Wednesday, December 17, 2008

వెదుక్కుంటున్నా ..!!

మమతానురాగాలను వెనక వదిలి, ఇప్పుడు
ఇరుకు మనసుల జనారణ్యంలో
ఆత్మీయత కోసం వెదుక్కుంటున్నా ...

జ్ఞానమిచ్చిన నేల వదిలి వచ్చి, ఇక్కడ
నిర్జీవ కాంక్రీటు నగరాల్లో
ఆశలు తీరే దారులు వెదుక్కుంటున్నా ...

సాంప్రదాయ సంకెళ్ళను తెంచాననుకుని ఇప్పుడు
పాశ్చాత్య ప్రవాహాల్లో
అమాయకత్వానికర్ధం వెదుక్కుంటున్నా ...

కొత్త దేశం మోజులో వలస వచ్చి, ఇక్కడ
పచ్చనోట్ల మడతల్లో
పాత జ్ఞాపకాలను వెదుక్కుంటున్నా ...mamataanuraagaalanu venaka vadili, ippuDu
iruku manasula janaaraNyamlO
aatmeeyata kOsam vedukkunTunnaa ...

jnaanamiccina nEla vadili vacci, ikkaDa
nirjeeva kaankreeTu nagaraallO
aaSalu teerE daarulu vedukkunTunnaa ...

saampradaaya sankeLLanu tencaananukuni ippuDu
paaSchaatya pravaahaallO
amaayakatvaanikardham vedukkunTunnaa ...

kotta dESam mOjulO valasa vacci, ikkaDa
paccanOTla maDatallO
paata jnaapakaalanu vedukkunTunnaa ...

తెలియని ప్రశ్న

ఈరోజు రాత్రి నా నిస్సత్తువలా
నాకంటే ముందే నన్ను చేరింది
మామూలుగా ఈపాటికి నిద్రా దేవి
నా కళ్ళ తలుపులు తట్టాల్సింది

నా అస్తిత్వంలా తనుకూడా
నాపై అలిగినట్టుంది, ఇక రానంది

గోడమీద చిన్న ముల్లు
ఈ బరువైన కాలాన్ని నెట్టటానికి
అష్టకష్టాలు పడుతుంది

చీకట్లో నిశ్శబ్దం నా అంతర్మధనానికి
నేపధ్య గీతంలా సాగుతోంది
నిట్టూర్పుల వేడి విషాదం
ఈ సమయంలొ నిషాలను నింపుతుంది

బాధలొ భావుకత వెతుక్కుంటూ
నవ్వులు పులుముకుని ఆనందం నటిస్తూ
నా ప్రస్తుతాన్ని గడిపేస్తున్నా

ఇక అలిసిపోయాను, ఇంకేమైనా చెయ్యాలని
ఈ నిశిరాత్రిన నా జ్ఞాపకారణ్యంలో
నన్ను నేను వెతుక్కుంటున్నాను

నా గతం నుండి నన్ను నేను
పెరికి తెచ్చుకుంటున్నాను

చింత తెస్తున్నానో చితి తెస్తున్నానో తెలియదు గానీ,
పులిమిన నవ్వులు మాత్రం చెరిపేస్తున్నాను

చితి చచ్చినోళ్ళనేకాలుస్తుంది
చింత బ్రతికుండగానే కాలుస్తుంది

ఈ రాత్రి నాకు తెల్లారిందో నేనే తెల్లారానో
నాకదే తెలియని ప్రశ్న, ఇక వేచిచూడాలి.


eerOju raatri naa nissattuvalaa
naakanTE mundE nannu cErindi
maamuulugaa eepaaTiki nidraa dEvi
naa kaLLa talupulu taTTaalsindi
naa astitvamlaa tanukuuDaa
naapai aliginaTTundi, ika raanandi
gODameeda cinna mullu
ee baruvaina kaalaanni neTTaTaaniki
ashTakashTaalu paDutundi
ceekaTlO niSSabdam naa antarmadhanaaniki
nEpadhya geetamlaa saagutOndi
niTTuurpula vEDi vishaadam
ee samayamlo nishaalanu nimputundi
baadhalo bhaavukata vetukkunTuu
navvulu pulumukuni aanandam naTistuu
naa prastutaanni gaDipEstunnaa
ika alisipOyaanu, inkEmainaa ceyyaalani
ee niSiraatrina naa jnaapakaaraNyamlO
nannu nEnu vetukkunTunnaanu
naa gatam nunDi nannu nEnu
periki teccukunTunnaanu
cinta testunnaanO citi testunnaanO teliyadu gaanee,
pulimina navvulu maatram ceripEstunnaanu
citi caccinOLLanEkaalustundi
cinta bratikunDagaanE kaalustundi
ee raatri naaku tellaarindO nEnE tellaaraanO
naakadE teliyani praSna, ika vEcicuuDaali.

ఎండమావులు

పరిస్థితుల వేడికి
మనసు బీటలై
బంధాలు విడివడి
భావాలు బీడులై
ఆత్మీయత కోసం చేసిన
ఆక్రందనల పిదప
పిడచకట్టిన నా పదాల సాక్షిగ
చెమరటం మరిచిన
నా కళ్ళల్లో ఎండమావులు
ఆ నీరు చూసేవారికే
తుడిచే భాగ్యం నాకు లేదు !!


paristhitula vEDiki
manasu beeTalai
bandhaalu viDivaDi
bhaavaalu beeDulai
aatmeeyata kOsam cEsina
aakrandanala pidapa
piDacakaTTina naa padaala saakshiga
cemaraTam maricina
naa kaLLallO enDamaavulu
aa neeru cuusEvaarikE
tuDicE bhaagyam naaku lEdu !!

'అను'క్షణం

గమ్యమేమిటో ?
గమన మెక్కడికో?

నా కోసం వేచిన ప్రాణికి,
నేనిచ్చే అనుభవమేమిటో ?

దరహాసమై చిగురిస్తానో ?
అశృ ధారలై ప్రవహిస్తానో ?

నిర్లిప్తంగా మరిచేస్తారో ?
దయలేదంటూ ఖండిస్తారో?

వేచిన క్షణమే వచ్చిందంటూ
వెచ్చని కౌగిలినందిస్తారో ?
పోయ్యేకాలము వచ్చిందంటూ
ఈసడింపుగ చీ కొడతారో ?

ఏదేమైనా జ్ఞాపకమొకటై
మిగిలెద నేనని"
తలచుంటుందా ?
మనను చేరిన 'అను ' క్షణం ?

gamyamEmiTO ?
gamana mekkaDikO?
naa kOsam vEcina praaNiki
nEniccE anubhavamEmiTO ?
darahaasamai ciguristaanO ?
aSR dhaaralai pravahistaanO ?
nirliptamgaa maricEstaarO ?
dayalEdanTuu khanDistaarO?
vEcina kshaNamE vaccindanTuu
veccani kougilinandistaarO ?
pOyyEkaalamu vaccindanTuu
eesaDimpuga cee koDataarO ?
EdEmainaa jnaapakamokaTai
migileda nEnani" talacunTundaa
mananu cErina 'anu ' kshaNam?