Sunday, December 14, 2008

ఎన్నో

గుండె కొమ్మ
గతపు తేనె పట్టు
జ్ఞాపకాల గదులెన్నో
కుట్టే గాధ లెన్నో

కలత రాయి
మనసు కొలనులో
రేపే తరంగాలెన్నో
చెదిరే అంతరంగాలెన్నో

కంటి పుట్టలో
దిగులు కలుగులు
తిరిగే జీవులెన్నో
జారే ధారలెన్నో

మనసు నెగడు
మధనపు చితుకులు
ఎగిరే కీలలెన్నో
రగిలే గుండెలెన్నో

కవిత మనసు
భావ కుసుమాలు
చెప్పే మాటలెన్నో
తీరే తపనలెన్నో

gunDe komma
gatapu tEne paTTu
jnaapakaala gadulennO
kuTTE gaadha lennO

kalata raayi
manasu kolanulO
rEpE tarangaalennO
cedirE antarangaalennO

kanTi puTTalO
digulu kalugulu
tirigE jeevulennO
jaarE dhaaralennO

manasu negaDu
madhanapu citukulu
egirE keelalennO
ragilE gunDelennO

kavita manasu
bhaava kusumaalu
ceppE maaTalennO
teerE tapanalennO

అయ్యో దేవా !!

నా బ్రతుకు బావులు నిండే దాకా
ఆచి తూచి ఎంపిక చేసి
కరకు కష్టాలను నింపేశావా ? అయ్యో దేవా !!
కమలపు రేకుల బోలిన చేతులు
వాచాయేమో ! ఏవీ ముందుకు చాపు కాపడమెడతా !!

నా కన్నుల బావులు ఆరే దాకా
కాచి కాచి ఆవిరి చేసే
మంటలు గుండెలొ నింపేశవా? అయ్యో దేవా !!
దేవికి పాదాలొత్తిన చేతులు
కాలాయేమో ! ఏవీ ముందుకు చాపు వెన్నను రాస్తా !!

నా గొంతులొ నరాలు పగిలె దాకా
పిలిచి పిలిచి అలిసేలాగా
చాలా దూరం నడిచేశావా? అయ్యో దేవా !!
బ్రహ్మ కడిగిన పాదాలవ్వి
అలిశాయేమో ! ఏవీ ముందుకు చాపు ఊరటనిస్తా !!


naa bratuku baavulu ninDE daakaa
aaci tuuci empika cEsi
karaku kashTaalanu nimpESaavaa ? ayyO dEvaa !!
kamalapu rEkula bOlina cEtulu
vaacaayEmO ! Evii munduku caapu kaapaDameDataa !!

naa kannula baavulu aarE daakaa
kaaci kaaci aaviri cEsE
manTalu gunDelo nimpESavaa? ayyO dEvaa !!
dEviki paadaalottina cEtulu
kaalaayEmO ! Evii munduku caapu vennanu raastaa !!

naa gontulo naraalu pagile daakaa
pilici pilici alisElaagaa
caalaa duuram naDicESaavaa? ayyO dEvaa !!
brahma kaDigina paadaalavvi
aliSaayEmO ! Evii munduku caapu uuraTanistaa !!

రాత్రి

స్థంభించిన కాలపు సమక్షంలో
గుండె మంటల వేడికి కరుగుతున్న రాత్రికి
కన్నుల్లో ఆశ్రయమిస్తూ
జారే రాత్రిని మనసారా తాగుతున్నా

కరిగి మిగిలిన రేయి
నలుపు నా మనసుకద్ది, చీకటి కురులు వెనక్కేస్తూ,
తన నుదుటికి నా కళ్ళ ఎరుపడిగింది.
తన పేరిక మార్చ మంది.

తనూ నిద్రలా నన్నొదిలి జారుకుంది
నా నిన్నటికి నేటికి మధ్య వంతెన మాయమయ్యింది
లోకానికి తెల్లారింది
నాకు ఈ రాత్రీ కరిగి జరిగి పోయింది
మీ మధ్యహ్నంలా. నిర్దాక్షిణ్యంగాsthambhincina kaalapu samakshamlO
gunDe manTala vEDiki karugutunna raatriki
kannullO aaSrayamistuu
jaarE raatrini manasaaraa taagutunnaa

karigi migilina rEyi
nalupu naa manasukaddi, ceekaTi kurulu venakkEstuu,
tana nuduTiki naa kaLLa erupaDigindi.
tana pErika maarca mandi.

tanuu nidralaa nannodili jaarukundi
naa ninnaTiki nETiki madhya vantena maayamayyindi
lOkaaniki tellaarindi
naaku ee raatrii karigi jarigi pOyindi
mee madhyahnamlaa. nirdaakshiNyamgaa

ఫొటో

అటక మీద దొరికిన ఫొటో మీద
దుమ్ము దులిపేసరికి
పాతికేళ్ళ నాటి ఘటనొచ్చి
నట్టింట్లో పడింది

"ఇవి మార్కులా" హస్తం గుర్తును
నా చెంప మీద చూపిన
నూనూగు మీసాల
కాంగ్రెస్‌ వాది ముందు గదిలో

"మీ ఆఫీసరుగారబ్బైకి చక్రాలొచ్చాయండీ"
వంటింట్లోనుంచి ముందుగది దాకా సాగిన
అమ్మ సముదాయింపు స్వరం

"తప్పిన వాళ్ళల్ల్లో ఎక్కువ మార్కులొచ్చింది
అన్నాయికే " అంటూ తన లాజిక్కుతో
అడ్డకాలేసి సైకిలు తొక్కుతూ, కాపాడొచ్చిన తమ్ముడు

"వెధవ చదువులు పరీక్ష పెట్టటమెదుకు?
తప్పించడం ఎందుకు ? అందుకే నేబడికే వెళ్ళలేదు" అంటూ
అమ్మమ్మ సమర్ధింపు సణుగుడు, పూజ గదిలోనుంచి

బిక్క మొఖం, వంచిన తల, తడిసిన కళ్ళు,
ముక్కు బలపాలు, బొందుల నిక్కరు, దొంగ చూపులు
ఫొటోలో ఉన్నది ఇంతే ఐనా, దాని వెనక ఎంత కధ ఉందో !