Wednesday, November 26, 2008

కవితా సుందరి నాట్యం

అందని స్నేహం చెందని ప్రేమ
గుండెల మంట వేదన పాట

వగచిన సమయము అవిసిన నయనము
రగిలిన గాయము పగిలిన హృదయము

కరిగిన కలలు విరిగిన ఎదలు
చెరిగిన గీతలు చిరిగిన రాతలు

నలిగిన తనువులు సడలిన బంధము
చెదిరిన ఆశలు కూలిన బాసలు

పిండే ఘటనలు మండే తపనలు
చెండే తలపులు ఎండే కొలుకులు

ఆగని కాలము సాగని పయనము
తరగని శోకము విరగని బంధము

తట్టుకు తిరిగే మనిషే ఉంటే
మలిచే మనసే అతనికి ఉంటే
కవితా సుందరి ప్రాణం పోసుకు
నాట్యమాడదా ముంగిట్లోన ?
సాంత్వన నింపద గుండెల్లోన ?


andani snEham cendani prEma
gunDela manTa vEdana paaTa

vagacina samayamu avisina nayanamu
ragilina gaayamu pagilina hRdayamu

karigina kalalu virigina edalu
cerigina geetalu cirigina raatalu

naligina tanuvulu saDalina bandhamu
cedirina aaSalu kuulina baasalu

pinDE ghaTanalu manDE tapanalu
cenDE talapulu enDE kolukulu

aagani kaalamu saagani payanamu
taragani SOkamu viragani bandhamu

taTTuku tirigE manishE unTE
malicE manasE ataniki unTE
kavitaa sundari praaNam pOsuku
naaTyamaaDadaa mungiTlOna ?
saantvana nimpada gunDellOna ?

జననం

నీ అడుగుల దూరం పెరిగేకొద్దీ
ఎదలో అలజడి
గుండెల్లో ప్రసవ వేదన
కన్నుల్లో భారం
నీళ్ళు కట్టలు తెగుతాయి
ఓ కవిత జన్మిస్తుంది

నా చూపు తోడుగా
నీ పయనం
కనుమరుగవుతావు
చూపు కరువవుతుంది
బంధం బలపడుతుంది
మన రేపటి కోసం నిన్నట్లానే
నా ఎదురుచూపు మొదలవుతుంది
మరో కవిత జన్మిస్తుంది

రాత్రి నాకై ఎదురొస్తుంది
ఆసాంతం మింగేస్తుంది
మనసు కలల్లో ఊగేస్తుంది
ఆరాటం ఆపై శమిస్తుంది
నువ్వొస్తావు నేనుదయిస్తాను
మరో కవిత జన్మిస్తుందిnee aDugula duuram perigEkoddee
edilO alajaDi
gunDellO prasava vEdana
kannula bhaaram
neeLLu kaTTalu tegutaayi
O kavita janmistundi

naa cuupu tODugaa
nee payanam
kanumarugavutaavu
cuupu karuvavutundi
bandham balapaDutundi
mana rEpaTi kOsam ninnaTlaanE
naa edurucuupu modalavutundi
marO kavita janmistundi

raatri naakai edurostundi
aasaantam mingEstundi
manasu kalallO uugEstundi
aaraaTam aapai Samistundi
nuvvostaavu nEnudayistaanu
marO kavita janmistundi

పదహారేళ్ళ ముసలోడు

రంగుల భవిత రాత్రి నిద్దర్లో కరిగిపోగా
సంధ్య రంగులను కనుల్లో నింపుతూ
మండే సూరీడి దెప్పిపొడుపులు
వాస్తవంలోకి బలవంతంగా తోస్తాయి

ప్రతి రోజూ నిన్నటి బ్రతుకుకు
ఓ కొత్త కార్బన్‌ కాపీనే
బ్రతుకు కేలెండర్లో చిరిగే మరో పేజీ
అదే పగలు అదే రాత్రి

ఒకటే రోజును పదే పదే
పాతికేళ్ళగా బ్రతికినందుకు
ప్రాణికి ఎప్పటికీ పదహారేళ్ళే
శరీరమే విసిగి ముసలిదౌతుంది


rangula bhavita raatri niddarlO karigipOgaa
sandhya rangulanu kanullO nimputuu
manDE suureeDi deppipoDupulu
vaastavamlOki balavantamgaa tOstaayi

prati rOjuu ninnaTi bratukuku
O kotta kaarban kaapeenE
bratuku kElenDarlO cirigE marO pEjee
adE pagalu adE raatri

okaTE rOjunu padE padE
paatikELLagaa bratikinanduku
praaNiki eppaTikee padahaarELLE
SareeramE visigi musalidoutundi

మనసు - కూడలి

ముళ్ళ కంపలా చింపిరి జుట్టు
చేపల వలలా చిరిగిన చొక్కా
స్వాతి ముతియమా చెరగని నవ్వు
ఎండవానలా అతనికి తెలియవు

తరతరాలుగా చెదరని శిలలా
పరిసరాలను వదలక విధిగా
నలుగురు రోజూ నడిచే దారిన
కనపడ తాడో పిచ్చి బికారి

దగ్గరికొస్తే దణ్ణంపెడుతూ
దూరం జరిగితే ముడుచుకు పోతూ
బువ్వను పెట్టే వారికి మనసా
దేవుని పేరుతొ దీవెనలిస్తూ

బాహ్యం అంతరం బేధం లేక
పగలూ రాత్రీ తేడా మరిచి
పరులకు ఎప్పుడు భారం కాక
బ్రతుకును తానే నెట్టే వాడు

అతనికి అందరు తెలిసిన వారే
అతనే ఎవరికి అక్కర లేదు
ఎవరికి ఎవరు ఏమవ కున్నా
చివరికి కాలం కౌగిలి తప్పదు

నేడా భాగ్యం అతనికి సొంతం
ఇపుడా కూడలి మోడుబోయెను
ఎవరికి వారు తేడా చూడక
ఏమయ్యాడని వాకబు చేయక

చేతులు దులుపుకు తిరిగేస్తుంటే
ప్రాణం విలువ తెలియక తిరిగే
వీరి మధ్యన బ్రతుకును నడుపుతు
సిగ్గుతో చచ్చి తల దించేశాను

అక్కడ తేడా చూశా నంటూ
నా కంటి చివరలు చెమరి నప్పుడు
పోయిన ఒంటరి మనిషి కోసమా ?
ఏమీ పట్టని మనుషులు చూశా ?

ఆ ప్రశ్నలు ఇంకా గుండె
లోతుల్లో గునపపు పోట్లై
వేధిస్తూ వున్నాయి నన్ను
వదలక సాధిస్తున్నాయి !!


muLLa kampalaa cimpiri juTTu
cEpala valalaa cirigina cokkaa
swaati mutiyamaa ceragani navvu
enDavaanalaa ataniki teliyavu

tarataraalaku cedarani Silalaa
parisaraalanu vadalaka vidhigaa
naluguru rOjuu naDicE daarina
kanapaDa taaDO picci bikaari

daggarikostE daNNampeDutuu
duuram jarigitE muDucuku pOtuu
buvvanu peTTE vaariki manasaa
dEvuni pEruto deevenalistuu

baahyam antaram bEdham lEka
pagaluu raatrii tEDaa marici
parulaku eppuDu bhaaram kaaka
bratukunu taanE neTTE vaaDu

ataniki andaru telisina vaarE
atanE evariki akkara lEdu
evariki evaru Emava kunnaa
civariki kaalam kougili tappadu

nEDaa bhaagyam ataniki sontam
ipuDaa kuuDali mODubOyenu
evariki vaaru tEDaa cuuDaka
EmayyaaDani vaakabu cEyaka

cEtulu dulupuku tirigEstunTE
praaNam viluva teliyaka tirigE
veeri madhyana bratukunu naDuputu
siggutO cacci tala dincESaanu

akkaDa tEDaa cuuSaa nanTuu
naa kanTi civaralu cemari nappuDu
adi pOyina aa manishi kOsamaa ?
adi paTTani ee manushulu cuuSaa ?

aa praSnalu inkaa gunDe
lOtullO gunapapu pOTlai
vEdhistuu vunnaayi nannu
vadalaka saadhistunnaayi !!