Friday, November 28, 2008

గతం ఒడ్డు

గతం ఒడ్డున
ఏకాంతం తో నా నడక

ఏకాంతం ఎంత భారమో
అడుగుల గుర్తులు
లోతుగా కనిపిస్తున్నాయి

గతం నుండి కలలు
అలలై కాళ్ళు తడుపుతున్నాయి
ఆ గుర్తుల్ని తనలో
ఆబగా కలుపుకుంటున్నాయి

ప్రస్తుతం కాళ్ళ క్రిందినించి
కరిగి జారిపోతుంది
ఒక్క క్షణం ఆగుతాను
కాలం వేడికి కాళ్ళు ఆరిపోతాయి
కల కనుమరుగవుతుంది
కాళ్ళక్రింద మరో ప్రస్తుతం

నా అస్థిత్వపు గురుతులు
వెనక ఒదులుకుంటూ
ఆరే కాళ్ళను చూసుకుంటూ
ఏకాంతం తో నా నడక
తిరిగి మొదలవుతుంది

కలలు ఆగవు
కాలం ఆగదు
కాళ్ళూఅగవు
ఏది ఆగినా
రుణం తీరినట్లే


gatam oDDuna
Ekaantam tO naa naDaka

Ekaantam enta bhaaramO
aDugula gurtulu
lOtugaa kanipistunnaayi

gatam nunDi kalalu
alalai kaaLLu taDuputunnaayi
aa gurtulni tanalO
aabagaa kalupukunTunnaayi

prastutam kaaLLa krindininci
karigi jaaripOtundi
okka kshaNam aagutaanu
kaalam vEDiki kaaLLu aaripOtaayi
kala kanumarugavutundi
kaaLLakrinda marO prastutam

naa asthitvapu gurutulu
venaka odulukunTuu
aarE kaaLLanu cuusukunTuu
Ekaantam tO naa naDaka
tirigi modalavutundi

kalalu aagavu
kaalam aagadu
kaaLLuaagavu
Edi aaginaa
ruNam teerinaTlE

నివాళి

యోధుల అస్తుల పునాది మీద
కదలక నిలిచే భవంతి మనది
వీర గాధలను ఉగ్గు పాలతొ
తాగి పెరిగిన సంతతి మనది
అమరులు వదిలిన శ్వాసలు కలిసిన
గాలులు వీచే చందన వనమిది
ఎందరొ వీరులు ప్రాణములొగ్గి
బిక్షగ పెట్టిన స్వేచ్చా తలమిది

అందరమొకటై గద్గద స్వరముతొ
చేతులు మోడ్చి అవనత శిరముతొ
అమరులకిచ్చే అశృ నివాళిది


yOdhula astula punaadi meeda
kadalaka nilicE bhavanti manadi
veera gaadhalanu uggu paalato
taagi perigina santati manadi
amarulu vadilina Swaasalu kalisina
gaalulu veecE candana vanamidi
endaro veerulu praaNamuloggi
bikshaga peTTina svEcchaa talamidi

andaramokaTai gadgada swaramuto
cEtulu mODci avanata Siramuto
amarulakiccE aSR nivaaLidi

జో బోలే సొనెహాల్‌

అల్లా పేరుతో గులాము లవుతూ
కల్లా కపటం ఎరుగని వారిని
హలాలు చేసి కుషీగ తిరిగే
మతం ముసుగులో శవాలు వీళ్ళు

కాషాయాన్ని ఖద్దరు బ్రతుకుని
నమ్మిన జనులకు నరకాన్నిస్తూ
కసాయి పనుల్లో నిషాను వెదుకే
మనసు చచ్చిన బండలు వీళ్ళు

జహాను నుండి రిహాను కోరుతూ
ఐదు పొద్దులా ఖురాను చదువుతూ
జిహాదు పేరుతొ తమలో ఖుదాని చంపిన
మెదడు కుళ్ళిన క్రూరులు వీళ్ళు

భారతీయులు సహోదరులని
జన్మ భూమి ఇది కన్న తల్లని
బాసలు చేసి తెగించి తిరిగే
తల భ్రమించిన పురుగులు వీళ్ళు

తమ్ముణ్ణంటు ఇంట్లో చేరి
తల్లిని చెల్లిని తా*చే కుళ్ళును
చచ్చిన సిపాయి నెత్తురు సాక్షిగ
ప్రక్షాళించే సమయం ఇప్పుడు
చిందిన రక్తపు మరకల ఆన
అంతం చేసే తరుణం ఇప్పుడు

మరిగే రక్తపు తుపాకులివిగో
మండే గుండెల ఫిరంగులివిగో
కసితో కాగి నిప్పులు కురిశే
ఆసీర్వాదపు అణుబాంబిదిగో

భద్ర కాళివై వీరభద్రుడై
రక్కసి మూకల వేటను సలుపు
ఎగిరే తలలే అర్చన నీకు
చిందే రక్తమే గంధము నీకు
మండె గుండెలు హారతి నీకు
అందరి వేదన ధూపం నీకు
నిండిన కన్నులే తర్పణ నీకు

జో బోలే సొనెహాల్‌
హల్లా బోల్ !

allaa pErutO gulaamu lavutuu
kallaa kapaTam erugani vaarini
halaalu cEsi kusheega tirigE
matam musugulO Savaalu veeLLu

kaashaayaanni khaddaru bratukuni
nammina janulaku narakaannistuu
kasaayi panullO nishaanu vedukE
manasu caccina banDalu veeLLu

jahaanu nunDi rihaanu kOrutuu
aidu poddulaa khuraanu caduvutuu
jihaadu pEruto tamalO khudaani campina
medaDu kuLLina kruurulu veeLLu

bhaarateeyulu sahOdarulani
janma bhuumi idi kanna tallani
baasalu cEsi teginci tirigE
tala bhramincina purugulu veeLLu

tammuNNanTu inTlO cEri
tallini cellini taa*cE kuLLunu
caccina sipaayi netturu saakshiga
prakshaaLincE samayam ippuDu
cindina raktapu marakala aana
antam cEsE taruNam ippuDu

marigE raktapu tupaakulivigO
manDE gunDela phirangulivigO
kasitO kaagi nippulu kuriSE
aaseervaadapu aNubaambidigO

bhadra kaaLivai veerabhadruDai
rakkasi muukala vETanu salupu
egirE talalE arcana neeku
cindE raktamE gandhamu neeku
manDe gunDelu haarati neeku
andari vEdana dhuupam neeku
ninDina kannulE tarpaNa neeku !!

jObOlE sonehaal
hallaa bOl !!!

వాన

మనసులో మాట ధైర్యం చేసుకుని
మెల్ల మెల్లగా పెదవుల దాకా
విముక్తి కోసం చేరే సరికి

కాలం కాల్వలో బ్రతుకు బల్లకట్టుమీద
వయసు అవతలి తీరం చేరిపోతుంది

కనుల కొలనులోనుండి మరో బిందువు
ఎప్పటిలానే ఆవిరవుతుంది

ఆ మాట కలల మబ్బుల్లోకి చేరిపోతుంది
జ్ఞాపకాల చల్లని గాలి తగిలి
మళ్ళీ కురవటానికి సిద్ధమవుతుంది

తలతడవని వాన అది
ఏ గొడుగూ ఆశ్రయమివ్వదుmanasulO maaTa
dhairyam cEsukuni
mella mellagaa pedavula daakaa
vimukti kOsam
cErE sariki

kaalam kaalvalO
bratuku ballakaTTumeeda
vayasu
avatali teeram
cEripOtundi

kanula kolanulOnunDi
marO binduvu
eppaTilaanE aaviravutundi

aa maaTa kalala
mabbullOki cEripOtundi
jnaapakaala
callani gaali tagili
maLLee kuravaTaaniki
siddhamavutundi

talataDavani vaana adi
E goDuguu aaSrayamivvadu