Wednesday, September 3, 2008

స్వేచ్ఛా జీవి


పక్కన పోయే పట్టాలన్నా
నదికి రెండు తీరాలన్నా
నింగి నేల మనమే అన్నా
మదిలో భావం వ్యక్తం చేశా
ఆశలు లేవని ఏకరువెట్టా
గుండెను పిండె మాటను అన్నావ్‌
బుట్టలో వేసే తత్వం కాదు
బంధాలేశే మనిషిని కాదు
ప్రేమకు స్వార్ధం అన్నదిలేదు
నీవు ఎప్పుడూ స్వేచ్ఛా జీవివి
తప్పని చెప్పు తప్పుకు పోతా
వద్దని చెప్పు మాయం అవుతాpakkana pOyE paTTaalannaa
nadiki renDu teeraalannaa
ningi nEla manamE annaa
madilO bhaavam vyaktam cESaa
aaSalu lEvani EkaruveTTaa
gunDenu pinDe maaTanu annaav
buTTalO vEsE tatwam kaadu
bandhaalESE manishini kaadu
prEmaku swaardham annadilEdu
neevu eppuDuu swEcchaa jeevivi
tappani ceppu tappuku pOtaa
vaddani ceppu maayam avutaa

గాలిపటం


బంధాల తాటికి చిక్కి
మనసుని ఫణంగ పెట్టి
నింగినెగిరే గాలి పటం
ఎగరేసే వాడికి కాలక్షేపం
దాని కోరికలేవడికి కావాలి ?


bandhaala taaTiki cikki
manasuni phaNamga peTTi
ninginegirE gaali paTam
egarEsE vaaDiki kaalakshEpam
daani kOrikaleavaDiki kaavaali ?

తోడుగా


నానుండి విడివడక
చంద్రునికడ వెన్నెలవలె
దరికొచ్చిన తలపులవలె
నడవగ నా బాటలో
నీడగా నాతోడుగా
వుండవా నా గుండేలో ?

naanunDi viDivaDaka
candrunikaDa vennelavale
darikoccina talapulavale
naDavaga naa baaTalO
neeDagaa naa tODugaa
unDavaa naa gunDelO ?

సూరీడు


కోడి కూత విన్నాక
బద్ధకంగా లేచాడు
చెట్టుమీద తను వాలి
పక్షులన్ని లేపాడు
సుబ్బలక్ష్మి సుప్రభాతం
నచ్చలేదు కాబోలు
ఊరు అంతా నిద్ర లేపి
తిరిగి నింగి కెక్కాడు
చుప్పనాతి సూరీడు
వాడి బుద్ధి చూపాడు !!

kODi kuuta vinnaaka
baddhakangaa lEcaaDu
ceTTumeeda tanu vaali
pakshulanni lEpaaDu
subbalakshmi suprabhaatam
naccalEdu kaabOlu
uuru antaa nidra lEpi
tirigi ningi kekkaaDu
cuppanaati suureeDu
vaaDi buddhi cuupaaDu !!

ఇంకా రావేంటి ?


వారమునుంచి వేచిన రోజు
ఎన్నో యుగాలకి రానే వస్తే

ఈరోజెంతొ అద్భుత దినమని
దారిలొ చెట్టులు రంగులు మారితే

వేచిచూసిన పండుగ నేడని
ముస్తాబయ్యి భానుడు లేస్తే

నిన్ను కలిసే దినము నేడని
మంచు తెరలు మాయములయితే

ఎపుడో వచ్చి ఇక్కడ చేరి
నీకై చూస్తూ జోగుతు ఉన్నా

ఎంతసేపు చూడాలి ?
ఇంకా రావేంటి ?


vaaramununci vEcina rOju
ennO yugaalaki raanE vastE

eerOjento adbhuta dinamani
daarilo ceTTulu rangulu maaritE

vEcicuusina panDuga nEDani
mustaabayyi bhaanuDu lEstE

ninnu kalisE dinamu nEDani
mancu teralu maayamulayitE

epuDO vacci ikkaDa cEri
neekai cuustuu jOgutu unnaa

entasEpu cuuDaali ?
inkaa raavEnTi ?

ఈలు ఈలు !!


పార్కుకు అంటే వస్తానంటావ్*
మాటలు కోటలు దాటించేస్తావ్*
కళ్ళతొ ప్రేమను కురిపించేస్తావ్*
పలుకుతొ మనసుని కరిగించేస్తావ్*

నా మనసులో భావం వ్యక్తంచేస్తే
పెదవిని విరిచి దాటించేస్తావ్*
ఆ తీపి బాధకు బానిసనయ్యి
ఆ స్వార్ధంతోనే మళ్ళీ చెప్తా !

ఈలు ఈలు !!paarkuku anTE vastaananTaav
maaTalu kOTalu daaTincEstaav
kaLLato prEmanu kuripincEstaav
palukuto manasuni karigincEstaav

naa manasulO bhaavam vyaktamcEstE
pedavini virici daaTincEstaav
aa teepi baadhaku baanisanayyi
aa swaardhamtOnE maLLee ceptaa !

eelu eelu !!