Friday, October 31, 2008

నిజము

గుండె కోతకు రాలి చెదిరిన
నా ప్రేమ పెంకులు చాలవూ ?
మనసు మంటలు రగిలి చెరిగిన
నా రాత విరుపులు చాలవూ ?
ఇంకా...
ఏమి మిగిలి నాను నేనని..?

కాల చక్రపు ఇరుసు నడిమిన
నలిగి మిగిలిన తనువు చాలదూ ?
గతం కొలిమిలొ కరిగి కారి
సమ్మెటలకొగ్గిన గాధ చాలదూ ?
ఇంకా...
ఏమి తప్పులు చేసినానని.. ?

కరుకు నిజముల ఇరుకు బాటన
ఎదురు దెబ్బల పయన మాగదా ?
మూగ బాసల మెదులు భావము
ఎరుక చెప్పగ తపన మాగదా?

ఏమి తప్పులు చేసినానని.. ?
ఇంకేమి మిగిలి నాను నేనని..?


gunDe kOtaku raali cedirina
naa prEma penkulu caalavuu ?
manasu manTalu ragili cerigina
naa raata virupulu caalavuu ?
inkaa...
Emi migili naanu nEnani..?

kaala cakrapu irusu naDimina
naligi migilina tanuvu caaladuu ?
gatam kolimilo karigi kaari
sammeTalakoggina gaadha caaladuu ?
inkaa...
Emi tappulu cEsinaanani.. ?

karuku nijamula iruku baaTana
eduru debbala payana maagadaa ?
muuga baasala medulu bhaavamu
eruka ceppaga tapana maagadaa?

Emi tappulu cEsinaanani.. ?
inkEmi migili naanu nEnani..?

Thursday, October 30, 2008

దూరం

నీ గత గ్రంధాల్లో
నాదొక ఊసుందని చెప్పు
నీవైన జ్నాపకాల్లో
నాకొక చోటుందని చెప్పు
నీ కొచ్చే చిరు నవ్వుకు
నేనో కారణమని చెప్పు

కొన్ని చెప్పకుండా అర్ధం అవుతాయి
కానీ కొన్ని చెపితే అందాన్నిస్తాయి

నా ప్రశ్నకు బదులేదైనా
నీ అందలాలకు నే సోపానమనీ
సౌఖ్యానికి సమిధననీ
తిమిరాలకి ప్రమిదననీ
తెలుసేమో ఐనా నాకోసం
తిరిగి చెపుతున్నా.. అవును నాకోసం

నీకు నాకు మధ్య
శత కోటి సముద్రాల దూరమున్నా
నాకు నీకు మధ్య
ఓ పిలుపు దూరమే

నోరారా పిలువు
మనసారా వస్తాను

నన్నొదిలేయండి

ఎదురు చూపుల్లో కాయలు కాసే
కళ్ళను చూసి పాపం నా మనసు
చెట్టనుకున్నట్టుంది, ఊసుపోక
ఆరగారగా నీరు పెట్టేస్తోంది.. నా దిండు తడిపేస్తుంది.

ప్రణయ వేదనలో మంటలు రేపే
విరహం చూసి పాపం నా నుదురు
నిప్పనుకున్నట్టుంది, తాళలేక
ఆరగారగా నీరు జల్లేస్తోంది.. ఆ వేడి నార్పేస్తుంది.

చెలియ తలపుల్లో నిదుర మరచిన
నన్ను చూసి పాపం నా కళ్ళు
మైకం అనుకున్నట్టున్నయి, ఊరుకోలేక
ఆరగారగా నీరు కార్చేస్తున్నాయి.. నా చూపు మార్చేస్తున్నయి.

మీ అసలు పని మీరు మానేసి
నా ప్రతి భావంలో కాలాడిస్తూ
మార్కులు కొట్టే యత్నం చేసే
ఓ నా ప్రియ దోస్తుల్లారా...

మీ పని మీరు చూసుకోండి
నా మానాన్న నన్నొదిలేయండి

eduru cuupullO kaayalu kaasE
kaLLanu cuusi paapam naaa manasu
ceTTanukunnaTTundi, uusupOka
aaragaaragaa neeru peTTEstOndi.. naa dinDu taDipEstundi.

praNaya vEdanalO manTalu rEpE
viraham cuusi paapam naa nuduru
nippanukunnaTTundi, taaLalEka
aaragaaragaa neeru jallEstOndi.. aa vEDi naarpEstundi.

celiya talapullO nidura marachina
nannu cuusi paapam naa kaLLu
maikam anukunnaTTunnayi, uurukOlEka
aaragaaragaa neeru kaarcEstunnaayi.. naa cuupu maarcEstunnayi.

mee asalu pani meeru maanEsi
naa prati bhaavamlO kaalaaDistuu
maarkulu koTTE yatnam cEsE
O naa priya dOstullaaraaa...

mee pani meeru cuusukOnDi
naa maanaanna nannodilEyanDi

వినుర వేమా !!

నేచెప్పు దానికి అవుననలేవు
నాకున్న దానిని నిజమనలేను
మనసు మభ్య పెట్టలేకున్నాను
కలత నేమొ కక్కలేకున్నాను

కంటిలోని నలుసు కాలి ముల్లులు
అంటునువ్వు కవిత రాసు కున్నవు
గానీ ప్రేమలోని నలత గుండె బాధ
ఇంతింత కాదనేల మరిచావు వేమా ?

nEceppu daaniki avunanalEvu
naakunna daanini nijamanalEnu
manasu mabhya peTTalEkunnaanu
kalata nEmo kakkalEkunnaanu

kanTilOni nalusu kaali mullulu
anTunuvvu kavita raasu kunnavu
gaanee prEmalOni nalata gunDe baadha
intinta kaadanEla maricaavu vEmaa ?

నేను

నిజమిది అని ఒప్పుకోను
అబద్ధమని మరువలేను
తప్పు నాదని తలవంచలేను
ఒప్పు ఇది అని ఎదిరించలేను

అందుకే..

గుండె రగిలిన మంటల్లో
చలి కాచుకుంటూ..
మనసు ముసురుల్లో
తల దాచుకుంటూ..

ఏకాంత క్షణాల్లో
నిను వెదుక్కుంటూ..
గొంతులో గరళాన్ని
దాచేసుకుంటూ..

నీకోసం..

నేనున్నానని ఊతమిస్తున్నా
నేనుంటానని మాటనిస్తున్నా
నీ సుఖాన్నే కోరుకుంటున్నా..

నాకెవరున్నారు నువ్వు కాక ?
అందుకే.. కడదాకా నా కడదాకా..
నీ.. అవును ఎప్పటికీ నీ..

..నేను

nijamidi ani oppukOnu
abaddhamani maruvalEnu
tappu naadani talavancalEnu
oppu idi ani edirincalEnu

andukE..

gunDe ragilina manTallO
cali kaacukunTuu..
manasu musurullO
tala daacukunTuu..

Ekaanta kshaNaallO
ninu vedukkunTuu..
gontulO garaLaanni
daacEsukunTuu..

neekOsam..

nEnunnaanani uutamistunnaa
nEnunTaanani maaTanistunnaa
nee sukhaannE kOrukunTunnaa..

naakevarunnaaru nuvvu kaaka ?
andukE.. kaDadaakaa naa kaDadaakaa..
nee.. avunu eppaTikee nee..

..nEnu

Monday, October 27, 2008

హైకూలు ..

దేవుడు బ్రష్షు
దులిపినట్టు ఉంది
మా వూర్లో పార్కు


మాటలు నీపై
అలిగినట్టున్నాయి
అందుకే మౌనంఆకలేస్తోంది
కళ్ళే వంటలు అన్నీ
మింగుతున్నాయికధ ముందుకి
పేజీలు వెనకకి
నిద్ర గాల్లోకికోతకొచ్చింది
బాధ బాగా పండింది
కళ్ళు నిండాయి


పాపం కన్నీళ్ళు
కళ్ళకూ సొంతం కావు
జారుతున్నాయిసుప్రభాతపు
రంగులు కనులలో
లోని చీకటి

dEvuDu brashshu
dulipinaTTu undi
maa vuurlO paarku

maaTalu neepai
aliginaTTunnaayi
andukE mounam

aakalEstOndi
kaLLE vanTalu annee
mingutunnaayi

kadha munduki
pEjeelu venakaki
nidra gaallOki

kOtakoccindi
baadha baagaa panDindi
kaLLu ninDaayi

paapam kanneeLLu
kaLLakuu sontam kaavu
jaarutunnaayi

suprabhaatapu
rangulu kanulalO
lOni ceekaTi

హైకూలు

విరబూసిన
మల్లేలు బోసి నవ్వు
విజేతెవరు ?

బారులు తీరి
విజయం నాదన్నాయి
నింగి కొంగలు

ఆ సెలయేరు
సాగుతుంది ప్రేయసి
మాటల లాగా

కిటికీ తీశా
నిశ్శబ్దం జారుకుంది
చీకటి తోనే

తను నవ్వింది
వసంతం వచ్చిందని
పూలు పూశాయి

గుండె పగిల్తే
బాధలు తప్ప అన్నీ
జారిపోయాయిvirabUsina
mallElu bOsi navvu
vijEtevaru ?

baarulu teeri
vijayam naadannaayi
ningi kongalu

aa selayEru
saagutundi prEyasi
maaTala laagaa

kiTikee teeSaa
niSSabdam jaarukundi
ceekaTi tOnE

tanu navvindi
vasantam vaccindani
poolu puuSaayi

gunDe pagiltE
baadhalu tappa annee
jaaripOyaayi

బాల్యం

నా చిన్నతన్నాన్ని
ఆ నా చింతలేని తన్నాన్ని
మరల చవి చూద్దామని వెళ్ళాను
నాటి కధలతో
చేజారిన ఆ కాలాన్ని
గర్వంగా గెలుద్దామని వెళ్ళాను
తిరిగి తనువు అలిసేలా
కోరికలవిసేలా
కేరింతలు కొడదామని వెళ్ళాను

నవ్వుల పువ్వులేరుకోవాలని
ఆనందాలను పంచి పెంచుకోవాలని
గడిచిన ఘటనలను హత్తుకోవాలని
సడలిన బంధాలను సర్దుకోవాలని

అక్కడకెళ్ళాను ...

బాధ్యతల బరువుల్లో
కృంగిన బాల్యాన్నే కలిశాను
బంధాల కొంగుల్లో
దాగిన చిన్నతనాన్నే కలిశాను
బ్రతుకు పరుగులో
అలిసిన అమాయకత్వాన్నే కలిశాను

అసలు ఆశలు అలానే ఉన్నా
ఏదో వెలితి దాన్ని కబళిస్తోంది
ఏదేమైనా కలిశానన్న తృప్తిని
అయిష్టంగానే మనసు అంగీకరించింది

ప్రాపంచిక నిజాల్లోకి విధిలేక తిరుగు ప్రయాణం


naa cinnatannaanni
aa naa cintalEni tannaanni
marala cavi cuuddaamani veLLaanu
naaTi kadhalatO
cEjaarina aa kaalaanni
garvamgaa geluddaamani veLLaanu
tirigi tanuvu alisElaa
kOrikalavisElaa
kErintalu koDadaamani veLLaanu

navvula puvvulErukOvaalani
aanandaalanu panci pencukOvaalani
gaDicina ghaTanalanu hattukOvaalani
saDalina bandhaalanu sardukOvaalani

akkaDakeLLaanu ...

baadhyatala baruvullO
kRngina baalyaannE kaliSaanu
bandhaala kongullO
daagina cinnatanaannE kaliSaanu
bratuku parugulO
alisina amaayakatvaannE kaliSaanu

asalu aaSalu alaanE unnaa
EdO veliti daanni kabaListOndi
EdEmainaa kaliSaananna tRptini
ayishTamgaanE manasu angeekarincindi

praapancika nijaallOki vidhilEka tirugu prayaaNam

Thursday, October 23, 2008

understuడ్డా ?

నా గుండెల్లో దేవతవంటూ
నా శ్వాసల్లో జీవం అంటూ
నా మాటల్లో భావం అంటూ
నే చెప్పే కవితలో నీకు

నా భావాల్లో బరువుల కన్నా
నా రాతల్లో సత్యం కన్నా
ఆ కవితల్లో పైత్యం ముందుగ
పరుగిడుకుంటూ చేరిందేమో

అందుకే బాగా ఆలోచించి
వేరే మార్గం పరిశీలించి
తప్పనిసరి అయి వేరే భాషను
ఆపద్ధర్మం వాడేస్తున్నా..

నీకు నచ్చిన englishలో
నాకు వచ్చిన thoughts ని రాస్తే
ఒక్క lineలో సరిపోయేది
సోది రాసే painఊ తప్పుండేది

ఇంతకీ what i am saying is
i miss u
హమ్మయ్యా understuడ్డా ?


naa gunDellO dEvatavanTuu
naa SvaasallO jeevam anTuu
naa maaTallO bhaavam anTuu
nE ceppE kavitallO neeku

naa bhaavaallO baruvula kannaa
naa raatallO satyam kannaa
aa kavitallO paityam munduga
parugiDukunTuu cErindEmO

andukE baagaa aalOcinci
vErE maargam pariSeelinci
tappanisari ayi vErE bhaashanu
avasaraaniki vaaDEstunnaa..

neeku naccina #english#lO
naaku vaccina #thoughts# ni raastE
okka #line#lO saripOyEdi
sOdi raasE #pain#uu tappunDEdi

intakee #what i am saying is#
# i miss u #
hammayyaa #understu#DDaa ?

నువ్వెక్కడ ?

ఆలోచనల అడవుల్లో
తిరిగితిరిగి అలిసి ఆగిన
ప్రతి మజిలీ ఎందుకో
నీ జ్ఞాపకమే అవుతుంది

నీ చిత్రాలు బందీ చేసి
పెట్టిన పేజీలు ఎంత
తిరగేసినా ఏదో తెలియని
అసంతృప్తి కొంటెగా ఇకిలిస్తుంది

వందల ముఖాలు రోజూ
చూస్తూ నవ్వులు ఎన్ని
ఒలికించినా నువ్వు లేని ఆ
వెలితి ఒంటరితనమై నవ్వుతుంది

ఇంతకీ నువ్వీ రోజెక్కడ ?
ఏమై పోయావు ?


aalOcanala aDavullO
tirigitirigi alisi aagina
prati majilee endukO
nee jnaapakamE avutundi

nee citraalu bandee cEsi
peTTina pEjeelu enta
tiragEsinaa EdO teliyani
asamtRpti konTegaa ikilistundi

vandala mukhaalu rOjuu
cuustuu navvulu enni
olikincinaa nuvvu lEni aa
veliti onTaritanamai navvutundi

నువ్వు

కక్షల కదన రంగాల్లో
ఎగిరొచ్చిన శ్వేత పత్రం
నిర్జీవ జనుల శోకాల్లో
ఎదురొచ్చిన ఆశా శిల్పం
నిస్తేజ నిశీధి వీధుల్లో
వెలుగిచ్చిన కాంతి కిరణం
కలవరింతల అసంపూర్ణ నిద్రల్లో
ఒడినిచ్చిన మాత్రు రూపం
వేడెక్కిన విధాత రాతల్లో
తరలొచ్చిన చల్లని పవనం
కబళించే కష్టాల ఊబుల్లో
చెయ్యిచ్చిన అమృత కలశం
నువ్వు !!


kakshala kadana rangaallO
egiroccina SvEta patram
nirjeeva janula SOkaallO
eduroccina aaSaa Silpam
nistEja niSeedhi veedhullO
velugiccina kaanti kiraNam
kalavarintala asampuurNa nidrallO
oDiniccina maatru ruupam
vEDekkina vidhaata raatallO
taraloccina callani pavanam
kabaLincE kashTaala uubullO
ceyyiccina amRta kalaSam
nuvvu !!

అంతం కాదిది ఆరంభం చీకటి కావల తొలికిరణం

కటిక ఉప్పుల తీరాల్లోనే హృద్యంగా ఉదయం
కరుడుగట్టిన గుండెల్లోనే ప్రజ్వాలిత కధనం
కసిపెరిగిన క్రోధాల్లోనే పసిఛాయల గమనం
అంతం కాదిది ఆరంభం చీకటి కావల తొలికిరణం

వెనుదిరిగిన కెరటాల్లోనే తడియారిన తరళం
కునుకెరగని రాత్రుల్లోనే ఆలక్ష్యపు జననం
ఆక్రోశపు అరుపుల్లోనే గురుతుండె కవనం
అంతం కాదిది ఆరంభం చీకటి కావల తొలికిరణం

కారడవుల గుప్పెట్లోనే చైతన్యపు సమరం
నిరసించిన హృదయాల్లోనే తొలిప్రేమాగమనం
నిశిరాతిరి సమయాల్లోనే స్వాతంత్ర్యపు కదనం
అంతం కాదిది ఆరంభం చీకటి కావల తొలికిరణం

పడిపోయిన శిధిలాల్లోనే గతవైభవ శిఖరం
చేజారిన తరుణాల్లోనే మరుపెరుగని సకలం
చితిమంటల చిటపటలోనే మరుజన్మకు పయనం
అంతం కాదిది ఆరంభం చీకటి కావల తొలికిరణంkaTika uppula teeraallOnE hRdyamgaa udayam
karuDugaTTina gunDellOnE prajvaalita kadhanam
kasiperigina krOdhaallOnE pasiChaayala gamanam
antam kaadidi aarambham ceekaTi kaavala tolikiraNam

venudirigina keraTaallOnE taDiyaarina taraLam
kunukeragani raatrullOnE aalakshyapu jananam
aakrOSapu arupullOnE gurutunDe kavanam
antam kaadidi aarambham ceekaTi kaavala tolikiraNam

kaaraDavula guppeTlOnE caitanyapu samaram
nirasincina hRdayaallOnE toliprEmaagamanam
niSiraatiri samayaallOnE swaatantryapu kadanam
antam kaadidi aarambham ceekaTi kaavala tolikiraNam

paDipOyina SidhilaallOnE gatavaibhava Sikharam
cEjaarina taruNaallOnE maruperugani sakalam
citimanTala ciTapaTalOnE marujanmaku payanam
antam kaadidi aarambham ceekaTi kaavala tolikiraNam

Wednesday, October 22, 2008

తృప్తి

రెక్కలొచ్చి దిశలు తుడిచినట్టుంది
పించెమిప్పి నెమలి తిరిగినట్టుంది
తొలకరి చినుకుల్లో తడిసినట్టుంది
ఒకపరి నా కన్ను చెమరినట్టుంది

ఆకాశ గంగలో మునిగినట్టుంది
ఆనంద హద్దెదో తునిగినట్టుంది
కైలాస వీధిలో ఎగిరినట్టుంది
హాయిగ నారెప్ప తడిసినట్టుంది

అమ్మ చేతిబువ్వ మెక్కినట్టుంది
కొండ ఎత్తులన్ని ఎక్కినట్టుంది
అండ దండలన్ని అమరినట్టుంది
తృప్తినా కన్నుల్లో కరిగినట్టుంది


rekkalocci diSalu tuDicinaTTundi
pinchemippi nemali tiriginaTTundi
tolakari cinukullO taDisinaTTundi
okapari naa kannu cemarinaTTundi

aakaaSa gangalO muniginaTTundi
aananda haddedO tuniginaTTundi
kailaasa veedhilO egirinaTTundi
haayiga naareppa taDisinaTTundi

amma cEtibuvva mekkinaTTundi
konDa ettulanni ekkinaTTundi
anDa danDalanni amarinaTTundi
tRptinaa kannullO kariginaTTundi

Tuesday, October 21, 2008

మా ఇంట్లో చెట్లు

నునులేత ఆకులతొ తొలివాన చినుక్కుల్లో
తడిసి ఆరిన తనువులతో స్వచ్చమయ్యేవి
ఆకు పచ్చని రంగు ఆసాంతము తొడిగేసి
పడుచు ప్రేయసి లాగ పలకరించేవి

బోసి నవ్వులలాగ పూలెన్నొ విరబూసి
మనసుల్ని హాయిలో ఊపివేసేవి
సంధ్య రంగులు ఎన్నొ అరువడిగి తెచ్చేసి
పెద్ద ముత్తయిదువల్లె ఎదురు వచ్చేవి

రెక్కలొచ్చిన గుడ్డు తనదారిగొన్నాట్టు
పెళ్ళిచేసిన బిడ్డ అత్తిల్లు జనినట్లు
ఎండినాకులు నేడు రాలుతున్నాయి
వివశులై ఆ చెట్లు మానులౌతున్నాయి

నగ్నంగ నిలుచుండి తపియించె మునిలాగ
వసంతమెపుడని నేడు ఎదురుచూస్తున్నాయి
తమ బాధ నాతోటి చెప్పుకుంటున్నాయి
నా గుండె మెత్తగా కోత కోస్తున్నాయి !!

nunulEta aakulato tolivaana cinukkullO
taDisi aarina tanuvulatO swaccamayyEvi
aaku paccani rangu aasaantamu toDigEsi
paDucu prEyasi laaga palakarincEvi

bOsi navvulalaaga poolenno virabuusi
manasulni haayilO uupivEsEvi
sandhya rangulu enno aruvaDigi teccEsi
pedda muttayiduvalle eduru vaccEvi

rekkaloccina guDDu tanadaarigonnaaTTu
peLLicEsina biDDa attillu janinaTlu
enDinaakulu nEDu raalutunnaayi
vivaSulai aa ceTlu maanuloutunnaayi

nagnamga nilucunDi tapiyince munilaaga
vasantamepuDani nEDu edurucuustunnayi
tama baadha naatOTi ceppukunTunnaayi
naa gunDe mettagaa kOta kOstunnaayi

నాదైన సొత్తు

నా రాతలా నీకు అర్ధాలు కావు
నన్నడిగి నా భావమెరుగనూ రావు
నీకొచ్చిన అర్ధాలు తేసేసుకుంటూ
అలిగి నీ మనసు నొప్పించుకుంటూ
తప్పు తలపై నాకు రుద్దకమ్మా
నా భావమేదీ నీ తప్పు లెతకదు
నా మాటఏదీ నిన్నొప్పించ చూడదు
నా కవితఏదీ నిను నొప్పింప జాలదు
నువ్వలిగి మౌనాన్ని చేపట్టవచ్చు
కసిరేసి నా శాంతి విరచనూ వచ్చు
నీ ఇచ్చమొచ్చిన రీతి వర్తించవచ్చు
ఆ మౌనంతో నా ఊపిరాగిందని ఎరుగు
బాధ తంతృలనది మీటిందని ఎరుగు
నా భావ మూలాలు నీదగ్గరున్నా
అంత్య పరిణామాలు నాదైన సొత్తే !!


naa raatalaa neeku ardhaalu kaavu
nannaDigi naa bhaavameruganuu raavu
neekoccina ardhaalu tEsEsukunTuu
aligi nee manasu noppincukunTuu
tappu talapai naaku ruddakammaa
naa bhaavamEdee nee tappu letakadu
naa maaTaEdee ninnoppinca cuuDadu
naa kavitaEdee ninu noppimpa jaaladu
nuvvaligi mounaanni cEpaTTavaccu
kasirEsi naa Saanti viracanuu vaccu
nee iccamoccina reeti vartincavaccu
aa mounamtO naa uupiraagindani erugu
baadha tantRlanadi meeTindani erugu
naa bhaava muulaalu needaggarunnaa
antya pariNaamaalu naadaina sottE !!

మమకారం

నకారాల కవిత నప్పింది కాబోలు
మమకార మీరోజు గుప్పించుతుంది
న నో ల అర్జీలు నచ్చాయి కాబోలు
ఈరోజు మాటల్లో ముంచెత్తుతుంది
నా భావమిన్నాళ్ళకందింది కాబోలు
తనతోటి నా నడకనందించ మంది
అనిపించి ఆ మాటలన్నాను గానీ
నొప్పించి నీ తోడు పొందాలనిగాదు
కవితలో భావాలు ఏమైనా గానీ
నీకు నచ్చని పనులేవి నాకోసమైనా
చెయ్యకున్నా నాకు చెల్లునే చపలా !!


nakaaraala kavita nappindi kaabOlu
mamakaara meerOju guppincutundi
na nO la arjeelu naccaayi kaabOlu
eerOju maaTallO muncettutundi
naa bhaavaminnaaLLakandindi kaabOlu
tanatOTi naa naDakanandinca mandi
anipinci aa maaTalannaanu gaanee
noppinci nee tODu pondaalanigaadu
kavitalO bhaavaalu Emainaa gaanee
neeku naccani panulEvi naakOsamainaa
ceyyakunnaa naaku cellunE capalaa !!

Monday, October 20, 2008

పయనం

ఇదో అద్భుత పయనం
ఏ బంధం లేని గమనం
అనుభూతుల మజిలీలెన్నో
ఏ మజిలీ ఎంతోసేపు ఆగదని తెలుసు
ఎవరికీ ఈ బండి చెందదనీ తెలుసు
ఇది ఆగే ప్రయాణం కాదు
తిరిగి చేసే ఆశాలేదు
మళ్ళీ వచ్చే కాలం కాదు
సమయం వృధా అసలేకాదు

అందుకే
కవితా చిత్రాలుగా నా అనుభవాలను మలచుకుంటున్నా
జ్ఞాపకాల మడతల్లో ఆర్తిగా, మనస్పూర్తిగా దాచుకుంటున్నా

idO adbhuta payanam
E bandham lEni gamanam
anubhuutula majileelennO
E majilii entOsEpu aagadani telusu
evarikee ee banDi cendadanee telusu
idi aagE prayaNam kaadu
tirigi cEsE aaSaalEdu
maLLee vaccE kaalam kaadu
samayam vRdhaa asalEkaadu

andukE
kavitaa citraalugaa naa anubhavaalanu malacukunTunnaa
jnaapakaala maDatallO aartigaa, manaspuurtigaa daacukunTunnaa

ఏమని చెప్పను ?

అంతరంగాల్లోని జ్ఞాపకాలకు తోడుగా
ప్రశాంతంగా ప్రవహించే ఆ నది, నాతో
తనలో గంతులేసిన ఆ చిరు పాదాల
గురుతులడిగింది, ఏమని చెప్పను ?

ఒంటరిగా ప్రకృతి బాటలో సాగే నాతో
తుంటరితనాన్ని మరిచి నిలిచిన జింక
భయపడి ఒక్క క్షణమాగిన ఆ అడుగుల
సవ్వడడిగింది, ఏమని చెప్పను ?

మౌనంగా అడవితల్లి ఒడిని చేరిన నాతో
నిశ్శబ్దాన్ని చీలుస్తూ నన్నాపిన ఆ చెట్లు
అలుపెరుగక నాడు సాగిన ఆ ఊసుల
మాటేదనడిగాయి, ఏమని చెప్పను ?

గలగలపారే సెలయేరు ఒక నిముషమాగి
నాడు తన సోయగాలు చూపనందుకు
చిన్నబోయి, నాడు చూసిన ఆ కన్నులేవని
అసంతృప్తిగా అడిగింది, ఏమని చెప్పను ?

నీకై ఓ పూవిచ్చిన ఆ అడవి చెట్టు
నువ్వలిసి సేదతీరిన ఆ కొండ మెట్టు
అలజడికి ఒడ్డుచేరిన ఆ నురగ తెట్టు
ఆ ఊయల, ఆ మలుపు, ఆ నది గట్టు
ఒకటేమిటి ? ప్రతి కణము ప్రతి కిరణము
మరుపెరగక నిన్నడిగాయి, ఏమని చెప్పను ?

నువులేని లోటు నా ఒక్కడి సొంతమనుకుంటూ
ఎదురుచూపులు నా కళ్ళకే పరిమితమనుకుంటూ
నీతోడు కోరే ఆశ నాతోనే అంతమనుకున్నా, కానీ
నేడు, అదోవింత సంఘర్షణ, ఏమని చెప్పను ?

ఈ జగతంతా నీ వైపని కొత్తగా కనుక్కుంటున్నా
ఏవీ నావికావని అయిష్టంగానే తెలుసుకుంటున్నా
కలుక్కుమన్నట్లనిపించింది, అంతా కలలా అనిపించింది
ఆదారి నేనెందుకెళ్ళానా అనిపించింది, ఏమని చెప్పను?

లేకుంటే !
ఏదో ఒక అబద్ధపు తృప్తైనా నాకుండేది
నులివెచ్చని ఆ నవ్వైనా నాకు మిగిలుండేది !!

antarangaallOni jnaapakaalaku tODugaa
praSaantamgaa pravahincE aa nadi, naatO
tanalO gantulEsina aa ciru paadaala
gurutulaDigindi, Emani ceppanu ?

onTarigaa prakRti baaTalO saagE naatO
tunTaritanaanni marici nilicina jinka
bhayapaDi okka kshaNamaagina aa aDugula
savvaDaDigindi, Emani ceppanu ?

mounamgaa aDavitalli oDini cErina naatO
niSSabdaanni ceelustuu nannaapina aa ceTlu
aluperugaka naaDu saagina aa uusula
maaTEdanaDigaayi, Emani ceppanu ?

galagalapaarE selayEru oka nimushamaagi
naaDu tana sOyagaalu cuupananduku
cinnabOyi, naaDu cuusina aa kannulEvani
asamtRptigaa aDigindi, Emani ceppanu ?

neekai O puuviccina aa aDavi ceTTu
nuvvalisi sEdateerina aa konDa meTTu
alajaDiki oDDucErina aa nuraga teTTu
aa uuyala, aa malupu, aa nadi gaTTu
okaTEmiTi ? prati kaNamu prati kiraNamu
maruperagaka ninnaDigaayi, Emani ceppanu ?

nuvulEni lOTu naa okkaDi sontamanukunTuu
edurucuupulu naa kaLLakE parimitamanukunTuu
neetODu kOrE aaSa naatOnE antamanukunnaa, kaanee
nEDu, adOvinta sangharshaNa, Emani ceppanu ?

ee jagatantaa nee vaipani kottagaa kanukkunTunnaa
Evee naavikaavani ayishTamgaanE telusukunTunnaa
kalukkumannaTlanipincindi, antaa kalalaa anipincindi
aadaari nEnendukeLLaanaa anipincindi, Emani ceppanu?

lEkunTE !
EdO oka abaddhapu tRptainaa naakunDEdi
nuliveccani aa navvainaa naaku migilunDEdi !!

Friday, October 17, 2008

నానా నోనో

నేను నేనైనందుకు
నన్ను నేనేమారినందుకు
నీ నా ల విడి చూడనందుకు
నా కీ వరము దొరకాల్సిందే !!

నే నీ నేల వీడినడిచినందుకు
నా ఊహలరెక్కల నింగినెగిరినందుకు
నా నిన్నలోనికి నిన్నీడ్చినందుకు
నా కీ వరము దొరకాల్సిందే !!

నానీడన నిను కట్టినందుకు
నా ఆంక్షల్లోకి నిన్ను నెట్టినందుకు
నా ఆకాంక్షలలో నిన్ను దాచినందుకు
నా కీ వరము దొరకాల్సిందే !!

నా కీ నకార వరము దొరకాల్సిందే
కానీ నేనీ నరకాన్నిక వేగలేను !

నేనెరిగిన నువ్వరువిచ్చిన నానా నోనో లన్నీ ,
నాకొచ్చిన భావంతో నా కవితలో దాచేశానుగా
ఇక నైనా నేనన్న ప్రశ్నలకు,
నానా నోనో లనక మరేదైనా చెపుతావా ?

చూద్దాం చేద్దాం అంటావేమో కొంపతీసి ?
దేవుడా నా కెందుకీ అగ్ని పరీక్ష?
ఎందుకీ నకారాల శిక్ష ?


nEnu nEnainanduku
nannu nEnEmaarinanduku
nee naa la viDi cuuDananduku
naa kee varamu dorakaalsindE !!

nE nee nEla viiDinaDicinanduku
naa uuhalarekkala ninginegirinanduku
naa ninnalOniki ninneeDcinanduku
naa kee varamu dorakaalsindE !!

naaneeDana ninu kaTTinanduku
naa aankshallOki ninnu neTTinanduku
naa aakaankshalalO ninnu daacinanduku
naa kee varamu dorakaalsindE !!

naa kee nakaara varamu dorakaalsindE
kaanee nEnee narakaannika vEgalEnu !

nEnerigina nuvvaruviccina naanaa nOnO lannee ,
naakoccina bhaavamtO naa kavitalO daacESaanugaa
ika nainaa nEnanna praSnalaku neevaina
naanaa nOnO lanaka marEdainaa ceputaavaa ?

cuuddaam cEddaam anTaavEmO kompateesi ?
dEvuDaa naa kendukee agni pareeksha?
endukee nakaaraala Siksha ?

Wednesday, October 15, 2008

అలక


కోర చూపులో ఎంత కోపమో
ముక్కంటి మోము మరి చిన్నబోదూ ?
పెదవి విరుపులో ఎంత వయ్యారమో
శివుని విల్లు తెలిసి చిన్నబోదూ ?
బృకుటి బిగిసి చూపేనెన్ని ముడులో
బ్రహ్మ ముడులు నేడు తేలికవవూ ?
మౌన గీతాల పైనెంత ప్రేమో
మయూఖ తంత్రులిపుడు మూగబోవూ ?

నోరు విప్పక నువ్వు
నవ్వు లొలకక నువ్వు
కన్నులార్పక నువ్వు
విలయ మిప్పుడు నువ్వు తెచ్చిపెట్టావు !!

కరుణించి క్రీగంట చూడరాదూ?
దయచేసి ఓనవ్వు విసరరాదూ ?


kOra cuupulO enta kOpamO
mukkanTi mOmu mari cinnabOduu ?
pedavi virupulO enta vayyaaramO
Sivuni villu telisi cinnabOduu ?
bRkuTi bigisi cuupEnenni muDulO
brahma muDulu nEDu tElikavavuu ?
mouna geetaala painenta prEmO
mayuukha tantrulipuDu muugabOvuu ?

nOru vippaka nuvvu
navvu lolakaka nuvvu
kannulaarpaka nuvvu
vilaya mippuDu nuvvu teccipeTTaavu !!

karuNinci kreeganTa cuuDaraaduu?
dayacEsi Onavvu visararaaduu ?

అమ్మ


జీవిత ఆటు పోట్లకు అల్లల్లాడే
బ్రతుకు పడవ బలం, మనసు
లంగరు దాన్ని పట్టి ఉన్నంత వరకే..

పరిస్థితుల ప్రకంపనాలకు చెదిరే
కలల సూన్యం విలువ, తృప్తి
కుండ దాన్ని చుట్టి ఉన్నంత వరకే..

అనంత తిమిరాలకు ఆవల
ఆశా దీపం వెలుగు, దైవం
చేయి దాన్ని చుట్టు ఉన్నంత వరకే..

కానీ

కష్ట సమయాల్లో అక్కునచేర్చే
అమృతతత్వ అస్థిత్వ రూపం, అమ్మ
వీడిపోయినా, వెన్నంటే ఉంటుంది !!


jeevita aaTu pOTlaku allallaaDE
bratuku paDava balam, manasu
langaru daanni paTTi unnanta varakE

paristhitula prakampanaalaku cedirE
kalala suunyam viluva, tRpti
kunDa daanni cuTTi unnanta varakE

ananta timiraalaku aavala
aaSaa deepam velugu, daivam
cEyi daanni cuTTu unnanta varakE

kaanee

kashTa samayaallO akkunacErcE
amRtatatva asthitva ruupam, amma
viiDipOyinaa, vennanTE unTundi

Tuesday, October 14, 2008

ఈరోజు -- నీకోసం


కలిసి తిరిగిన దారి నీ కోసమడిగింది
విసిగి పోయిన పిలుపు నీ ఊసు కోరింది
నిదుర మరచిన రేయి నీ జాడ వెదికింది
దారి చూపే నీ నవ్వులేవిఈరోజు ?

అలిసి వేచిన గుండె నీ కొరకు ఆగింది
కెరటమై నీ ఊహ నురుగులా ఆరింది
నింగి కెగిసిన ఊహ నేలపై రాలింది
ఊతమిచ్చే నీ చూపులేవిఈరోజు ?

చేతికందని లోకాలు నువు చేరినా
నీవు చూపిన బాట సాగుతున్నాను
బంధాలు వద్దని నను వీడినా
నీవు చెప్పిన ప్రేమ పంచుతున్నాను

చెంత నువ్వు లేని నిజం చంపుతున్నా
చింతనలో ఉన్నావన్న తృప్తిలో బ్రతుకుతున్నా !!kalisi tirigina daari nee kOsamaDigindi
visigi pOyina pilupu nee uusu kOrindi
nidura maracina rEyi nee jaaDa vedikindi
daari cuupE nee navvulEvieerOju ?

alisi vEcina gunDe nee koraku aagindi
keraTamai nee uuha nurugulaa aarindi
ningi kegisina uuha nElapai raalindi
uutamiccE nee cuupulEvieerOju ?

cEtikandani lOkaalu nuvu cErinaa
neevu cuupina baaTa saagutunnaanu
bandhaalu vaddani nanu veeDinaa
neevu ceppina prEma pancutunnaanu

centa nuvvu lEni nijam camputunnaa
citanalO unnaavanna tRptilO bratukutunnaa !!

Friday, October 10, 2008

శాశ్వత స్నేహాలు


మన మౌనాన్ని ప్రతిధ్వనిస్తూ
ఈ భువనభోంతరాళాలూ
మన భావాలకి ప్రతిస్పందిస్తూ
ఈ మనో అంతరాళాలూ
మన ఊసులకు ఊతమందిస్తూ
ఈ ఏకాంత గరళాలూ ..

ఇవే..
మన: సాగర మధనంలో
బయల్వడిన ఆణిముత్యాలు
భావ కాల గమనంలో
బ్రతుకు నేర్పిన పాఠాలు

అవే..
ఎప్పటికీ..ఆచంద్రతారార్కం ..

ఈ అనంత జన సందోహాల్లో
మనకి మిగిలే శాశ్వత స్నేహాలు


mana mounaanni pratidhwanistuu
ee bhuvanabhOntaraaLaaluu
mana bhaavaalaki pratispandistuu
ee manO antaraaLaaluu
mana uusulaku uutamandistuu
ee Ekaanta garaLaaluu ..

ivE..
mana: saagara madhanamlO
bayalvaDina aaNimutyaalu
bhaava kaala gamanamlO
bratuku nErpina paaThaalu

avE..
eppaTikii..aacandrataaraarkam ..

ee anamta jana sandOhaallO
manaki migilE SaaSvata snEhaalu

ఏదేమైనా హాయిగా ?


దారం తెగిన ముత్యాల్లా..
..భావాలు దొర్లేవి
భారం పెరిగిన మబ్బుల్లా..
..కవితలు జారేవి
రాగం తెలిసిన తంత్రుల్లా..
..గీతాలు పాడేవి
గమ్యం ఎరిగిన దిశల్లా..
..దారులు సాగేవి

ఈ రోజెందుకో ఏ అలజడీ లేదు
అంతా ఖళీగా వుంది

ప్రేమను చూసిన భాషలా..
.. కవితలు రగిలేవి
అమ్మని చేరిన బిడ్డలా..
..ఆత్మలు పొంగేవి
అమ్మును వీడిన శరంలా..
..హృదయాలు తాకేవి
ఉదయం తెచ్చిన వరంలా..
..వెలుగులు కమ్మేవి

ఈ రోజెందుకో ఏ అలజడీ లేదు
అంతా ఖళీగా వుంది

అలలు తెలియని లోతు సంద్రంలా ..
మబ్బులెతికే పండు వెన్నెల్లా..
ఆకలెరుగని నిండు విస్తరిలా..
అలిసి ఆగిన బ్రతుకు పందెంలా..

ఈ రోజెందుకో ఏ అలజడీ లేదు
అంతా ఖళీగా వుంది
...
...
ఏదేమైనా హాయిగా !
అవునా?!! నిజంగా ?

daaram tegina mutyaallaa..
..bhaavaalu dorlEvi
bhaaram perigina mabbullaa..
..kavitalu jaarEvi
raagam telisina tantrullaa..
..geetaalu paaDEvi
gamyam erigina diSallaa..
..daarulu saagEvi

ee rOjendukO E alajaDee lEdu
antaa khaLeegaa vundi

prEmanu cuusina bhaashalaa..
.. kavitalu ragilEvi
ammani cErina biDDalaa..
..aatmalu pongEvi
ammunu veeDina Saramlaa..
..hRdayaalu taakEvi
udayam teccina varamlaa..
..velugulu kammEvi

ee rOjendukO E alajaDee lEdu
antaa khaLeegaa vundi

alalu teliyani lOtu sandramlaa ..
mabbuletikE panDu vennellaa..
aakalerugani ninDu vistarilaa..
alisi aagina bratuku pandemlaa..

ee rOjendukO E alajaDee lEdu
antaa khaLeegaa vundi
...
...
EdEmainaa haayigaa ?
avunaa? nijamgaa ?

దసరా సంబరాలు


చంటి అడుగుల పరుగుల సందడి
బోసి నవ్వుల పాపల చావిడి
పారాణి పాదాల గజ్జల రవళి
తోరణాల వెలిగిన మా లోగిలి

పసుపు పులిమిన గడపల పవిత్రత
సన్నాయి గీతాలు తెచ్చిన ప్రశాంతత
ధూప దీపాల వచ్చిన సుందరత
దశమి వెలిసెను మాఇంట దేవత

దేవి మంగళాల గళాల సోయగాలు
శేజా హారతి గణగణల నేపధ్యం
పండు తాంబూలాల పలకరింపులు
పట్టుచీరలు కొత్తనగల పరిచయాలు

వంటింట్లో యుద్ధ సరాగలతో
తృప్తినొందిన అతిధుల త్రేన్పులతో
కలలు పండుతాయన్న ఆకాంక్షలతో
అందరి కష్టాలు తీరుతాయన్న ఆశలతో

అందుకు సాక్షిగా పండిన మానోళ్ళతో
మా ఇంట ముగిశాయి దసరా సంబరాలు

canTi aDugula parugula sandaDi
bOsi navvula paapala caaviDi
paaraaNi paadaala gajjala ravaLi
tOraNaala veligina maa lOgili

pasupu pulimina gaDapala pavitrata
sannaayi geetaalu teccina praSaantata
dhuupa deepaala vaccina sundarata
daSami velisenu maainTa dEvata

dEvi mangaLaala gaLaala sOyagaalu
SEjaa haarati gaNagaNala nEpadhyam
panDu taambuulaala palakarimpulu
paTTuciiralu kottanagala paricayaalu

vanTinTlO yuddha saraagalatO
tRptinondina atidhula trEnpulatO
kalalu panDutaayanna aakaankshalatO
andari kashTaalu teerutaayanna aaSalatO

anduku saakshigaa panDina maanOLLatO
maa inTa mugiSaayi dasaraa sambaraalu

Wednesday, October 8, 2008

పునర్జన్మ
పునరావృత్తిరహిత సుందర సుదూర ఖండాల్లోనుంచి
స్వలీలాకల్పితబ్రహ్మాండ ఆడంబర మండలాల్లోనుంచి
మదగ్నిగుండసంభూత నవదేహునైతి
అంతర్మధనసంజాత నవ కుసుమమైతి
నితాంతసచ్చిదానంద చిత్స్వరూపినైతి
సర్వబంధ వినిర్ముక్త చైతన్యఝరినైతి
అభంగశుభంగ ఉత్తుగతరంగమైతి
ప్రక్షాళిత గంగనైతి కవితాలహరినైతి


punaraavRttirahita sundara suduura khanDaallOnunci
swaleelaakalpitabrahmaanDa aaDambara manDalaallOnunci
madagnigunDasambhuuta navadEhunaiti
antarmadhanasanjaata nava kusumamaiti
nitaantasaccidaananda citswaruupinaiti
sarvabandha vinirmukta caitanyajharinaiti
abhangaSubhanga uttugatarangamaiti
prakshaaLita ganganaiti kavitaalaharinaiti

తిరిగి నా జననం నేను నేనులా..


ధరణి గర్భాన్ని చీల్చుకొచ్చిన వజ్రంలా
పాషాణం కంటే కఠినంగా..
సాగర మధనంలో ఉద్భవించిన అమృతంలా
మృతజీవులకు మరో ప్రాణంలా..
శతకోటి పుష్పాలు కలిసిన అత్తరులా
పరిమళాలకే ఒక కొత్త రూపంలా..
కొలిమిలో కాగి కరిగిన బంగారంలా
స్వచ్చతకే సరికొత్త ప్రమాణంలా..
అనంత తిమిరాలకు ఆవల సంధ్య కిరణంలా
ఆర్తుల అక్కరకొచ్చిన ఒక వరంలా..
బాధల బొడ్డుప్రేగు తునిగిన బిడ్డలా
తిరిగి నా జననం నేను నేనులా..


dharaNi garbhaanni ceelcukoccina vajramlaa
paashaaNam kanTE kaThinamgaa..
saagara madhanamlO udbhavincina amRtamlaa
mRtajeevulaku marO praaNamlaa..
SatakOTi pushpaalu kalisina attarulaa
parimaLaalakE oka kotta ruupamlaa..
kolimilO kaagi karigina bangaaramlaa
swachchatakE sarikotta pramaaNamlaa..
ananta timiraalaku aavala sandhya kiraNamlaa
aartula akkarakoccina oka varamlaa..
baadhala boDDuprEgu tunigina biDDalaa
tirigi naa jananam nEnu nEnulaa..

మనసు ( లో ) మాట


నువ్వేం ప్రపంచ సుందరివి కావు
మొదటిసారిగా మనసు నా కళ్ళని నమ్మనంది
నీ మాటలేమీ మబ్బు తునకల్లా మృదువు కాదు
మొదటిసారిగా మనసు నా మాట నమ్మనంది
నీ నవ్వేమీ గలగల పారే సెలయేరులా వుండదు
మొదటిసారిగా మనసు నా ఊహ నమ్మనంది
నీ మందహాసమేమీ చంద్రునిలా చల్లగా వుండదు
మొదటిసారిగా మనసు నే చెప్పేది నమ్మనంది
నీ కళ్ళేమీ మమతల కొలువేమీ కాదు
మొదటిసారిగా మనసు నన్ను నమ్మనంది
నీ పై నాకేమీ ప్రేమలేదు
మొదటిసారిగా మనసు నా గోడు విననంది
నా మనసు నమ్మేమాట ఒక్కటి చెప్పనా చెలీ!!
మొదటిసారిగా నా మనసు మరో మాట పలకనంది

nuvvEm prapanca sundarivi kaavu
modaTisaarigaa manasu naa kaLLani nammanandi
nee maaTalEmee mabbu tunakallaa mRduvu kaadu
modaTisaarigaa manasu naa maaTa nammanandi
nee navvEmee galagala paarE selayErulaa vunDadu
modaTisaarigaa manasu naa uuha nammanandi
nee mandahaasamEmee candrunilaa callagaa vunDadu
modaTisaarigaa manasu nE ceppEdi nammanandi
nee kaLLEmee mamatala koluvEmee kaadu
modaTisaarigaa manasu nannu nammanandi
nee pai naakEmee prEmalEdu
modaTisaarigaa manasu naa gODu vinanandi
naa manasu nammEmaaTa okkaTi ceppanaa celii!!
modaTisaarigaa naa manasu marO maaTa palakanandi

నీతోనే నా మనసు వదిలి పోతున్నా


గుండె పగిలి పోతున్నా మనసు నలిగి పోతున్నా
కనులు ఒలికి పోతున్నా మనిషి రగిలి పోతున్నా
గొంతు ఆరి పోతున్నా కాళ్ళు వణికి పోతున్నా
నీ కోసం నా దారిని వెదుక్కుంటూ..ఆనందంగా
నిన్ను వదిలి పోతున్నా కానీ నేస్తం
నీతోనే నా మనసు వదిలి పోతున్నా
నడవలేని పాదాలు ఈడ్చుకుంటూ, నా బాటలోని పూలను నీకోసమేరుకుంటూ
కన్నీటిని కొన వేలితో తుడుచుకుంటూ, నీ ఎడబాటును తలుచుకుంటూ
మసకేసిన నా కళ్ళని చివరిసారి బ్రతిమాలుకుంటూ, బ్రతుకీడ్చుకుంటూ
నీ కోసం నా దారిని వెదుక్కుంటూ..ఆనందంగా
నిన్ను వదిలి పోతున్నా కానీ నేస్తం
నీతోనే నా మనసు వదిలి పోతున్నా
భారమైన హృదయంతో వివర్ణమైన వదనంతో
అంతరంగ మంధనంతో బరువైన జ్ఞాపకాల గ్రంధంతో
ఊసులన్నీ పదిలంగా దాచుకుంటూ మరలని నీ తోడు తెలిసీ చేజార్చుకుంటూ
నీ కోసం నా దారిని వెదుక్కుంటూ..ఆనందంగా
నిన్ను వదిలి పోతున్నా కానీ నేస్తం
నీతోనే నా మనసు వదిలి పోతున్నా


gunDe pagili pOtunnaa manasu naligi pOtunnaa
kanulu oliki pOtunnaa manishi ragili pOtunnaa
gontu aari pOtunnaa kaaLLu vaNiki pOtunnaa
nee kOsam naa daarini vedukkunTuu..aanamdamgaa
ninnu vadili pOtunna kaanee nEstam
neetOnE naa manasu vadili pOtunnaa
naDavalEni paadaalu eeDcukunTuu, naa baaTalOni puulanu neekOsamErukunTuu
kanneeTini kona vElitO tuDucukunTuu, nee eDabaaTunu talucukunTuu
masakEsina naa kaLLani civarisaari bratimaalukunTuu, bratukeeDcukunTuu
nee kOsam naa daarini vedukkunTuu..aanamdamgaa
ninnu vadili pOtunna kaanee nEstam
neetOnE naa manasu vadili pOtunnaa
bhaaramaina hRdayamtO vivarNamaina vadanamtO
antaranga mandhanamtO baruvaina jnaapakaala grandhamtO
uusulannee padilangaa daacukunTuu maralani nee tODu telisee cEjaarcukunTuu
nee kOsam naa daarini vedukkunTuu..aanamdamgaa
ninnu vadili pOtunna kaanee nEstam
neetOnE naa manasu vadili pOtunnaa

తప్పేముంది ?


ఒంటి చేత్తో చప్పట్లు మోగవు
మోగనప్పుడు చేతులు కట్టుకోవడంలో తప్పేముంది ?
కంటి నీళ్ళతో హృదయాలు కరగవు
కరగనప్పుడు కన్నీళ్ళను మింగడంలో తప్పేముంది?
మేళాలతో పెళ్ళిళ్ళు జరగవు
జరగనప్పుదు ఆశలు చంపటంలో తప్పేముంది?
నోటి మాటతో ప్రేమలు పండవు
పండనప్పుదు నోరు మూసుకోవడంలో తప్పేముంది?

తనదారిన తనని వదలడంలో తప్పేముంది?
నేను తప్పుకుంటంలో తప్పేముంది ?

onTi cEttO cappaTlu mOgavu
mOganappuDu cEtulu kaTTukOvaDamlO tappEmundi ?
kanTi neeLLatO hRdayaalu karagavu
karaganappuDu kanneeLLanu mingaDamlO tappEmundi?
mELaalatO peLLiLLu jaragavu
jaraganappudu aaSalu campaTamlO tappEmundi?
nOTi maaTatO prEmalu panDavu
panDanappudu nOru muusukOvaDamlO tappEmundi?


tanadaarina tanani vadalaDamlO tappEmundi?
nEnu tappukunTamlO tappEmundi ?

నా మౌనం


నా మౌనంలో తీయని బాధుంది
నిను బాధించనన్న భావనుంది
నువు సుఖంగా ఉంటావన్న ఆశవుంది
అంతా నాస్వార్ధం అందుకే నా ఈ మౌనం

నా మౌనంలో తెలియని కోతవుంది
నీ నవ్వు చెదరదన్న ఆకాంక్షుంది
నీ బ్రతుకున పువ్వులునిండాలన్న కోరికుంది
అంతా నాస్వార్ధం అందుకే నా ఈ మౌనం

నా మౌనంలో తీరని ఆశుంది
నీ బాటన ముళ్ళుండవనిపించింది
నీ వయసంతా వసంతమనిపించిది
అంతా నాస్వార్ధం అందుకే నా ఈ మౌనం

నా బ్రతుకును నే మార్చుకున్నా
నా ఆశలు నే మింగుతున్నా
నీ సుఖమే నే కోరుకున్నా
అంతా నా స్వార్ధం అందుకే నా ఈ మౌనం

naa mounamlO teeyani baadhundi
ninu baadhincananna bhaavanundi
nuvu sukhamgaa unTaavanna aaSavundi
antaa naaswaardham andukE naa ee mounam

naa mounamlO teliyani kOtavundi
nee navvu cedaradanna aakaankshundi
nee bratukuna puvvuluninDaalanna kOrikundi
antaa naaswaardham andukE naa ee mounam

naa mounamlO teerani aaSundi
nee baaTana muLLunDavanipincindi
nee vayasantaa vasantamanipincidi
antaa naaswaardham andukE naa ee mounam

naa bratukunu nE maarcukunnaa
naa aaSalu nE mingutunnaa
nee sukhamE nE kOrukunnaa
antaa naa swaardham andukE naa ee mounam

నే కోరుకున్నది


గలగల పారే నీ నవ్వు
గిలిగింతలు పెట్టే నీ మాట
హాయిని కురిసే నీ కళ్ళు
ఆ సహజత్వమె నేకోరుకున్నది

నొప్పించని నీ గుణం
లాలించే నీ మనసు
క్షమించే నీ తత్వం
ఆ సున్నితత్వమే నేకోరుకున్నది

చనువుగా తిరిగే నీ వైనం
విసుగనిపించని నీ ఊసులు
వినసొంపైన నీ గళం
ఆ స్నేహత్వమే నేకోరుకున్నది

నాతప్పులు చూపే నీ ధైర్యం
నా మంచిని తెలిపే నీ చొరవ
నిరసన ప్రకటించే నీ మౌనం
ఆ సమతత్వమే నేకోరుకున్నది

నా బాధకు నీ అయ్యోలు
నా గొప్పకు నీ అబ్బోలు
నా చెంతన మన అరెయ్* ఒరెయ్* లు
ఆ మన-తత్వమే నేకోరుకున్నది

చంచలంగా నవ్వులు ఒలికిస్తూ
దయగల వాక్కులు పలికేస్తూ
నచ్చిన పనులే చేసేస్తూ
ఆ నీ ప్రస్తుతమే నేకోరుకున్నది

నా ఉనికి నిను మార్చొచ్చు
నా మాటను నిను కదిలించొచ్చు
నా ప్రేమ నిను బాధించొచ్చు
అందుకే నా మౌనం,
నీ సుఖమే నేకోరుకున్నది


galagala paarE nee navvu
giligintalu peTTE nee maaTa
haayini kurisE nee kaLLu
aa sahajatvame nEkOrukunnadi

noppincani nee guNam
laalincE nee manasu
kshamincE nee tatvam
aa sunnitatvamE nEkOrukunnadi

canuvugaa tirigE nee vainam
visuganipincani nee uusulu
vinasompaina nee gaLam
aa snEhatvamE nEkOrukunnadi

naatappulu cuupE nee dhairyam
naa mancini telipE nee corava
nirasana prakaTincE nee mounam
aa samatatvamE nEkOrukunnadi

naa baadhaku nee ayyOlu
naa goppaku nee abbOlu
naa centana mana arey orey lu
aa mana-tatvamE nEkOrukunnadi

chancalangaa navvulu olikistuu
dayagala vaakkulu palikEstuu
naccina panulE cEsEstuu
aa nee prastutamE nEkOrukunnadi

naa uniki ninu maarcoccu
naa maaTanu ninu kadilincoccu
naa prEma ninu baadhincoccu
andukE naa mounam,
nee sukhamE nEkOrukunnadi

ఎప్పుడో


ప్రతి క్షణము నిను తలుచుకున్నా
ప్రతి కణము నువ్వేననుకున్నా
ప్రతి చోటా నిన్నే వెదుక్కున్నా గాలిమూటలు కట్టుకున్నా
మదిలో నిను దాచుకున్నా
మనసుతో నిను పూజించుకున్నా
మరుపునే ఏమార్చుకున్నా ఇసుక రాతలు రాసుకున్నా
స్నేహం నీతో పంచుకున్నా
ఊసులు నీతో చెప్పుకున్నా
కవిత నీపై అల్లుకున్నా అస్థిత్వాన్ని వదులుకున్నా

ఆశ హద్దులు చెరుపుకుంటూ నింగి నిచ్చెన వేసుకున్నా
నిజం నిప్పుల మధ్య నేడు మనసు మసిగా మార్చు కున్నా

తప్పు చేసిన మనిషి నేను
ఒప్పు చేసే దారి కోసం మౌన యాగం చేస్తున్నా

ఈ మధనకంతము ఎప్పుడో
ఈ బంధమెప్పుడు తునుగునో
ఈ బరువు ఎప్పుడు తీరునో
ఈ బ్రతుకు ఎప్పుడు మారునో


prati kshaNamu ninu talucukunnaa
prati kaNamu nuvvEnanukunnaa
prati cOTaa ninnE vedukkunnaa gaalimuuTalu kaTTukunnaa
madilO ninu daacukunnaa
manasutO ninu poojincukunnaa
marupunE Emaarcukunnaa isuka raatalu raasukunnaa
snEham neetO pancukunnaa
uusulu neetO ceppukunnaa
kavita neepai allukunnaa asthitvaanni vadulukunnaa

aaSa haddulu cerupukunTuu ningi niccena vEsukunnaa
nijam nippula madhya nEDu manasu masigaa maarcu kunnaa

tappu cEsina manishi nEnu
oppu cEsE daari kOsam mouna yaagam cEstunnaa

ee madhanakantamu eppuDO
ee bandhameppuDu tunugunO
ee baruvu eppuDu teerunO
ee bratuku eppuDu maarunO

నా నిద్ర


చంద్రుడొచ్చి నాతో ఆడలేదని అలిగినట్టుంది
కాలం నాకోసం ఆగలేదని కినుక పట్టినట్టుంది
వేచినా వసంతమింకా రాలేదని విసిగినట్టుంది
నాకై వానాగలేదని నే వగచినట్టుంది
ఇది నా శాపమని నే కసిరినట్టుంది
ఎదో భ్రమలోనే నే చివరికి బ్రతికి నట్టుంది
నీ కోసం నా మౌనం ? నేనెవరని ? నువ్వెవరని ?
నా ప్రేమకి నేనెవరో తెలియనట్టుంది
నా మనసు నాపై నవ్వినట్టుంది
నను చూసి నా బ్రతుకు ఇకిలించి నట్టుంది
నా కవిత నను చూసి గేలిచేసినట్టుంది
ఈ బూటకపు బాధ నన్నొదిలి పోయినట్టుంది
నా చివరి నిద్ర నాకై వేచినట్టుంది
ఎన్నాళ్ళకో మళ్ళీ ఆ నిద్ర నను చేరినట్టుంది

candruDocci naatO aaDalEdani aliginaTTundi
kaalam naakOsam aagalEdani kinuka paTTinaTTundi
vEcinaa vasantaminkaa raalEdani visiginaTTundi
naakai vaanaagalEdani nE vagacinaTTundi
idi naa Saapamani nE kasirinaTTundi
edO bhramalOnE nE civariki bratiki naTTundi
nee kOsam naa mounam ? nEnevarani ? nuvvevarani ?
naa prEmaki nEnevarO teliyanaTTundi
naa manasu naapai navvinaTTundi
nanu cuusi naa bratuku ikilinci naTTundi
naa kavita nanu cuusi gElicEsinaTTundi
ee buuTakapu baadha nannodili pOyinaTTundi
naa civari nidra naakai vEcinaTTundi
ennaaLLakO maLLee aa nidra nanu cErinaTTundi

Tuesday, October 7, 2008

ఓ పావురం


గూటిలోని బంధాలని తుంచుకుని
ఓ పావురం నింగికెగిరింది
గగనపుటంచులు తాకింది
ఆనందపు శిఖర్రలను ఎక్కింది
కొత్త స్నేహాలు చేసింది
అదే జీవితమనుకుంది
ఆద మరిచి తిరిగింది
తనలోని ప్రేమనంతా పంచింది
అలసి చివరికో కొమ్మ చేరింది
విరిగిన తన గూడు చూసింది
విలపించు తన వార్ని చూసింది
కొత్త స్నేహాలు దరిలేవు
కొత్త బంధాల సడిలేదు
చెదిరి మిగిలిన గూడె తనతోడు
విరిగి అలిసినన మనసే తన తోడు
అవే తన ఆస్తులని ఎరిగింది
ఒక్కసారి గుండె గుభేలంది
కల చెదిరింది చటుక్కున లేచి కుర్చుంది
కలను కన్నీళ్ళతొ తుండిచింది
తిరిగి తన గూటిలోకి ఒదిగింది

guuTilOni bandhaalani tuncukuni
O paavuram ningikegirindi
gaganapuTanculu taakindi
aanandapu Sikharralanu ekkindi
kotta snEhaalu cEsindi
adE jeevitamanukundi
aada marici tirigindi
tanalOni prEmanantaa pancindi
alasi civarikO komma cErindi
virigina tana guuDu cuusindi
vilapincu tana vaarni cuusindi
kotta snEhaalu darilEvu
kotta bandhaala saDilEdu
cediri migilina guuDe tanatODu
virigi alisinana manasE tana tODu
avE tana aastulani erigindi
okkasaari gunDe gubhElandi
kala cedirindi caTukkuna lEci kurcundi
kalanu kanneeLLato tunDicindi
tirigi tana guuTilOki odigindi

Friday, October 3, 2008

అలకెందుకో


నామాటనీగాలి మోయనంది
నాబాధనీనీరు చెప్పనంది
నామనసునీఊసు మరవనంది
నాప్రేమనీకవిత పలకనంది
నాకోసమీవెలితి తరగనంది
నీగురుతునాఎదన చెరగనంది
నాగుండెనీరాత తుడవనంది
నామీద వీటికింత అలకెందుకో
నువ్వంటె వాటికంత ప్రేమెందుకొ


naamaaTaneegaali mOyanandi
naabaadhaneeneeru ceppanandi
naamanasuneeuusu maravanandi
naaprEmaneekavita palakanandi
naakOsameeveliti taraganandi
neegurutunaaedana ceraganandi
naagunDeneeraata tuDavanandi
naameeda veeTikinta alakendukO
nuvvanTe vaaTikanta prEmenduko

వస్తావని


నింగినై వేచివున్నా విల్లువై వస్తావని
రాత్రినై వేచివున్నా వేకువై వస్తావని
మోడునై వేచివున్నా వసంతమై వస్తావని
అనంతమై వేచివున్నా అంతమై వస్తావని

బీడునై వేచివున్నా తొలకరివై వస్తావని
నావనై వేచివున్నా దిక్కువై వస్తావని
గోరింకనై వేచివున్నా చిలకవై వస్తావని
కోరికై వేచివున్నా వరమై వస్తావని

మానునై వేచివున్నా ప్రాణమై వస్తావని
మబ్బునై వేచివున్నా మెరుపువై వస్తావని
భాషనై వేచివున్నా భావమై వస్తావని
ఆశనై వేచివున్న తృప్తివై వస్తావని

శిలనై వేచివున్నా శిల్పివై వస్తావని
గాలినై వేచివున్నా తావివై వస్తావని
దారినై వేచివున్నా గమ్యమై వస్తావని
దీపమై వేచివున్నా ఆరేలోపు వస్తావని

అది ఆరేలోపు వస్తావని
ఆ దరి వైపు చూస్తున్నా
అది ఆరేలోపు వస్తావని
అంతం నను చేరేలోపు వస్తావని !!


ninginai vEcivunnaa villuvai vastaavani
raatrinai vEcivunnaa vEkuvai vastaavani
mODunai vEcivunnaa vasantamai vastaavani
anantamai vEcivunnaa antamai vastaavani

beeDunai vEcivunnaa tolakarivai vastaavani
naavanai vEcivunnaa dikkuvai vastaavani
gOrinkanai vEcivunnaa cilakavai vastaavani
kOrikai vEcivunnaa varamai vastaavani

maanunai vEcivunnaa praaNamai vastaavani
mabbunai vEcivunnaa merupuvai vastaavani
bhaashanai vEcivunnaa bhaavamai vastaavani
aaSanai vEcivunna tRptivai vastaavani

Silanai vEcivunnaa Silpivai vastaavani
gaalinai vEcivunnaa taavivai vastaavani
daarinai vEcivunnaa gamyamai vastaavani
deepamai vEcivunnaa aarElOpu vastaavani

adi aarElOpu vastaavani
aa dari vaipu cuustunnaa
adi aarElOpu vastaavani
antam nanu cErElOpu vastaavani

తెలియదు


ఆ కలను కట్టలేను
అది కలని తట్టుకోలేను
ఆ తలపులు ఆపలేను
అవి తలపులేనని సరిపెట్టలేను
ఆ మాట మరువలేను
అది మాటేనని ఊరుకోలేను

అయోమయంలో వున్నా దీని పేరు తెలియదు

aa kalanu kaTTalEnu
adi kalani taTTukOlEnu
aa talapulu aapalEnu
avi talapulEnani saripeTTalEnu
aa maaTa maruvalEnu
adi maaTEnani uurukOlEnu

ప్రేమలో (ని) జమ్


ప్రేమలో కళ్ళతొ కబుర్లంటారు
నిజానికి నోరు మూగబోతుంది
ప్రేమలో సుఖాలు తియ్యవంటారు
నిజానికి కష్టమే మిగిలిపోతుంది
ప్రేమలో హృదయాలు కలుస్తాయంటారు
నిజానికి మనసె విరిగిపోతుంది
ప్రేమలో సమయం పరుగులంటారు
నిజానికి బ్రతుకే ఆగిపోతుంది
ప్రేమలో జగమంతా ఒకటంటారు
నిజానికి జన్మమే ఒంటరవుతుంది
ప్రేమలో ప్రేయసి దేవతంటారు
నిజానికి ప్రియుడే దేవదాసవుతాడు


prEmalO kaLLato kaburlanTaaru
nijaaniki nOru muugabOtundi
prEmalO sukhaalu tiyyavanTaaru
nijaaniki kashTamE migilipOtundi
prEmalO hRdayaalu kalustaayanTaaru
nijaaniki manase virigipOtundi
prEmalO samayam parugulanTaaru
nijaaniki bratukE aagipOtundi
prEmalO jagamantaa okaTanTaaru
nijaaniki janmamE onTaravutundi
prEmalO prEyasi dEvatanTaaru
nijaaniki priyuDE dEvadaasavutaaDu

చావు


ఊపిరి బిగబట్టి చేదు భావాన్ని మింగుతున్నాడు
ప్రాణముగ్గబట్టి పచ్చి నిజాల్ని తాగుతున్నాడు
వేడి నిట్టూర్పులతో ఈరోజు చలి కాగుతున్నాడు
వాడి మాటల్ని తన పాడె బంధాలుగ వాడుకున్నాడు

ఆశల్ని అంటించి నల్ల కుండల్లో సద్దుకున్నాడు
అశృ పుష్పాల జల్లుల్లో ఈరోజు తడుస్తున్నాడు
మౌనాన్ని దుప్పటిగ కప్పుకున్నాడు
ఆశల్ని లోలోన దాచుకున్నాడు

ఆ బంధాలె తనకింక బంధువన్నాడు
అగ్నిదేవుని ముందు మోకరిల్లాడు

--ఒక చావు వార్త విని స్పందించి రాసినది


uupiri bigabaTTi cEdu bhaavaanni mingutunnaaDu
praaNamuggabaTTi pacci nijaalni taagutunnaaDu
vEDi niTTuurpulatO eerOju cali kaagutunnaaDu
vaaDi maaTalni tana paaDe bandhaaluga vaaDukunnaaDu

aaSalni anTinci nalla kunDallO saddukunnaaDu
aSR pushpaala jallullO eerOju taDustunnaaDu
mounaanni duppaTiga kappukunnaaDu
aaSalni lOlOna daacukunnaaDu

aa bandhaale tanakinka bandhuvannaaDu
agnidEvuni mundu mOkarillaaDu

--oka caavu vaarta vini spandinci raasinadi

Thursday, October 2, 2008

నిన్ను మరిచాను ఆ నన్ను మరిచాను


చూపు మరిచాను ఆ రూపు మరిచాను
చేత మరిచాను ఆ చనువు మరిచాను
ఆత్మ మరిచాను ఆ ఆట మరిచాను
నిన్ను మరిచాను ఆ నన్ను మరిచాను

ప్రతిన మరిచాను ఆ పాట మరిచాను
మనసు మరిచాను ఆ మనిషి మరిచాను
నవ్వు మరిచాను ఆ చిరుజల్లు మరిచాను
నిన్ను మరిచాను ఆ నన్ను మరిచాను

రాత మరిచాను ఆ గీత మరిచాను
ఇల్లు మరిచాను ఆ హరివిల్లు మరిచాను
కళ్ళు మరిచాను ఆ నీళ్ళు మరిచాను
నిన్ను మరిచాను ఆ నన్ను మరిచాను

మదిని మరిచాను ఆ హృదిని మరిచాను
మరుపు మరిచాను ఆ మురిపాలు మరిచాను
బాధ మరిచాను నా బ్రతుకు మరిచాను
నిన్ను మరిచాను ఆ నన్ను మరిచాను

పువ్వు మరిచాను ఆ తావి మరిచాను
మాట మరిచాను ఆ కవిత మరిచాను
ఇవ్వి మరిచాను ఆ అవ్వి మరిచాను
నిన్ను మరిచాను ఆ నన్ను మరిచాను

cuupu maricaanu aa ruupu maricaanu
cEta maricaanu aa canuvu maricaanu
aatma maricaanu aa aaTa maricaanu
ninnu maricaanu aa nannu maricaanu

pratina maricaanu aa paaTa maricaanu
manasu maricaanu aa manishi maricaanu
navvu maricaanu aa cirujallu maricaanu
ninnu maricaanu aa nannu maricaanu

raata maricaanu aa geeta maricaanu
illu maricaanu aa harivillu maricaanu
kaLLu maricaanu aa neeLLu maricaanu
ninnu maricaanu aa nannu maricaanu

madini maricaanu aa hRdini maricaanu
marupu maricaanu aa muripaalu maricaanu
baadha maricaanu naa bratuku maricaanu
ninnu maricaanu aa nannu maricaanu

puvvu maricaanu aa taavi maricaanu
maaTa maricaanu aa kavita maricaanu
ivvi maricaanu aa avvi maricaanu
ninnu maricaanu aa nannu maricaanu

నీ రాకతొ రోజులెందుకు మారిపోయాయి ?


నీ రాకతొ రోజులెందుకు మారిపోయాయి ?

ఆకలుంది తినలేను; నిద్ర ఉంది పోలేను
మాటవుంది చెప్పలేను; కోపముంది కక్కలేను
నిండు మనసు విప్పలేను; రెండు కళ్ళూ కలపలేను
నీ రాకతొ రోజులెందుకు మారిపోయాయి ?

కలలు నీతొ పంచలేను; పనులుఏమీ చెయ్యలేను
ఓపికుంది కదలలేను; ఆశలున్నై బ్రతకలేను
కలిసినీతో నడవలేను; చేతితో నిను ముట్టలేను
నీ రాకతొ రోజులెందుకు మారిపోయాయి ?

నీ రాకతొ రోజులెందుకు మారిపోయాయి ?
ఇంతకు ముందు కాలం ఎక్కడికెళ్ళింది ?
ఇది స్వర్గమనుకోనా మరి నరకమనుకోనా ?


nee raakato rOjulenduku maaripOyaayi ?

aakalundi tinalEnu; nidra undi pOlEnu
maaTavundi ceppalEnu; kOpamundi kakkalEnu
ninDu manasu vippalEnu; renDu kaLLuu kalapalEnu
nee raakato rOjulenduku maaripOyaayi ?

kalalu neeto pancalEnu; panuluEmee ceyyalEnu
Opikundi kadalalEnu; aaSalunnai bratakalEnu
kalisineetO naDavalEnu; cEtitO ninu muTTalEnu
nee raakato rOjulenduku maaripOyaayi ?

nee raakato rOjulenduku maaripOyaayi ?
intaku mundu kaalam ekkaDikeLLindi ?
idi swargamanukOnaa mari narakamanukOnaa ?

Wednesday, October 1, 2008

చేసెయ్యి


మౌనంగా ఉండొద్దు, దూరంగా జరగొద్దు, తెలియనట్టు తిరగొద్దు
నీ నొసటినైన ముడివెయ్యి
పెదవి విల్లునైనా విరిచేయ్యి
ఏదో ఒకటి చెయ్యి, మరేదైన చేసెయ్యి
నాతో మాటాడు, కాదూ కొట్లాడు, పోనీ పోట్లాడు
ఓ కోర చూపునన్నా విసిరెయ్యి
పోరా పొమ్మన్నన్న అరిచెయ్యి
ఏదో ఒకటి చెయ్యి, మరేదైన చేసెయ్యి
కనులు మూసుకోవద్దు, నవ్వు దాచుకోవద్దు, చెయ్యి ముడుచుకోవద్దు
ఏదో ఒకటి చెయ్యి, మరేదేమైనా చేసెయ్యి
ఏదేమైనా చేసెయ్యి, నా ఎదనైనాదోచేయ్యి
ఏదైనా చివరికదైనా చేసెయ్యి !!

mounamgaa unDoddu, duurangaa jaragoddu, teliyanaTTu tiragoddu
nee nosaTinaina muDiveyyi
pedavi villunainaa viricEyyi
EdO okaTi ceyyi, marEdaina cEseyyi
naatO maaTaaDu, kaaduu koTlaaDu, pOnee pOTlaaDu
O kOra cuupunannaa visireyyi
pOraa pommannanna ariceyyi
EdO okaTi ceyyi, marEdaina cEseyyi
kanulu muusukOvaddu, navvu daacukOvaddu, ceyyi muDucukOvaddu
EdO okaTi ceyyi, marEdEmainaa cEseyyi
EdEmainaa cEseyyi, naa edanainaadOcEyyi
Edainaa civarikadainaa cEseyyi !!

నీ మౌనంలో


ఏమిటో నీ మౌనంలో
కాలం కరిగిపోతుంది
కరిగి నా గతమౌతుంది
ఏమిటో నీ మౌనంలో
ప్రస్తుతం గడిచిపోతుంది
గడిచి నా స్వగతమౌతుంది
ఏమిటో నీ మౌనంలో
మనసు సూన్యమౌతుంది
సూన్యమైనా బరువవుతుంది
ఏమిటో నీ మౌనంలో
మాట కవితవుతుంది
కవితైనా నిను చేరుకుంటుందా?

EmiTO nee mounamlO
kaalam karigipOtundi
karigi naa gatamoutundi
EmiTO nee mounamlO
prastutam gaDicipOtundi
gaDici naa svagatamoutundi
EmiTO nee mounamlO
manasu suunyamoutundi
suunyamainaa baruvavutundi
EmiTO nee mounamlO
maaTa kavitavutundi
kavitainaa ninu cErukunTundaa?

ఎవరికోసమో ?


ఈ రోజు విశ్రాంతి గా, సరే! అలాగని పైకి కనిపిస్తూ,
కుర్చీలో కూర్చున్నా, బయటజోరున వాన,
స్కూలు వదిలినప్పుడు ఇంటికి పరిగెత్తే పిల్లల్లా
వాన నీరు రోడ్డున పరుగులెడుతుంది
బ్రతుకు పందెంలో అవీ అలిసినట్లున్నాయి
నాలాగే కొంతతడవు గుంటల్లో విశ్రమిస్తున్నయి
కాఫీ తాగుతూ పేపరు చదువుతున్నా
కప్పు ఖాళీ ఎప్పుడైందో తెలియలేదు
రెండు పేజీలు చదివినా ఒక్క విషయం ఎక్కలేదు
గడియారం ఎనిమిది కొట్టిందట
యంత్రాలు అబద్ధాలాడవుగా, నమ్మాను
ఏమిటో కొంత సమయం పాటు
నాలోనేను, నేను నాలో లేను, ఎవరి తలపుల్లో తప్పిపోయానో !
కాలం ఆగినట్టనిపించింది, కానీ చాలా సుఖమనిపించింది
కలలతో కడుపులు నిండవుగా ?
కానీ అవి చెదిరితే కళ్ళు మాత్రం నిండుతాయి
అయిష్టంగానే, తేరుకుని, మనసు వద్దంటున్నా బ్రతిమాలుకుని
మళ్ళీ బ్రతకనారంభించా! ఎవరికోసమో ?


ee rOju viSraanti gaa, sarE! alaagani paiki kanipistuu,
kurceelO kuurcunnaa, bayaTajOruna vaana,
skuulu vadilinappuDu inTiki parigettE pillallaa
vaana neeru rODDuna paruguleDutundi
bratuku pandemlO avee alisinaTlunnaayi
naalaagE kontataDavu gunTallO viSramistunnayi
kaafee taagutuu pEparu caduvutunnaa
kappu khaaLee eppuDaindO teliyalEdu
renDu pEjeelu cadivinaa okka vishayam ekkalEdu
gaDiyaaram enimidi koTTindaTa
yantraalu abaddhaalaaDavugaa, nammaanu
EmiTO konta samayam paaTu
naalOnEnu, nEnu naalO lEnu, evari talapullO tappipOyaanO !
kaalam aaginaTTanipincindi, kaanee caalaa sukhamanipincindi
kalalatO kaDupulu ninDavugaa ?
kaanee avi cediritE kaLLu maatram niDutaayi
ayishTamgaanE, tErukuni, manasu vaddanTunnaa bratimaalukuni
maLLee bratakanaarambhincaa! evarikOsamO ?