Monday, August 25, 2008

ఈ జన్మకు చాలువిధి ఆడిన పావుల ఆటలొ
విడి విడిగ పయనము అయ్యాం
గుండెల నిండా కోరికలున్నా
గమ్యము మారే దారులు లేవు

ఈ జన్మకు తోడుగ బ్రతికే
రాతీనొసటన మనకిక లేదు
మరు జన్మకు తోడౌతానని
మౌనంగా మాటను ఇవ్వు

ఈ బ్రతుకుకి అంతే చాలని
చిరునవ్వుతొ చాలిస్తా !!

vidhi aaDina paavula aaTalo
viDi viDiga payanamu ayyaam
gunDela ninDaa kOrikalunnaa
gamyamu maarE daarulu lEvu

ee janmaku tODuga bratikE
raateenosaTana manakika lEdu
maru janmaku tODoutaanani
mounamgaa maaTanu ivvu

ee bratukuki antE caalani
cirunavvuto caalistaa !!

చిరు - పార్టీ

''ciru '' pati paarTee peTTaga
hayaravamuna yuutu pOlu buutulu cErun
guDDeddulu cEnureeti OTlanu guddi
dESamu glaamarukammina vaaDu dESamudurai puTTun!!

--evarinee baadha peTTE uddESam lEdu.. saradaaga raasinadi
--evarinainaa noppistE -- kshantavyuDini


''చిరు '' పతి పార్టీ పెట్టగ
హయరవమున యూతు పోలు బూతులు చేరున్‌
గుడ్డెద్దులు చేనురీతి ఓట్లను గుద్ది
దేశము గ్లామరుకమ్మిన వాడు దేశముదురై పుట్టున్‌!!

--ఎవరినీ బాధ పెట్టే ఉద్దేశం లేదు.. సరదాగ రాసినది
--ఎవరినైనా నొప్పిస్తే -- క్షంతవ్యుడిని

ప్రేమపోరులో ఓటమి లేదు


veccani niTTuurpula abhinandala madhya
taDisina kanureppla cappaTla madhya
noccina manasE vaccina bahumati
paDina gaayaalE gelicina jnaapakaalu
prEmapOrulO OTami lEdu
virigina gunDeku viruguDuu lEduవెచ్చని నిట్టూర్పుల అభినందల మధ్య
తడిసిన కనురెప్ప్ల చప్పట్ల మధ్య
నొచ్చిన మనసే వచ్చిన బహుమతి
పడిన గాయాలే గెలిచిన జ్ఞాపకాలు
ప్రేమపోరులో ఓటమి లేదు
విరిగిన గుండెకు విరుగుడూ లేదు

ఒక స్నేహితుడు రాసిన దానికి సమాధానంగా
============================
"ఈ పోరాటం లో నేను ఓడిపోయి
నిన్ను చేజార్చుకున్నను
నేనే గెలిచానని కాలం నన్ను గేలిచేస్తుంటే
నిన్ను నా నుంచి కాజేయగలిగింది కాని
నీ జ్ఞ్యాపకాలని మాత్రం
చెరిపేయలేకపోయిందని గుర్తుచేసాను
మనసు చెప్పింది - నేనే గెలిచానని
నీ జ్యాపకాలైతె నా దగ్గర ఉన్నయి
కాని నువ్వు మత్రం లేవు
జీవితం చెప్పింది - నేను ఓడానని !!!" -- hi.krissh

నేనంటే అందరికీ అక్కసే !!


ningininDina taaralu naa kannulu cEsi
ninDu candruni velugu deepameTTi
velugu cuuDani neejaaDa vetuku tunTE
OrvalEni canDrudu cukka kOsamellaaDu
tolijhaamu pogamancu aDDuterupaTTindi
nEnanTE andarikee akkasE !!నింగినిండిన తారలు నా కన్నులు చేసి
నిండు చంద్రుని వెలుగు దీపమెట్టి
వెలుగు చూడని నీజాడ వెతుకు తుంటే
ఓర్వలేని చండ్రుదు చుక్క కోసమెల్లాడు
తొలిఝాము పొగమంచు అడ్డుతెరుపట్టింది
నేనంటే అందరికీ అక్కసే !!

నిరీక్షణ


kshaNamulO vastaanani maayamaitivi
nireekshaNamu cEsi cEsi yugamulaaye
nireekshaNamani naamakaraNamu evarucEsirogaanee
nireeyugamuga maarcukunTE sababuEmO !!క్షణములో వస్తానని మాయమైతివి
నిరీక్షణము చేసి చేసి యుగములాయె
నిరీక్షణమని నామకరణము ఎవరుచేసిరొగానీ
నిరీయుగముగ మార్చుకుంటే సబబుఏమో !!

క్షమను చూపి గుండెకద్దుకో


aligi naa kanTi neeru inkaneeku
ninDucandruni manDu muddacaiku
gunDe mukkala prOguletta vaaku
alaka, kinuka neeku sahajamainaa
alaga valisina kshaNamu neekuvastE
nE telisi cEsE manishi kaaduganaka
kshamanu cuupi gunDekaddukO !!అలిగి నా కంటి నీరు ఇంకనీకు
నిండుచంద్రుని మండు ముద్దచైకు
గుండె ముక్కల ప్రోగులెత్త వాకు
అలక, కినుక నీకు సహజమైనా
అలగ వలిసిన క్షణము నీకువస్తే
నే తెలిసి చేసే మనిషి కాదుగనక
క్షమను చూపి గుండెకద్దుకో !!