Monday, January 12, 2009

పండగంట చూడమ్మా పెద్ద సందడంట జూడమ్మా

పండగంట చూడమ్మా పెద్ద సందడంట జూడమ్మా

బొమ్మలతొ కొల్వులంట ముంగిట్లో ముగ్గులంట
హరిదాసుల పాటలంట గంగిరెద్దు ఆటలంట
పిల్లగాండ్లకు శెలవలంట ఇళ్ళుబాగ అలికిరంట
పండగంట చూడమ్మా పెద్ద సందడంట జూడమ్మా

ముగ్గుల్లో గొబ్బెలంట రంగులద్దు పడతులంట
గార్లుబూర్లు చేస్తరంట భోగిపళ్ళు పోస్తరంట
పంట ఇంటి కొస్తదంట సంబరాలు చేస్తరంట
పండగంట చూడమ్మా పెద్ద సందడంట జూడమ్మా

కొడకా అది మనకుగాదు ఆదారిన నువ్వుబోకు

పండగంటు పేరు పెట్టి తెగ తిందురు మారాజులు
మనకేమో పొట్టనిండ తిన్న దినమే పండగరా
ఆట పాటలంటావా అదిలేని దినమేదిర?
లేనిరోజు పస్తులుంట మరిచినావురా బిడ్డా ?
భోగిమంటలంటావా? చలికాగుదురంటావా ?
కడుపుమంట రగులుతుంటే చలిదాపుకు రాదు గదర
గారె బూరెలంటావా? మారాజులు మెక్కినాంక పాసికూడు తెద్దువులే !!

కొడకా అది మనకుగాదు ఆదారిన నువ్వుబోకు
కంటినీరు తుడువు బిడ్డ నాటకాలు ఆపు బేట
బయట ఉన్న నూకలోని పురుగులూది లోపలెట్టు
మనకొంపకు వచ్చేటి పంటదిరా ముద్దు బిడ్డ
నేలపాలు సేయమాక వీపుమోత మోగిపోద్ది
గంజి నీకు కాసిత్తా గమ్మున కునుకేయి పోయి !!

వాడి కడుపు మంట తెచ్చే
భోగి మంటల వేడి నాకు
వాడి మాటల తీరు తెచ్చే
ఎద్దు గంటల హోరు నాకు

వాడి ఆకలి కేక తెచ్చే
వేడి గారెల త్రేన్పు నాకు
వాది బాధల మూల్గు లిచ్చే
దాసు భజనల గుర్తు నాకు

వాడు చెరిపిన కంటి నీరే
చేదు నిజమై కలము కదిలెను
పండుగన్నది ఒకరి సొత్తుగ
మిగల రాదని నీతి తెలుపగ

తోటి వారికి సంబరాల్లో పాలు పంచుతు చేయి నిస్తే
బక్కచచ్చిన ఎన్నో మనసులూ పండుగలకు ఎదురు చూస్తాయి !!

నేను ఎప్పుడొ రాసిన కవితను తిరిగి కాస్త కొత్తదనాన్ని చేర్చి మళ్ళి సందర్భం వచ్చింది కనక అందిస్తున్నాను

ఆనందాన్ని అందరికీ పంచుదాం అదే నిజమైన పండగ

మీకందరికి సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు

6 comments:

 1. కవిత పాతదే అయినా ....
  పండగంటే అందరికీ కాదు
  కొందరికే అని ఎంతబాగా చెప్పారండి?
  చదువుతుంటే మనసు మెలిపడిన భావన
  ఆత్రేయగారూ.......

  ReplyDelete
 2. మీకు మా సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు.
  మీ కవిత గుండెలు పిడేస్తుందండీ.

  ReplyDelete
 3. మొదటంతా పండగ కళ తెప్పించి తరువాత గుండె మెలిపెట్టేసారండి.దీనికెవరన్నా ట్యూను కడితే బాగుండును.

  ReplyDelete
 4. రాధికగారి అభిప్రాయమే నాదికూడా.
  మంచి వర్ణణలతో చాలాబాగుంది. వాస్తవాలు కొరడా ఝులిపించారు.

  ReplyDelete
 5. ఆత్రేయ గారు, చాలా బాగుంది. మీకూ నా సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు

  ReplyDelete
 6. ముందుగా, పండగరోజు అందరి గుండెలు పిండి నందుకు క్షంతవ్యుడను.

  సర్వ శ్రీ పద్మార్పిత, నరసింహ, రాధిక, బాబా మరి ఉష గార్లకు ధన్యవాదాలు.

  మీ కందరికీ మరోసారి సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు.

  ReplyDelete