Sunday, August 31, 2008

what a sight!!


nuvvu
nee cimpiri juTTu
nOTlO brashhu
naligina naiTee
vaaDina puuluu

what a sight !?
SubhOdayam


నువ్వు
నీ చింపిరి జుట్టు
నోట్లో బ్రష్హు
నలిగిన నైటీ
వాడిన పూలూ

what a sight !!
శుభోదయం

చెల్లి కావాలా దాని పిల్ల కావలా ?


చెల్లి కావాలా దాని పిల్ల కావలా ?
నిన్న దేవుడు వేసిన ప్రశ్న అది !

చెమరిన చెల్లేలి చూపుల్లోంచి
లోకం చూడని పాపను చూశా
ఆరు నెలల పసిదాన్నంటూ
తెలియక నీళ్లను తన్నా నంటూ
మారం చేస్తూ గారం పోతూ
ఆటలు ఆడిన పసి కూనకు
అమ్మకు వచ్చిన కష్టం గూర్చి
వైద్యులు చెప్పిన మార్గం గూర్చి
దేవుడు పెట్టిన వేదన గూర్చి
ఆశలు వదిలిన అమ్మను గూర్చి
ఎలా చెప్పను? ఏమని చెప్పను ?

బిడ్డలు దేవుళ్ళంటుంటారే
వాళ్ళకు తెలియని విషయం వుందా ?
చంపకు మామా నన్ను నేడని
చేతులు మోడ్చిన బేబీ చూసి
అలాగె అంటు బాసను చేసి
దాని పైనే భారం వేసి
దేవుని ప్రశ్నను వాడికే ఇచ్చి
అమ్మను ఇంక నొప్పించొద్దని
మామగ దానికి నీతులు చెప్పి
కంటినీటితొ కాళ్ళను కడిగి
మాదేవుడు నీవని ప్రార్ధన చేశా !!


celli kaavaalaa daani pilla kaavalaa ?
ninna dEvuDu vESina praSna adi !

cemarina cellEli cuupullOnci
lOkam cuuDani paapanu cuuSaa
aaru nelala pasidaannamTuu
teliyaka neeLlanu tannaa nanTuu
maaram cEstuu gaaram pOtuu
aaTalu aaDina pasi kuunaku
ammaku vaccina kashTam guurci
vaidyulu ceppina maargam guurci
dEvuDu peTTina vEdana guurci
aaSalu vadilina ammanu guurci
elaa ceppanu? Emani ceppanu ?

biDDalu dEvuLLanTunTaarE
vaaLLaku teliyani vishayam vundaaa ?
campaku maamaa nannu nEDani
cEtulu mODcina bEbee cuusi
alaage anTu baasanu cEsi
daani painE bhaaram vEsi
dEvuni praSnanu vaaDikE icci
ammanu inka noppincoddani
maamaga daaniki neetulu ceppi
kanTineeTito kaaLLanu kaDigi
maadEvuDu neevani praardhana cESaa !!

Friday, August 29, 2008

కోపం
మనింట్లో నిశ్శబ్దం
నీ కోపంతో రెట్టింపైంది

నిట్టూర్పుల సంగీతం
లయ తప్పక వినిపిస్తోంది

ఆరుబయట కుండపోత
ఇంట్లో మంటను ఆర్పట్లేదు !!
maninTlO niSSabdam
nee kOpamtO reTTimpaindi

niTTuurpula sangeetam
laya tappaka vinipistOndi

aarubayaTa kunDapOta
inTlO manTanu aarpaTlEdu !!

బుంగ మూతి


నీ బుంగ మూతి ముందు లెలుసా ?
బ్రహ్మాస్త్రమూ దిగదుడుపే !!
కంటినీటికేమి చెపుదు ?
వారుణాస్త్రపు విలువ బాయె !!
నీ కస్సు బుస్సుల తీరుజెప్ప
వాయువగ్ని తూగ లేరు
ఆడవారికే ఈ యుద్ధ విద్యను
దేవుడెందుకు ఇచ్చెనబ్బా ?

ఇవ్వ కుంటే వాడి ఆవిడ
బుంగ మూతితో చంపకుందా?


nee bunga muuti mundu lelusA ?
brahmAstramU digaduDupE !!
kanTineeTikEmi cepudu ?
vaaruNaastrapu viluva baaye !!
nee kassu bussula teerujeppa
vaayuvagni tuuga lEru
aaDavaarikE ee yuddha vidyanu
dEvuDenduku iccenabbaa ?

ivva kunTE vaaDi aaviDa
bunga muutitO campakundaa?

అలక


గెలుపు నీదే ఒప్పుకున్న
ఆమిగులు నాది తీసుకున్న !!
అలక మానీ నాకీ మాట చెప్పు
నీ అలక తీర్చు మంత్రమేది
తిరిగి నవ్వునిచ్చు మందు ఏది


gelupu needE oppukunna
aamigulu naadi teesukunna !!
alaka maanee naakee maaTa ceppu
nee alaka teercu mantramEdi
tirigi navvuniccu mandu Edi

జ్ఞాపకాలు


నా జ్ఞాపకాల గనుల్లో
మన మాటల తవ్వకాలు
వచ్చిన వన్నీ నీకై తెచ్చా
మణులొచ్చినా మట్టొచ్చినా
నాకదే సర్వస్వం
మకిలని చీ కొడతావో
అర్ధమంది ఆదరిస్తావో
అంతా నీ ఇస్ఠం
నాకిక జ్ఞాపకాల గనులూ లేవు
ఇంకా తవ్వే ఆశాలేదు


naa jnaapakaala ganullO
mana maaTala tavvakaalu
vaccina vannee neekai teccaa
maNuloccinaa maTToccinaa
naakadE sarvaswam
makilani chee koDataavO
ardhamandi aadaristaavO
antaa nee isTham
naakika jnaapakaala ganuluu lEvu
inkaa tavvE aaSaalEdu

Thursday, August 28, 2008

ధన్యం నేస్తం !!


చల్లని నీళ్ళలో కాళ్ళను పెట్టి
చిన్ని పాపల గంతులు వేస్తూ
చెట్టుకు వేసిన తాళ్ళను చూసి
వుయ్యాలిది అని సంబర పడుతూ
ఆగి నిల్చిన జింకను చూసి
భయపడి పోయి నిలబడి పోతూ
వానలు లేక ఎండిన ఏరును
నీళ్ళే లేవని ప్రశ్నలు వేస్తూ
వాలు నేలపై పరుగులు తీసి
ఊపిరి చాలక రొప్పులు పెడుతూ
కిల కిల నవ్వుతు తిరిగిన నిన్ను
చూసిన కన్నులు ధన్యం నేస్తం !!


callani neeLLalO kaaLLanu peTTi
cinni paapala gantulu vEstuu
ceTTuku vEsina taaLLanu cuusi
vuyyaalidi ani sambara paDutuu
aagi nilcina jinkanu cuusi
bhayapaDi pOyi nilabaDi pOtuu
vaanalu lEka enDina Erunu
neeLLE lEvani praSnalu vEstuu
vaalu nElapai parugulu teesi
uupiri caalaka roppulu peDutuu
kila kila navvutu tirigina ninnu
cuusina kannulu dhanyam nEstam !!

నా అస్థిత్వానికి నిదర్శనమేది ?


నువ్వు నాకు తెలుసను కున్న
నిన్ను నా బింబమనుకున్న
నా మనసును తెలిసిన నీడనుకున్న
నా మనసులో మాట నీడకు చెప్ప
నీడకూ మనసు ఉందను కోలా
నొచ్చిన నీడ దూరం ఐతే
నా అస్థిత్వానికి నిదర్శనమేది ?


nuvvu naaku telusanu kunna
ninnu naa bimbamanukunna
naa manasunu telisina neeDanukunna
naa manasulO maaTa neeDaku ceppa
neeDakuu manasu undanu kOlaa
noccina neeDa duuram aitE
naa asthitwaaniki nidarSanamEdi ?

మన పెళ్ళికి ప్రేక్షకులం


విరిసిన వేసవి నింగి
గలగల పారిన సెలయేళ్ళు
అగ్నులు కక్కిన సూరీడు
అడుగులు కలిపిన అడవి నేల
అన్నీ మించి ఆత్మల కలయిక

పంచభూతాల ప్రాంగణంలో
మొదటి అడుగు గకారమవగ
పచ్చని చెట్ట్లు పందిళ్ళవగ
ఆ ప్రకృతి నడకే సప్తపదిగ

చేప్పిన మాటలు మంత్రాలవగ
ఇచ్చిన ఊతము పాణీగ్రహణం

అలల సవ్వడే మేళములవగ
పరుగిడు గుండెలు తాళములవగ
రాలే ఆకులు తలంబ్రాలుగ

అవును పంచభూతాల సాక్షిగ
మన పెళ్ళికి ప్రేక్షకులం
మూగ జింకలే దానికి సాక్షి !!!

virisina vEsavi ningi
galagala paarina selayELLu
agnulu kakkina suureeDu
aDugulu kalipina aDavi nEla
annii minci aatmala kalayika

pancabhuutaala praangaNamlO
modaTi aDugu gakaaramavaga
paccani ceTTlu pandiLLavaga
aa prakRti naDakE saptapadiga

cEppina maaTalu mantraalavaga
iccina uutamu paaNeegrahaNam

alala savvaDE mELamulavaga
parugiDu gunDelu taaLamulavaga
raalE aakulu talambraaluga

avunu pancabhuutaala saakshiga
mana peLLiki prEkshakulam
muuga jinkalE daaniki saakshi !!!

Tuesday, August 26, 2008

చెప్పవూ ?


నా కవితకు స్ఫూర్తి ఎవరు ?
నా మనసుకి స్పందన ఎవరు ?
నా చూపుకి లక్ష్యం ఎవరు ?
నా మాటకు అర్ధం ఎవరు ?
నా తలపుకు అందం ఏవరు ?
నా రాతకు జీవం ఎవరు ?

నీకు ఎన్నో ప్రశ్నలు !
ఇలా నీకు ఇంకెన్నో ప్రశ్నలు !!

నా కవితకు ఊపిరి పోసిన దానివి
నా మనసు లోతులు తెలిపిన దానివి
నా చూపులో ఆర్ధ్రత నింపిన దానివి
నా మాటకు మధువును కలిపిన దానివి
నా తలపుకు రంగులు పులిమిన దానివి
నా రాతలొ అర్ధం అద్దిన దానివి

ఈ మాటల గారడి వెనక దాగిన
మర్మం నీకు తెలియదు నేస్తం ? !!

తెలుసని చెప్ప్తే తాళే స్థోమత
నీ మనసుకి లేదని భయపడవద్దు !!
లేదని చెప్తే నాకే మౌనని
నీకా బెంగ అసలే వద్దు !!

మౌనం ప్రశ్నకి జవాబులివ్వదు
జవాబులేని ప్రశ్నలు వుండవు !!

తెలుసని చెప్తే ఆనందిస్తా
లేదని చెప్పు అర్ధం చెప్తా !!

naa kavitaku sphuurti evaru ?
naa manasuki spandana evaru ?
naa cuupuki lakshyam evaru ?
naa maaTaku ardham evaru ?
naa talapuku andam eavaru ?
naa raataku jeevam evaru ?

neeku ennO praSnalu !
ilaa neeku inkennO praSnalu !!

naa kavitaku uupiri pOsina daanivi
naa manasu lOtulu telipina daanivi
naa cuupulO aardhrata nimpina daanivi
naa maaTaku madhuvunu kalipina daanivi
naa talapuku rangulu pulimina daanivi
naa raatalo ardham addina daanivi

ee maaTala gaaraDi venaka daagina
marmam neeku teliyadu nEstam ? !!

telusani cepptE taaLE sthOmata
nee manasuki lEdani bhayapaDavaddu !!
lEdani ceptE naakE mounani
neekaa benga asalE vaddu !!

mounam praSnaki javaabulivvadu
jawaabulEni praSnalu vunDavu !!

telusani ceptE aanandistaa
lEdani ceppu ardham ceptaa !!

Monday, August 25, 2008

ఈ జన్మకు చాలువిధి ఆడిన పావుల ఆటలొ
విడి విడిగ పయనము అయ్యాం
గుండెల నిండా కోరికలున్నా
గమ్యము మారే దారులు లేవు

ఈ జన్మకు తోడుగ బ్రతికే
రాతీనొసటన మనకిక లేదు
మరు జన్మకు తోడౌతానని
మౌనంగా మాటను ఇవ్వు

ఈ బ్రతుకుకి అంతే చాలని
చిరునవ్వుతొ చాలిస్తా !!

vidhi aaDina paavula aaTalo
viDi viDiga payanamu ayyaam
gunDela ninDaa kOrikalunnaa
gamyamu maarE daarulu lEvu

ee janmaku tODuga bratikE
raateenosaTana manakika lEdu
maru janmaku tODoutaanani
mounamgaa maaTanu ivvu

ee bratukuki antE caalani
cirunavvuto caalistaa !!

చిరు - పార్టీ

''ciru '' pati paarTee peTTaga
hayaravamuna yuutu pOlu buutulu cErun
guDDeddulu cEnureeti OTlanu guddi
dESamu glaamarukammina vaaDu dESamudurai puTTun!!

--evarinee baadha peTTE uddESam lEdu.. saradaaga raasinadi
--evarinainaa noppistE -- kshantavyuDini


''చిరు '' పతి పార్టీ పెట్టగ
హయరవమున యూతు పోలు బూతులు చేరున్‌
గుడ్డెద్దులు చేనురీతి ఓట్లను గుద్ది
దేశము గ్లామరుకమ్మిన వాడు దేశముదురై పుట్టున్‌!!

--ఎవరినీ బాధ పెట్టే ఉద్దేశం లేదు.. సరదాగ రాసినది
--ఎవరినైనా నొప్పిస్తే -- క్షంతవ్యుడిని

ప్రేమపోరులో ఓటమి లేదు


veccani niTTuurpula abhinandala madhya
taDisina kanureppla cappaTla madhya
noccina manasE vaccina bahumati
paDina gaayaalE gelicina jnaapakaalu
prEmapOrulO OTami lEdu
virigina gunDeku viruguDuu lEduవెచ్చని నిట్టూర్పుల అభినందల మధ్య
తడిసిన కనురెప్ప్ల చప్పట్ల మధ్య
నొచ్చిన మనసే వచ్చిన బహుమతి
పడిన గాయాలే గెలిచిన జ్ఞాపకాలు
ప్రేమపోరులో ఓటమి లేదు
విరిగిన గుండెకు విరుగుడూ లేదు

ఒక స్నేహితుడు రాసిన దానికి సమాధానంగా
============================
"ఈ పోరాటం లో నేను ఓడిపోయి
నిన్ను చేజార్చుకున్నను
నేనే గెలిచానని కాలం నన్ను గేలిచేస్తుంటే
నిన్ను నా నుంచి కాజేయగలిగింది కాని
నీ జ్ఞ్యాపకాలని మాత్రం
చెరిపేయలేకపోయిందని గుర్తుచేసాను
మనసు చెప్పింది - నేనే గెలిచానని
నీ జ్యాపకాలైతె నా దగ్గర ఉన్నయి
కాని నువ్వు మత్రం లేవు
జీవితం చెప్పింది - నేను ఓడానని !!!" -- hi.krissh

నేనంటే అందరికీ అక్కసే !!


ningininDina taaralu naa kannulu cEsi
ninDu candruni velugu deepameTTi
velugu cuuDani neejaaDa vetuku tunTE
OrvalEni canDrudu cukka kOsamellaaDu
tolijhaamu pogamancu aDDuterupaTTindi
nEnanTE andarikee akkasE !!నింగినిండిన తారలు నా కన్నులు చేసి
నిండు చంద్రుని వెలుగు దీపమెట్టి
వెలుగు చూడని నీజాడ వెతుకు తుంటే
ఓర్వలేని చండ్రుదు చుక్క కోసమెల్లాడు
తొలిఝాము పొగమంచు అడ్డుతెరుపట్టింది
నేనంటే అందరికీ అక్కసే !!

నిరీక్షణ


kshaNamulO vastaanani maayamaitivi
nireekshaNamu cEsi cEsi yugamulaaye
nireekshaNamani naamakaraNamu evarucEsirogaanee
nireeyugamuga maarcukunTE sababuEmO !!క్షణములో వస్తానని మాయమైతివి
నిరీక్షణము చేసి చేసి యుగములాయె
నిరీక్షణమని నామకరణము ఎవరుచేసిరొగానీ
నిరీయుగముగ మార్చుకుంటే సబబుఏమో !!

క్షమను చూపి గుండెకద్దుకో


aligi naa kanTi neeru inkaneeku
ninDucandruni manDu muddacaiku
gunDe mukkala prOguletta vaaku
alaka, kinuka neeku sahajamainaa
alaga valisina kshaNamu neekuvastE
nE telisi cEsE manishi kaaduganaka
kshamanu cuupi gunDekaddukO !!అలిగి నా కంటి నీరు ఇంకనీకు
నిండుచంద్రుని మండు ముద్దచైకు
గుండె ముక్కల ప్రోగులెత్త వాకు
అలక, కినుక నీకు సహజమైనా
అలగ వలిసిన క్షణము నీకువస్తే
నే తెలిసి చేసే మనిషి కాదుగనక
క్షమను చూపి గుండెకద్దుకో !!

Friday, August 22, 2008

కాలానికి నీకు కొక్కెం ఎందుకు ?
నువ్వొస్తావని ఎంతసేపు చూశాను
కాలం చిత్తరువై అందంగా గోడెక్కింది
నిద్దుర రెప్పల్ని బలంగ లాగుతున్నా
చిన్న ముల్లు అడ్డంపడి కదలనంది
కాలానికి నీకు కొక్కెం ఎందుకు ?
నువ్వుంటె పరుగిడుతుంది
లేనప్పుడు నడవనంటుంది !!

కాలానికి నీకు కొక్కెం ఎందుకు ?

nuvvostaavani entasEpu cuuSaanu
kaalam cittaruvai andamgaa gODekkindi
niddura reppalni balanga laagutunnaa
chinna mullu aDDampaDi kadalanandi
kaalaaniki neeku kokkem enduku ?
nuvvunTe parugiDutundi
lEnappuDu naDavananTundi !!
kaalaaniki neeku kokkem enduku ?

Thursday, August 21, 2008

నీవు నాకు తెలిసిన వ్యక్తివి కావు !
బూజు పట్టిన మనసు తంత్రులను
మరల మీటిన మనిషివి నీవు
మోడువారిన చెట్టు కొమ్మలకు
చిగురును చేర్చిన నెచ్చెలివీవు
బీడువోయిన గుండెనెర్రలకు
జీవితమిచ్చిన జవ్వని నీవు

ఎండలొ వానలొ పాలకు నీరుల
నీడగ నాతో వస్తానంటు
తోడుగ మనము వుందామంటు
చేసిన బాసలు గుర్తులు లేవ?

కాలపు వూబిలొ చిక్కి ఇప్పుడు
జారే క్షణాల బరువు పెరగగ
వుక్కిరిబిక్కిరి అయ్యె నాకు
తోడుగ వున్న నంటూ ఇప్పుడు
చెంతకు చేరి వూతము నీయక
నవ్వులు విసురుతు వినోదమందే
నీవు నాకు తెలిసిన వ్యక్తివి కావు !
నీలో మార్పుకు కారణమేంటి ?
నేను చేసిన తప్పిద మేంటి ?

bUju paTTina manasu tantrulanu
marala meeTina manishivi neevu
mODuvaarina ceTTu kommalaku
cigurunu cErcina necceliveevu
beeDuvOyina gunDenerralaku
jeevitamiccina javvani neevu

enDalO vaanalo paalaku neerula
neeDaga naatO vastaananTu
tODuga manamu vundaamanTu
cEsina baasalu gurtulu lEva?

kaalapu vuubilo cikki ippuDu
jaarE kshaNaala baruvu peragaga
vukkiribikkiri ayye naaku
tODuga vunna nanTuu ippuDu
centaku cEri vuutamu neeyaka
navvulu visurutu vinOdamandE
neevu naaku telisina vyaktivi kaavu !
neelO maarpuku kaaraNamEnTi ?
nEnu cEsina tappida mEnTi ?

Wednesday, August 20, 2008

ప్రాయశ్చిత్తంaaTaku haddulu lEvu
aaraaTaaniki adupulu lEvu
paTTaalu tappi parugiDu manasuki
paggaalu kaTTE oDupEdi
SRtimincina cEshTalaki
kanneeTito tarpaNa
kaDupumanTato praayaSchittam !!


ఆటకు హద్దులు లేవు
ఆరాటానికి అదుపులు లేవు
పట్టాలు తప్పి పరుగిడు మనసుకి
పగ్గాలు కట్టే ఒడుపేది
శృతిమించిన చేష్టలకి
కన్నీటితొ తర్పణ
కడుపుమంటతొ ప్రాయశ్చిత్తం

Monday, August 18, 2008

గుండెలో మాట


మనసులోని మాట నీకు చెప్ప రాదు
తెలివి తెలిసి వెలికి దాన్ని తీయ లేను
గుండె మెదడుల పోరు ఇంకెంతసేపయా
విశ్వదాభిరామ వినుర వేమ !!


వేమన గారికి క్షమాపణలతో


manasulOni maaTa neeku ceppa raadu
telivi telisi veliki daanni teeya lEnu
gunDe medaDula pOru inkentasEpayaa
viSwadaabhiraama vinura vEma !!vEmana gaariki kshamaapaNalatO

Friday, August 15, 2008

జీవిత నాటకం


vEdana vEDiki gunDelu manDaga
anudina jeevita naaTaka sthalilO
navvula rangunu mukhamuna pulimi
OTami opputu vangina naaku
cemarina kannulu cappaTlavaga
taDisina cekkili candanamavaga
aSru dhaaralE maalikalavaga
marioka dRSyamu siddhamu kaaga
terala maaTuku tappaka pOyaa!


వేదన వేడికి గుండెలు మండగ
అనుదిన జీవిత నాటక స్థలిలో
నవ్వుల రంగును ముఖమున పులిమి
ఓటమి ఒప్పుతు వంగిన నాకు
చెమరిన కన్నులు చప్పట్లవగ
తడిసిన చెక్కిలి చందనమవగ
అశ్రు ధారలే మాలికలవగ
మరిఒక దృశ్యము సిద్ధము కాగ
తెరల మాటుకు తప్పక పోయా!

Thursday, August 14, 2008

kanneeru

gunDela kaTTalu tencuku pongi
biDiyapu gaDiyalu mukkalu cEsi
manDE vEdana cekkili raali
gaDicina tappulu kOTTuku pOgaa
kaDigina manasuto kaLakaLa laaDutu
vaDigaa vaccina vEsavi udayapu
cakkani navvunu cerapaku nEstam !!గుండెల కట్టలు తెంచుకు పొంగి
బిడియపు గడియలు ముక్కలు చేసి
మండే వేదన చెక్కిలి రాలి
గడిచిన తప్పులు కోట్టుకు పోగా
కడిగిన మనసుతొ కళకళ లాడుతు
వడిగా వచ్చిన వేసవి ఉదయపు
చక్కని నవ్వును చెరపకు నేస్తం !!