Tuesday, September 30, 2008

నాకంటే !


నాగూర్చి నాకంటే నీ కళ్ళకే తెలుసు
నిను తలిచినప్పుడల్లా అవి కొట్టుకుంటునాయి
నాగూర్చి నాకంటే నీ శ్వాసకే తెలుసు
నిను పిలిచినపుడల్లా నిన్నవి చేరుకుంటున్నాయి
నాగూర్చి నాకంటే నీ నవ్వులకే తెలుసు
నిను చూసినపుడల్లా నాగుండె నింపుకుంటున్నాయి
నాగూర్చి నాకంటే నీ కాళ్ళకేం తెలుసు ?
నను చూసి ఎందుకలా పరుగులెడుతున్నాయి ?


naaguurci naakanTE nee kaLLakE telusu
ninu talicinappuDallaa avi koTTukunTunaayi
naaguurci naakanTE nee SvaasakE telusu
ninu pilicinapuDallaa ninnavi cErukunTunnaayi
naaguurci naakanTE nee navvulakE telusu
ninu cuusinapuDallaa naagunDe nimpukunTunnaayi
naaguurci naakanTE nee kaaLLakEm telusu ?
nanu cuusi endukalaa paruguleDutunnaayi ?

నేను


స్వాతి చినుకును నేను
ముత్యమై జలధిలో దాగి ఉంటున్నాను
సంధ్య కిరణం నేను
చీకటై రాత్రిలో కలిసి పోతున్నాను
చిరుగాలిని నేను
దూరాలు పోలేక అలిసిపోతున్నాను
చిరునవ్వును నేను
ఒక్క క్షణం బ్రతికి మాయమౌతున్నాను
గువ్వ పిట్టను నేను
గతాన్ని మరిచేసి ఎగురుతున్నాను
చకోరాన్ని నేను
ఆశగా చినుకుకై ఎదురుచూస్తున్నాను
మామూలు మనిషిని నెను
నా పంజరంలోనేను ఒదిగిపోతున్నాను
ఏకాంతాన్ని నేను
తనలో ఒకటై కలిసిపోతున్నాను

swaati cinukunu nEnu
mutyamai jaladhilO daagi unTunnaanu
sandhya kiraNam nEnu
ceekaTai raatrilO kalisi pOtunnaanu
cirugaalini nEnu
duuraalu pOlEka alisipOtunnaanu
cirunavvunu nEnu
okka kshaNam bratiki maayamoutunnaanu
guvva piTTanu nEnu
gataanni maricEsi egurutunnaanu
cakOraanni nEnu
aaSagaa cinukukai edurucuustunnaanu
maamuulu manishini nenu
naa panjaramlOnEnu odigipOtunnaanu
Ekaantaanni nEnu
tanalO okaTai kalisipOtunnaanu

Monday, September 29, 2008

శుభాకాంక్షలు


నువ్వు నడిచే ప్రతి బాటా
ఓపూబాట కావాలని
చేరే ప్రతి గమ్యం
ఓ తోట కావాలని
తగిలే ప్రతి బంధం
ప్రణయ మల్లికలై తోడివ్వాలని
పొడిచే ప్రతి ఉదయం
ప్రణవమై సంతోషాలకు శ్రీకారమవ్వాలని
ఆ రాబోయే ప్రతి కష్టానికి
గమ్యం నా కనులవ్వాలని
నా రాబోయే ప్రతి సుఖం నవ్వులై
పువ్వులై నీ దోసిళ్ళు నిండాలని
మ్రోగే వేదమంత్రాల సాక్షిగా
నీకివి నా దీవెనలు
నీ జన్మదినానికి
నా శుభాకాంక్షలు

nuvvu naDicE prati baaTaa
OpoobaaTa kaavaalani
cErE prati gamyam
O tOTa kaavaalani
tagilE prati bandham
praNaya mallikalai tODivvaalani
poDicE prati udayam
praNaVamai santOshaalaku Sreekaaramavvaalani
aa raabOyE prati kashTaaniki
gamyam naa kanulavvaalani
naa raabOyE prati sukham navvulai
puvvulai nee dOsiLLu ninDaalani
mrOgE vEdamantraala saakshigaa
neekivi naa deevenalu
nee janmadinaaniki
naa Subhaa kaankshalu

Sunday, September 28, 2008

రాలిన క్షణాలు


పరుగెట్టే కాలం ఒరవడికి
రాలిపోయే క్షణాలెన్నో
నీ రాకతో అది స్థంభించినప్పుడు
కాస్త తీరిక దొరికింది
గుండెలోతుల్లోకి తొంగిచూసి
రాలిన క్షణాలేరుకుంటూ
జ్ఞాపకాల అరల్లో సద్దుకుంటున్నా
వాటిని వదిలేసి నే
చేసిన తప్పులు దిద్దుకుంటున్నా
కడిగి మరువలేని
అనుభూతులుగా మార్చుకుంటున్నా!!

parugeTTE kaalam oravaDiki
raalipOyE kshaNaalennO
nee raakatO adi sthambhincinappuDu
kaasta teerika dorikindi
gunDelOtullOki tongicuusi
raalina kshaNaalErukunTuu
jnaapakaala arallO saddukunTunnaa
vaaTini vadilEsi nE
cEsina tappulu diddukunTunnaa
kaDigi maruvalEni
anubhuutulugaa maarcukunTunna!!

అది


ఎంతో చెప్పాలన్న ఆరాటం
ఎదో అడగాలన్న తపన
నీ ముందు మనసు మూగబోతుంది
భాష పలకనంటుంది
ఎంత చెప్పినా 'అది ' చెప్పలేదన్న
వెలితి మిగిలి పోతుంది
ఆ 'అది ' ఏదని వెతకటంలో
రోజంతా గడిచి పోతుంది
నువ్వెళ్ళెపోతావ్‌
ఎదురు చూపుల్లో
ఈ రాత్రీ కరిగి పోతుంది
ఏదో చెప్పాలన్న ఆరాటం పెరిగిపోతుంది
నువ్వు లేవన్న నిజం గుచ్చుకుంటుంది
కుమ్మరి చక్రంలా బ్రతుకు
ఆ చోటే తిరిగి పోతుంది
ఏదో వెలితి మిగిలి పోతుంది
ఈ రోజూ గడిచి పోతుంది ...
entO ceppaalanna aaraaTam
edO aDagaalanna tapana
nee mundu manasu muugabOtundi
bhaasha palakananTundi
enta ceppinaa 'adi ' ceppalEdanna
veliti migili pOtundi
aa 'adi ' Edani vetakaTamlO
rOjantaa gaDici pOtundi
nuvveLLepOtaav
eduru cuupullO
ee raatrii karigi pOtundi
EdO ceppaalanna aaraaTam perigipOtundi
nuvvu lEvanna nijam guccukunTundi
kummari cakramlaa bratuku
aa cOTE tirigi pOtundi
EdO veliti migili pOtundi
ee rOjuu gaDici pOtundi ...

Friday, September 26, 2008

ఆ బాట


నందన వనాలు నాకఖ్ఖరలేదు
సుందర హర్మ్యాలు అవసరంలేదు
అత్తరు గంధాలు అసలేవద్దు
పూల బాటలు నగదు మూటలకై
చూసేవారు అదిగో అక్కడవున్నారు
పదును ముళ్ళతో కరుకు రాళ్ళతో
ఇరుకు దార్లతో నరకం చూపే
ఏదారైనా ఫరవాలేదు నాకది చూపు
ఆ బాటలకి గమ్యం నువ్వైతే చాలు
ఆనందంగా నడిచేస్తా
పరుగు పరుగున వచ్చేస్తా

nandana vanaalu naakakhkharalEdu
sundara harmyaalu avasaramlEdu
attaru gandhaalu asalEvaddu
puula baaTalu nagadu muuTalakai
cuusEvaaru adigO akkaDavunnaaru
padunu muLLatO karuku raaLLatO
iruku daarlatO narakam cuupE
Edaarainaa pharavaalEdu naakadi cuupu
aa baaTalaki gamyam nuvvaitE caalu
aanamdamgaa naDicEstaa
parugu paruguna vaccEstaa

వేపచెట్టు కధ


నేస్తం నీకీ కధ చెప్పానా?

మాఇంట్లో ఓ వేపచెట్టుండేది
చేదు నిజాల చాయనిస్తూ
పరుల బాధలు తనలో నింపుకుని
ఇంటి పెద్దగా బయట నిలిచిన వేపచెట్టు కధ

బ్రతుకు భారానికి క్రిందికి వంగి
పిల్లల కోసం ఊయల అవుతూ
పక్షుల కిల కిల అంతా పంచే వేపచెట్టు కధ

ఆకు రాలినా పువ్వు రాలినా
కొన్ని కొమ్మలు పొయిలో కెళ్ళినా
వసంతమదిగో వచ్చేస్తుందని
ఆబగ చూస్తు అండగ నిలచిన వేపచెట్టు కధ

నేస్తం నీకీ కధ చెప్పానా?


nEstam neekee kadha ceppaanaa?

maainTlO O vEpaceTTunDEdi
cEdu nijaala chaayanistuu
parula baadhalu tanalO nimpukuni
inTi peddagaa bayaTa nilicina vEpaceTTu kadha

bratuku bhaaraaniki krindiki vangi
pillala kOsam uuyala avutuu
pakshula kila kila antaa pancE vEpaceTTu kadha

aaku raalinaa puvvu raalinaa
konni kommalu poyilO keLLinaa
vasantamadigO vaccEstundani
aabaga cuustu anDaga nilacina vEpaceTTu kadha

nEstam neekee kadha ceppaanaa?

ఏకాంతం


రాత్రి తలుపుతట్టింది
రోజు ఎంత వెలిగితే నే ?
ఓడి బయటకెల్లింది
ఏకాంతాన్ని కప్పుకుని
నాలోనేనే దూరిపోయాను
ఎప్పట్లాగానే !
నా కళ్ళ ముందే
జ్ఞాపకాల బండి మీద
నా అతీతం నన్నొదిలి
దూరంగా వెళ్ళిపోయింది
నిశ్శబ్దపు నిశీధుల్లోకి
నా స్వరం తప్పిపోయింది
కనురెప్పల సరిహద్దుపైన
కన్నీళ్ళే గెలిచాయి
చెక్కిళ్ళపై విజయ పతాకం
ఎగురుతోంది గర్వంగా
విరిగిన అద్దం ముక్కల్లో
ఆ చీకటి ముసుగులో
నన్ను నేను వెతుక్కుంటున్నాను
నా తలక్రింద కాలం
తడిసి కరిగిపోయింది
నా ఏకాంతం
నన్ను చూస్తుండగా
మళ్ళీ తెల్లారింది
తను మాత్రం నాతోనే వుంది.

raatri taluputaTTindi
rOju enta veligitE nE ?
ODi bayaTakellindi
Ekaantaanni kappukuni
naalOnEnE duuripOyaanu
eppaTlaagaanE !
naa kaLLa mundE
jnaapakaala banDi meeda
naa ateetam nannodili
duurangaa veLLipOyindi
niSSabdapu niSeedhullOki
naa swaram tappipOyindi
kanureppala sarihaddupaina
kanneeLLE gelicaayi
cekkiLLapai vijaya pataakam
egurutOndi garvangaa
virigina addam mukkallO
aa ceekaTi musugulO
nannu nEnu vetukkunTunnaanu
naa talakrinda kaalam
taDisi karigipOyindi
naa Ekaantam
nannu cuustunDagaa
maLLee tellaarindi
tanu maatram naatOnE vundi.

శుభోదయం


అనుభూతులను బంధాలతొ కట్టకు
అబద్ధపు అర్ధాలను ఆపాదించకు
స్వేచా విహంగాలై ఎగురనీ
అలుపొచ్చేలా ఆకాశపుటంచులు కొలవనీ
పరవసించి పరుగులెత్తే నదిలా
సుదూర తీరలను శోధించనీ
అలుపెరగ వీచే పవనాల్లా
ప్రతి గంధం ఆఘ్రాణించనీ
ప్రజ్వలించే అగ్నిహోత్రంలా
ప్రతి అణువూ తృప్తిగా మ్రింగనీ
గడిచే క్షణాల మాటే విననీ
నీ మనసు కోరేవే హద్దులవనీ
బాధలకది ఇక చరమ గీతం
అనుభూతులకది మరో శుభోదయం


anubhuutulanu bandhaalato kaTTaku
abaddhapu ardhaalanu aapaadincaku
svEchaa vihangaalai eguranee
alupoccElaa aakaaSapuTanculu kolavanee
paravasinci parugulettE nadilaa
suduura teeralanu SOdhincanee
aluperaga veecE pavanaallaa
prati gandham aaghraaNincanee
prajvalincE agnihOtramlaa
prati aNuvuu tRptigaa mringanee
gaDicE kshaNaala maaTE vinanee
nee manasu kOrEvE haddulavanee
baadhalakadi ika carama geetam
anubhuutulakadi marO SubhOdayam

Thursday, September 25, 2008

తృప్తి


అమ్మవైనా బాగుండేది
పాపగా నీ ఒళ్ళో ఆడేవాడిని
ప్రణవమై నీ అక్కున చేరేవాడిని
నేను నీవాడినన్న తృప్తుండేది

చెల్లి వైనా బాగుండేది
చెట్టపట్టలేసుకుని తిరిగేవాడిని
చిన్నతనాన్ని పంచేవాడిని
నువ్వు నాదానివన్న తృప్తుండేది

ప్రేయసివైనా బాగుండేది
నా ప్రాణము నువ్వుగ బ్రతికేవాడిని
ప్రళయం దాకా తోడుండేవాడిని
మనమొకటేనన్న తృప్తుండేది

నే మెచ్చిన చెలివై పోయావ్*,
దగ్గరేవున్నా మధ్యన దూరాలెక్కువ
మన మాటల్తో వాటిని చెరిపేద్దామా?
బందీ చెయ్యని బంధాలెక్కువ
మన చూపుల్తో వాటిని తెంపేద్దామా ?
విధి మన మధ్యన లోయలు తవ్వింది
మన స్నేహంతో వాటిని పూడ్చేదామా ?
అప్పటికైనా ఇప్పుడులేని తృప్తి తిరిగొస్తుందేమో !!


ammavainaa baagunDEdi
paapagaa nee oLLO aaDEvaaDini
praNavamai nee akkuna cErEvaaDini
nEnu neevaaDinanna tRptunDEdi

celli vainaa baagunDEdi
ceTTapaTTalEsukuni tirigEvaaDini
cinnatanaanni pancEvaaDini
nuvvu naadaanivanna tRptunDEdi

prEyasivainaa baagunDEdi
naa praaNamu nuvvuga bratikEvaaDini
praLayam daakaa tODunDEvaaDini
manamokaTEnanna tRptunDEdi

nE meccina celivai pOyaav,
daggarEvunnaa madhyana duuraalekkuva
mana maaTaltO vaaTini ceripEddaamaa?
bandee ceyyani bandhaalekkuva
mana cuupultO vaaTini tempEddaamaa ?
vidhi mana madhyana lOyalu tavvindi
mana snEhamtO vaaTini pooDcEdaamaa ?
appaTikainaa ippuDulEni tRpti tirigostundEmO !!

నీ చిత్రం


కైలాస గిరి నందు
కదలాడు హిమ దనము
కినుక బూనె నేమొ మాయమయ్యి
చెలియ చూపు లోన నిలిచె నేడు

జలధి లోతులోన
జన్మించు ముత్యాలు
తగిన స్థలము కొరకు వెదికి వెదికి
చెలియ నవ్వులోన దొర్లె నేడు

గాయత్రి మంత్రాల
ఒలుకు శాంతి నేడు
ఇరుకు మంత్రాల స్థలము చాలకేమో
చెలియ ముఖములోన తాండవించె

అడవుల్లొ తిరిగేటి
హిరణుల్లో కనిపించు
చంచలత్వము నేడు పారిపోయి
చెలియ ముంగురులలోన వచ్చే చూడు

మనసునలజడి రేపు
నీ దివ్య రూప మిపుడు
చిత్రమై నా చేత చేరినపుడు,
వింత కవితలు నాకు తోచె చెలియా!!


kailaasa giri nandu
kadalaaDu hima danamu
kinuka buune nEmo maayamayyi
celiya cuupu lOna nilice nEDu

jaladhi lOtulOna
janmincu mutyaalu
tagina sthalamu koraku vediki vediki
celiya navvulOna dorle nEDu

gaayatri mantraala
oluku Saanti nEDu
iruku mantraala sthalamu caalakEmO
celiya mukhamulOna taanDavince

aDavullo tirigETi
hiraNullO kanipincu
cancalatvamu nEDu paaripOyi
celiya mungurulalOna vaccE cuuDu

manasunalajaDi rEpu
nee divya ruupa mipuDu
citramai naa cEta cEri celiyaa,
vinta kavitalu naaku tOcucunDE !!

శాంతి పత్రం


చల్లని నీ నవ్వును
పదిలంగా తనలోనే పొదివి పట్టి
చక్కని నీ మొమును
అందంగా గుండెల్లో దాచి పెట్టి
నీ నిలువెత్తు రూపాన్ని
తనలోనే ఆత్రంగా ఇముడ్చుకున్న
ఆ చిత్రం ధన్యం సఖీ !!

అడగగానే లేదనక
ఆప్యాయంగా అందిస్తూ
కలలనుండి నీ రూపును
కనుల ఎదుట నిలుపుతూ
స్వార్ధం ఒకింతలేక
నీ రూపును లాలనకై నాకిచ్చిన
ఆ చిత్రం ధన్యం చెలీ !!

నీ చిత్రమా అది ?
కాదు కాదు
నా మనసుకు నువ్విచ్చిన
శాంతి పత్రం !!


callani nee navvunu
padilangaa tanalOnE podivi paTTi
cakkani nee momunu
andamgaa gunDellO daaci peTTi
nee niluvettu ruupaanni
tanalOnE aatramgaa imuDcukunna
aa citram dhanyam sakhee !!

aDagagaanE lEdanaka
aapyaayangaa andistuu
kalalanunDi nee ruupunu
kanula eduTa niluputuu
swaardham okintalEka
nee ruupunu laalanakai naakiccina
aa citram dhanyam celee !!

nee citramaa adi ?
kaadu kaadu
naa manasuku nuvviccina
Saanti patram !!

Wednesday, September 24, 2008

నా నీడ


ఉదయాన్నే నాతోడొస్తావు
మధ్యాహ్నానికి నాతో కలుస్తావు
సాయంత్రానికి దూరంగా వెళ్తావు
రోజంతా చూట్టూ తిరుగుతావు
చిలిపిగా దోబూచులాడతావు
వెలుగుల్లో నన్నంటి ఉంటావు
చీకట్లో అంతా ఉంటావు
నిను ముట్టలేను - ముట్టి మురవలేను
నిను కట్టలేను - కట్టి దాచలేను
నిను విడవలేను - విడిచి బ్రతకలేను
ఎప్పటికీ నాతోడుగ నువ్వుంటావా ?

నేనే నువ్వన్నప్పుడు
నాతోనే నువ్వున్నప్పుడు
నా రుజువే నువ్వైనప్పుడు
నా నీడవు నువ్వైనప్పుడు,
ఆ ప్రశ్నకు తావేలేదు!!


udayaannE naatODostaavu
madhyaahnaaniki naatO kalustaavu
saayantraaniki duurangaa veLtaavu
rOjantaa cuuTTuu tirugutaavu
cilipigaa dObuuculaaDataavu
velugullO nannanTi unTaavu
ceekaTlO antaa unTaavu
ninu muTTalEnu - muTTi muravalEnu
ninu kaTTalEnu - kaTTi daacalEnu
ninu viDavalEnu - viDici bratakalEnu
eppaTikee naatODuga nuvvunTaavaa ?

nEnE nuvvannappuDu
naatOnE nuvvunnappuDu
naa rujuvE nuvvainappuDu
naa neeDavu nuvvainappuDu,
aa praSnaku taavElEdu!!

మనసు పొత్తిళ్ళు


వెలిసిన వాన లాగా
తడి ఆరిన ఆ కళ్ళు
మంచు ముద్దాడిన పచ్చికలా
ఆ కళ్ళ వాకిళ్ళు
కరిగిన గుండెల క్రిందన
చెదిరిన వేదన తుంపరలు
మనసు పొత్తిళ్ళలో
శాంతి పాపల కిలకిలలు !!


velisina vaana laagaa
taDi aarina aa kaLLu
mancu muddaaDina paccikalaa
aa kaLLa vaakiLLu
karigina gunDela krindana
cedirina vEdana tumparalu
manasu pottiLLalO
Saanti paapala kilakilalu !!

Monday, September 22, 2008

ఆక్రోశం


గుండెలవిసేటట్టు ఏడ్వాలని వుంది, ఏడ్చి అలవాలనుంది
గొంతుపగిలేటట్టు అరవాలని వుంది, అరిచి పగలానుంది
అమ్మవడిలో సేద తీరాలని వుంది, బాధ మరవాలనుంది

నాడి తంత్రుల నిపుడు మీటాలనుంది, మీటి తుంచాలనుంది
వేడి నెత్తుటితో తనువు తడపాలనుంది, తడిసి ఆరాలనుంది
చెలియ చేతుల్లొ తలను దాచాలనుంది, ఉంచి కరగాలనుంది

దిక్కులరిగే లా పరుగు లెత్తాలనుంది, దిశలు కలపాలనుంది
దేహాన్ని నిలువెత్తు కాల్చాలనుంది, నిప్పుతో కడగాలనుంది
పసి పాపగా బ్రతుకు మారాలనుంది, తిరిగి బ్రతకాలనుంది

రగులు దేహాన్నెత్తి కన్నీట ముంచాలనుంది, ముంచి తడపాలనుంది
కళ్ళతో ఈ జగతి కాల్చి వేయాలనుంది, కాల్చి నవ్వాలనుంది
దేవునెదుట మోకరిల్లాలనుంది, నా మనసు కడగాలనుంది

అమ్మవడిలో సేద తీరాలని వుంది, బాధ మరవాలనుంది
చెలియ చేతుల్లొ తలను దాచాలనుంది, ఉంచి కరగాలనుంది
పసి పాపగా బ్రతుకు మారాలనుంది, తిరిగి బ్రతకాలనుంది
దేవునెదుట మోకరిల్లాలనుంది, నా మనసు కడగాలనుంది

గుండె భావుల వూట పూడ్చివేయాలనుంది
కంటికంటిన తడిని తుడవాలనుంది
తెగిన తంత్రులు తిరిగి కూర్చాలనుంది
చెలియ చేతుల్లొ ఈ జగతి మరవాలనుంది


gunDelavisETaTTu EDvaalani vundi, EDci alavaalanundi
gontupagilETaTTu aravaalani vundi, arici pagalaanundi
ammavaDilO sEda teeraalani vundi, baadha maravaalanundi

naaDi tantrula nipuDu meeTaalanundi, meeTi tuncaalanundi
vEDi nettuTitO tanuvu taDapaalanundi, taDisi aaraalanundi
celiya cEtullo talanu daacaalanundi, unci karagaalanundi

dikkularigE laa parugu lettaalanundi, diSalu kalapaalanundi
dEhaanni niluvettu kaalcaalanundi, nipputO kaDagaalanundi
pasi paapagaa bratuku maaraalanundi, tirigi bratakaalanundi

ragulu dEhaannetti kanneeTa muncaalanundi, munci taDapaalanundi
kaLLatO ee jagati kaalci vEyaalanundi, kaalci navvaalanundi
dEvuneduTa mOkarillaalanundi, naa manasu kaDagaalanundi

ammavaDilO sEda teeraalani vundi, baadha maravaalanundi
celiya cEtullo talanu daacaalanundi, unci karagaalanundi
pasi paapagaa bratuku maaraalanundi, tirigi bratakaalanundi
dEvuneduTa mOkarillaalanundi, naa manasu kaDagaalanundi

gunDe bhaavula vuuTa pooDcivEyaalanundi
kanTikanTina taDini tuDavaalanundi
tegina tantrulu tirigi kuurcaalanundi
celiya cEtullo ee jagati maravaalanundi

Friday, September 19, 2008

అక్కసు


నీ నవ్వులు నాతోనైతే
సుందర దరహాస కుసుమాలు

నీ కాలం నాతోనైతే
మధురస భరిత జ్ఞాపకాలు

నీ చేష్టలు నాతోనైతే
వికసిత విలాస భూషణాలు

నీ మాటలు నాతోనైతే
మయూఖ తంత్రీ ప్రకంపనాలు

నీ చూపుల కలయిక నాతోనైతే
కురిసిన సౌగంధిక సౌరభాలు

ఎంత ప్రేమ వీటికి నాతోనైతే
అద్భుత బావాలై చెలరేగుతుంటాయి

వీటి బాధంతా పరులతొనైతేనే
ఇకైకలై పకపకలై వేషాలు మారుస్తాయి

వాటికా చుప్పనాతి తనమెందుకు ?


nee navvulu naatOnaitE
sundara darahaasa kusumaalu

nee kaalam naatOnaitE
madhurasa bharita jnaapakaalu

nee cEshTalu naatOnaitE
vikasita vilaasa bhuushaNaalu

nee maaTalu naatOnaitE
mayuukha tantree prakampanaalu

nee cuupula kalayika naatOnaitE
kurisina sougandhika sourabhaalu

enta prEma veeTiki naatOnaitE
adbhuta baavaalai celarEgutunTaayi

veeTi baadhantaa parulatonaitEnE
ikaikalai pakapakalai vEshaalu maarustaayi

vaaTikaa cuppanaati tanamenduku ?

నువ్వు నేను


నా మనసుకు నీవాడినన్న
భావం బలమయ్యిందేమో
మాటాడకపోయినా నువ్వు పక్కనున్నట్లుంది
నా మనసుకు నాదానివన్న
నిజం వెల్లడయ్యిందేమో
కనపడని నువ్వు గుండంతా నిండినట్టుంది
నా మనసుకు నువ్వు నేను వేరుకాదన్న
విషయం వ్యక్తమయ్యిందేమో
నా నిలువెత్తున నువ్వు నిలిచినట్టుంది
నువ్వు నేనుల మధ్య ఇది
మనసు గారడీ ఏమో
వింత భావాలెన్నొ ఉరకలేస్తున్నాయి
పగ్గమేద్దా మంటె దొరకనంటున్నాయి !!


naa manasuku neevaaDinanna
bhaavam balamayyindEmO
maaTaaDakapOyinaa nuvvu pakkanunnaTlundi
naa manasuku naadaanivanna
nijam vellaDayyindEmO
kanapaDani nuvvu gunDantaa ninDinaTTundi
naa manasuku nuvvu nEnu vErukaadanna
vishayam vyaktamayyindEmO
naa niluvettuna nuvvu nilicinaTTundi
nuvvu nEnula madhya idi
manasu gaaraDee EmO
vinta bhaavaalenno urakalEstunnaayi
paggamEddaa manTe dorakananTunnaayi !!

Thursday, September 18, 2008

మనసు కలిగింది కాబోలు


శిల్పి మీద కరుణ కలిగింది కాబోలు
కొండ కండలు కరిగి శిల్పమైనట్లు
నా చెలియ మీద మనసు కలిగింది కాబోలు
అందమంతా కలిసి ఆమె కళ్ళల్లో విరిసింది

నింగి అంటే మనసు కలిగింది కాబోలు
రంగుధనసై ఎగిరి గగనంలో వాలినట్లు
నా చెలియ మీద మనసు కలిగింది కాబోలు
చంద్రునొదిలిన తెలుపు తన కళ్ళల్లో చేరింది

నేల అంటె ప్రేమ పెరిగింది కాబోలు
ఆలింగనంలో జలధి వడిసి పట్టినట్లు
నా చెలియ మీద మనసు కలిగింది కాబోలు
రూపు మార్చిన రాత్రి కనుపాప నంటింది

నల్ల చంద్రుని శొభ, తెల్ల రాత్రుల వెలుగులు
అందమేమో మాత్ర పదము కాగా !!
లోకమంతా జనులు గగ్గోలు పెడుతుంటే
నేను మాత్రం జగతి బంధాలు వదిలాను !!

చెలియ కన్నుల్లొ నేచూస్తూ జన్మ మరిచా !!!


Silpi meeda karuNa kaligindi kaabOlu
konDa kanDalu karigi SilpamainaTlu
naa celiya meeda manasu kaligindi kaabOlu
andamantaa kalisi aame kaLLallO virisindi

ningi anTE manasu kaligindi kaabOlu
rangudhanasai egiri gaganamlO vaalinaTlu
naa celiya meeda manasu kaligindi kaabOlu
candrunodilina telupu tana kaLLallO cErindi

nEla anTe prEma perigindi kaabOlu
aalinganamlO jaladhi vaDisi paTTinaTlu
naa celiya meeda manasu kaligindi kaabOlu
ruupu maarcina raatri kanupaapa nanTindi

nalla candruni Sobha, tella raatrula velugulu
andamEmO maatra padamu kaagaa !!
lOkamantaa janulu gaggOlu peDutunTE
nEnu maatram jagati bandhaalu vadilaanu !!

celiya kannullo nEcuustuu janma maricaa !!!

ఓ దారి చూపు చెలియా !!


నిదుర పోయే కనులు తెరవలేను
కలలలో నుండి నువ్వు తప్పుకుంటే ?
ఎదురు చూస్తూ కనులు మూయలేను
ఎదుట నిలిచిన నువ్వు మాయమైతే ?
జాగురూకతలోనె నే మెలగలేను
నా ఊహల్లోనే నీవు మిగిలిపోతే ?
నీ ఊహనుండి నే బయటకీ రాలేను
బయట నీ జాడ తెలియ కుంటే?
తోడుగానూ నీ వెంట ఉండలేను
నాతోడు వద్దని నువ్వెళ్ళిపోతే ?
నిను విడిచేసి నా బ్రతుకు నడపలేను
తిరిగి కలిసే భాగ్యం రాకపోతే ?
ఇన్ని ద్వందాల మధ్య బ్రతకలేను
కరుణించి ఓ దారి చూపు చెలియా !!

nidura pOyE kanulu teravalEnu
kalalalO nunDi nuvvu tappukunTE ?
eduru cuustuu kanulu muuyalEnu
eduTa nilicina nuvvu maayamaitE ?
jaaguruukatalOne nE melagalEnu
naa uuhallOnE neevu migilipOtE ?
nee uuhanunDi nE bayaTakee raalEnu
bayaTa nee jaaDa teliya kunTE?
tODugaanuu nee venTa unDalEnu
naatODu vaddani nuvveLLipOtE ?
ninu viDicEsi naa bratuku naDapalEnu
tirigi kalisE bhaagyam raakapOtE ?
inni dvandaala madhya bratakalEnu
karuNinci O daari cuupu celiyaa !!

Wednesday, September 17, 2008

గుర్తుకొస్తున్నాయి


తువ్వాయి వెనక పరుగులు
తూనీగ తోక దారాలు
పగిలిన బొంగరాలు
పట్టాలపై కోకు మూతలు

మామిడితోటల్లో దొంగతనాలు
మిద్దె మీదచేరి రాయబారాలు
బురద గుంటల్లో భరతనాట్యాలు
మురికి దుస్తుల వీపు డోలువాద్యాలు

పరీక్షలకు తోడిచ్చిన మడత చీటీలు
స్నేహంలో తీర్పిచ్చిన మడత పేచీలు
సాధించిన నూనుషో టిక్కెట్టు
తెలిసి నాన్నెట్టిన చీవాట్లు

మనసు మడతల్లో చూసేకొద్దీ
ఎన్ని రంగుల చిత్రాలో ఎన్ని ఆణిముత్యాలో
గుర్తుకొస్తున్నాయి !!
ఇక నేననుభవించలేనని అవి గేలిచేస్తున్నయి
నావయసు ఎంతో నాకు గుర్తు చేస్తున్నయి !!

గుర్తుకొస్తున్నయవి గేలిచేస్తున్నయి !

tuvvaayi venaka parugulu
tuuneega tOka daaraalu
pagilina bongaraalu
paTTaalapai kOku muutalu

maamiDitOTallO dongatanaalu
midde meedacEri raayabaaraalu
burada gunTallO bharatanaaTyaalu
muriki dustula veepu DOluvaadyaalu

pareekshalaku tODiccina maData ceeTeelu
snEhamlO teerpiccina maData pEceelu
saadhincina nuunushO TikkeTTu
telisi naanneTTina ceevaaTlu

manasu maDatallO cuusEkoddee
enni rangula citraalO enni aaNimutyaalO
gurtukostunnaayi !!
ika nEnanubhavincalEnani avi gElicEstunnayi
naavayasu entO naaku gurtu cEstunnayi !!

gurtukostunnayavi gElicEstunnayi !

నీ నవ్వు


విరజాజి పువ్వులా వెలిసిన వానలా
తెరచాప పడవలా పురివిప్పిన నెమలులా
చిన్నారి పాపలా పూదారి బాటలా
నీ నవ్వును సరితూగే మాటేదో చెప్పవా?

ఒదిగిన గువ్వలా అమ్మ చేతి బువ్వాలా
తొలిసంధ్య రంగులా గోదావరి పొంగులా
గిలిగింత వయసులా తొలిప్రేమ పిలుపులా
నీ నవ్వును సరితూగే మాటేదో చెప్పవా?

గుడిగంట మోతలా వరిపంట కోతలా
మాతాత మాటలా చందనపు పూతలా
పుప్పొడి కణంలా నా ఇప్పటి క్షణంలా
నీ నవ్వును సరితూగే మాటేదో చెప్పవా?

నీ నవ్వుకు పోలికగా నాకొచ్చిన ఊహలన్నీ
దేవునికో దణ్ణంలా సముద్రంలో వానలా
విలువతగ్గి ఓటమొగ్గి బిక్కచచ్చి నుంచున్నై
చెలీ ఆ నవ్వును సరితూగే మాటేదో చెప్పవా?


నీ నవ్వును సరితూగే ఆ ఒక్క మాటేదో
ఓటమొప్పని మనసు సాక్షిగా
చిట్ట చివరి ప్రయత్నంగా చెప్తున్నా!
అది నీ నవ్వే సఖీ, అది నీనవ్వే చెలీ !!

virajaaji puvvulaa velisina vaanalaa
teracaapa paDavalaa purivippina nemalulaa
cinnaari paapalaa puudaari baaTalaa
nee navvunu sarituugE maaTEdO ceppavaa?

odigina guvvalaa amma cEti buvvaalaa
tolisandhya rangulaa gOdaavari pongulaa
giliginta vayasulaa toliprEma pilupulaa
nee navvunu sarituugE maaTEdO ceppavaa?

guDiganTa mOtalaa varipanTa kOtalaa
maataata maaTalaa candanapu puutalaa
puppoDi kaNamlaa naa ippaTi kshaNamlaa
nee navvunu sarituugE maaTEdO ceppavaa?

nee navvuku pOlikagaa naakoccina uuhalannii
dEvunikO daNNamlaa samudramlO vaanalaa
viluvataggi OTamoggi bikkacacci nuncunnai
celee aa navvunu sarituugE maaTEdO ceppavaa?


nee navvunu sarituugE aa okka maaTEdO
OTamoppani manasu saakshigaa
ciTTa civari prayatnamgaa ceptunnaa!
adi nee navvE sakhee, adi neenavvE celee !!

నేను నీకేమౌతానో ?


కలిసి కాఫీలు తాగి
కధలు చెప్పి నప్పుడు, మనసు విప్పినప్పుడు
చెట్టపట్టాలేసుకుని చెట్లల్లో
కలిసి తిరిగి నప్పుడు, ఆడి అలిసినప్పుడు
గంటలతరబడి చాటుల్లో
సమయం చంపినప్పుడు, విషయం పంచినప్పుడు
భయాలు వదిలి బండి నడుపుతూ
ఫోను కాలాన్ని కాల్చినప్పుడు, మధుర క్షణాలు పెంచినప్పుడు

నేను నీకేంటొ ? నేను నీకేమౌతానో ?
తెలియని నా ప్రశ్నలకు సమాధానం,

నాకై నా బాధ నీ కళ్ళల్లో
కోటి వీణలు మీటిన అమృత వర్షిణిలా
కరిగి కురిసి నప్పుడు, నిశ్శబ్దం పలికినప్పుడు
శతకోటి వేణువులూదిన హిందోళమై
స్ఫురించింది - చిరునవ్వుగ ఉదయించింది .


kalisi kaafeelu taagi
kadhalu ceppi nappuDu, manasu vippinappuDu
ceTTapaTTaalEsukuni ceTlallO
kalisi tirigi nappuDu, aaDi alisinappuDu
ganTalatarabaDi caaTullO
samayam campinappuDu, vishayam pancinappuDu
bhayaalu vadili banDi naDuputuu
phOnu kaalaanni kaalcinappuDu, madhura kshaNaalu pencinappuDu

nEnu neekEnTo ? nEnu neekEmoutaanO ?
teliyani naa praSnalaku samaadhaanam,

naakai naa baadha nee kaLLallO
kOTi veeNalu meeTina amRta varshiNilaa
karigi kurisi nappuDu, niSSabdam palikinappuDu
SatakOTi vENuvuluudina hindOLamai
sphurincindi - cirunavvuga udayincindi .

Tuesday, September 16, 2008

అందని ఫలం !!


బురదలో పుట్టిన పద్మానికి
కొలనులో విరిశిన కలువలకి
కళ్ళల్లో తిరిగిన కన్నీళ్ళకి
మట్టిలో పుట్టిన మాణిక్యానికి
గుడిలో వెలిసిన కొండరాతికి
గుండెలో ఒదిగిన నీకు
పోలికేమిటని చూస్తున్నావా?
వాటివిలువ వాటికి తెలియదు
నీకా విలువ లేదని చెప్పకు
నువ్వు నాకు అమూల్యం అతుల్యం
అస్పృశ్యం అలభ్యం .. అందని ఫలం !!

buradalO puTTina padmaaniki
kolanulO viriSina kaluvalaki
kaLLallO tirigina kanneeLLaki
maTTilO puTTina maaNikyaaniki
guDilO velisina konDaraatiki
gunDelO odigina neeku
pOlikEmiTani cuustunnaavaa?
vaaTiviluva vaaTiki teliyadu
neekaa viluva lEdani ceppaku
nuvvu naaku amuulyam atulyam
aspRSyam alabhyam .. andani phalam !!

మామూలు మనిషి


గుండెలు తోడి వాడి గోళ్ళతో నొక్కినా
మృదువుగా మ్రోగగల వీణను కాను
మనసును తొలిచి వేడి దబ్బనాలు గుచ్చినా
అందంగా పాడగల వేణువు కాను
తోలు వొలిచి కసిగా కాల్చి కట్టినా
పాటకు ప్రాణమిచ్చే తప్పెట కాను
చిన్న విషయాలకు ఆనంద పడుతూ
ఉన్న ప్రేమను బయట పెడుతూ
చేజారిన దాని కోసం బాధ పడుతూ
అందని దానికై ఆరాటపడుతూ
అందిన వాడిపై ఈర్ష్య పడుతూ
బ్రతుకు నడిపే మనిషిని
మామూలు మనిషిని
నేను మామూలు మనిషిని !!


gunDelu tODi vaaDi gOLLatO nokkinaa
mRduvugaa mrOgagala veeNanu kaanu
manasunu tolici vEDi dabbanaalu guccinaa
andangaa paaDagala vENuvu kaanu
tOlu volici kasigaa kaalci kaTTinaa
paaTaku praaNamiccE tappeTa kaanu
cinna vishayaalaku aananda paDutuu
unna prEmanu bayaTa peDutuu
cEjaarina daani kOsam baadha paDutuu
andani daanikai aaraaTapaDutuu
andina vaaDipai eershya paDutuu
bratuku naDipE manishini
maamuulu manishini
nEnu maamuulu manishini !!

ఏ మయ్యింది ?


భాషగ మారిన భావం
వ్యక్తపరిచీ వ్యర్ధమయ్యింది
అరిచి అలసిన మనసు
మిన్నకుంది, మూగదయ్యింది
తలపుల్లో మెరిసిన నాకళ్ళు
కలలు కరిగి శుద్ధమయ్యాయి
పెదవిపై ఉండాల్సిన నా నవ్వు
లోనికి జారింది, గుండె బరువయ్యింది
ఎంత కాలానికో కంట నీరు నిండింది
లోన మంట మొదలయ్యింది !!


bhaashaga maarina bhaavam
vyaktaparicee vyardhamayyindi
arici alasina manasu
minnakundi, muugadayyindi
talapullO merisina naakaLLu
kalalu karigi Suddhamayyaayi
pedavipai unDaalsina naa navvu
lOniki jaarindi, gunDe baruvayyindi
enta kaalaanikO kanTa neeru ninDindi
lOna manTa modalayyindi !!

Monday, September 15, 2008

అంతా నువ్వే


పాప నవ్వుల్లో పచ్చని చేలల్లో
సాగే దారుల్లో గడిచిన గాధల్లో
వీచే గాలుల్లో వీడని తలపుల్లో
చెప్పే మాటల్లో చూసే కన్నుల్లో
వేచిన ఘడియల్లో వేదన కవితల్లో
విరిసిన పూవుల్లో మెరిసిన కళ్ళల్లో
చల్లని జల్లుల్లో తెల్లని వెన్నెల్లో
కదిలిన చేతనలో కడిగిన ముత్యంలో
వెచ్చని గుండెల్లో వచ్చిన కవితల్లో

ఇంతెందుకు అంతా... అంతా... ఈ జగమంతా !!
నిజం చెప్పనా ?
నా పిచ్చి ఊహలకు అంతేలేదు
పిచ్చిదైనా ఎంత బాగుంది ?
అంతా నువ్వే!! కానీ నువ్వెక్కడ ? కనిపించవే ?


paapa navvullO paccani cElallO
saagE daarullO gaDicina gaadhallO
veecE gaalullO veeDani talapullO
ceppE maaTallO cuusE kannullO
vEcina ghaDiyallO vEdana kavitallO
virisina puuvullO merisina kaLLallO
callani jallullO tellani vennellO
kadilina cEtanalO kaDigina mutyamlO
veccani gunDellO vaccina kavitallO
intenduku antaa... antaa... ee jagamantaa !!
nijam ceppanaa ?
naa picci uuhalaku antElEdu
piccidainaa enta baagundi ?
antaa nuvvE!! kaanee nuvvekkaDa ? kanipincavE ?

నేనెవరో మరోసారి తెలుపవా నేస్తం ?


బ్రతుకు బాటలో కలిశావు
గుండెలోతుల్లో ఒదిగావు
మనసుని మధనం చేశావు
ప్రేమను గుర్తుకు తెచ్చావు

కలలను తెచ్చావు
కవితలు రేపావు
మనిషిని చేశావు
మనసుని దోచావు

నాతో స్నేహం చేశానన్నావు
నీకే ప్రేమా లేదన్నావు
మనసుని మార్చే శోధన చేస్తూ
మరుపుని మదిలో ఆహ్వానించా !

నిన్ను మరిచి మన్ననను కున్న
కన్నీళ్ళ సాగరంలో జాత రనుకున్న
కానీ మొన్నటినుంచి నీ గురుతేలేదు
కాలం ఎలా జారిందో తెలియనే లేదు

కానీ ఒక్క పొరపాటు
నే పిలిచిన మరుపు
నన్ను నేను మరిచేలా చేసింది
నేనెవరో మరోసారి తెలుపవా నేస్తం ?

bratuku baaTalO kaliSaavu
gunDelOtullO odigaavu
manasuni madhanam cESaavu
prEmanu gurtuku teccaavu

kalalanu teccaavu
kavitalu rEpaavu
manishini cESaavu
manasuni dOcaavu

naatO snEham cESaanannaavu
neekE prEmaa lEdannaavu
manasuni maarcE SOdhana cEstuu
marupuni madilO aahvaaniMcaa !

ninnu marici mannananu kunna
kanneeLLa saagaramlO jaata ranukunna
kaanee monnaTinunci nee gurutElEdu
kaalam elaa jaarindO teliyanE lEdu

kaanee okka porapaaTu
nE pilicina marupu
nannu nEnu maricElaa cEsindi
nEnevarO marOsaari telupavaa nEstam ?

ఇది బ్రతుకయ్యింది !!


ఇది కల ఐనా బాగుండు
ఉదయాన్నే కరిగి పోయుండేది
ఇది ఊహ ఐనా బాగుండు
నిజమవదని మనసుకు కుదుటపడేది
ఇది కవిత ఐనా బాగుండు
పదాల్లో బందీగ కూర్చుండేది
ఇది కధ ఐనా బాగుండు
చివరి పుటతో సమసిపోయేది
విధి ఎవడికి తెలుసు ?
కనులెదుటే నిజమయ్యింది
చెరపలేని రాతయ్యింది
తీయనైన బాధయ్యింది
గుండె నిండిన ప్రేమయ్యింది
ఇది బ్రతుకయ్యింది !!


idi kala ainaa baagunDu
udayaannE karigi pOyunDEdi
idi uuha ainaa baagunDu
nijamavadani manasuku kuduTapaDEdi
idi kavita ainaa baagunDu
padaallO bandeega kuurcunDEdi
idi kadha ainaa baagunDu
civari puTatO samasipOyEdi
vidhi evaDiki telusu ?
kanuleduTE nijamayyindi
cerapalEni raatayyindi
teeyanaina baadhayyindi
gunDe ninDina prEmayyindi
idi bratukayyindi !!

నీ కలల వాకిళ్ళు


నీ కలల వాకిళ్ళు
నా కళ్ళు
చెక్కిళ్ళపై కళ్ళాపులు
ఆశల రంగ వల్లులు
నవ్వుల హరిగానాలు
కళ్ళు మూసుంటేనే
నా కలల సంక్రాంతి
తెరిస్తే దీపావళే !


nee kalala vaakiLLu
naa kaLLu
cekkiLLapai kaLLaapulu
aaSala ranga vallulu
navvula harigaanaalu
kaLLu muusunTEnE
naa kalala sankraanti
teristE deepaavaLE !

నువ్వెవరు ?


నెట్టినా పోని ఆలోచన
కట్టినా ఆగని తలపులు
గట్టెక్కని జ్ఞాపకాలు
ఉట్టెక్కని ఊహలు
నువ్వెవరు ?
నీకు నేనెవరు ?
పేరొక కమ్మని కావ్యం
స్పర్స ఒక చందన లేపనం
తలపొక సుందర దృశ్యం
మాటొక తీయని గానం
నవ్వొక చల్లని గమ్యం
నా ఊహవు కావుగదా?
నా కవితా సుందరి కావుగదా?
నేనంటే ఎంత మక్కువ !
నాకోసం రూపంతో వచ్చావా !?


neTTinaa pOni aalOcana
kaTTinaa aagani talapulu
gaTTekkani jnaapakaalu
uTTekkani uuhalu
nuvvevaru ?
neeku nEnevaru ?
pEroka kammani kaavyam
sparsa oka candana lEpanam
talapoka sundara dRSyam
maaToka teeyani gaanam
navvoka callani gamyam
naa uuhavu kaavugadaa?
naa kavitaa sundari kaavugadaa?
nEnanTE enta makkuva !
naakOsam ruupamtO vaccaavaa !?

అంతా నువ్వే


విరిసిన పూవుల్లో మెరిసిన కళ్ళల్లో
చల్లని జల్లుల్లో తెల్లని వెన్నెల్లో
కదిలిన చేతనలో కడిగిన ముత్యంలో
వెచ్చని గుండెల్లో వచ్చిన కవితల్లో
అంతా నువ్వే చెలీ అంతా నువ్వే !!

virisina puuvullO merisina kaLLallO
callani jallullO tellani vennellO
kadilina cEtanalO kaDigina mutyamlO
veccani gunDellO vaccina kavitallO
antaa nuvvE celee antaa nuvvE !!

అపరిచితులు


మనసు గోడపై పచ్చపొడిచిన
నీ పేరు ఎప్పుడు చెరగబోదు
వీడుకోలుతో గుండెకొచ్చిన
గాయమిప్పుడు మాని పోదు
నీ లేత మనసును గుచ్చి వుంటే
నా మాట నిన్ను నొచ్చి వుంటే
కోపమొకింత చూపి ఐనా
బాధ పక్కకు నెట్టు నేస్తం !
తప్పటడుగులు వేశానేమో
నేను తప్పులు చేశానేమో
క్షమను చూపి ఈ ఒక్క సారికి
అపరిచితులుగ మారుదామ?
మంచి ముహూర్తము ఒకటి చూసి
తిరిగి పరిచయం పెంచుదామా?


manasu gODapai paccapoDicina
nee pEru eppuDu ceragabOdu
veeDukOlutO gunDekoccina
gaayamippuDu maani pOdu
nee lEta manasunu gucci vunTE
naa maaTa ninnu nocci vunTE
kOpamokinta cuupi ainaa
baadha pakkaku neTTu nEstam !
tappaTaDugulu vESaanEmO
nEnu tappulu cESaanEmO
kshamanu cuupi ee okka saariki
aparicituluga maarudaama?
manci muhuurtamu okaTi cuusi
tirigi paricayam pencudaamaa?

Thursday, September 11, 2008

నా భాగ్యం


నా ఆశలు నీ కళ్ళకు వెలుగును ఇస్తే
నా నిట్టూర్పులు నీపాటకు తాళం ఐతే
నా చేతులు నీబాటకు చెప్పులు ఐతే
నా చూపులు నీ భవితకు దర్పణమైతే
నా మాటలు నీ ఆశకు దీవెన ఐతే
నా బ్రతుకుకు ఇంకో భాగ్యం లేదంటే నిజమె చెలియా !!


naa aaSalu nee kaLLaku velugunu istE
naa niTTuurpulu neepaaTaku taaLam aitE
naa cEtulu neebaaTaku ceppulu aitE
naa cuupulu nee bhavitaku darpaNamaitE
naa maaTalu nee aaSaku deevena aitE
naa bratukuku inkO bhaagyam lEdanTE nijame celiyaa !!

Monday, September 8, 2008

నువ్వు


బిడ్డడేమో నాల్గు పదముల
ఇల్లంతా పారాడుతు
అమ్మకు రొప్పును తెచ్చెను
యుక్త వయసు రాగానే
రెండుంటే చాలునంటు
జగములు తిరిగెను
తాతైతే నడవలేక
ముక్కాలిక తధ్యమంటు
కర్రను బట్టెను
నాకేము బ్రతకటానికి
నువ్వన్నది ఒక్క పదము
చాలును సఖియా !!


biDDaDEmO naalgu padamula
illantaa paaraaDutu
ammaku roppunu teccenu
yukta vayasu raagaanE
renDunTE caalunanTu
jagamulu tirigenu
taataitE naDavalEka
mukkaalika tadhyamanTu
karranu baTTenu
naakEmu bratakaTaaniki
nuvvannadi okka padamu
caalunu sakhiyaa !!

ఎన్నాళ్ళీ మోసపు బ్రతుకు ?


జీవిత రధ చక్రాల
మధ్యన నలిగి
రక్తసిక్తమైన భావ
కుసుమాలను
భాషతొ ప్రాసతొ కడిగి
కవిత దారంతొ అల్లి
మాలను కట్టి
అశృధారల అత్తరు జల్ల్లి
వేదన గీతాల సవిరించిన
స్వరాలు నేపధ్యంలో
ఎవరికా దండ ?
ఆ నవ్వులు పులిమిన
ముఖమెందుకు ?
ఎన్నాళ్ళీ మోసపు బ్రతుకు ?


jeevita radha cakraala
madhyana naligi
raktasiktamaina bhaava
kusumaalanu
bhaashato praasato kaDigi
kavita daaramto alli
maalanu kaTTi
aSRdhaarala attaru jallli
vEdana geetaala savirincina
swaraalu nEpadhyamlO
evarikaa danDa ?
aa navvulu pulimina
mukhamenduku ?
ennaaLLee mOsapu bratuku ?

Friday, September 5, 2008

నాకిక ఎవరున్నారు ?


నాతోడుగ నవ్వటానికి
తలను దాచి నేనేడ్వటానికి
నా మాటలు వినడానికి
నాతప్పులు దిద్దడానికి
నా మంచిని పెంచడానికి
నా నవ్వును పంచడానికి
నువ్వు కాక ఎవరున్నారు ?
నా అద్దమని నిన్నన్నానని
నాకిక తోడుగ రానంటు
నీదారిక నీదేనంటే
నాకిక ఎవరున్నారు ?


naatODuga navvaTaaniki
talanu daaci nEnEDvaTaaniki
naa maaTalu vinaDaaniki
naatappulu diddaDaaniki
naa mancini pencaDaaniki
naa navvunu pancaDaaniki
nuvvu kaaka evarunnaaru ?
naa addamani ninnannaanani
naakika tODuga raananTu
needaarika needEnanTE
naakika evarunnaaru ?

పల్లెటూరు
ప్రెసిడెంటు గారి కూతురు
పురిటికొచ్చిన వార్త
పాల వాడి పెళ్ళాంతొ
తాగి చేసిన రభస
పొరుగూరు పొలాల్లో
మునసబు కూతురు భాగోతం
పట్నంలొ పంతులుగారబ్బై
రుచి చూసిన బిర్యానీ విషయం
పాకా కొట్టు పాపారావు కిళ్ళీలా
మావూళ్ళో తొందరగ పొక్కుతై
చెరువు ఆవలి గట్టున చాకలి శబ్దాలే
మాదాకా రావటానికి సమయం పట్టేది !!


presiDenTu gaari kuuturu
puriTikoccina vaarta
paala vaaDi peLLaamto
taagi cEsina rabhasa
poruguuru polaallO
munasabu kuuturu bhaagOtam
paTnamlo pantulugaarabbai
ruci cuusina biryaanii vishayam
paakaa koTTu paapaaraavu kiLLiilA
maavuuLLO tondaraga pokkutai
ceruvu aavali gaTTuna caakali SabdaalE
maadaakaa raavaTaaniki samayam paTTEdi !!

జ్ఞాపకాలు


మనసు చెరువులో
జ్ఞాపకాల అలలు
దాటిపోవు రాక మానవు

manasu ceruvulO
jnaapakaala alalu
daaTipOvu raaka maanavu

ఆస్తులు


అస్థ వ్యస్థాలోచనల
ఆస్తుల పోగులతో

జ్ఞాపకాల అస్తులపై
కట్టిన ఆశా సౌధాలు

పరిస్థితుల కంపాలకు
ఆస్తులు కూలినా లేకున్నా

మిగిలేవి అస్తికలే
చెదిరేవి ఆశలే !!astha vyasthaalOcanala
aastula pOgulatO

jnaapakaala astulapai
kaTTina aaSaa soudhaalu

paristhitula kampaalaku
aastulu kuulinaa lEkunnaa

migilEvi astikalE
cedirEvi aaSalE

తీరం


మనసు ముసురులో దీప స్థంభం
విరిగిన చుక్కాని
చిరిగిన తెరచాప
గిరగిర తిరిగే దిక్కుల ముల్లు

గమ్యం తెలిసేదెప్పుడు ?
తీరం చేరేదెప్పుడు ?


manasu musurulO deepa sthambham
virigina cukkaani
cirigina teracaapa
giragira tirigE dikkula mullu

gamyam telisEdeppuDu ?
teeram cErEdeppuDu ?

ఒంటరితనం


నా మౌనానికి బదులు చెప్తూ
ఏకాంతంలో తోడును ఇస్తూ
గుండెచప్పుడికి తాళంవేస్తూ
నేనున్నానని గుర్తు చేస్తూ
నాతో వుంది నా ఒంటరితనం


naa mounaaniki badulu ceptuu
EkaantamlO tODunu istuu
gunDecappuDiki taaLamvEstuu
nEnunnaanani gurtu cEstuu
naatO vundi naa onTaritanam
Edit/Delete Message
Reply With Quote

Wednesday, September 3, 2008

స్వేచ్ఛా జీవి


పక్కన పోయే పట్టాలన్నా
నదికి రెండు తీరాలన్నా
నింగి నేల మనమే అన్నా
మదిలో భావం వ్యక్తం చేశా
ఆశలు లేవని ఏకరువెట్టా
గుండెను పిండె మాటను అన్నావ్‌
బుట్టలో వేసే తత్వం కాదు
బంధాలేశే మనిషిని కాదు
ప్రేమకు స్వార్ధం అన్నదిలేదు
నీవు ఎప్పుడూ స్వేచ్ఛా జీవివి
తప్పని చెప్పు తప్పుకు పోతా
వద్దని చెప్పు మాయం అవుతాpakkana pOyE paTTaalannaa
nadiki renDu teeraalannaa
ningi nEla manamE annaa
madilO bhaavam vyaktam cESaa
aaSalu lEvani EkaruveTTaa
gunDenu pinDe maaTanu annaav
buTTalO vEsE tatwam kaadu
bandhaalESE manishini kaadu
prEmaku swaardham annadilEdu
neevu eppuDuu swEcchaa jeevivi
tappani ceppu tappuku pOtaa
vaddani ceppu maayam avutaa

గాలిపటం


బంధాల తాటికి చిక్కి
మనసుని ఫణంగ పెట్టి
నింగినెగిరే గాలి పటం
ఎగరేసే వాడికి కాలక్షేపం
దాని కోరికలేవడికి కావాలి ?


bandhaala taaTiki cikki
manasuni phaNamga peTTi
ninginegirE gaali paTam
egarEsE vaaDiki kaalakshEpam
daani kOrikaleavaDiki kaavaali ?

తోడుగా


నానుండి విడివడక
చంద్రునికడ వెన్నెలవలె
దరికొచ్చిన తలపులవలె
నడవగ నా బాటలో
నీడగా నాతోడుగా
వుండవా నా గుండేలో ?

naanunDi viDivaDaka
candrunikaDa vennelavale
darikoccina talapulavale
naDavaga naa baaTalO
neeDagaa naa tODugaa
unDavaa naa gunDelO ?

సూరీడు


కోడి కూత విన్నాక
బద్ధకంగా లేచాడు
చెట్టుమీద తను వాలి
పక్షులన్ని లేపాడు
సుబ్బలక్ష్మి సుప్రభాతం
నచ్చలేదు కాబోలు
ఊరు అంతా నిద్ర లేపి
తిరిగి నింగి కెక్కాడు
చుప్పనాతి సూరీడు
వాడి బుద్ధి చూపాడు !!

kODi kuuta vinnaaka
baddhakangaa lEcaaDu
ceTTumeeda tanu vaali
pakshulanni lEpaaDu
subbalakshmi suprabhaatam
naccalEdu kaabOlu
uuru antaa nidra lEpi
tirigi ningi kekkaaDu
cuppanaati suureeDu
vaaDi buddhi cuupaaDu !!

ఇంకా రావేంటి ?


వారమునుంచి వేచిన రోజు
ఎన్నో యుగాలకి రానే వస్తే

ఈరోజెంతొ అద్భుత దినమని
దారిలొ చెట్టులు రంగులు మారితే

వేచిచూసిన పండుగ నేడని
ముస్తాబయ్యి భానుడు లేస్తే

నిన్ను కలిసే దినము నేడని
మంచు తెరలు మాయములయితే

ఎపుడో వచ్చి ఇక్కడ చేరి
నీకై చూస్తూ జోగుతు ఉన్నా

ఎంతసేపు చూడాలి ?
ఇంకా రావేంటి ?


vaaramununci vEcina rOju
ennO yugaalaki raanE vastE

eerOjento adbhuta dinamani
daarilo ceTTulu rangulu maaritE

vEcicuusina panDuga nEDani
mustaabayyi bhaanuDu lEstE

ninnu kalisE dinamu nEDani
mancu teralu maayamulayitE

epuDO vacci ikkaDa cEri
neekai cuustuu jOgutu unnaa

entasEpu cuuDaali ?
inkaa raavEnTi ?

ఈలు ఈలు !!


పార్కుకు అంటే వస్తానంటావ్*
మాటలు కోటలు దాటించేస్తావ్*
కళ్ళతొ ప్రేమను కురిపించేస్తావ్*
పలుకుతొ మనసుని కరిగించేస్తావ్*

నా మనసులో భావం వ్యక్తంచేస్తే
పెదవిని విరిచి దాటించేస్తావ్*
ఆ తీపి బాధకు బానిసనయ్యి
ఆ స్వార్ధంతోనే మళ్ళీ చెప్తా !

ఈలు ఈలు !!paarkuku anTE vastaananTaav
maaTalu kOTalu daaTincEstaav
kaLLato prEmanu kuripincEstaav
palukuto manasuni karigincEstaav

naa manasulO bhaavam vyaktamcEstE
pedavini virici daaTincEstaav
aa teepi baadhaku baanisanayyi
aa swaardhamtOnE maLLee ceptaa !

eelu eelu !!

Tuesday, September 2, 2008

కలవని తీరాలు


ఆ రైలు పట్టాలు
నదికున్న తీరాలు
దూరాన నింగి నేల
ఇక నువ్వు నేను
అందరం బంధువులం
ఎప్పుడూ ఉంటాం
ఎన్నడూ కలవం
కానీ తోడుగ ఉంటాం !!


aa railu paTTaalu
nadikunna teeraalu
duuraana ningi nEla
ika nuvvu nEnu
andaram bandhuvulam
eppuDuu unTaam
ennaDuu kalavam
kaanee tODuga unTaam !!

నా కళ్ళల్లోకి చూడు


గుండె గోడపై ప్రేమ కుంచెతో
ఓ చిత్రం గీశా
నా కళ్ళల్లోకి చూడు
కనిపిస్తుంది !!
ఓ చిరునవ్వుల చందన బింబాన్ని
మనసు మైనంతో మలిచుంచేశా
నా కళ్ళల్లోకి చూడు
కనిపిస్తుంది !!

gunDe gODapai prEma kuncetO
O citram geeSaa
naa kaLLallOki cuuDu
kanipistundi !!
O cirunavvula candana bimbaanni
manasu mainamtO malicuncESaa
naa kaLLallOki cuuDu
kanipistundi !!

పసివాడి నవ్వు


బుజ్జిగాడి బొజ్జమీద
నా ముని వేళ్ళ నాట్యం
గతి తప్పక తగ్గట్టుగ
వాడి కిలకిలల నట్టువాంగం
అందమైన బంధాల జుగలబందీ !!


bujjigaaDi bojjameeda
naa muni vELLa naaTyam
gati tappaka taggaTTuga
vaaDi kilakilala naTTuvaangam
andamaina bandhaala jugalabandee !!