Wednesday, January 14, 2009

ఎదురు చూపు - చివరి భాగం

మెరిసిన మెరుపుల వెలుగున కనబడు
మసకల వెనకన కదులుతు నడచెడి
ఎవరి రూపమో పోలిక కనుగొన
ఆరు కన్నులూ ఆబగ వెదికెను

దాపుల కొచ్చిన రూపును చూసి నాన్నది కాదని కన్నులు దించి
నిస్పృహ చెంది ఉస్సురు మంటు అమ్మ కొంగుకు వేళ్ళాడారు

వచ్చిన వారిని విషయము అడగగ తలుపుల దగ్గిర కెళ్ళిన ఆమెకు
ఇల్లును ఖాళీ చేసి వెళ్ళమని పరిసర మంతయు నీట చిక్కెనని
నీతులు చెపుతూ హెచ్చరించిన ఆతని మాటలు పోటుగ తగిలెను
అడుగుల కిందన నేల కదిలి కంటిలొ సుడులుగ తిరిగిన నీటిని
బిడ్డల చూపులె అడ్డ కట్టలై ఆమె గుండెలలో జార్చి నిలబడె

అతని రాకకై ప్రార్ధన చేస్తూ భయపడ వద్దని బిడ్డలజెప్తూ
ఆశను వదలక బాధలనోర్చి బావురు మనక ధైర్యము చూపె

ఇంతలో ఆవల అడుగుల సవ్వడి
వడి వడి పరుగున నడిచెడి నీడది
ఆశల మెరుపులు నింగిని తాకెను
ఆతృత దారిన వెలుగై పాకెను
ఈదురు గాలులు ఆత్మ ఘోషలై
ఆత్మీయతలే కురిసే వానగ
దాపుల కొచ్చిన ఆకృఉతి తనదని
పోల్చిన పిల్లల కేకల వెనకన
కార్చిన కన్నులధారలు ఆగగ
ముసిరిన మబ్బులు తేలిక వీడెను !!

!!సమాప్తం !!

ఇక్కడ నేను వాడిన పోలికలు -- ఇవ్వటానికి ఇబ్బందిగా ఉన్నా చదువరులకు మరింత ఆసక్తి కలిగించడంకోసం రాస్తున్నాను.

రాత్రి = one incident -- they come and go on a regular basis in life
వాన = reactions to that incident - they change depending on situations
ముసురు = resulting gloomyness - some times heart braking
మెరుపులు =ability to reason things -- ingloomyness we need to them to give some light
ఆరిపోయిన లైటు = reasonless నమ్మకం - పిచ్చి నమ్మకం అంటాము అది
పిల్లలు = ఆశ ఆతృత they are innocent and usually cause more pain
భార్య = గుండె నిబ్బరం, ఆధ్యాత్మికత the one which make things calmdown and give some
time to think
భర్త = opportunity or అవకాశం to get out of the gloomyness
అపరిచితుడు = others who interfere in our situations and give their interpretations
సాయంత్రం = a moderate middle class life
సముద్ర తీరం = people living in shadows of gloomyness
ఒంటరి ఇల్లు = helpless individual
నల్ల మబ్బులు = difficulties
తుఫాను హెచ్చరిక = a warning that some difficulties are going to come


Trinath wrote a beautiful english poem on the same concept. To enjoy the beauty of it, pl. visit    http://musingsbytrinath.blogspot.com/2008/11/hinged.html.  it is mere coincidence that we both selected the same topic. but Trinath gaaru expressed it in a better and beautiful way.
5 comments:

 1. Aatreya garu
  Nice one. But is it loosely based on what I wrote here http://musingsbytrinath.blogspot.com/2008/11/hinged.html . But you have added lot of metaphors though. Good.

  ReplyDelete
 2. Hi Trinath gaaru. nijamE it looks like it is based on ur post 'hinged'. its mere co-incidence otherwise i would have given credits to ur post (as i have done earlier). anyways, thank you very much for leaving ur comments and letting me know that there are similarities. i have added your link in the post.

  baabaa gaaru thank you also.

  ReplyDelete
 3. The second line about the calender is what caught my attention ! Probably we lived through similar memories !

  ReplyDelete
 4. Aatreya garu !

  nannu gaaru anakandi . I feel old which I am not ! :) Thanks a lot for linking up my post.

  ReplyDelete