Friday, October 10, 2008

శాశ్వత స్నేహాలు


మన మౌనాన్ని ప్రతిధ్వనిస్తూ
ఈ భువనభోంతరాళాలూ
మన భావాలకి ప్రతిస్పందిస్తూ
ఈ మనో అంతరాళాలూ
మన ఊసులకు ఊతమందిస్తూ
ఈ ఏకాంత గరళాలూ ..

ఇవే..
మన: సాగర మధనంలో
బయల్వడిన ఆణిముత్యాలు
భావ కాల గమనంలో
బ్రతుకు నేర్పిన పాఠాలు

అవే..
ఎప్పటికీ..ఆచంద్రతారార్కం ..

ఈ అనంత జన సందోహాల్లో
మనకి మిగిలే శాశ్వత స్నేహాలు


mana mounaanni pratidhwanistuu
ee bhuvanabhOntaraaLaaluu
mana bhaavaalaki pratispandistuu
ee manO antaraaLaaluu
mana uusulaku uutamandistuu
ee Ekaanta garaLaaluu ..

ivE..
mana: saagara madhanamlO
bayalvaDina aaNimutyaalu
bhaava kaala gamanamlO
bratuku nErpina paaThaalu

avE..
eppaTikii..aacandrataaraarkam ..

ee anamta jana sandOhaallO
manaki migilE SaaSvata snEhaalu

ఏదేమైనా హాయిగా ?


దారం తెగిన ముత్యాల్లా..
..భావాలు దొర్లేవి
భారం పెరిగిన మబ్బుల్లా..
..కవితలు జారేవి
రాగం తెలిసిన తంత్రుల్లా..
..గీతాలు పాడేవి
గమ్యం ఎరిగిన దిశల్లా..
..దారులు సాగేవి

ఈ రోజెందుకో ఏ అలజడీ లేదు
అంతా ఖళీగా వుంది

ప్రేమను చూసిన భాషలా..
.. కవితలు రగిలేవి
అమ్మని చేరిన బిడ్డలా..
..ఆత్మలు పొంగేవి
అమ్మును వీడిన శరంలా..
..హృదయాలు తాకేవి
ఉదయం తెచ్చిన వరంలా..
..వెలుగులు కమ్మేవి

ఈ రోజెందుకో ఏ అలజడీ లేదు
అంతా ఖళీగా వుంది

అలలు తెలియని లోతు సంద్రంలా ..
మబ్బులెతికే పండు వెన్నెల్లా..
ఆకలెరుగని నిండు విస్తరిలా..
అలిసి ఆగిన బ్రతుకు పందెంలా..

ఈ రోజెందుకో ఏ అలజడీ లేదు
అంతా ఖళీగా వుంది
...
...
ఏదేమైనా హాయిగా !
అవునా?!! నిజంగా ?

daaram tegina mutyaallaa..
..bhaavaalu dorlEvi
bhaaram perigina mabbullaa..
..kavitalu jaarEvi
raagam telisina tantrullaa..
..geetaalu paaDEvi
gamyam erigina diSallaa..
..daarulu saagEvi

ee rOjendukO E alajaDee lEdu
antaa khaLeegaa vundi

prEmanu cuusina bhaashalaa..
.. kavitalu ragilEvi
ammani cErina biDDalaa..
..aatmalu pongEvi
ammunu veeDina Saramlaa..
..hRdayaalu taakEvi
udayam teccina varamlaa..
..velugulu kammEvi

ee rOjendukO E alajaDee lEdu
antaa khaLeegaa vundi

alalu teliyani lOtu sandramlaa ..
mabbuletikE panDu vennellaa..
aakalerugani ninDu vistarilaa..
alisi aagina bratuku pandemlaa..

ee rOjendukO E alajaDee lEdu
antaa khaLeegaa vundi
...
...
EdEmainaa haayigaa ?
avunaa? nijamgaa ?

దసరా సంబరాలు


చంటి అడుగుల పరుగుల సందడి
బోసి నవ్వుల పాపల చావిడి
పారాణి పాదాల గజ్జల రవళి
తోరణాల వెలిగిన మా లోగిలి

పసుపు పులిమిన గడపల పవిత్రత
సన్నాయి గీతాలు తెచ్చిన ప్రశాంతత
ధూప దీపాల వచ్చిన సుందరత
దశమి వెలిసెను మాఇంట దేవత

దేవి మంగళాల గళాల సోయగాలు
శేజా హారతి గణగణల నేపధ్యం
పండు తాంబూలాల పలకరింపులు
పట్టుచీరలు కొత్తనగల పరిచయాలు

వంటింట్లో యుద్ధ సరాగలతో
తృప్తినొందిన అతిధుల త్రేన్పులతో
కలలు పండుతాయన్న ఆకాంక్షలతో
అందరి కష్టాలు తీరుతాయన్న ఆశలతో

అందుకు సాక్షిగా పండిన మానోళ్ళతో
మా ఇంట ముగిశాయి దసరా సంబరాలు

canTi aDugula parugula sandaDi
bOsi navvula paapala caaviDi
paaraaNi paadaala gajjala ravaLi
tOraNaala veligina maa lOgili

pasupu pulimina gaDapala pavitrata
sannaayi geetaalu teccina praSaantata
dhuupa deepaala vaccina sundarata
daSami velisenu maainTa dEvata

dEvi mangaLaala gaLaala sOyagaalu
SEjaa haarati gaNagaNala nEpadhyam
panDu taambuulaala palakarimpulu
paTTuciiralu kottanagala paricayaalu

vanTinTlO yuddha saraagalatO
tRptinondina atidhula trEnpulatO
kalalu panDutaayanna aakaankshalatO
andari kashTaalu teerutaayanna aaSalatO

anduku saakshigaa panDina maanOLLatO
maa inTa mugiSaayi dasaraa sambaraalu