaa aDavitalli oDini cErina naatO
niSSabdaanni ceelustuu nannaapina aa ceTlu
aluperugaka naaDu saagina aa uusula
maaTEdanaDigaayi, Emani ceppanu ?

galagalapaarE selayEru oka nimushamaagi
naaDu tana sOyagaalu cuupananduku
cinnabOyi, naaDu cuusina aa kannulEvani
asamtRptigaa aDigindi, Emani ceppanu ?

neekai O puuviccina aa aDavi ceTTu
nuvvalisi sEdateerina aa konDa meTTu
alajaDiki oDDucErina aa nuraga teTTu
aa uuyala, aa malupu, aa nadi gaTTu
okaTEmiTi ? prati kaNamu prati kiraNamu
maruperagaka ninnaDigaayi, Emani ceppanu ?

nuvulEni lOTu naa okkaDi sontamanukunTuu
edurucuupulu naa kaLLakE parimitamanukunTuu
neetODu kOrE aaSa naatOnE antamanukunnaa, kaanee
nEDu, adOvinta sangharshaNa, Emani ceppanu ?

ee jagatantaa nee vaipani kottagaa kanukkunTunnaa
Evee naavikaavani ayishTamgaanE telusukunTunnaa
kalukkumannaTlanipincindi, antaa kalalaa anipincindi
aadaari nEnendukeLLaanaa anipincindi, Emani ceppanu?

lEkunTE !
EdO oka abaddhapu tRptainaa naakunDEdi
nuliveccani aa navvainaa naaku migilunDEdi !!